VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ×

Porodnice U Sluneční brány

Porodnické oddělení zajišťuje komplexní péči o ženy z přirozené spádové oblasti Hořovic, ale i širokého okolí. Porodnictví je základním oborem primární zdravotní péče a jeho náplní je péče o ženu a plod v těhotenství, při porodu a péče o ženu v šestinedělí. Spektrum péče porodnického oddělení spočívá v zajištění základní léčebné konzervativní a chirurgické péče.

INFORMACE PRO COVID-19 POZITIVNÍ RODIČKY ČI RODIČKY V KARANTÉNĚ

Vzhledem k epidemiologické situaci žádáme těhotné klientky, které se rozhodly rodit v naší  porodnici, aby nás ​předem informovali ohledně jejich diagnostikované pozitivity na COVID-19, nařízené karanténě či o jakémkoliv rizikovém kontaktu s COVID pozitivní osobou. Tuto skutečnost můžete oznámit na telefonním čísle 14500 pod předvolbou „6 – pohotovostní linka porodních sálů“. Důvodem této apelace je nutnost preventivně chránit jak personál naší porodnice, tak i ostatní maminky po porodu. Je dále potřeba, pokud porod bude pravděpodobně probíhat v době Vaší izolace/karantény, informovat současně i praktického dětského lékaře, u kterého jste nahlášeni, zvláště při ambulantním porodu. 

K této situaci jsme pro Vás připravili informovaný souhlas, který je vhodné si prostudovat. V dokumentu jsou vyspecifikovány možnosti péče o Covid-19 pozitivní matku a novorozence, které jsme schopni uskutečnit v rámci naší porodnice. Po porodu společně zvolíme nejoptimálnější možnost péče dle zdravotního stavu matky a dítěte. 

 Spektrum péče:

 Porodnice „Sluneční brány“ se nachází ve III. patře hlavní budovy. Má k dispozici 4 samostatné porodní místnosti, operační sál pro provedení císařského řezu a oddělení šestinedělí. Porod je veden při zajištěni intimní atmosféry v moderně vybavených porodních místnostech s možností využití například porodní vany, rehabilitačních balonů, porodní stoličky. Pokoje jsou vybaveny moderními polohovatelnými lůžky. Snahou zkušeného personálu je zajištění individuálního přístupu v péči o rodičku, uvědomujeme si neopakovatelnost chvíle pro maminku i její okolí. Samozřejmostí je pro nás přítomnost otce, či jiné blízké osoby u porodu.

Lékaři gynekologie a porodnictví spolupracují s odborníky oborů, zejména chirurgie, urologie, vnitřního lékařství, endokrinologie, neonatologie, anestesiologie, radiologie, onkologie, dermatovenerologie, genetiky, sexuologie a dalších.

Struktura oddělení:

Porodnické oddělení je tvořeno porodním sálem se 4 porodními místnostmi a oddělením šestinedělí s IMP pokojem.

Oddělení šestinedělí se skládá z:

 • nadstandardních pokojů (1 lůžkové / 1 lůžko + 1 lůžko - doprovod dle obsazenosti oddělení)
 • standardních pokojů (2 lůžkové)
 • pokojů IMP 

Rezervace pokojů pro společný pobyt s otcem dítěte se neprovádí a lze jej využít po dohodě s personálem oddělení dle aktuální obsazenosti oddělení.

Ošetřovatelský personál:

 • Vedoucí sestra: Mgr. Fíkarová Pavla, Rs.
 • Staniční sestra šestinedělí: Bc. Křivancová Lenka, Rs.
 • Staniční sestra porodních sálů: Bc. Puldová Blanka, Rs.

Ústavní pohotovostní služba v Porodnici U Sluneční brány

Ústavní pohotovostní služba (ÚPS) je zajištěna ve všední den v době mimo pravidelnou ordinační dobu poskytovatele od 15,30 – 7,00 hod. a poskytnutí této zdravotní služby je regulováno poplatkem ve výši 90,--Kč za klinické vyšetření v době pohotovosti. O sobotách a nedělích, včetně státních svátků zůstává výběr regulačního poplatku beze změny. Ošetřující personál je povinen v zákonem určených případech vybírat od klientek, případně zákonných zástupců. V případě zajišťování urgentní péče lékařem konajícím službu na gynekologicko – porodnickém oddělení v prostorách III. patra žádáme klientky o strpení.

