prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 554 202 / 311 554 214 Umístění v nemocnici

Porodnice U Sluneční brány

Porodnické oddělení zajišťuje komplexní péči o ženy z přirozené spádové oblasti Hořovic, ale i širokého okolí. Porodnictví je základním oborem primární zdravotní péče a jeho náplní je péče o ženu a plod v těhotenství, při porodu a péče o ženu v šestinedělí. Spektrum péče porodnického oddělení spočívá v zajištění základní léčebné konzervativní a chirurgické péče.

Porodnice „Sluneční brány“ se nachází ve III. patře hlavní budovy. Má k dispozici 3 samostatné porodní místnosti, operační sál pro provedení císařského řezu a oddělení šestinedělí. Porod je veden při zajištěni intimní atmosféry v moderně vybavených porodních místnostech s možností využití například porodních van, žebřin, žíněnek, vaků, porodní stoličky a moderním polohovatelným lůžkem. Snahou zkušeného personálu je zajištění individuálního přístupu v péči o rodičku, uvědomujeme si neopakovatelnost chvíle pro maminku i její okolí. Samozřejmostí je pro nás přítomnost otce, či jiné blízké osoby u porodu.

Lékaři gynekologie a porodnictví spolupracují s odborníky oborů, zejména chirurgie, urologie, vnitřního lékařství, endokrinologie, neonatologie, anestesiologie, radiologie, onkologie, dermatovenerologie, genetiky, sexuologie a dalších.

V současné době se plánuje rozšíření kapacity porodních sálů se zaměřením na vyšší kvalitu poskytování služeb v oboru.

Struktura oddělení:

Porodnické oddělení je tvořeno 2 jednotkami - porodním sálem se 3 porodními místnostmi s operačním sálem a oddělením šestinedělí s IMP pokojem.

Oddělení šestinedělí má 24 lůžek, z toho:

  • 3 pokoje nadstandardní (1 lůžkové)
  • 3 pokoje nadstandardní (1 lůžko + 1 lůžko pro doprovod)
  • 6 pokojů 2 lůžkových
  • 1 pokoj IMP 3 lůžkový (pro maminky s nutností monitorování vitálních funkcí - po císařském řezu a komplikovaném porodu)

Rezervace pokojů pro společný pobyt s otcem dítěte se neprovádí a lze jej využít po dohodě s personálem oddělení dle aktuální obsazenosti oddělení.

Ošetřovatelský personál:

  • Vedoucí sestra: Mgr. Fíkarová Pavla, Rs.
  • Staniční sestra šestinedělí: Bc. Křivancová Lenka, Rs.
  • Staniční sestra porodních sálů: Bc. Puldová Blanka, Rs.

Ústavní pohotovostní služba v Porodnici U Sluneční brány

Ústavní pohotovostní služba (ÚPS) je zajištěna ve všední den v době mimo pravidelnou ordinační dobu poskytovatele od 15,30 – 7,00 hod. a poskytnutí této zdravotní služby je regulováno poplatkem ve výši 90,--Kč za klinické vyšetření v době pohotovosti. O sobotách a nedělích, včetně státních svátků zůstává výběr regulačního poplatku beze změny. Ošetřující personál je povinen v zákonem určených případech vybírat od klientek, případně zákonných zástupců. V případě zajišťování urgentní péče lékařem konajícím službu na gynekologicko – porodnickém oddělení v prostorách III. patra žádáme klientky o strpení.

Odběr pupečníkové krve

Na základě Rozhodnutí o změně povolení činnosti Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) bylo uděleno povolení k odběru pupečníkové krve, tkáně pupečníku a placenty prostřednictvím Národního Centra Tkání a Buběk, a.s. (NTCB) a k odběru pupečníkové krve prostřednictvím Medicínského centra Praha (MCP), s.r.o. Naše porodnice se tak řadí mezi pracoviště, kde je dána možnost maminkám k odběru tkáňových buněk prostřednictvím uvedených společností. Informace o odběru tkáňových buněk lze získat v rámci porodnické besedy od proškolených porodních asistentek či přítomných zástupců těchto subjektů.

