prohlédnout si oddělení ×

Neurologické oddělení

Neurologické oddělení zajišťuje diagnostiku a léčbu celého spektra onemocnění nervového systému, tedy mozku, periferních nervů a dalších struktur. Pro hospitalizované pacienty jsou k dispozici standardní lůžka, monitorovaná lůžka intermediální péče a monitorovaná lůžka intenzivní péče. U pacientů na standardních lůžkách je možnost trvalého monitorování srdeční činnosti (EKG telemetrie). Díky úzké spolupráci s ostatními odděleními nemocnice a specializovanými centry v nemocnicích vyššího typu je zajištěna plnohodnotná péče o pacienta.

 

Neurologické oddělení zajišťuje diagnostiku a léčbu těchto onemocnění:

 • vertebrogenní obtíže od prostých bolestí zad po kořenové syndromy při výhřezu meziobratlové ploténky
 • nemoci svalové – myopatie, myotonie, myozitidy, polymyalgie
 • poruchy nervosvalového přenosu – myasthenie, myasthenické sy.
 • postižení periferních nervů – polyneuropatie, mononeuropatie, kraniální neuropatie – zejména periferní paresa n. VII, III, neuralgie trigeminu, postižení brachiálního nebo lumbálního plexu, úžinové sy
 • onemocnění míchy – vaskulární myelopathie, zánětlivé myelitidy, míšní nádory, degenerativní míšní procesy
 • demyelinizační choroby – roztroušená skleróza,…
 • cévní mozkové příhody včetně možnosti podání trombolýzy ve spolupráci se spádovým Iktovým centrem
 • mozkové nádory ve spolupráci s neurochirurgy a onkology
 • postižení extrapyramidového systému – Parkinsonova choroba, Parkinson plus, hepatolentikulární degenerace, hyperkineticko-hypotonické syndromy,…
 • epilepsie a epileptické syndromy
 • dalších záchvatová onemocnění – např. neuralgie n. V, IX, Menierova choroba, migrenozní cefalea
 • neuroinfekce s následným předáním do péče specializovaného infekčního oddělení

 

AMBULANCE

Objednání tel. č. 14 500
EMG tel. č. 311 552 019 
Výsledky vyšetření tel. č. 311 552 014 / 311 552 015 / 311 552 016

 

ODDĚLENÍ

Informace o zdravotním stavu pacienta tel. č. 311 552 002 / 311 552 003 
Intermediární péče (IMP) tel. č. 311 552 013
Obejednání nadstandardního pokoje tel. č. 311 552 008

 

 

V den plánovaného příjmu se dostavte přímo na neurologické oddělení nejpozději do 9:00 hodin.

Jdu na operaci

Souhlas s výkonem nebo operací

K provedení náročnějších diagnostických či léčebných výkonů budete požádáni o písemný souhlas na formuláři Informovaný souhlas pacienta. Najdete v něm obecné informace o operaci nebo výkonu, jeho přínosu a také o možných komplikacích. Podrobné vysvětlení a individuální postup léčby Vám sdělí ošetřující lékař. 

Režim oddělení

Na standardním oddělení: ranní 8:00 - 10:00 hod, večerní 17:00 - 18:00 hod.
Na pokoji IMP: ranní 9:00 - 10:00 hod., večerní 18:00 – 19:00 hod.
Primářské vizity probíhají 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek od 9:00 - 12:00 hod.

Podávání stravy

Snídaně: 7:15 - 7:30 hod.
Oběd: 11:00 - 11:30 hod.
Svačina: 15:00 - 15:30 hod.
Večeře: 17:00 - 17:30 hod.

Polední klid a spánek

Polední klid: 12:30 hod – do 14:30 hod.
Noční klid: 22:00 hod – 7:00 hod.

Ticho a klid léčí. Nerušte ostatní pacienty hlučným chováním, budťe tolerantní a ohleduplní. V těchto hodinách si vypněte své mobilní telefony nebo je nastavte na tichý režim.

Vybavení pokojů

Každý pokoj je vybavený toaletou, umyvadlem a sprchovým koutem. Pokoje jsou jednolůžkové (nadstandardní), dvoulůžkové a trojlůžkové.

Jídelníček

Během pobytu na nadstandardním lůžku si můžete v případech, kdy Vám zdravotní stav umožní běžnou dietu, vybrat jídlo z Jídelníčku. Zobrazit jídelníček


Doporučené návštěvní hodiny
na oddělení neurologie jsou každý den od 14:00 - 18:00 hod., po domluvě s ošetřujícím personálem od 7:00 - 19:00 hod.

Na lůžkách intenzivní péče (IMP) je vhodné omezit počet osob na 2 osoby, návštěvy s dětmi do 3 let nejsou vhodné.


Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

Ceny nadstandardních pokojů a lůžek:

 

 • Jednolůžkový pokoj / nadstandardní pokoj 700 Kč/den

 • Dvoulůžkové a trojlůžkové pokoje nejsou hrazeny

Vyúčtování a placení:
Konečná částka za nadstandardní pokoj, event. nadstandardní stravu a nápoje se hradí na konci hospitalizace v pokladně NH. Platit můžete v pracovní dny do 14.30 hod. platební kartou nebo hotově. Mimo pracovní dobu, během víkendů a o svátcích, kdy je pokladna uzavřena, zaplatíte účet na oddělení (pouze hotově). V obou případech dostanete pokladní doklad o zaplacení. Platba za nadstandardní pokoj nezahrnuje poplatek za hospitalizaci na lůžku. Ten je vyúčtován zvlášť.

Objednání nadstandardu:

 • Jaroslava Štěpničková, vedoucí sestra: +420 311 552 008

 

Neurologická ambulance

Objednání: 14500

Specifikace poskytované péče:

 • Neurologická ambulance zajišťuje pravidelné kontroly chronicky léčených pacientů, vyšetření pacientů, jejichž stav nevyžaduje hospitalizaci.
 • Pro akutně nemocné je dispozici neurolog na oddělení centrálního příjmu.
 • Lékaři oddělení také zajišťují konziliární službu na ostatních odděleních naší nemocnice.

Ambulantní péče:

 • Neurologická ambulance - poskytuje specializovanou péči a dispenzarizaci pacientů
 • Ambulance evokovaných potenciálů (EP)
 • Ambulance elektromyelografie (EMG) - v rámci ambulance je možná aplikace botulotoxinu k léčbě spasticity nebo k léčbě dystonie
 • Ambulance elektroencefalografie (EEG) 
 • Akutní neurologická ambulance – zajišťuje statimová vyšetření ambulantních pacientů

 

Ordinační doba

Den Hodiny
MUDr. Stanislava Adámková Po 8:00 – 12:00 12:30 – 15:00
MUDr. Lívia Holičková 8:00 – 12:00 12:30 – 15:00
MUDr. Ing. Ivana Patáková, CSc. Út 8:00 – 12:00 12:30 – 15:00
MUDr. Lívia Holičková 8:00 – 12:00 12:30 – 15:00
MUDr. Mgr. Tomáš Bruthans 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
MUDr. Zuzana Šimáková St 8:00 – 12:00
MUDr. Veronika Chudá 8:00 – 12:00
MUDr. Kateřina Žantová 12:30 – 15:00
MUDr. Mgr. Tomáš Bruthans 13:00 – 15:00
MUDr. Jana Pastuchová Čt 8:00 – 12:00
MUDr. Mgr. Tomáš Bruthans 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
MUDr. Stanislava Adámková 12:30 – 15:00
MUDr. Alena Jásková 15:30 – 19:00
MUDr. Alena Jásková 8:00 – 12:00 12:30 – 15:00EMG - ambulance I.
Den Hodiny
MUDr. Ing. Ivana Patáková, CSc. Po 7:00 – 12:00 12:30 – 19:00
Laborant/ka Út 7:00 – 12:00 12:30 – 15:00
Laborant/ka St 7:00 – 12:00
MUDr. Ing. Ivana Patáková, CSc. 12:30 – 15:00
Laborant/ka Čt 7:00 – 12:30
MUDr. Jana Pastuchová 13:00 – 15:00
MUDr. Jana Pastuchová 7:00 – 12:00 13:00 – 15:00EMG - ambulance II.
Den Hodiny
MUDr. Jana Pastuchová Po 7:00 – 12:30 13:00 – 15:00
MUDr. Jana Pastuchová Út 7:00 – 12:30 13:00 – 15:00
MUDr. Jaroslava Lajčíková Čt 7:00 – 15:00
MUDr. Jaroslava Lajčíková 7:00 – 14:30EEG - ambulance
Den Hodiny
Laborant/ka Po 7:00 – 12:00 12:30 – 15:30
Laborant/ka Út 7:00 – 12:00 12:30 – 15:30
Laborant/ka St 7:00 – 12:00 12:30 – 15:30
Laborant/ka Čt 7:00 – 12:00 12:30 – 17:30
Laborant/ka 7:00 – 12:00 12:30 – 13:30Všeobecná neurologie Králův Dvůr
Den Hodiny
MUDr. Lucie Kinclová Po 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
MUDr. Lucie Kinclová Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
MUDr. Lucie Kinclová St 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
MUDr. Marcela Gregůrková Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00UZ karotid
Den Hodiny
MUDr. Stanislava Adámková Út 12:30 – 15:00
MUDr. Stanislava Adámková St 8:00 – 12:00
MUDr. Zuzana Šimáková 12:30 – 15:00
MUDr. Lucie Kinclová 8:00 – 12:00 12:30 – 15:00

Umístění v nemocnici

V prvním patře hlavní budovy. Můžete využít levé schodiště za recepcí.