prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 554 207 / 311 554 202 Umístění v nemocnici

Gynekologické oddělení

Gynekologické oddělení zajišťuje komplexní péči o ženy a dívky z přirozené spádové oblasti Hořovic, ale i širokého okolí. Gynekologie je základním oborem primární zdravotní péče. Náplní je prevence, diagnostika, léčba, dispenzarizace nemocí ženského pohlavního ústrojí, dále stavů, které souvisí s poruchou funkce pohlavního ústrojí ženy, řízení plodnosti páru ve smyslu pozitivním i negativním. Spektrum péče gynekologického oddělení spočívá v zajištění základní léčebné konzervativní a chirurgické péče.

Zajišťuje diagnostiku a léčbu gynekologických onemocnění – záněty, nádory, náhlé příhody břišní. V operační péči provádí malé operační výkony (kyretáže, interrupce, konizace, hysteroskopie), laparoskopickou diagnostiku při neplodnosti – průchodnost vejcovodů, zjištění endometriozy (srůstů při pánevní bolesti), laparoskopickou operativu (sterilizace, odstranění patologií na vaječníku/ů, vejcovodu/ů, odstranění dělohy), břišní gynekologické operace, operační řešení inkontinence u žen.
Zajišťuje též péči o rizikové těhotné – hrozící potrat, hrozící předčasný porod, interní komplikace – močové infekce, záněty žil, vysoký tlak krve, komplikace související s těhotenstvím – eklampsie, opoždění růstu plodu, poruchy uložení placenty.

Návaznost péče na služby jiných oddělení

Gynekolog a porodník spolupracuje s odborníky hraničních oborů, zejména chirurgie, urologie, vnitřního lékařství, endokrinologie, neonatologie, anestesiologie, radiologie, onkologie, dermatovenerologie, genetiky, sexuologie a dalších.

Plán rozvoje

V budoucnu bude plán rozvoje oddělení zaměřen na stále vyšší kvalitu poskytování služeb v oboru, rozšíření ambulantní péče a personální zajištění.

 

 

Objednávkový systém

Pro zlepšení organizace naší lůžkové péče s ohledem na pacientky je zaveden objednávkový systém na malé gynekologické operace - hysteroskopie, kyretáže, konisace, UPT a další gynekologické výkony. Tyto výkony se provádí denně po předchozím telefonickém objednání. Pacientky se mohou k výkonům objednat v pracovních dnech od 8,00 – 14:30 hod. na telefonním čísle: 311 554 209 - administrativní pracovník gynekologického oddělení p. Antlová Renata. Akutní případy budou řešeny přednostně.

Potratová pilulka

Na gynekologickém oddělení se provádí nechirurgické medikamentózní umělé ukončení těhotenství pomocí tzv. „potratové pilulky“. Jedná se o alternativní způsob ukončení těhotenství bez instrumentální intervence. O postupu, podmínkách a ceně se lze informovat na gynekologickém oddělení na tel. 311 554 202 nebo 311 554 209 .

 

Kam na příjem přijít?

V den plánovaného příjmu se dostavte na gynekologické oddělení do III. patra v době 7:00 - 8:00 hod.

Výkony, pro které je třeba písemný informovaný souhlas

 • Kyretáž
 • Konizace děložního čípku (LOOP)
 • Umělé ukončení těhotenství
 • Laparoskopie diagnostická, operační
 • Hysterektomie vaginální, abdominální, laparoskopicky asistovaná
 • Antikontinenční pásky TOT
 • Extirpace cysty, abcesu Bartholinské žlázy – chemická, chirurgická
 • Plastika děložního čípku
 • Hysteroskopie diagnostická, operační
 • Sterilizace
 • Revize dutiny děložní
 • Umělé přerušení těhotenství ve II. trimestru
 • Cerclage
 • Medikamentózní ukončení těhotenství

Struktura oddělení


Gynekologické oddělení je tvořeno 8 standardními a 4 nadstandardními lůžkovými pokoji, 2 pokoji IMP a zákrokovým sálkem pro malé gynekologické operační výkony. Na využití nadstandardní pokoje se neprovádí rezervace.

Počet lůžek

32 lůžek, z toho 6 lůžek intenzivní péče na IMP pro pacientky s nutností monitorování vitálních funkcí - po gynekologických operacích a komplikovaných gynekologických zákrocích

Pohotovostní služba na gynekologickém oddělení

Ústavní pohotovostní služba (ÚPS) je zajištěna ve všední den v době mimo pravidelnou ordinační dobu poskytovatele od 15:30 – 7:00 hod. a poskytnutí této zdravotní služby je regulováno poplatkem ve výši 90,--Kč za klinické vyšetření v době pohotovosti. O sobotách a nedělích, včetně státních svátků zůstává výběr regulačního poplatku beze změny. Ošetřující personál je povinen v zákonem určených případech vybírat od klientek, případně zákonných zástupců. V případě zajišťování urgentní péče lékařem konajícím službu na gynekologicko – porodnickém oddělení v prostorách III. patra  žádáme klientky o strpení.

