prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 552 008 Umístění v nemocnici

Neurologické oddělení

Neurologické oddělení zajišťuje diagnostiku a léčbu celého spektra onemocnění nervového systému, tedy mozku, periferních nervů a dalších struktur. K zajištění plnohodnotné péče o pacienta úzce spolupracujeme s ostatními odděleními naší nemocnice a také se specializovanými centry v nemocnicích vyššího typu. Pro hospitalizované pacienty máme k dispozici 24 standardních lůžek, dále na 6 monitorovaných lůžek intermediální péče a 3 monitorovaná lůžka intenzivní péče. U pacientů na standardních lůžkách máme možnost trvalého monitorování srdeční činnosti (EKG telemetrie).

Hospitalizace pacientů

Pacienti jsou k hospitalizaci na oddělení přijímáni z důvodů diagnostických zejména na vyšetření, která nelze provádět ambulantně, a také z důvodů terapeutických. Mezi základní neurologické diagnostické metody patří odběr mozkomíšního moku a jeho následné vyšetření v renomované laboratoři.

Plánovaný odběr mozkomíšního moku/lumbální punkce ambulantně

V souvislosti s plánovaným odběrem mozkomíšního moku/lumbální punkcí ambulantně (propuštění po výkonu je možné již po 4 hodinách), bychom Vás chtěli informovat o tom, že pro tyto účely je třeba provést výkon punkce „atraumatickou jehlou“. Tato speciální jehla je velmi šetrná a zanechává jen minimální otvor po vpichu do obalu míšních struktur. Výhodou takto provedené punkce je skutečnost, že není nutné více než několikahodinového pobytu na neurologickém oddělení nebo v ambulanci (při klasické lumbální punkci je vhodné pozorování minimálně 24 hodin). Další výhodou pro pacienta je daleko menší výskyt tzv. postpunkčního syndromu, který se projeví nejčastěji jako nepříjemné pocity charakteru bolestí hlavy a nevolnosti.

Bohužel, atraumatická jehla není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Pokud Vám ošetřující neurolog doporučí provedení likvorologického vyšetření a Vy se rozhodnete pro lumbální punkci v ambulantním režimu, bude Vám provedena atraumatickou jehlou, kterou si buď přinesete s sebou (lze ji zakoupit ve zdravotnických potřebách - cena je cca okolo 300 Kč), nebo Vám můžeme po vzájemné domluvě jehlu zajistit v naší ústavní lékárně.

Po provedení výkonu punkce bude pacient sledován 4-6 hodin na lůžku neurologického oddělení v ambulantním režimu a tudíž nebude mít nárok na stravu.Součástí oddělení jsou elektrodiagnostické laboratoře provádějící vyšetření elektrické mozkové aktivity (EEG) a vedení signálu periferními nervy (EMG). Dále provádíme ultrazvukové vyšetření tepen zásobujících mozek (karotidy, vertebrální tepny).
Ve spolupráce s radiodiagnostickým oddělením naší nemocnice je zajištěna dostupnost CT vyšetření 24h denně, v případě nutnosti je k dispozici MR vyšetření v blízké Nemocnici Beroun.

Nedílnou součástí péče o neurologicky nemocné je rehabilitace. Je zajišťována fyzioterapeuty na u hospitalizovaných pacientů, v případě nutnosti je možný překlad pacienta na rehabilitační oddělení Nemocnice Beroun.

Pacienti přijímaní pro akutní cévní mozkovou příhodu jsou konzultování se spádovým Iktovým centrem (FN Motol), v indikovaných případech je podána léčba trombolýzou.

V případě nutnosti neurochirurgického řešení obtíží pacienta (výhřez ploténky, mozkové krvácení či nádor, zůžená tepna,…) předáváme pacienty do péče renomovaných neurochirurgických pracovišť (ÚVN Praha-Střešovice, Nemocnice Na Homolce, Spondylochirurgická klinika FN Motol).

Úzce spolupracujeme se specializovanými poradnami ve fakultních nemocnicích (FN Motol, FN Plzeň), to se týká zejména pacientů s roztroušenou sklerózou nebo Parkinsonovou nemocí.

