Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

Stáže a praxe

Pokyny pro zájemce o praxi/stáž

V případě zájmu o praxi či stáž si prosím domluvte termín na oddělení, na kterém máte zájem praxi absolvovat. Následně vyplňte formulář níže a doručte jej na sekretariát ředitele nemocnice (sekr@nemocnice-horovice.cz). V den nástupu na stáž se nejprve dostavte na oddělení vzdělávání (budova ředitelství), kde obdržíte kartičku stážisty a další instrukce. V den nástupu na stáž se prosím prokažte potvrzením o úhradě stáže.

 Formulář zájemce o OP - malý.docx

 

Rozpis poplatků za praxe a stáže v Nemocnici Hořovice

  

  Cena v Kč za 1 den praxe/stáže
Student/ka SŠ                     0,-
Student/ka VOŠ                     0,-
Student/ka VŠ                     0,-
Zaměstnanec jiného ZZ                   350,-
   

 

* uvedené ceny platí od 1. 7. 2016