Zdravotně-sociální pracovnice

Marcela Nešverová

Pracovní doba pro klienty


Den Ordinační doba
   
            úterý      13:00 - 16:00
   
           čtvrtek      13:00 - 16:00
   

Kde nás najdete: 2. patro hlavní budova, vpravo od výtahů

Kontakt: 311 559 025,  602 429 225

Zdravotně-sociální pracovnice provádí sociální šetření u lůžka, a to především u pacientů, kteří jsou sociálně rizikoví, což znamená, že nemají dostatečné vlastní sociální zázemí (domov, rodinu či blízkou osobu, která by se o ně postarala) a jsou nesoběstační. Pracovnice pomáhá zajišťovat terénní sociální služby, jako je domácí pečovatelská služba a osobní asistence. Dále je schopna a připravena poskytnout potřebné informace ohledně mimořádných výhod pro osoby se zdravotním postižením. Spolupracuje a je v kontaktu se sociálními i zdravotními pracovníky jiných zařízení, jako je městský úřad, domov pro seniory, nemocnice, léčebna dlouhodobě nemocných, kojenecký ústav, dětský domov, hospic a tak dále. V neposlední řadě poskytuje základní sociálně právní poradenství a je schopna poradit v sociálně právních záležitostech spojených s úmrtím pacienta bez vlastního sociálního zázemí.