prohlédnout si oddělení ×

Gynekologické oddělení

Gynekologické oddělení zajišťuje komplexní péči o ženy a dívky z přirozené spádové oblasti Hořovic, ale i širokého okolí. Gynekologie je základním oborem primární zdravotní péče. Náplní je prevence, diagnostika, léčba, dispenzarizace nemocí ženského pohlavního ústrojí, dále stavů, které souvisí s poruchou funkce pohlavního ústrojí ženy, řízení plodnosti páru ve smyslu pozitivním i negativním. Spektrum péče gynekologického oddělení spočívá v zajištění základní léčebné konzervativní a chirurgické péče.

Zajišťuje diagnostiku a léčbu gynekologických onemocnění – záněty, nádory, náhlé příhody břišní. V operační péči provádí malé operační výkony (kyretáže, interrupce, konizace, hysteroskopie), laparoskopickou diagnostiku při neplodnosti – průchodnost vejcovodů, zjištění endometriozy (srůstů při pánevní bolesti), laparoskopickou operativu (sterilizace, odstranění patologií na vaječníku/ů, vejcovodu/ů, odstranění dělohy), břišní gynekologické operace, operační řešení inkontinence u žen.
Zajišťuje též péči o rizikové těhotné – hrozící potrat, hrozící předčasný porod, interní komplikace – močové infekce, záněty žil, vysoký tlak krve, komplikace související s těhotenstvím – eklampsie, opoždění růstu plodu, poruchy uložení placenty.

Návaznost péče na služby jiných oddělení

Gynekolog a porodník spolupracuje s odborníky hraničních oborů, zejména chirurgie, urologie, vnitřního lékařství, endokrinologie, neonatologie, anestesiologie, radiologie, onkologie, dermatovenerologie, genetiky, sexuologie a dalších.

Plán rozvoje

V budoucnu bude plán rozvoje oddělení zaměřen na stále vyšší kvalitu poskytování služeb v oboru, rozšíření ambulantní péče a personální zajištění.

 

 

AMBULANCE

Objednání tel. č. 14 500
Objednání na 3D ultrazvuk tel. č. 311 554 203
Výsledky z vyšetření v ambulanci tel. č. 311 554 203

 

ODDĚLENÍ

Kontakt na oddělení:

Oddělení šestinedělí tel. č. 311 554 206
Gynekologické oddělení tel. č. 311 554 207
E-mail gynekologie@nemocnice-horovice.cz

 

Informace o pooperačním stavu I pouze lékař po 13:00:

Po císařském řezu tel. č. 311 554 210 / 311 554 219
Po gynekologické operaci tel. č. 311 554209 / 311 554 213,
311 554 222, 311 554 225

 

Objednání nadstandardního pokoje:

Oddělení šestinedělí tel. č. 311 554 206
Gynekologické oddělení tel. č. 311 554 207

 

 

Objednávkový systém

Pro zlepšení organizace naší lůžkové péče s ohledem na pacientky je zaveden objednávkový systém na malé gynekologické operace - hysteroskopie, kyretáže, konisace, UPT a další gynekologické výkony. Tyto výkony se provádí denně po předchozím telefonickém objednání. Pacientky se mohou k výkonům objednat v pracovních dnech od 8,00 – 15:00 hod. na telefonním čísle: 311 554 209 - administrativní pracovník gynekologického oddělení p. Antlová Renata. Akutní případy budou řešeny přednostně.

Potratová pilulka

Na gynekologickém oddělení se provádí nechirurgické medikamentózní umělé ukončení těhotenství pomocí tzv. „potratové pilulky“. Jedná se o alternativní způsob ukončení těhotenství bez instrumentální intervence. O postupu, podmínkách a ceně se lze informovat na gynekologickém oddělení na tel. 311 554 209.

Kam na příjem přijít?

V den plánovaného příjmu se dostavte na gynekologické oddělení do III. patra v době 7:00 - 8:00 hod.

Výkony, pro které je třeba písemný informovaný souhlas

 • Kyretáž
 • Konizace děložního čípku (LOOP)
 • Umělé ukončení těhotenství
 • Laparoskopie diagnostická, operační
 • Hysterektomie vaginální, abdominální, laparoskopicky asistovaná
 • Antikontinenční pásky TOT
 • Extirpace cysty, abcesu Bartholinské žlázy – chemická, chirurgická
 • Plastika děložního čípku
 • Hysteroskopie diagnostická, operační
 • Sterilizace
 • Revize dutiny děložní
 • Umělé přerušení těhotenství ve II. trimestru
 • Cerclage
 • Medikamentózní ukončení těhotenství

Struktura oddělení


Gynekologické oddělení je tvořeno standardními i nadstandardními lůžkovými pokoji, pokoji IMP a zákrokovým sálkem pro malé gynekologické operační výkony. Na využití nadstandardní pokoje se neprovádí rezervace.

Pohotovostní služba na gynekologickém oddělení

Ústavní pohotovostní služba (ÚPS) je zajištěna ve všední den v době mimo pravidelnou ordinační dobu poskytovatele od 15:30 – 7:00 hod. a poskytnutí této zdravotní služby je regulováno poplatkem ve výši 90,- Kč za klinické vyšetření v době pohotovosti. O sobotách a nedělích, včetně státních svátků zůstává výběr regulačního poplatku beze změny. Ošetřující personál je povinen v zákonem určených případech vybírat od klientek, případně zákonných zástupců. V případě zajišťování urgentní péče lékařem konajícím službu na gynekologicko – porodnickém oddělení v prostorách III. patra  žádáme klientky o strpení.