Jídelníček

Během pobytu na nadstandardním lůžku si můžete v případech, kdy Vám zdravotní stav umožní běžnou dietu, vybrat jídlo z Jídelníčku. Zobrazit jídelníček

Doporučené návštěvní hodiny na gynekologickém oddělení Nemocnice Hořovice jsou každý den od 7:00 do 19:00 hod.

Po dohodě s ošetřujícím lékařem či ošetřující sestrou a s ohledem na zdravotní stav pacientky lze domluvit i jiný čas návštěv. Na nadstandardních pokojích jsou při respektování léčebného režimu rozšířené návštěvní hodiny samozřejmostí. Na IMP pokoji (pokoj intenzívní péče) jsou doporučené návštěvní hodiny stejné, počet osob a délka návštěvy závisí na zdravotním stavu pacientky a domluvě s ošetřujícím personálem.

Obecné pokyny a informace

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

 • ultrazvukové přístroje (pro trojrozměrné (3D) a Live (4D) ultrazvukové vyšetření)
 • kardiotokografy
 • hysteroskop
 • resektoskop
 • kolposkopy
 • monitory životních funkcí s centrálním monitoringem
 • lineární dávkovače a infúzní pumpy
 • oxymetr
 • EKG
 • glukometr

 

Nitroděložní tělísko IUD
nehormonální antikoncepce, vč. zavedení

   1 000 Kč

Nitroděložní tělísko IUS
hormonální antikoncepce, vč. zavedení

   6 500 Kč

Zavedení nitroděložního tělíska
vlastní IUD/IUS donesené pacientkou

   1 000 Kč

Umělé přerušení těhotenství
do 8. týdne těhotenství

   4 500 Kč

Umělé přerušení těhotenství
do 12. týdne těhotenství

   5 000 Kč

Medikamentózní ukončení těhotenství,
tzv. „potratová pilulka“

   5 000 Kč

Aplikace anti-D u Rh negativních žen

   1 300 Kč

Vyšetření krve BWR

      150 Kč

Vyšetření krevní skupiny

      489 Kč

3D-UZ fotografie

      200 Kč

3D-UZ DVD

      800 Kč

Sterilizace na žádost pacientky

 17 000 Kč

Sepsání žádosti k ukončení těhotenství

   1 000 Kč

Sepsání žádosti ke sterilizaci

      300 Kč

Vyšetření jednorazovými plastovými zrcadly

        40 Kč

 

 

Poradna pro rizikové těhotné

Objednání: 14500

Kontakt na ordinaci: 311 554 203

Specifika poskytované péče:

Riziková těhotenská poradna poskytuje péči o ženy s rizikovým a patologickým těhotenstvím zejména :

 • cukrovka - diabetes mellitus – diagnostikovaný před těhotenstvím či v jeho průběhu;
 • vysoký krevní tlak – hypertenze, podezření na preeklampsii, riziko preeklampsie;
 • růstová restrikce plodu (plod je menší než je očekáváno);
 • hrozící předčasný porod;
 • vícečetná těhotenství;
 • prokázané vrozené vady plodu;
 • další interní choroby – srdeční, plicní, autoimunitní choroby, atd.;
 • těhotné se zatíženou porodnickou anamnézou – závažné komplikace v minulých těhotenstvích;
 • riziko rozvoje hemolytické nemoci plodu a novorozence - těhotné s výsledkem screeningu antierytrocytárních protilátek jiným než negativním. 

 

Důležité informace:

 • Pacientky lze odesílat již v prvním trimestru, zajistíme screeningy i adekvátní konzultace. Prosíme na první návštěvu přinést kompletní dokumentaci z hospitalizací a lékařů jiných odborností.
 • Gynekologickou ambulanci najdete v I. patře budovy nemocnice.
 • Objednání na tel. č. 14 500 (bez předvolby).
 • Volejte výhradně v tomto čase: pondělí až pátek od 7,00 do 19,00 hodin, o víkendu od 10,00 do 16,00 hodin.

Ordinační doba

Den Hodiny
MUDr. Jan Matěcha St 10:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Umístění v nemocnici

První patro pravé křídlo.