O nemocnici

 

Hořovická nemocnice je více než běžnou nemocnicí regionálního typu. Nemocnice nabízí širokou škálu ambulancí a poraden navazujících na jednotlivá lůžková oddělení. Specializované zdravotní služby poskytuje nad rámec základních medicínských oborů pacientům z celé České republiky.

Nemocnice Hořovice je spolu s Rehabilitační nemocnicí Beroun a radiologickým a onkologickým centrem Multiscan Pardubice součástí zdravotnické skupiny Sotiriose Zavalianise AKESO holding a.s.

 

Gynekologicko-porodnické oddělení disponuje  největší porodnicí ve Středních Čechách svou Porodnicí u Sluneční brány.

Neonatologické oddělení získalo v roce 2014 statut Perinatologického centra intermediární péče s možností poskytovat péči novorozencům již od 31. týdne těhotenství.

Chirurgické oddělení Hořovické nemocnice mimo základní chirurgickou péči poskytuje i péči  gastroenterologickou v rámci IBD centra (centrum pro nemocné s nespecifickými střevními záněty – tedy Crohnovou nemocí) pacientům z celé republiky.

Dětské oddělení otevřelo v roce 2014 jako první v ČR pracoviště pro děti s chronickým postižením základních životních funkcí – Oddělení následné intenzivní péče pro děti.

Ortopedické oddělení aplikuje přes 1 000 totálních endoprotéz kyčelních a kolenních kloubů ročně a pro jejich příjemce automaticky zajišťuje potřebnou léčebnou rehabilitaci v Rehabilitační nemocnici Beroun.

Hořovická nemocnice stále rozšiřuje své ambulantní služby, ať už ve smyslu rozšíření jejich spektra, tak kvality nabízených služeb.

Za poslední léta prošla nemocnice rozsáhlou přestavbou, nejdříve ve své ambulantní a posléze i lůžkové části. V současnosti jsou všechna její lůžková oddělení vybavena jedno až čtyřlůžkovými pokoji s vlastním hygienickým zařízením, televizí na každém pokoji a přístupem k internetu prostřednictvím WiFi sítě.

Dalším nezanedbatelným trumfem ve hře o spokojenost a zdraví pacientů je vlastní nemocniční lékárna, poskytující nejen široké spektrum léčivých a kosmetických přípravků, ale i zdravotních a rehabilitačních pomůcek.

Pacientům je k dispozici parkoviště před nemocnicí s více jak 100 parkovacích míst.

Z výše uvedeného je patrné, že snahou majitele nemocnice Ing. Sotirose Zavalianise je vytvořit zdravotnické zařízení zajišťující nejen standardní zdravotní péči v co nejlepší kvalitě, ale poskytující i služby v České republice ojedinělé. A to vše v co nejpříjemnějším prostředí pro naše pacienty, které současně považujeme za naše klienty.


Vedení nemocnice

Člen představenstva
Ing. Sotirios Zavalianis
251 627 500
zavalianis@akesoholding.cz
Ředitel nemocnice
MUDr. Michal Průša, MBA
311 559 001
reditel@nemocnice-horovice.cz
Provozně-technický ředitel
Tomáš Petsinis, MBA, LL.M
311 559 003
petsinis@nemocnice-horovice.cz
Asistentka vedení nemocnice
Bc. Lucie Rozšafná
311 559 003
sekr@nemocnice-horovice.cz
Tisková mluvčí
MgA. Petra Horáková
602 175 057
mluvci@nemocnice-horovice.cz

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
Blanka Červenková
311 559 051
cervenkova@nemocnice-horovice.cz
Hlavní sestra
Mgr. Jiří Pichlík, DiS.
311 559 051
pichlik@nemocnice-horovice.cz
Náměstek pro léčebnou a preventivní péči
MUDr. Kamil Sukovský
311 557 001
sukovsky@nemocnice-horovice.cz

Vedoucí personálního oddělení
Bc. Andrea Kropáčová
311 559 019
kropacova@nemocnice-horovice.cz
Manažerka kvality
Mgr. Blanka Hošková
311 559 054
hoskova@nemocnice-horovice.cz
Vedoucí finančního oddělení
Jana Rybová
311 559 021
rybova@nemocnice-horovice.cz
Referentka etické komise a zdravotní dokumentace 
Bc. Jitka Bártová
311 559  055
bartova@nemocnice-horovice.cz
Vedoucí IT oddělení
Bc. Jan Dobrý
311 559 027
dobry@nemocnice-horovice.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)
Mgr. Petra Vlčková, MBA
725 507 445
vlckova@multiscan.cz
dpo@multiscan.cz

Ústředna
311 551 111
Záchranná služba okresu Beroun
155, 311 542 397

Fotogalerie