Neurologické oddělení zajišťuje diagnostiku a léčbu těchto onemocnění:

 • vertebrogenní obtíže od prostých bolestí zad po kořenové syndromy při výhřezu meziobratlové ploténky
 • nemoci svalové – myopatie, myotonie, myozitidy, polymyalgie
 • poruchy nervosvalového přenosu – myasthenie, myasthenické sy.
 • postižení periferních nervů – polyneuropatie, mononeuropatie, kraniální neuropatie – zejména periferní paresa n. VII, III, neuralgie trigeminu, postižení brachiálního nebo lumbálního plexu, úžinové sy
 • onemocnění míchy – vaskulární myelopathie, zánětlivé myelitidy, míšní nádory, degenerativní míšní procesy
 • demyelinizační choroby – roztroušená skleróza,…
 • cévní mozkové příhody včetně možnosti podání trombolýzy ve spolupráci se spádovým Iktovým centrem
 • mozkové nádory ve spolupráci s neurochirurgy a onkology
 • postižení extrapyramidového systému – Parkinsonova choroba, Parkinson plus, hepatolentikulární degenerace, hyperkineticko-hypotonické syndromy,…
 • epilepsie a epileptické syndromy
 • dalších záchvatová onemocnění – např. neuralgie n. V, IX, Menierova choroba, migrenozní cefalea
 • neuroinfekce s následným předáním do péče specializovaného infekčního oddělení

Akreditace

Ministerstvo zdravotnictví udělilo akreditaci pro obor specializačního vzdělávání neurologickému oddělení. Tato akreditace je v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.
Počet školících míst v příslušném oboru specializačního vzdělání: max. 4.

Přečtěte si doklad o akreditaci.

Ceny nadstandardních pokojů a lůžek:


Jednolůžkový pokoj 700 Kč/den

Dvoulůžkové a trojlůžkové pokoje nejsou hrazeny

Vyúčtování a placení:
Konečná částka za nadstandardní pokoj, event. nadstandardní stravu a nápoje se hradí na konci hospitalizace v pokladně NH. Platit můžete v pracovní dny do 14.30 hod. platební kartou nebo hotově. Mimo pracovní dobu, během víkendů a o svátcích, kdy je pokladna uzavřena, zaplatíte účet na oddělení (pouze hotově). V obou případech dostanete pokladní doklad o zaplacení. Platba za nadstandardní pokoj nezahrnuje poplatek za hospitalizaci na lůžku. Ten je vyúčtován zvlášť.

Objednání nadstandardu:
vedoucí sestra, Jaroslava Štěpničková, +420 311 552 008

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Služba nadstandarního pokoje zahrnuje pouze lepší standard hotelových služeb. V žádném případě neznamená odlišný přístup ošetřujícího personálu k pacientům.

Na tomto místě naleznete všechny důležité dokumenty neurologického oddělení:

IS_001 N Lumbální punkce_v_03.pdf

IS-002 N Elektromyografické vyšetření EMG.pdf

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách v době mezi 14 – 16 hodinou nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

Kam na příjem přijít?

V den plánovaného příjmu se dostavte přímo na neurologické oddělení nejpozději do 9.00 hodin.

Jdu na operaci

Souhlas s výkonem nebo operací

K provedení náročnějších diagnostických či léčebných výkonů budete požádáni o písemný souhlas na formuláři Informovaný souhlas pacienta. Najdete v něm obecné informace o operaci nebo výkonu, jeho přínosu a také o možných komplikacích. Podrobné vysvětlení a individuální postup léčby Vám sdělí ošetřující lékař. Výkony, pro které je třeba písemný informovaný souhlas naleznete v záložce "dokumenty ke stažení".

