prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 553 009 / 311 553 031 Umístění v nemocnici

Chirurgické oddělení

Akreditované chirurgické oddělení poskytuje moderní ambulantní a hospitalizační péči v celém rozsahu všeobecné a kolorektální chirurgie, v traumatologii, cévní chirurgii a urologii. Součástí chirurgického oddělení je IBD centrum (centrum pro nemocné s nespecifickými záněty střevními). Ve všech oborech jsou preferovány moderní mini-invazivní techniky (laparoskopické přístupy k akutním a plánovaným výkonům, včetně operací kýl a střevních operací). Kompletní rozsah střevní chirurgie je garantován nejvyšším vzděláním chirurgů – specialistů (koloproktologická atestace-způsobilost). IBD centrum poskytuje komplexní chirurgickou i gastroenterologickou péči o nemocné s Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou z celé republiky. Na chirurgickém oddělení jsou uplatňovány zásady moderní kolem- operační péče (ERAS), které umožňují rychlou pooperační rekonvalescenci a snižují operační stres. Lůžkové oddělení (více než 60 lůžek) je nově otevřeno po celkové rekonstrukci. Pacienti, kteří vyžadují intenzívní péči, jsou hospitalizování na 15 moderně vybavených lůžkách chirurgické intermediální péče, či na 4 lůžkách multioborové jednotky intenzívní péče s návazností na anesteziologicko-resuscitační oddělení. Akutní ambulantní nemocní jsou ošetřeni na akutní chirurgické ambulanci centrálního příjmu (CP) s celodenním provozem, chroničtí pacienti na ambulanci CHA1. V ambulantním traktu jsou specializované poradny dle rozpisu. Za významné považujeme kontinuální vzdělávání chirurgů i sester a sledování výsledků chirurgické léčby a její kvality.

Provádíme diagnostickou a léčebnou péči o pacienty:

 • s úrazy pohybového aparátu a skeletu s výjimkou zlomenin páteře vyžadujících osteosyntesu a zlomenin lebky a obličejového skeletu spojených s penetrujícím poraněním mozku nebo vyžadujících osteosyntesu

 • s diagnosou či podezřením na náhlou příhodu břišní

 • s onemocněním zažívacího traktu
  cholecystektomie (odstranění žlučníku), apendektomie (odstranění přívěsku slepého střeva), hernioplastiky (operace kýl)

 • s úrazy břicha, úrazy hrudníku, pacienty s úrazem mozku nevyžadujícím invazivní neurochirurgickou léčbu

 • indikované k operační léčbě maligních procesů
  prsů, trávicího traktu, kůže

 • onemocnění cév
  odstranění varixů, bypasy, ischemické a diabetické defekty dolních končetin

 • se zánětlivými ložisky vyžadujícími chirurgickou intervenci či nereagujícími uspokojivě na ambulantní terapii

 • s onemocněním anorekta
  hemoroidy, píštěle, zánětlivé afekce konečníku, operace tumorů, včetně nízce lokalizovaných nádorů konečníku – s využitím nejmodernějšího vybavení a medicíny založené na důkazech

 • s onemocněním prsní žlázy indikované k operační léčbě

 • s nespecifickými záněty GIT (IBD)
  Crohnova choroba, Ulcerózní kolitida, indeterminovaná kolitida

Ambulantní sféra činností:

 • diagnostika břišních onemocnění včetně onkologických screeningů
 • traumatologie – léčba a kontroly poúrazových stavů
 • excize kožních afekcí na i bez doporučení kožního lékaře
 • komplexní péče o bércové vředy a chronické rány
 • kontrolní vyšetření a náledná péče o pacienty po operačních výkonech
 • komplexní péče o pacienty s nespecifickými střevními záněty
 • léčba afekcí konečníku, včetně ambulantního odstranění hemoroidů

Traumatologická ambulance

Objednání: 14500

Kontakt na ordinaci: 311 553 015

Specifikace poskytované péče:

 • Zajišťuje péči o pacienty s konzervativně léčenými úrazy, pooperační péči u pacientů po provedených osteosyntézách, provádí malé ambulantní výkony (operace karpálního tunelu, operace lupavých prstů, extrakce osteosyntetického materiálu, úprava a péče o zevní fixatéry).
 • Pro ambulantní operační výkony je rezervován čas v páteční ambulanci.
 • V indikovaných případech nabízí možnost terapie pomocí speciálními ortézami- vakuové ortezy VACO-PED a VACO-ankle, případně kloubovými ortézami s limitovaným rozsahem pohybu při léčbě úrazů lokte a kolene.
 • V některých případech má nemocný možnost volby fixace a klasická sádrová fixace může být nahrazena odlehčenou kompozitní fixací. Tento nadstandardní materiál je k zakoupení v naší lékárně.
 • V této ambulanci je zajišťována i posudková činnost- vyplnění formulářů pro potřeby úrazového pojištění a hodnocení trvalých následků úrazu. Vyplnění formulářů  s  posudkem se provádí zpravidla do 14 dnů.

Důležité informace:

 • Do ambulance se pacienti objednávají přes recepci. Objednací časy jsou orientační.   

Umístění v areálu nemocnice:

 • V přízemí hlavní budovy v levém křídle od recepce a pokladny.

 

Ordinační doba

Den Hodiny
MUDr. Michal Kristen Po 8:00 – 10:00
MUDr. Michal Kristen St 8:00 – 13:00
MUDr. Michal Kristen 8:00 – 13:00
MUDr. Zlatohlavý ordinuje 1x měsíčně dle objednání - chirurgie ruky

Umístění v nemocnici