O nemocnici

Hořovická nemocnice je více než běžnou nemocnicí okresního typu, ale je schopna poskytovat specializované zdravotní služby nad rámec základních čtyř medicínských oborů, zejména na svém ortopedickém a neurologické oddělení, ale i specializovanou péčí na svých odděleních anestesiologie a resuscitace, vnitřního lékařství, chirurgie, gynekologie a porodnictví a v neposlední řadě na oddělení pro děti.

Za posledních sedm let prošla nemocnice rozsáhlou přestavbou, nejdříve ve své ambulantní a posléze i lůžkové části. V současnosti jsou všechna její lůžková oddělení vybavena jedno- až čtyřlůžkovými pokoji s vlastním hygienickým zařízením, televizí na každém pokoji a přístupem k internetu prostřednictvím WiFi sítě.

Její gynekologicko-porodnické oddělení je vyhlášeno v rámci kraje a Prahy svou Porodnicí u Sluneční brány, jejíž služby pro její moderní přístup, kvalitu a vstřícnost personálu a výborné zázemí využívá každým rokem více a více rodiček. V současnosti je se svým počtem přes 1500 porodů za rok největší porodnicí středočeského kraje. V nemocnici není jen skvěle postaráno o rodičky - matky, ale i o jejich čerstvě narozené potomky. Za posledních 5 let bylo vybudováno neonatologické oddělení, které bylo v roce 2014 rozšířeno a získalo statut Perinatologického centra intermediární péče s možností poskytovat péči novorozencům již od 31. týdne těhotenství. Na základě těchto skutečností si dnes může být každá budoucí matka jista, že jí a jejímu dítěti se při a po porodu dostane té nejlepší možné zdravotní péče.

Chirurgické oddělení Hořovické nemocnice mimo základní chirurgické péče poskytuje chirurgickou a gastroenterologickou péči nemocným v IBD centru (centrum pro nemocné s nespecifickými záněty střevními - tedy Crohnovou nemocí a ulcerosní kolitidou) z celé republiky.

Dětské oddělení otevřelo v roce 2014 jako první v České republice pracoviště pro děti s chronickým postižením základních životních funkcí - Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče pro děti.

Oddělení vnitřního lékařství se specializuje na kvalitní kardiologickou péči. K dispozici má mimo jiné i bodypletysmografii a spánkovou laboratoř.

Ortopedické oddělení aplikuje přes 600 totálních endoprotéz kyčelních a kolenních kloubů ročně a pro jejich příjemce automaticky zajišťuje potřebnou léčebnou rehabilitaci v Rehabilitační nemocnici Beroun.

Hořovická nemocnice stále rozšiřuje svoje ambulantní služby, ať už ve smyslu rozšíření jejích spektra - např. onkologickou ambulanci spolupracující s Komplexním onkologickým centrem, ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost a další, ale i kvality – ambulance konzultace dětským chirurgem, centrum inkontinence, kýlní centrum, ordinace léčby bolesti, myoskeletální ambulance.

Dalším nezanedbatelným trumfem ve hře o spokojenost a zdraví pacientů je vlastní nemocniční lékárna, poskytující nejen široké spektrum léčivých a kosmetických přípravků, ale i zdravotních a rehabilitačních pomůcek.

Nemocnice vybudovala parkoviště pro zaměstnance a v současnosti společně s městem Hořovice připravuje projekt výstavby přes 100 parkovacích míst pro pacienty.

Z výše uvedeného je patrné, že snahou majitele nemocnice Ing. Sotirose Zavalianise je vytvořit zdravotnické zařízení zajišťující nejen standardní zdravotní péči v co nejlepší kvalitě, ale poskytující i služby v České republice ojedinělé. A to vše v co nejpříjemnějším prostředí pro naše pacienty, které současně považujeme za naše klienty.


Vedení Nemocnice Hořovice

Fotogalerie exteriérů

Statistiky

porody

2012
0
2013
0
2014
0
2015
0
2016
0
2017
0

hospitalizace

2012
0
2013
0
2014
0
2015
0
2016
0
2017
0

vyšetření

2012
0
2013
0
2014
0
2015
0
2016
0
2017
0