Odběr pupečníkové krve

Na základě Rozhodnutí o změně povolení činnosti Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) bylo uděleno povolení k odběru pupečníkové krve a tkáně pupečníku prostřednictvím Rodinné banky perinatálních a mesenchymálních buněk, s.r.o. (RBPMB) a placenty prostřednictvím Národního Centra Tkání a Buněk, a.s. (NCTB) a dále k odběru pupečníkové krve prostřednictvím Medicínského centra Praha (MCP), s.r.o. Naše porodnice se tak řadí mezi pracoviště, kde je dána možnost maminkám k odběru tkáňových buněk prostřednictvím uvedených společností. Informace o odběru tkáňových buněk lze získat v rámci besedy pro těhotné od proškolených porodních asistentek či přítomných zástupců těchto subjektů.

Informace k odběru pupečníkové krve: 

Uložte si pupečníkovou krev.pdf

MCP - Kmenové buňky.pdf

Ιnhalační tlumení bolesti

Inhalační analgezie představuje vedle epidurální analgezie další možnost, jak účinně pomoci ženám od porodních bolestí nebo nepříjemných vjemů při ošetření porodních poranění. Jde o účinné a bezpečné neinvazivní analgetikum, které má rychlý nástup a ústup účinku. Jedná se o směs plynů, která se používá ke zmírnění bolesti nejen v porodnictví, ale i u menších zákroků (např. zavedení nitroděložního tělíska, biopsie, drobné kyretáže, ošetření zánětů - abscesů zevních rodidel atd.). Snižuje úzkost, strach, obavy a duševní napětí. Rodička je při plném vědomí a vdechuje směs plynů při porodu během kontrakcí a při ošetření porodního poranění podle vlastního uvážení přes speciální náustek nebo inhalační obličejovou masku. Inhalační analgezie je vždy podávána proškoleným personálem. Není hrazena pojišťovnou. Za její použití rodička uhradí 500,- Kč/hodina. 

Důležité upozornění pro doprovod matky k porodu

Porodnice U Sluneční brány neumožňuje soukromým porodním asistentkám poskytovat jakékoliv zdravotní služby ani jakkoliv jinak zasahovat do průběhu porodu.
Naše zdravotnické zařízení se soukromými porodními asistentkami neuzavírá pracovně-právní vztah.
Soukromá porodní asistentka může být pouze jako doprovod rodičky s právy a povinnostmi osoby blízké.

Informace o způsobu zacházení s placentou a ostatními částmi plodu

Na základě rozhodnutí právního zástupce našeho zdravotnického zařízení je vydávání placent a ostatních částí plodu (pupečník, plodové obaly) nedoporučováno. Pokud rodiče vyžadují vydání placenty a ostatních částí plodu, je nutné zdokumentovat toto rozhodnutí, jež se stává součástí zdravotnické dokumentace rodičky.

Prohlášení k alternativním způsobům vedení porodu

- porodní plány je vhodné konzultovat předem v gynekologické ambulanci z časových důvodů
- lotosový porod neprovádíme
- otisk placenty na jakékoliv materiály neprovádíme
- porod do vany neumožňujeme - vana pouze jako relaxační pomůcka v I. době porodní

 

Příjem k porodu 14 500
E-mail porodnice@nemocnice-horovice.cz

K PORODU NEREGISTRUJEME !


Od 36.-37. týdne navštívíte naši poradnu pro těhotné, jejíž součástí je CTG monitoring. Termín návštěvy si zajistěte přibližně s 14-tidenním předstihem z důvodu plné objednávací kapacity na níže uvedených kontaktech. Při fyziologickém průběhu těhotenství po dohodě s naším ambulantním lékařem můžete další péči absolvovat u svého ošetřujícího gynekologa nebo Vás s Vaším souhlasem do péče převezmeme. Pokud náš lékař poradny pro těhotné zhodnotí Váš stav jako rizikový a budete chtít rodit v našem zařízení, jsou tímto nutné od 36.-37. týdne těhotenství pravidelné týdenní návštěvy v poradně pro těhotné s CTG monitoringem.

