prohlédnout si oddělení ×

Gastroenterologické oddělení

Akreditované pracoviště gastroenteologie zajišťuje komplexní péči o pacienty s nemocemi trávicího traktu, včetně pacientů s idiopatickými střevními záněty (IBD, Crohnova choroba a ulcerozní kolitida) a onemocněními jater.

Gastroenterologická ambulance

Poradna, zabezpečující dispenzární a léčebnou péči o pacienty s onemocněním trávicího traktu.

 

Endoskopie

Gastroskopie
Gastroskopie je endoskopické vyšetření jícnu, žaludku a dvanáctníku s možností odběru biopsie, odstranění polypů (slizničních výrůstků). Urgentní gastroskopie slouží ke stavění krvácení nebo k extrakci cizích těles. Vyšetření se provádí nalačno.

Koloskopie
Koloskopie je endoskopické vyšetření tlustého střeva metoda s možností odběru biopsie, odstranění polypů, stavění krvácení. K vyšetření je nutná střevní příprava projímadlem.

Sigmoideoskopie
Sigmoideoskopie je endoskopická metoda používaná k diagnostice a léčbě chorob konečníku a esovité kličky. K vyšetření je nutná příprava klysmatem.

Hluboká enteroskopie
Hluboká enteroskopie je vyšetření tenkého střeva endoskopem. Vyšetření je podle lokalizace předpokládané patologie prováděno orálním či aborálním přístupem, umožňuje odběr biopsie, polypektomii, stavění krvácení. K vyšetření je v některých případech nutná příprava střeva projímadlem.

Abdominální ultrasonografie
Abdominální ultrasonografie je vyšetření orgánů dutiny břišní pomocí ultrazvuku.   

Ultrazvuková elastografie     
Elastografie je vyšetření tuhosti (fibrózy) jaterní tkáně, který je podmíněn nahromaděním vaziva v játrech.

Kapslová enteroskopie/koloskopie
Kapslová́ endoskopie je neinvazivní́ diagnostické́ vyšetření tenkého a/nebo tlustého střeva diagnostickou kapslí. K vyšetření je nutná příprava střeva projímadlem.

 

Připravujeme:
Endoskopická ultrasonografie
ERCP

Doporučené webové odkazy pro pacienty:

Web o nespecifických střevních zánětech (Crohnova nemoc, ulcerózní kolitida): 

Ošetřování stomie: 

Kapslová endoskopie je neinvazivní diagnostické vyšetření tenkého a nebo tlustého střeva speciálním přístrojem - diagnostickou kapslí. Kapslová endoskopie neumožňuje odebrat vzorky tkáně k dalším vyšetřením ani provádět žádný léčebný zákrok.

Jedná se o nebolestivé vyšetření, které nevyžaduje podání anestezie. Vyšetřovaná osoba spolkne kapsli, tj. přístroj o velikosti větší vitaminové kapsle, 11 x 26 (31) mm, jenž je vybaven mikrokamerou, zdrojem světla a vysílačem. Kapsle při průchodu trávicím ústrojím snímá barevné obrázky sliznice střeva, vysílá je a obrázky jsou uloženy do záznamového zařízení, které nosí vyšetřovaná osoba při sobě (pásek obepínající břicho). Následně speciální počítač z obrázků vytvoří video-záznam trávicího ústrojí, který lékař prohlédne a vyhodnotí. Endoskopická kapsle je z těla pacienta/ky vyloučena po několika dnech (nejdéle do dvou týdnů) přirozenou cestou se stolicí.

Důvodem vyšetření je podezření na onemocnění tenkého a nebo tlustého střeva a v případě známé choroby posouzení aktivity (rozsahu) onemocnění. Pravděpodobnost úspěchu kapslové endoskopie  je vysoká, výskyt závažné komplikace je vzácný.

Výhodou kapslové endoskopie je nezatěžující podstata vyšetření (není třeba zavádět do střeva žádný ohebný endoskopický přístroj). Další výhodou je přímé zobrazení sliznice tenkého a/nebo tlustého střeva. Vyšetřované střevo je v celém rozsahu zobrazeno zhruba v 75% případů (to je dáno rychlostí postupu endoskopické kapsle trávicím ústrojím a životností baterií, které zajišťují osvětlování, snímání a vysílání obrázků). Životnost baterií je zhruba 8 – 10 hodin.