Jídelníček

Během pobytu na nadstandardním lůžku si můžete v případech, kdy Vám zdravotní stav umožní běžnou dietu, vybrat jídlo z Jídelníčku. Zobrazit jídelníček

Doporučené návštěvní hodiny na gynekologickém oddělení Nemocnice Hořovice jsou každý den od 7:00 do 19:00 hod.

Po dohodě s ošetřujícím lékařem či ošetřující sestrou a s ohledem na zdravotní stav pacientky lze domluvit i jiný čas návštěv. Na nadstandardních pokojích jsou při respektování léčebného režimu rozšířené návštěvní hodiny samozřejmostí. Na IMP pokoji (pokoj intenzívní péče) jsou doporučené návštěvní hodiny stejné, počet osob a délka návštěvy závisí na zdravotním stavu pacientky a domluvě s ošetřujícím personálem.

Obecné pokyny a informace

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

 • ultrazvukové přístroje (pro trojrozměrné (3D) a Live (4D) ultrazvukové vyšetření)
 • kardiotokografy
 • hysteroskop
 • resektoskop
 • kolposkopy
 • monitory životních funkcí s centrálním monitoringem
 • lineární dávkovače a infúzní pumpy
 • oxymetr
 • EKG
 • glukometr

Nitroděložní tělísko IUD nehormonální antikoncepce, vč. zavedení

1 500 Kč

Nitroděložní tělísko IUS hormonální antikoncepce, vč. zavedení

6 500 Kč

Zavedení nitroděložního tělíska vlastní IUD/IUS donesené pacientkou

1 000 Kč

Umělé přerušení těhotenství do 8. týdne těhotenství

4 500 Kč

Umělé přerušení těhotenství do 12. týdne těhotenství

5 000 Kč

Medikamentózní nechirurgická metoda ukončení těhotenství

5  Kč

Medikamentózní nechirurgická metoda revize dutiny děložní

500 Kč

Aplikace anti-D u Rh negativních žen

1 300 Kč

Vyšetření krve BWR

81 Kč

Vyšetření krevní skupiny

573 Kč

3D-UZ fotografie vč. flashdisku NH

400 Kč

3D-UZ záznam vč. flashdisku NH

1 000 Kč

Sterilizace na žádost pacientky

17 000 Kč

Sterilizace na žádost pacientky při ukončení těhotenství císařským řezem

1 000 Kč

Sepsání žádosti k ukončení těhotenství

1 000 Kč

Sepsání žádosti ke sterilizaci

300 Kč

Vyšetření jednorazovými plastovými zrcadly

50 Kč

Odsunutí menses na vlastní žádost (recept)

300 Kč

Screeningové vyšetření plodu v I. trimestru

1 500 Kč

Odborná konzultace na žádost pacientky bez souvislosti s gynekologickým vyšetřením

500 Kč

Osobní domluva odborného vyšetření na přání pacientky bez souvislosti s gynekologickým vyšetřením

500 Kč

Různá potvrzení na žádost pacientky

300 Kč

LBC (HPV) vyšetření 

500 Kč

Vyšetření krevního obrazu

81 Kč

Vyšetření krevního diferenciálního obrazu

201 Kč

Vyšetření HIV

1 104 Kč

Mikrobiologie - moč

300 Kč

Mikrobiologie - výtěr z pochvy

500 Kč

Mikrobiolgie - screening GBS

300 Kč

Mikrobiologie - mycoplasma / ureaplasma

800 Kč

Mikrobiologie - chlamydia trachomatis

600 Kč

Obuv pacientská jednorázová

50 Kč

Poradna pro rizikové těhotné

Objednání: 14500

Specifika poskytované péče:

 • riziková těhotenská poradna poskytuje péči o ženy s rizikovým a patologickým těhotenstvím zejména :
 • cukrovka - diabetes mellitus – diagnostikovaný před těhotenstvím či v jeho průběhu;
 • vysoký krevní tlak – hypertenze, podezření na preeklampsii, riziko preeklampsie;
 • růstová restrikce plodu (plod je menší než je očekáváno);
 • hrozící předčasný porod;
 • vícečetná těhotenství;
 • prokázané vrozené vady plodu;
 • další interní choroby – srdeční, plicní, autoimunitní choroby, atd.;
 • těhotné se zatíženou porodnickou anamnézou – závažné komplikace v minulých těhotenstvích;
 • riziko rozvoje hemolytické nemoci plodu a novorozence - těhotné s výsledkem screeningu antierytrocytárních protilátek jiným než negativním. 

Důležité informace:

 • Pacientky lze odesílat již v prvním trimestru, zajistíme screeningy i adekvátní konzultace. Prosíme na první návštěvu přinést kompletní dokumentaci z hospitalizací a lékařů jiných odborností.
 • Gynekologickou ambulanci najdete v I. patře budovy nemocnice.
 • Objednání na tel. č. 14 500 (bez předvolby).
 • Volejte výhradně v tomto čase: pondělí až pátek od 7,00 do 19,00 hodin, o víkendu od 10,00 do 16,00 hodin.

Ordinační doba

Den Hodiny
MUDr. Dita Pelikánová Po 8:00 – 10:00
MUDr. Tereza Ježková Čt 8:00 – 12:00