Duchovní potřeby

SPIRITUÁLNÍ SLUŽBA V NEMOCNICI HOŘOVICE

Kaplani nabízejí citlivou přítomnost v období náhlé zátěže a lidskou podporu během léčby a po ní.

Mohou pomoci při hledání způsobů, jak se s náročnou situací vyrovnat a poskytují podporu v komunikaci s nejbližšími.

V případě zájmu poskytují kaplani také ryze spirituální péči formou rozhovoru o duchovních otázkách, modlitby, nebo poskytnutí vhodného rituálu (např. svátostné služby), zprostředkují  kontakt s jinými duchovními státem registrovaných církví. Naši kaplani respektují osobní přesvědčení každého člověka a věnují se komukoliv bez rozdílu náboženského vyznání.  

Nemocniční kaplani jsou zaměstnanci nemocnice, jsou  členy multidisciplinárního týmu.

KOMU JE SLUŽBA URČENÁ

Naši kaplani jsou přítomni v nemocnici každý den Po - Pá,  v případě naléhavosti volejte kdykoliv.

Zbyšek Jonczy B.Th.
+420 702 213 351

 

Mgr. et Mgr. Petra Kašperová - Poldaufová

+ 420 724 363 205