Režim oddělení

VIZITY probíhají 2x denně. Na standardním oddělení Ranní 8.00 - 10.00 hod, večerní 17.00-18.00 hod. Na pokoji IMP ranní 9.00-10.00 hod., večerní 18.00 – 19.00 hod. Primářské vizity probíhají 2 krát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek od 9.00-12.00 hod

Podávání stravy

Snídaně 7.15 7. 30 hod
Oběd 11.00 11.30 hod
Svačina 15.00 15.30 hod
Večeře 17.00 17.30 hod

Polední klid a spánek

Ticho a klid léčí. Nerušte ostatní pacienty hlučným chováním, budťe tolerantní a ohleduplní. V těchto hodinách si vypněte své mobilní telefony nebo je nastavte na tichý režim.

Polední klid je od 12.30 hod – do 14.30 hod.
Noční klid je od 22.00 hod – 7.00 hod.

Vybavení pokojů

Každý pokoj je vybavený toaletou, umyvadlem a sprchovým koutem.

Lůžkové oddělení disponuje 34 lůžky, 3 pokoje 4 lůžkové, 3 pokoje 3 lůžkové, 1 pokoj 2 lůžkový a 5 pokojů jednolůžkových. Jednolůžkové nadstandardní pokoje stojí 700 Kč za osobu a noc a je vybaven ledničkou.

Služby poskytované nad rámec veřejného zdravotního pojištění

Atraumatická jehla pro lumbální punkci

Na neurologickém oddělení se provádí diagnostická lumbální punkce. Podrobnosti o výkonu jsou uvedené v informovaném souhlase s tímto výkonem. K výkonu je možné si koupit v lékárně Senimed v Nemocnici Hořovice tzv. „atraumatickou“ jehlu. Cena za jehlu se řídí platným ceníkem lékárny a činí přibližně 300 Kč. Výhodou použití této atraumatické jehly je zkrácení pobytu v nemocnici až o 1 den. Nemocnici lze opustit v den výkonu v odpoledních hodinách. Použití jehly také snižuje výskyt bolesti hlavy po lumbální punkci.

Obecné pokyny a informace

Co si přinést?

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (pas)
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • doporučení k hospitalizaci a výsledky předchozích vyšetření
 • průkaz pracovní neschopnosti (máte-li vystavený)
 • osobní věci:
  • pyžamo (noční úbor)
  • župan
  • přezutí (neklouzavé, pohodlné, bez podpatku)
  • předměty osobní hygieny
  • ručník
  • pokud budete potřebovat něco speciálního, dozvíte se to od personálu oddělení a na stránkách pracoviště.
 • léky: během pobytu v nemocnici všechny léky předepisuje ošetřující lékař a podává sestra. Jestliže užíváte některé léky k léčbě specifického onemocnění, vezměte si je s sebou do nemocnice a odevzdejte po příchodu na oddělení sestře. Ošetřující lékař je zařadí mezi léky, které Vám budou podávány během pobytu v nemocnici. Neužívejte během pobytu v nemocnici žádné léky bez vědomí lékaře. Léky budete dostávat od sester v přesné dávce a v přesný čas.

S sebou nenoste: větší finanční obnos, cennosti, zbraně.

K uložení šatstva během pobytu v nemocnici slouží šatník, předměty denní osobní potřeby lze uložit do stolku vedle lůžka. Cenné věcí, šperky, větší finanční částky a důležité doklady doporučujeme uložit u ošetřujícího personálu.

Jaké dokumenty budete podepisovat?

Souhlas s hospitalizací

Součástí příjmu je podpis souhlasu s přijetím. Budete požádáni, abyste se vyjádřili k některým okolnostem pobytu v nemocnici, například poskytování informací o Vašem zdravotním stavu blízkým osobám, použití identifikačního náramku pro bezpečné určení totožnosti atd.. Abyste se mohli připravit, můžete si formulář prohlédnout zde.

Souhlas s výkonem nebo operací

K provedení náročnějších diagnostických či léčebných výkonů budete požádáni o písemný souhlas na formuláři Informovaný souhlas pacienta. Najdete v něm obecné informace o operaci nebo výkonu, jeho přínosu a také o možných komplikacích. Podrobné vysvětlení a individuální postup léčby Vám sdělí ošetřující lékař.

