Zdravotnická dokumentace - žádosti

Vážené pacientky, vážení pacienti,
potřebujete-li nahlédnout do zdravotnické dokumentace (dále jen ZD), či si pořídit výpis nebo kopii, vezměte laskavě na vědomí následující postupy:

Kdo může nahlížet do ZD, pořizovat si výpisy či kopie?

Kde si můžete podat žádost o nahlédnutí do ZD, pořízení výpisu či kopie?

Jaké má žádost o nahlížení do ZD, pořizování výpisů či kopií náležitosti?

Požádáte o nahlížení do ZD, pořízení výpisu či kopie prostřednictvím formuláře, který obdržíte na příslušném oddělení nemocnice nebo na oddělení kvality ředitelství nemocnice.  

Žádost o pořízení kopie výpisu a nahlížení do zdravotnické dokumentace.pdf

Co bude následovat?

Pracovník naší nemocnice si s Vámi dohodne termín k nahlížení do ZD. Do ZD můžete nahlížet pouze pod dohledem našeho pracovníka.

Pořízení kopie ze ZD Vám zajistí pracovník oddělení do 30 dnů od obdržení Vaší žádosti. Kopie si můžete vyzvednout osobně nebo může být zaslána doporučeně.

Úhrada za nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořízení výpisu a kopie
Nahlížení do ZD, pořizování výpisů a kopií je zpoplatněno Ceníkem pro úkony spojené se ZD:

Ceník pro úkony spojené se Zdravotnickou dokumentací

Ceník administrativních úkonů

Náklady spojené s odesláním:

 – dle aktuálního ceníku poštovní služby České pošty, s.p. za doporučenou zásilku.