prohlédnout si oddělení ×

Fyzioterapie

Oddělení fyzioterapie poskytuje terapeutickou péči pro širokou škálu onemocnění všech věkových skupin, jak ambulantních tak i hospitalizovaných pacientů. Spolupracujeme s všemi klinickými obory a poskytujeme fyzioterapeutickou péči u indikovaných pacientů. Cílem fyzioterapie je zachování, obnovení či substituce optimální funkce pohybového systému. Pohyb jako jeden ze základních atributů pojmu zdraví působí na ostatní funkce organismu, včetně funkcí psychických.

Oddělení poskytuje fyzioterapii na všech odděleních nemocnice.
V rámci ambulantní části poskytujeme péči pacientům všech věkových kategorií, včetně dětské rehabilitace od novorozeneckého věku.

 • Ambulance - Cvičebny I – IV pro individuální tělocvik, Cvičebna pro dětskou fyzioterapii
 • Elektroléčba – aplikace fyzikálních procedur: diadynamické proudy, interferenční proudy, galvanické proudy, terapeutický ultrazvuk, laseroterapie, přístrojová lymfodrenáž, magnetoterapie, termoterapie 
 • Tělocvična
 • Parafín a vodoléčba – vířivky pro dolní a horní končetiny
 • Ambulance pro poruchy pánevního dna a inkontinence každé úterý 12:30- 15:30. Vyšetření a terapie se provádí pouze na základě doporučení Vašeho ošetřujícího lékaře (gynekologa, urologa či rehabilitačního lékaře)

 

Používané techniky a metodiky:

 • Individuální léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě:
  Metody PNF, Bobath, Vojtova reflexní terapie, Metoda Mojžíšové, McKenzie, R. Brunkow, Senzomotorická cvičení, ACT
 • Individuální léčebná tělesná výchova – analytické cvičení
 • Cvičení dětí s vadným držením těla a skoliózy
 • Mobilizace a měkké techniky
 • Kineziotaping
 • Reflexní masáže
 • Vestibulární rehabilitace
 • Problematika inkontinence a poruch pánevního dna, gynekologická fyzioterapie
 • Speciální respirační fyzioterapie
 • Terapie spastické parézy dle Graciése
 • Lymfodronáže, manuální a přístrojová ošetření lymfademu

 

Objednání

tel. č. 311 555 503
pondělí - pátek I 07:00 - 15:30

E-mail recepce.rhb@nemocnice-horovice.cz

 

 • laser
 • přístrojová lymfodrenáž BTL
 • multifunkční přístroje BTL
 • magnetoterapie
 • vířivé vany na dolní končetiny
 • vířivé vany na horní končetiny
 • tekutý parafín
 • nestabilní plochy - posturomed
 • žebřiny

Pracovní doba rehabilatičního lékaře:

Den Dopoledne Odpoledne
pondělí 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
úterý 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
středa 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
čtvrtek  7:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Pracovní doba fyzioterapeutek:

Den Ordinační hodiny
pondělí, středa, pátek 07:00 - 15:30
úterý, čtvrtek  07:00 - 19:00

 

Objednání pacientů probíhá přes recepci:

pondělí - pátek 07:00 - 15:30 na telefonní čísle: 311 555 503

MUDr. Barbora Štastná

Nejvyšší dosažené vzdělání:

 • 3. lékařská fakulta UK, promoce 2004
 • neurologický kmen - 2010
 • atestace v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína - 2015

Praxe v Nemocnici Hořovice:

 • Rehabilitační odd. NH Hospital - 2017 - dosud
 • Neurologické odd. NH Hospital - 2007-2010 
 • Interní odd. nemocnice NH Hospital - 2005-2006 

Předchozí praxe:

 • Rehabilitační centrum nemocnice Beroun - 2010 - 2016
 • Klinika komplexní rehabilitace Monada - 2016 - 2017 
 • Centrum komplexní péče Dobřichovice - 2009 - 2015

Absolvované kurzy:

 • Manuální a myoskeletální medicína, ipvz - 2010- 2012
 • Refresch myoskeletální medicíny, Klinika rhb lékařství FNKV - 2017
 • Kurz dynamická neuromuskulární stabilizace /DNS/ dle prof.Koláře pro lékaře - 2013
 • Orofaciální oblast v komplexní terapii , klinika komplexní rehabilitace Monada - 2016
 • Komplexní terapie bederní páteře a pánevního pletence, klinika komplexní rhb Monada - 2016
 • Vybrané metody diagnostiky a kinezioterapie u idiopatické skoliózy u dětí a dospělých, CKP Dobřichovice - 2012
 • Kurz bazální stimulace ipvz - 2017
 • Kurz škola zad , Institut postgraduálního vzdělávání - 2017
 • Výcvik rodinné terapie- Institut rodinné terapie v Motole - 2007-2010
 • Kurz základní psychosomatická péče, ipvz - 2009-2010
 • Kurz práce s časovou osou – Centrum komplexní terapie v Liberci -2012
 • Kurz poruchy příjmu potravy, ipvz - 2017

Kontakt