Informace k odběru pupečníkové krve: 

Uložte si pupečníkovou krev.pdf
MCP - Kmenové buňky.pdf

Ιnhalační tlumení bolesti

Inhalační analgezie představuje vedle epidurální analgezie další možnost, jak účinně pomoci ženám od porodních bolestí nebo nepříjemných vjemů při ošetření porodních poranění. Jde o účinné a bezpečné neinvazivní analgetikum, které má rychlý nástup a ústup účinku. Jedná se o směs plynů, která se používá ke zmírnění bolesti nejen v porodnictví, ale i u menších zákroků (např. zavedení nitroděložního tělíska, biopsie, drobné kyretáže, ošetření zánětů - abscesů zevních rodidel atd.). Snižuje úzkost, strach, obavy a duševní napětí. Rodička je při plném vědomí a vdechuje směs plynů při porodu během kontrakcí a při ošetření porodního poranění podle vlastního uvážení přes speciální náustek nebo inhalační obličejovou masku. Inhalační analgezie je vždy podávána proškoleným personálem. Není hrazena pojišťovnou. Za její použití rodička uhradí 500,- Kč/hodina. 

Důležité upozornění pro doprovod matky k porodu

Porodnice U Sluneční brány neumožňuje soukromým porodním asistentkám poskytovat jakékoliv zdravotní služby ani jakkoliv jinak zasahovat do průběhu porodu.
Naše zdravotnické zařízení se soukromými porodními asistentkami neuzavírá pracovně-právní vztah.
Soukromá porodní asistentka může být pouze jako doprovod rodičky s právy a povinnostmi osoby blízké.

Informace o způsobu zacházení s placentou a ostatními částmi plodu

Na základě rozhodnutí právního zástupce našeho zdravotnického zařízení je vydávání placent a ostatních částí plodu (pupečník, plodové obaly) nedoporučováno. Pokud rodiče vyžadují vydání placenty a ostatních částí plodu, je nutné zdokumentovat toto rozhodnutí, jež se stává součástí zdravotnické dokumentace rodičky.

Prohlášení k alternativním způsobům vedení porodu

- porodní plány je vhodné konzultovat předem v gynekologické ambulanci z časových důvodů
- lotosový porod neprovádíme
- otisk placenty na jakékoliv materiály neprovádíme
- porod do vany neumožňujeme - vana pouze jako relaxační pomůcka v I. době porodní

 

 

K PORODU NEREGISTRUJEME !

Od 36.týdne doporučujeme navštívit naši poradnu pro těhotné, kde v rámci ní absolvujete CTG vyšetření. V poradně, pokud to situace dovolí, je možná konzultace s našimi lékaři ohledně Vašeho porodního plánu. Termín návštěvy si zajistěte s cca 14-tidenním předstihem z důvodu plné objednávací kapacity na níže uvedených kontaktech. Od tohoto týdne budete pravidelně 1x týdně absolvovat návštěvu v poradně pro těhotné s CTG monitoringem. Návštěvu v poradně pro těhotné bych Vám doporučila, abychom dozvěděli více o dosavadním průběhu těhotenství, event. komplikacích s těhotenstvím spojených, jaká vyšetření byla provedena, či co je nutné k porodu ještě zajistit.

K návštěvě gynekologické ambulance – poradny pro těhotné - v hořovické nemocnici se přímo objednejte přes centrální recepci nemocnice na přímé lince 14 500 nebo použijte objednávkový formulář na webových stránkách nemocnice NH či osobní návštěvou v recepci. Bližší informace ohledně provozu této ambulance najdete na webových stránkách.

Kam na příjem přijít?

K porodu se dostavte do III. patra. V případě plánovaného příjmu (na doporučení ošetřujícího gynekologa) se dostavte v době mezi 7:00 - 8:00 hod. Pokud jste objednána k plánovanému císařskému řezu, tak se dostavte den předem do 13:00 hod.

Trasa do porodnice v době rekonstrukce porodních sálů.pdf

Co vzít s sebou do porodnice

DOKLADY

Do porodnice s sebou vezměte:

·         těhotenský průkaz
·         veškeré zdravotní záznamy týkající se nynějšího těhotenství
·         kartička zdravotní pojišťovny
·         občanský průkaz
·         oddací list (v případě, že jste oddána)
·         prohlášení k narození dítěte
·         svobodné maminky – rodný list a doklad o přiznání otcovství z matriky
·         rozvedená – rozvodový list s razítkem nabytí právní moci
·         cizinky – pas nebo povolení k pobytu či průkaz azylanta s průkazem pojišťovny

DOPORUČENÍ PRO MAMINKU

·         osobní věci hygienické potřeby (2x ručník, 2x noční košile se zapínáním vpředu, 2x mateřské podprsenky, vložky do podprsenky, jednorázové kalhotky, přezuvky)
·         hodinky nebo mobil
·         papírové kapesníky
·         léky, které dlouhodobě užíváte
·         kojící čaj
·         hygienické vložky jsou k dispozici neomezeně

DOPORUČENÍ PRO MIMINKO

Na oddělení šestinedělí pro ošetření Vašeho miminka máte k dispozici vše potřebné k ošetření kůže, jednorázové plenky a oblečky.