K návštěvě gynekologické ambulance – poradny pro těhotné - v hořovické nemocnici se přímo objednejte přes centrální recepci nemocnice na přímé lince 14 500 nebo použijte objednávkový formulář na webových stránkách nemocnice NH či osobní návštěvou v recepci. Bližší informace ohledně provozu této ambulance najdete na webových stránkách.

Kam na příjem přijít?

K porodu se dostavte do III. patra. V případě plánovaného příjmu (na doporučení ošetřujícího gynekologa) se dostavte v době mezi 7:00 - 8:00 hod. Pokud jste objednána k plánovanému císařskému řezu, tak se dostavte den předem mezi 10:00 - 11:00 a o víkendu či svátku do 13:00.

Příjem k porodu

Klientkám při příjmu k porodu bude proveden antigenní stěr na detekci Covid-19, jehož výsledek je znám do 30 minut od odběru. 
Testují se i třetí osoby u porodu, které nesplňují pravidla pro přítomnost na porodním sále. Pro tyto osoby platí následující:

 • v pracovní době covid odběrových buněk jsou odeslány doprovázející osoby k AG testu po předchozím zaevidování na recepci nemocnice (po-pá 7:00 - 17:30, so 8:00 - 11:30)
 • v době mimo provoz covid odběrových buněk jsou doprovázející osoby testovány v rámci příjmu AG testovacími soupravami přímo na porodním sále

Co vzít s sebou do porodnice
DOKLADY

Do porodnice s sebou vezměte:

 • těhotenský průkaz
 • veškeré zdravotní záznamy týkající se nynějšího těhotenství
 • kartička zdravotní pojišťovny
 • občanský průkaz
 • oddací list (v případě, že jste oddána)
 • prohlášení k narození dítěte
 • svobodné maminky – rodný list a doklad o přiznání otcovství z matriky
 • rozvedená – rozvodový list s razítkem nabytí právní moci
 • cizinky – pas nebo povolení k pobytu či průkaz azylanta s průkazem pojišťovny

DOPORUČENÍ PRO MAMINKU

 • osobní věci hygienické potřeby (2x ručník, 2x noční košile se zapínáním vpředu, 2x mateřské podprsenky, vložky do podprsenky, jednorázové kalhotky, přezuvky)
 • hodinky nebo mobil
 • papírové kapesníky
 • léky, které dlouhodobě užíváte
 • kojící čaj
 • hygienické vložky jsou k dispozici neomezeně

DOPORUČENÍ PRO MIMINKO

Na oddělení šestinedělí pro ošetření Vašeho miminka máte k dispozici vše potřebné k ošetření kůže, jednorázové plenky a oblečky.

 • menší balení jednorázových plenkových kalhotek, popřípadě vlhčené hygienické ubrousky
 • možnost vlastního oblečení
 • výbavička pro odchod z porodnice na cestu domů dle ročního období (látková plena, košilka/body, kabátek, dupačky, čepička, ponožky/bačkůrky, zavinovačka/deka na zabalení, autosedačka)

S sebou nenoste
Větší finanční obnos, cennosti, zbraně. K uložení šatstva během pobytu v nemocnici slouží šatní skříň. Předměty denní osobní potřeby lze uložit do stolku vedle lůžka.


Jídelníček

Během pobytu na nadstandardním lůžku si můžete v případech, kdy Vám zdravotní stav umožní běžnou dietu, vybrat jídlo z Jídelníčku. Zobrazit jídelníček

Doporučené návštěvní hodiny na oddělení šestinedělí jsou každý den od 14:00 do 16:00 hod. pouze pro otce dítěte.

