Stáže a praxe

 

Postup pro výkon praxe v NH:

 

1.    Domluvte si termín praxe na oddělení, na kterém máte zájem praxi absolvovat s vedoucím pracovníkem – kontakty jsou uvedené v záložkách jednotlivých oddělení.

2.    Vyplňte formulář níže a doručte jej na sekretariát ředitele nemocnice (sekr@nemocnice-horovice.cz).

3.    Vytvořené smlouvy budou odeslány na studijní oddělení Vaší školy, popř. zaměstnavatele, kde budete vyzváni k podpisu, a též jednu kopii smlouvy obdržíte (vyjma SŠ a VOŠ).

4.    V den nástupu na stáž se nejprve dostavte na personální oddělení (budova ředitelství), kde obdržíte ID kartičku stážisty a další instrukce.

 

Bez podepsané smlouvy o vykonání odborné praxe všemi smluvními stranami, nelze vstoupit na pracoviště, z tohoto důvodu si veškeré formality zajistěte za včas.

Naše zdravotnické zařízení v současnosti nenabízí ubytování.

 

Formulář zájemce o odbornou praxi.docx

 

Rozpis poplatků za praxe a stáže v Nemocnici Hořovice

  

    

  Cena v Kč za 1 den praxe/stáže
Student/ka                      0,-
Zaměstnanec jiného ZZ                   350,-

 

* uvedené ceny platí od 1. 7. 2016

 

Nemocnice Hořovice vydává pouze a výhradně vlastní smlouvy o vykonání odborné praxe, cizí smlouvy neakceptujeme.