O nemocnici

Hořovická nemocnice je více než běžnou nemocnicí regionálního typu. Nemocnice nabízí širokou škálu ambulancí a poraden navazujících na jednotlivá lůžková oddělení. Specializované zdravotní služby poskytuje nad rámec základních medicínských oborů pacientům z celé České republiky.

Nemocnice Hořovice je spolu s Rehabilitační nemocnicí Beroun a Onkologickým a radiologickým centrem Multiscan Pardubice součástí zdravotnické skupiny Sotiriose Zavalianise, AKESO holding a.s.

  

Gynekologicko-porodnické oddělení disponuje největší porodnicí ve Středních Čechách svou Porodnicí u Sluneční brány.

Neonatologické oddělení získalo v roce 2014 statut Perinatologického centra intermediární péče s možností poskytovat péči novorozencům již od 31. týdne těhotenství.

Chirurgické oddělení Hořovické nemocnice mimo základní chirurgickou péči poskytuje i péči gastroenterologickou v rámci IBD centra (centrum pro nemocné s nespecifickými střevními záněty – tedy Crohnovou nemocí) pacientům z celé republiky.

Dětské oddělení otevřelo v roce 2014 jako první v České republice pracoviště pro děti s chronickým postižením základních životních funkcí – Oddělení následné intenzivní péče pro děti.

Ortopedické oddělení aplikuje přes 1 000 totálních endoprotéz kyčelních a kolenních kloubů ročně a pro jejich příjemce automaticky zajišťuje potřebnou léčebnou rehabilitaci v Rehabilitační nemocnici Beroun.

Hořovická nemocnice stále rozšiřuje své ambulantní služby, ať už ve smyslu rozšíření jejich spektra, tak i kvality nabízených služeb.

Za poslední léta prošla nemocnice rozsáhlou přestavbou, nejdříve ve své ambulantní a posléze i lůžkové části. V současnosti jsou všechna její lůžková oddělení vybavena jedno až čtyřlůžkovými pokoji s vlastním hygienickým zařízením, televizí na každém pokoji a přístupem k internetu prostřednictvím WiFi sítě.

Dalším nezanedbatelným trumfem ve hře o spokojenost a zdraví pacientů je vlastní nemocniční lékárna, poskytující nejen široké spektrum léčivých a kosmetických přípravků, ale i zdravotních a rehabilitačních pomůcek.

Pacientům je k dispozici parkoviště před nemocnicí s více jak 100 parkovacích míst.

Z výše uvedeného je patrné, že snahou majitele nemocnice Ing. Sotirose Zavalianise je vytvořit zdravotnické zařízení zajišťující nejen standardní zdravotní péči v co nejlepší kvalitě, ale poskytující i služby v České republice ojedinělé. A to vše v co nejpříjemnějším prostředí pro naše pacienty, které současně považujeme za naše klienty.


Vedení nemocnice

Člen představenstva
Ing. Sotirios Zavalianis
251 627 500
zavalianis@akesoholding.cz
 
Ředitel nemocnice
MUDr. Michal Průša, MBA
311 559 001
reditel@nemocnice-horovice.cz
Provozně-technický ředitel
Tomáš Petsinis, MBA, LL.M., MSc.
311 559 003
petsinis@nemocnice-horovice.cz
Asistentka vedení nemocnice
Bc. Lenka Horáková
311 559 003
sekr@nemocnice-horovice.cz
Technický náměstek
Bc. Tomáš Kadlec
311 559 006
kadlec@nemocnice-horovice.cz
Marketingová specialistka
Ing. Lucie Michajlov
311 559 012, 725 112 187
michajlov@nemocnice-horovice.cz

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
Blanka Červenková
311 559 051
cervenkova@nemocnice-horovice.cz
Hlavní sestra
Adéla Šubertová, MBA
311 559 051
subertova@nemocnice-horovice.cz
Náměstek pro léčebnou a preventivní péči
MUDr. Radek Majerčin
311 559 004
majercin@nemocnice-horovice.cz
Odborný garant chirurgického oddělení
MUDr. Július Örhalmi, Ph.D., FASCRS, MBA
orhalmi@nemocnice-horovice.cz

HR manažerka
Bc. Andrea Kropáčová
311 559 019
kropacova@nemocnice-horovice.cz
Manažerka kvality
Mgr. Blanka Hošková
311 559 054
hoskova@nemocnice-horovice.cz
Vedoucí finančního oddělení
Jana Rybová
311 559 021
rybova@nemocnice-horovice.cz
Referentka etické komise 
Bc. Jitka Bártová
311 559 055
bartova@nemocnice-horovice.cz
Referentka zdravotní dokumentace 
Bc. Lucie Rozšafná
311 559  056
rozsafna@nemocnice-horovice.cz
Vedoucí IT oddělení
Bc. Jan Dobrý
311 559 027
dobry@nemocnice-horovice.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)
Mgr. et Ing. Zdeněk Truhlář
dpo@akesoholding.cz

Ústředna
311 551 111
Záchranná služba okresu Beroun
155, 311 542 397

Fotogalerie