·         menší balení jednorázových plenkových kalhotek, popřípadě vlhčené hygienické ubrousky
·         možnost vlastního oblečení
·         výbavička pro odchod z porodnice na cestu domů dle ročního období (látková plena, košilka/body, kabátek, dupačky, čepička, ponožky/bačkůrky, zavinovačka/deka na zabalení, autosedačka)
 

S sebou nenoste
Větší finanční obnos, cennosti, zbraně. K uložení šatstva během pobytu v nemocnici slouží šatní skříň. Předměty denní osobní potřeby lze uložit do stolku vedle lůžka.


Jídelníček

Během pobytu na nadstandardním lůžku si můžete v případech, kdy Vám zdravotní stav umožní běžnou dietu, vybrat jídlo z Jídelníčku. Zobrazit jídelníček

Doporučené návštěvní hodiny na oddělení šestinedělí jsou každý den od 10:00 do 19:00 hod.

Po dohodě s ošetřujícím lékařem či ošetřující sestrou a s ohledem na zdravotní stav pacientky lze domluvit i jiný čas návštěv.
Na nadstandardních pokojích jsou při respektování léčebného režimu rozšířené návštěvní hodiny samozřejmostí.
Na IMP pokoji jsou doporučené návštěvní hodiny stejné, počet osob a délka návštěvy závisí na zdravotním stavu pacientky a domluvě s ošetřujícím personálem.

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

Besedy pro těhotné

V rámci předporodní přípravy pořádá naše gynekologicko-porodnické oddělení "Besedy pro těhotné" každé první a třetí pondělí v měsíci v hořovické nemocnici. Samotná beseda není určena pouze pro těhotnou, ale týká se všech, kteří se na příchod nového člena rodiny připravují. Tudíž naši besedu může navštívit kdokoliv z Vašeho blízkého okolí. V rámci besedy je dán i prostor pro Vaše dotazy, které Vám ochotně odpoví naše lektorky - porodní asistentky. Z důvodu plánované rekonstrukce porodních sálů od 19. února 2019 a jejich přemístění do náhradních prostor jsou tímto prohlídky zrušeny. Nové prostory do doby ukončení rekonstrukce budou splňovat všechny podmínky plně funkčního porodního sálu. Individuální prohlídky z provozních důvodů nejsou možné. Z tohoto důvodu jsou tyto besedy pro těhotné realizovány v pravidelných termínech, podle nichž si může každý zajistit čas pro účast, resp. v jakém týdnu těhotenství; máte besedu absolvovat, není určeno, a je pouze na Vás, zda-li se jí účastníte a kdy.

Besedy se můžete účastnit bez nutnosti registrace a probíhá vždy od 14,30 hod.  v konferenční místnosti hlavní budovy v suterénu. Trvá cca 2 hodiny. Délka besedy se odvíjí od počtu účastníků a jejich dotazů. Program besedy je neměnný. Poplatek za účast je 250,--Kč/osoba.

 

Pokud připadá termín besedy na státní svátek, beseda se nekoná. 

 

 

Termíny besed pro těhotné v roce 2019:

7.1. a 21.1.2019

4.2. a 18.2.2019

4.3. a 18.3.2019

1.4. a 15.4.2019

6.5. a 20.5.2019

3.6. a 17.6.2019

1.7. a 15.7.2019

5.8. a 19.8.2019

2.9. a 16.9.2019

7.10. a 21.10.2019

4.11. a 18.11.2019

2.12. a 16.12.2019

Termíny jsou platné a neměnné.

 

Předporodní kurzy péče o novorozence jsou v režii neonatologického oddělení. Bližší informace na webových stránkách novorozeneckého oddělení.

 

 

Kontaktní telefon: 311 554 202
Mgr. Pavla Fíkarová, vedoucí sestra
Email: fikarova@nemocnice-horovice.cz

 

 

 

Ceník vybraných služeb v Porodnici U Sluneční brány:

Nadstandardní pokoj   700 Kč / noc
Pokoj pro společný pobyt s otcem dítěte   1 500 Kč / noc
Použití plynného alagetika   500 Kč / hod.
Použití porodní vany   500 Kč / neomezeně
Beseda pro těhotné   250 Kč / osoba
Systém lokální analgesie lokálním anestetikem po císařském řezu   5 000 Kč