Alternativy výkonu:

 • Alternativami kapslové endoskopie tenkého střeva jsou rentgenová vyšetření (CT- nebo MR enteroklýza) nebo vyšetření flexibilními (ohebnými) endoskopy.
 • Alternativami kapslové endoskopie tlustého střeva jsou vyšetření flexibilním endoskopem (koloskopie) nebo rentgenová vyšetření (CT-kolografie, irrigografie).

Možné komplikace a rizika:

Vzácně je kapslová endoskopie spojena s rizikem uvíznutí kapsle nad postiženým (zúženým) místem střeva nebo v jeho výchlipce (divertiklu). Pokud k uvíznutí kapsle dojde, je následně vyjmuta endoskopicky nebo chirurgicky. Z bezpečnostních důvodů se kapslová endoskopie neprovádí v těhotenství. Před vyšetřením je třeba nahlásit, pokud má pacient zaveden kardiostimulátor nebo kardiovertor. Rovněž z bezpečnostních důvodů není možno ve stejné době, kdy probíhá kapslová endoskopie, provést vyšetření magnetickou resonancí. Eventuelně hrozí vzácné vdechnutí kapsle při poruše polykání.

V případě podezření na uvíznutí endoskopické kapsle nebo při jinak nevysvětlitelných bolestech břicha v časové souvislosti s kapslovou endoskopií kontaktujte naše zdravotnické zařízení v pracovní době na tel. 311 55 2214, či lékaře na centrálním příjmu (24 hod. denně) na tel. čísle: 311 559 807, 804.

Režim pacienta před provedením výkonu:    

 • Předpokladem úspěšné kapslové endoskopie je co nejlepší vyprázdnění střeva. Pokud není střevo dobře připraveno, stoupá riziko nedostatečného vyšetření. Před vyšetřením se proto provádí příprava, jejímž úkolem je vyčistit střevo (dietní omezení, projímavý přípravek, dostatečný příjem tekutin).  
 • Alespoň 5 dnů před výkonem musíte vynechat z potravy ovoce a zeleninu, která obsahuje slupky nebo zrníčka, pečiva s hrubozrnnými zrny a mákem.
 • Den před vyšetřením je nutné dodržet pouze tekutou stravu a vypít dostatek čirých tekutin.
 • Dále je den před vyšetřením a brzo ráno v den vyšetření nutno užít prostředek pro vyprázdnění, který Vám předepsal lékař. Optimální příprava střeva je dosažena dělenou, dvoufázovou přípravou, projímavý roztok po jeho naředění dle přiloženého návodu je třeba požít v níže uvedených orientačních časech a intervalech. U kapslové kolonoskopie musí střevní příprava probíhat i v průběhu vyšetření.

Poradna pro pacienty s IBD

Specifikace poskytované péče:

 • Ambulance poskytuje komplexní péči pro nemocné s IBD (Crohnova choroba, Ulcerózní kolitida).
 • Úzce spolupracujeme s chirurgickým oddělením, kde jsou pacienti indikováni k operacím v plném rozsahu IBD chirurgie (operace pro kolem-konečníkovou chorobu, resekce střeva, odstranění celého tlustého a střeva a konstrukce pouche z tenkého střeva). Preferovány jsou miniinvazívní výkony.
 • Pracoviště je centrem biologické léčby.
 • Nemocní jsou zde dlouhodobě sledováni, včetně radiologických a endoskopických kontrol.

 

Důležité informace:

 • Nemocní s akutním problémem mohou být ošetřeni v poradně bez objednání, či budou ošetřeni akutní ambulancí.
 • V ostatních případech je nutné se objednat na recepci, tel: 14 500 (celé číslo).

 

Umístění v areálu nemocnice:

 • V přízemí hlavní budovy v levém křídle od recepce a pokladny.

Ordinační doba

Den Hodiny
MUDr. Sabina Hrubá Út 8:40 – 15:00