Parkování

Parkovací plocha před areálem Nemocnice Hořovice, naproti lékárně (parkování je povoleno pouze na vyhrazených místech):

Sazba:  
prvních 180 minut    zdarma
sankce za nedodržení parkovací doby    50,- Kč / každá započatá hodina
ztráta vjezdového lístku 3 000,- Kč
Pro dárce krve:  
prvních 180 minut       zdarma
možnost prodloužení o 60 min zdarma po odběrech na TO  
ztráta vjezdového lístku 3 000,- Kč
Hospitalizace (Změnu tarifu při hospitalizaci na 200 Kč /den je nutné provést buď na vrátnici, nebo na pokladně před zaplacením parkovného.)  
při hospitalizaci 3 a více dnů 200,- Kč / den

 
 

Vjezd do areálu nemocnice (parkování je povoleno pouze na vyhrazených místech):

Sazba od 6:00 hod. do 22:00 hod.:  
prvních 20 minut  zdarma
do jedné hodiny 50,- Kč
každá další započatá hodina 100,- Kč
ztráta vjezdového lístku 3 000,- Kč
Sazba od 22:00 hod. do 6:00 hod.:  
prvních 180 minut  zdarma
každá další započatá hodina  100,- Kč
ztráta vjezdového lístku 3 000,- Kč
   
Pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P (Pro nastavení 300 minut zdarma se dostavte s průkazem ZTP a parkovacím lístkem do pokladny NH nebo k vrátnici):  
prvních 300 minut       zdarma
každá další započatá hodina    100,- Kč
ztráta vjezdového lístku    3 000,- Kč

 

Veškeré ceny jsou uvedeny vč. DPH.