Nastavená opatření platná od 9. 6. 2021 do odvolání:

Návštěvu lze uskutečnit jen za podmínky, že:

 • Osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a toto tvrzení prokáže.
 • Osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a toto tvrzení prokáže.
 • Osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží národní nebo evropský certifikát o provedeném očkování a u očkování uplynulo:
  od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka;
  od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka;
  od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.
 • Osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní a toto tvrzení prokáže.
 • Osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (test lze absolvovat v odběrovém místě na parkovišti před nemocnicí bez nutnosti objednání, odběrové místo je otevřeno ve všední dny).
 • Osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a tuto skutečnost doloží potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením.
 • Osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.


Po dohodě s ošetřujícím lékařem či ošetřující sestrou a s ohledem na zdravotní stav pacientky lze domluvit i jiný čas návštěv.
Na nadstandardních pokojích jsou při respektování léčebného režimu rozšířené návštěvní hodiny samozřejmostí.
Na IMP pokoji jsou doporučené návštěvní hodiny stejné, počet osob a délka návštěvy závisí na zdravotním stavu pacientky a domluvě s ošetřujícím personálem.

 

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

Ceník vybraných služeb v Porodnici U Sluneční brány:

Nadstandardní pokoj   700 Kč / noc
Pokoj pro společný pobyt s otcem dítěte   1 500 Kč / noc
Použití plynného alagetika   500 Kč / hod.
Použití porodní vany   500 Kč / neomezeně
Beseda pro těhotné   250 Kč / osoba
Systém lokální analgesie lokálním anestetikem po císařském řezu   3 500 Kč

Besedy pro těhotné

V rámci předporodní přípravy pořádá naše gynekologicko-porodnické oddělení "Besedy pro těhotné" každé první a třetí pondělí v měsíci v hořovické nemocnici. Pokud připadá termín besedy na státní svátek, beseda se nekoná. 

Termíny besed:

 • 19.7.
 • 2.8. a 16.8.
 • 6.9. a 20.9.
 • 4.10. a 18.10.
 • 1.11. a 15.11.
 • 6.12. a 20.12.

Besedy se můžete účastnit po předchozí registraci na tel. č. 14 500. Registrace je povinná i pro doprovázející osobu.

Beseda probíhá vždy od 14,30 hod. v konferenční místnosti hlavní budovy v suterénu. Trvá cca 2 hodiny. Délka besedy se odvíjí od počtu účastníků a jejich dotazů. Program besedy je neměnný.

Poplatek za účast je 250,--Kč/osoba. 

V rámci besedy je dán i prostor pro Vaše dotazy, které Vám ochotně odpoví naše lektorky - porodní asistentky. Po ukončení besedy pro těhotné Vás lektorky - porodní asistentky provedou prostorami porodních sálů a oddělení šestinedělí. Ovšem za podmínky, pokud to situace na těchto pracovištích umožní. Z tohoto důvodu jsou tyto besedy pro těhotné realizovány v pravidelných termínech, podle nichž si může každý zajistit čas pro účast, resp. v jakém týdnu těhotenství; máte besedu absolvovat, není určeno, a je pouze na Vás, zda-li se jí účastníte a kdy.

 

Podmínky pro účast na besedě pro těhotné:

 • prosíme všechny příchozí, aby si u vstupu dezinfikovali ruce 
 • vstup do nemocnice je nadále povolen pouze s platnou ochrannou dýchacích cest
 • besedy se mohou účastnit pouze dvě osoby, tzn. budoucí rodička a s ní jedna doprovázející osoba
 • prohlídka prostor porodních sálů a šestinedělí bude možná dle aktuální situace na oddělení.
 • účastníci kurzu musí splnit jednu z následujících podmínek: podstoupit RT-PCR test (max. 7 dní předem) / antigenní test (max. 72 hodin před) / být naočkován / prodělat COVID-19 v posledních 180 dnech / mít ukončenou izolaci

Předporodní kurzy péče o novorozence jsou v režii neonatologického oddělení. Bližší informace na webových stránkách novorozeneckého oddělení.

 

 

Kontaktní telefon: 311 554 202
Mgr. Pavla Fíkarová, vedoucí sestra
Email: fikarova@nemocnice-horovice.cz