prohlédnout si oddělení ×

Dětské oddělení

Na dětské oddělení přijímáme pacienty v celém spektru pediatrie včetně dětí po úrazech a operacích. Díky dobré spolupráci s jinými odděleními pečujeme o děti po ortopedických, chirurgických, urologických, gynekologických a ORL výkonech.

 Dětské oddělení se skládá ze tří částí.

Jednotka intenzivní péče intermediálního typu

Jednotka intenzivní péče intermediálního typu zajišťuje komplexní péči na monitorovaných lůžkách na samostatných pokojích. Jsou zde hospitalizovány děti, které vyžadují intenzivní péči a dohled, např. po operačních výkonech či úrazech.

Standardní dětské oddělení

Standardní dětské oddělení disponuje pokoji se samostatným sociálním zázemím. 

Oddělení dlouhodobé a intenzivní ošetřovatelské péče pro děti (DIOP)

V rámci České republiky ojedinělou a specifickou součástí Dětského oddělení je samostatné oddělení dlouhodobé a intenzivní ošetřovatelské péče pro děti (DIOP), které bylo otevřeno v září roku 2018. Toto oddělení disponuje celkem plně vybavenými lůžky na samostatných pokojích s možností trvalého pobytu doprovázející osoby. Na oddělení jsou hospitalizovány děti se závažnými život limitujícími onemocněními. Tento typ péče je součástí komplexní péče o chronicky nemocné děti s život limitujícím onemocněním, kterou poskytuje Nemocnice Hořovice i s nezbytnou návazností na péči ambulantní a domácí. Péče zahrnuje nejen péči o symptomy fyzického zdraví, ale také péči psychologickou, sociální a spirituální.

 

AMBULANCE

Praktický lékař pro děti a dorost 1 (MUDr. Milá aj.) tel. č.: 311 551 218
Praktický lékař pro děti a dorost 2 (MUDr. Kolenková aj.)  tel. č.: 311 551 209
Praktický lékař pro děti a dorost Žebrák tel. č. 311 533 383

Odborné ambulance (pneumologie, alergologie,kardiologie,
nefrologie, endokrinologie, obezitologie aj.)

tel. č. 311 551 204
Administrativní pracovnice tel. č. 311 551 203

 

ODDĚLENÍ

Dětské oddělení tel. č.: 311 551 207 / 311 551 905
Dlouhodobá intenzivní péče pro děti (DIOP) tel. č. 311 551 212 / 311 551 213
E-mail detske@nemocnice-horovice.cz


 

 

 

 

Moje dítě bude hospitalizováno

Úvodní vyšetření probíhá na příjmové ambulanci dětského oddělení, dále dle celkového stavu dítěte pokračuje na oddělení po uložení na lůžko.

Co s sebou?

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (pas) – týká se doprovodu dítěte
 • průkaz zdravotní pojišťovny dítěte i doprovodu, zdravotní průkaz dítěte (očkovací)
 • přicházíte-li k plánované hospitalizaci, tak doporučení k hospitalizaci a výsledky předchozích vyšetření, v případě plánovaného operačního výkonu pak předoperační vyšetření od registrujícího dětského lékaře dítěte
 • osobní věci pro dítě i doprovod:
 • pyžamo (noční úbor), pohodlný domácí oděv
 • župan
 • přezutí (neklouzavé, pohodlné)
 • předměty osobní hygieny, plenky pro dítě
 • ručník
 • oblíbené hračky, lahvičku na pití, dudlík
 • trvale užívané léky

Hospitalizace doprovodu dítěte

Doprovázející osoba dítěte je hospitalizována v rámci oddělení, umožní-li to kapacita oddělení, tak na pokoji s dítětem. Hospitalizace doprovodu dítěte do šesti let je hrazena v rámci všeobecného zdravotního pojištění, hospitalizace doporovodu dítěte staršího šesti let je za poplatek 700,- Kč/noc.

Režim oddělení

Ranní vizity probíhají denně po osmé hodině, odpolední a večerní vizity se snažíme přizpůsobit individuálně režimu dítěte.

 

Obecné pokyny a informace

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

Jídelníček

Během pobytu na nadstandardním lůžku si můžete v případech, kdy Vám zdravotní stav umožní běžnou dietu, vybrat jídlo z Jídelníčku. Zobrazit jídelníček

Návštěvníky prosíme, aby respektovali zdravotní stav hospitalizovaných dětí a přizpůsobili tomu své chování i délku návštěvy. Doporučené časy a režim návštěv se řídí Domácím řádem oddělení. Trvalou přítomnost blízké osoby (hospitalizaci doprovodu dítěte) umožňujeme dle Charty práv hospitalizovaných dětí.

Návštěvy na dětském oddělení jsou možné kdykoliv během dne. Prosíme však, aby k jednomu dítěti přišli na návštěvu maximálně dvě dospělé osoby, návštěvy sourozenců či osob mladších 18 let řešíme vždy individuálně po domluvě a se souhlasem rodičů.

Upozorňujeme, že návštěvy mohou být omezeny v případě epidemiologicky nepříznivé situace.

Obecné pokyny a informace

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem zákonného zástupce či pacienta osobám, které zákonný zástupce či pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Informace poskytuje ošetřující či službu mající lékař.

Regulační poplatek

 • doprovod dítěte starší šesti let je hrazen 700,- Kč/ osoba / noc
 • Účet se platí v den propuštění na pokladně. 

Dětská kardiologická ambulance

Objednání: 14500

Kontakt na ordinaci: 311 551 204

Specifikace poskytované péče:

 • Zaměřuje se na vyhledávání, monitoraci a léčbu dětí s vrozenými a získanými srdečními vadami, děti s poruchami elektrického převodního systému srdečního, děti s vysokým, nebo naopak s nízkým tlakem.
 • Ve spolupráci s lůžkovými dětskými odděleními se věnujeme léčbě zánětlivých onemocnění srdce.
 • Zajišťuje komplexní kardiologické vyšetření EKG, echokardiografické vyšetření srdce (ultrazvukové), EKG Holter a ve spolupráci s interní ambulancí zajišťuje zátěžovou ergometrii.
 • Ambulance úzce spolupracuje s kolegy z dětského kardiocentra FN Motol a eventuelně s dalšími specializovanými ambulancemi.
 • Ambulance je využívána nejen praktickými dětskými lékaři, ale též jako konsiliární služba pro dětské a novorozenecké oddělení.

Důležité informace:

 • Do ambulance je nutné se předem objednat na telefonním čísle 14 500.
 • Před vstupem do ambulance si připravte kartičku zdravotní pojišťovny a doporučení k vyšetření od pediatra.
 • Doba vyšetření je závislá na obtížích pacienta, obvykle 15 - 30 minut.
 • Při vyšetření je samozřejmostí přítomnost rodiče.
 • Poslední pacient bude ošetřen 30 minut před koncem ordinačních hodin.

Ordinační doba

Den Hodiny
MUDr. Pavel Vojtovič Čt 9:00 – 12:00 12:30 – 15:00
MUDr. Marek Selko 10:30 – 12:00 12:30 – 15:00

Umístění v nemocnici

V přízemí hlavní budovy, v prostorách před dětským oddělením.