Duchovní potřeby

SPIRITUÁLNÍ SLUŽBA V NEMOCNICI HOŘOVICE

V průběhu nemoci se mohou objevit otázky:

Odpovědi na tyto otázky vám může v naší nemocnici pomoci hledat speciálně vyškolený nemocniční kaplan. Nemocniční kaplan je zaměstnancem nemocnice, je členem multidisciplinárního týmu nemocnice, a ke své práci je pověřen a vyslán Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí.

KONTAKT NA KAPLANA: 

Zbyšek Jonczy B.Th.
+420 702 213 351
jonczy@nemocnice-horovice.cz

KOMU JE SLUŽBA URČENÁ:

CO SLUŽBA NABÍZÍ:

K ČEMU SLUŽBA SLOUŽÍ:

 Cílem je:

Nemocniční kaplan: