prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 555 503 Umístění v nemocnici

Fyzioterapie

Oddělení fyzioterapie poskytuje terapeutickou péči pro širší škálu onemocnění všech věkových skupin, jak ambulantních tak i hospitalizovaných pacientů. Spolupracujeme s ostatními klinickými obory a poskytujeme fyzioterapeutickou péči u indikovaných případů. Cílem fyzioterapie je zachování, obnovení či substituce optimální funkce pohybového systému. Pohyb jako jeden ze základních atributů pojmu zdraví působí na ostatní funkce organismu, včetně funkcí psychických.

Na lůžkových odděleních Nemocnice Hořovice fyzioterapeuté poskytují na základě konsiliárních vyšetření lékaře rehabilitační a fyzikální medicíny potřebnou fyzioterapii, na kterou navazuje včasná rehabilitační léčba v Rehabilitační Nemocnici Beroun, se kterou úzce spolupracuje.

Oddělení fyzioterapie se skládá z pracovišť:

 • Parafín a vodoléčba – vířivky pro dolní a horní končetiny
 • Elektroléčba – aplikace fyzikálních procedur : diadynamické proudy, interferenční proudy, galvanické proudy, terapeutický ultrazvuk, laseroterapie, přístrojová lymfodrenáž, magnetoterapie, termoterapie - solux
 • Cvičebny I – IV pro individuální tělocvik
 • Dětský tělocvik I.
 • Dětský tělocvik II. (umístěný v prostorách ambulantní části Dětského oddělení)
 • Tělocvična

 Dětská fyzioterapie

Vzhledem k nárůstu dětských pacientů z okolních regiónů došlo k rozšíření dětské rehabilitace z jedné na dvě fyzioterapeutky.

Dětský tělocvik I.

Ordinace se nachází v suterénu oddělení fyzioterapie. Poskytujeme zde péči našim nejmenším pacientům. Často dochází k návaznosti vedené rehabilitace, která byla již zahájena na našem neonatologickém oddělení. Úzce spolupracujeme s lékaři neonatologického oddělení, dětským neurologem a s praktickými lékaři pro děti a dorost. Hlavním cílem je co nejlepší ovlivnění jak motorického tak i mentálního vývoje dítěte. Většinou se jedná o dlouhodobě vedenou rehabilitaci, proto je nezbytná spolupráce s rodiči, protože ti jsou nedílnou součástí dobře vedené terapie.

Dětský tělocvik II.

Ordinace se nachází v přízemí, v ambulantní části Dětského oddělení. Poskytujeme zde péči pro děti od 0 – 19 let a to především poúrazových stavech, ortopedických vad hrudníku, skoliózách nebo při bolestech souvisejících s vývojem páteře. Vzhledem k tomu , že se nejedná o dospělé pacienty, je zde důležitá edukace rodičů.

Program skupinových cvičení v nové tělocvičně. Skupinová cvičení jsou určena hlavně pro pacienty s chronickými bolestmi zad, pro seniory, pro děti s vadným držením těla, skoliózou, dále budou též skupinová cvičení pro ženy po porodu, pro ženy s poruchami pánevního dna. Na skupinové cvičení je potřeba FT poukaz od lékaře /rehabilitační lékař, neurolog, ortoped/. Rozpis skupin a možnosti objednání na recepci rehabilitace.

 Ambulance pro poruchy pánevního dna a inkontinence od 9/2017  každé úterý 12:30- 15:30. Vyšetření a terapii provádí fyzioterapeutka Lucie Matějková pouze na základě doporučení  Vašeho ošetřujícího lékaře / gynekologa, urologa či rehabilitačního lékaře/.

 Používané techniky a metodiky

 • Individuální léčebná tělesná výchova – analytické cvičení
 • Individuální léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladu (Kabath, PNF, Bobath, Vojta)
 • Nápravný tělocvik dětí
 • Mobilizace a měkké techniky
 • Senzomotorická cvičení
 • Metoda Mojžíšové
 • Metoda McKenzie
 • Metoda R. Brunkow
 • Kineziotaping
 • Reflexní masáže
 • Vestibulární rehabilitace

Oddělení fyzioterapie poskytuje fyzioterapii na všech odděleních nemocnice:

 • Porodnice, neonatologie (Vojtova metoda, respirační fyzioterapue, handling, bazální stimulace)
 • Chirurgické oddělení (individuální léčebná tělesná výchova, respirační fyzioterapie, nácvik soběstařčnosti, nácvik sotje a chůze, používání kompenzačních pomůcek, potřebnou edukaci)
 • Interní oddělení (indoviduální léčebná a tělesná výchova, LTV na NFP /Kabath, Bobath/, respirační fyzioterapie, nácvik soběstačnosti, nácvik stoje a chůze, používání kompenzačních pomůcek, potřebná edukace)
 • Neurologické oddělení (ILTV a NFP, nácvik soběstačnosti, nácvik stoje a chůze)
 • ARO, JIP (respirační fyzioterapie, bazální stimulace, polohování, ILTV a NFP, nácvik soběstačnosti)
 • Ortopedie (individuální léčebný tělocvik, nácvik sotje a chůze včetně chůze s kompenzační pomůckou a následná návaznosti na Rehabilitační nemocnici Beroun)
 • dětské oddělení (respirační fyzioterapie, analytické cvičení, nácvik chůze, edukace rodičů)
 • OCHRIP (respirační fyzioterapie, polohování, bazální stimulace, míčkování, individuální léčebný tělocvik)
 • oddělení šestinedělí

laser
přístrojová lymfodrenáž BTL
multifunkční přístroje BTL
magnetoterapie
vířivé vany na dolní končetiny
vířivé vany na horní končetiny
tekutý parafín
nestabilní plochy - posturomed
žebřiny

Pracovní doba rehabilatičního lékaře na ambulanci

Den Dopoledne Odpoledne
pondělí 8:00 - 12:30  
úterý   12:00 - 15:30
středa 8:00 - 12:30  
čtvrtek   12:00 - 15:30

Pracovní doba fyzioterapeutek:

Den Ordinační hodiny
pondělí, středa, pátek 07:00 - 15:30
úterý, čtvrtek 07:00 - 19:00

 

Objednání pacientů probíhá přes recepci:
pondělí - pátek 07:00 - 15:30 na telefonní čísle: 311 555 503