Vybavení pokojů

Každý pokoj je vybavený toaletou, umyvadlem a sprchovým koutem.

Za nadstandartní pokoj je považován jednolůžkový pokoj, který si lze předem objednat.

Nadstandardní jednolůžkový pokoj: 700,- Kč / noc

Návštěvy

Návštěvy v nemocnici jsou možné na všech odděleních.

Návštěvníky prosíme, aby respektovali zdravotní stav a kondici pacientů a přizpůsobili tomu své chování i délku návštěvy. Doporučené časy a režim návštěv se řídí Domácím řádem oddělení, který najdete na stránkách jednotlivých pracovišť. Trvalou přítomnost blízké osoby umožňujeme na základě domluvy.

Upozorňujeme, že návštěvy mohou být omezeny v případě epidemiologicky nepříznivé situace.

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

Jídelníček

Během pobytu na nadstandardním lůžku si můžete v případech, kdy Vám zdravotní stav umožní běžnou dietu, vybrat jídlo z Jídelníčku. Zobrazit jídelníček

Doporučené návštěvní hodiny na oddělení neurologie jsou každý den od 14.00-18.00 hod., po domluvě s ošetřujícím personálem od 7.00-19.00 hodin. Na lůžkách intenzivní péče (IMP) je vhodné omezit počet osob na 2 osoby, návštěvy s dětmi do 3 let nejsou vhodné.

Obecné pokyny a informace

Návštěvy

Návštěvy v nemocnici jsou možné na všech odděleních.

Návštěvníky prosíme, aby respektovali zdravotní stav a kondici pacientů a přizpůsobili tomu své chování i délku návštěvy. Doporučené časy a režim návštěv se řídí Domácím řádem oddělení, který najdete na stránkách jednotlivých pracovišť. Trvalou přítomnost blízké osoby umožňujeme na základě domluvy.

Upozorňujeme, že návštěvy mohou být omezeny v případě epidemiologicky nepříznivé situace.

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

Neurologická ambulance

Kontakt na ordinaci: 311 552 015 / 311 551 210 (Dětská neur.

Právě ordinuje: MUDr. Stanislava Adámková, MUDr. Lívia Holičková

Důležité informace

Neurologická ambulance zajišťuje pravidelné kontroly chronicky léčených pacientů, vyšetření pacientů, jejichž stav nevyžaduje hospitalizaci. Pro akutně nemocné je dispozici neurolog na oddělení centrálního příjmu. Lékaři oddělení také zajišťují konziliární službu na ostatních odděleních naší nemocnice.

Ambulantní péče:
• Neurologická ambulance - poskytuje specializovanou péči a dispenzarizaci pacientů
• Ambulance evokovaných potenciálů (EP)
• Ambulance elektromyelografie (EMG)
• Ambulance elektroencefalografie (EEG)
• Akutní neurologická ambulance – zajišťuje statimová vyšetření ambulantních pacientů

Ordinační doba

Den Hodiny
MUDr. Stanislava Adámková Po 8:00 – 12:00 12:30 – 15:00
Čt 12:30 – 19:00
MUDr. Lucia Nováková Po, Po 12:30 – 15:00
Čt 8:00 – 12:00
MUDr. Lívia Holičková Po 8:00 – 12:00
MUDr. Mgr. Tomáš Bruthans Út, Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
St, Pá 13:00 – 15:00
MUDr. Ing. Ivana Patáková, CSc. Út 8:00 – 12:00 12:30 – 19:00
St 8:00 – 12:00
--- Út 15:30 – 19:00
Út 8:00 – 12:00 12:30 – 15:00
St 13:00 – 15:00
MUDr. Zuzana Šimáková St 8:00 – 12:00
MUDr. Alena Dvořáková Čt 15:30 – 19:00
MUDr. Lucie Kinclová 8:00 – 12:00
MUDr. Jana Machová 13:00 – 15:00
MUDr. Jana Pastuchová 8:00 – 12:00Den Hodiny
Lékaři neurologie Čt 15:30 – 19:00
Umístění v nemocnici – 1. patro