prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 552 206 / 311 552 207 Umístění v nemocnici

Interní oddělení

Interní oddělení zajišťuje komplexní diagnostiku a léčbu nemocných s akutními i chronickými nemocemi všech základních oborů vnitřního lékařství, tedy s chorobami srdce a cév, dýchacího aparátu, zažívacího traktu, ledvin a močové soustavy, vnitřního prostředí, s poruchami metabolismu, cukrovkou, hematologickými a revmatologickými chorobami. Oddělení disponuje 31 standardními lůžky, 6 lůžky pro intermediální péči a 3 akutními lůžky v rámci multioborové JIP. V případě potřeby spolupracuje se specializovanými renomovanými centry zejména v Praze a Plzni. Následnou péči o interně nemocné pacienty zajišťují naši lékaři v rámci odborných ambulancí.

Interní standardní oddělení
Nově zrekonstruované oddělení se nachází se v prvním patře budovy nemocnice, disponuje
31 lůžky pro muže a ženy, u 12 lůžek je možnost monitorace srdeční akce – telemetrie.

Interní oddělení zajišťuje komplexní diagnostiku a léčbu širokého spektra onemocnění dle současných trendů medicíny vnitřního lékařství.
V případě potřeby úzce spolupracuje s centry mimo region – zejména s kardiocentry v Nemocnici Na Homolce, FN Motol, Interní klinikou 2. LF UK, FN Plzeň, s dialýzou v Berouně a dalšími pracovišti.
Naši lékaři zajišťují nepřetržitou konsiliární službu v rámci všech oddělení nemocnice.
Pro pacienty s potřebou následné péče jsou zde k dispozici služby zdravotně-sociální pracovnice,
oddělení také úzce spolupracuje s oddělením rehabilitace a následné péče v Nemocnici Beroun.


Vybavení pokojů
1-4 lůžkové pokoje jsou vybaveny el. polohovacími postelemi, nočním stolkem, šatní skřínkou,
Sociálním vybavením ( WC se sprchou na každém pokoji), televize, wifi volný přístup.

Návštěvní hodiny
Denně od 13.-18.00, v jiný čas po domluvě s lékařem nebo vrchní sestrou.

Podávání informací příbuzným
Pouze se souhlasem pacienta (pacient při příjmu na oddělení udává písemně jména osob, které
Mohou být informovány o jeho zdravotním stavu), ošetřující lékař podává informace mezi 13.-15.hodinou.

Režim oddělení – viz odkaz


Oddělení akutní péče – IMP ( intermediální péče)
Disponuje 6 lůžky
Zajišťuje péči o akutní pacienty s nutností monitorace základních vitálních funkcí ( kontrola dechu, krevního tlaku, tepové frekvence).
Je zde k dispozici přístroj zajišťující podporu dýchání bez nutnosti narkozy (neinvazivní dechová ventilace.)

Interní JIP
Disponuje 3 lůžky v rámci multioborové JIP.
Zajišťuje péči o nejtěžší pacienty, zejména se selháváním životně důležitých orgánů. V případě potřeby, v rámci spolupráce s ARO lékaři, je možno zajistit dočasnou úplnou podporu dýchání či funkce ledvin ( umělá plicní ventilace, dialýza)
Kromě akutních pacientů jsou zde prováděny i plánované výkony – např. léčba poruch srdečního rytmu ( elektrické kardioverze).

Ambulantní péče

Při nutnosti další specializované péče jsou pacienti předáni do léčby a sledování
ambulantním lékařům. V rámci těchto ambulancí je zajištěno široké spektrum specializovaných vyšetření.

Spektrum ambulantní péče

 • interní všeobecné ambulance
 • kardiologická ambulance ( možnost 24 hod monitorace EKG, krevního tlaku, ECHO vyš.,
 • zátěžové ergometrie, jícnové ECHO)
 • plicní ambulance ( spirometrie, bronchoskopie)
 • gastroenterologická ambulance ( gastroskopie, kolonoskopie)
 • endokrinologická a obezitologická ambulance ( sono štítné žlázy)
 • cévní ambulance ( sono krčních tepen, sono cév dolních končetin, přístroj k detekci žilní nedostatečnosti)

Ceny nadstandardních pokojů a lůžek:


Jednolůžkový pokoj 700 Kč/den

Dvoulůžkové a trojlůžkové pokoje nejsou hrazeny

Vyúčtování a placení:
Konečná částka za nadstandardní pokoj, event. nadstandardní stravu a nápoje se hradí na konci hospitalizace v pokladně NH. Platit můžete v pracovní dny do 14.30 hod. platební kartou nebo hotově. Mimo pracovní dobu, během víkendů a o svátcích, kdy je pokladna uzavřena, zaplatíte účet na oddělení (pouze hotově). V obou případech dostanete pokladní doklad o zaplacení. Platba za nadstandardní pokoj nezahrnuje poplatek za hospitalizaci na lůžku. Ten je vyúčtován zvlášť.

Objednání nadstandardu:
vedoucí sestra, Bc. Jiří Pichlík, +420 311 552 208

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Služba nadstandarního pokoje zahrnuje pouze lepší standard hotelových služeb. V žádném případě neznamená odlišný přístup ošetřujícího personálu k pacientům.

 • vybavení: ultrazvukový přístroj pro UZV vyšetřovaní srdce, cév, přístroj pro 24 hodinové monitorování krevního tlaku, 24 hodinové monitorování EKG, přístroj pro ergometrii – zátěžové EKG
 • endoskopické vybevní pro gastroskopii, kolonoskopii, videoendoskopii, ošetřování hemoroidů
 • Venoscreen

Kam na příjem přijít?

V den plánovaného příjmu se dostavte na interní oddělení v dopoledních hodinách (pokud není domluveno jinak).

Jdu na operaci

Souhlas s výkonem nebo operací

K provedení náročnějších diagnostických či léčebných výkonů budete požádáni o písemný souhlas na formuláři Informovaný souhlas pacienta. Najdete v něm obecné informace o operaci nebo výkonu, jeho přínosu a také o možných komplikacích. Podrobné vysvětlení a individuální postup léčby Vám sdělí ošetřující lékař. Výkony, pro které je třeba písemný informovaný souhlas:
doplnit podle oddělení:

 1. endoskopické vyšetření (kolonoskopie, gastroskopie)
 2. bronchoskopie
 3. jaterní biopsie
 4. vyšetření ve spánkové laboratři
 5. kardioverze
 6. aspirační biopsie štítné žlázy
 7. punkce perikardiální dutiny
 8. jícnová echografie
 9. dočasná kardiostimulace
 10. punkce ascitu

Denní harmonogram

6.00 - 6.30 předávání služby a hlášení sester
6.30 - 7.30 ranní toaleta; úprava lůžek; odběry biologického materiálu; měření fyziologických funkcí; podávání snídaně
7.30 - 10.30 lékařské vizity; aplikace inzulínů; podávání léků a snídaně; úklid pokojů
8.30 - 10.00 zpracování ordinací lékaře; aplikace infuzí, injekcí; rehabilitace; vedení ošetřovatelské dokumentace
10.30 - 13.00 zpracování příjmů pacientů; podávání ATB, poledních léků a oběda
13.00 - 15.00 Zpracování ordinací a příjmů pacientů; aplikace injekcí, ATB; odpolední toaleta; úprava lůžek
15.00 - 17,00 plnění ordinací; měření fyziologických funkcí; podávání svačiny; svoz prádla; návštěvní doba
17.00 - 17.45 podávání léků a večeře
17.45 - 18.00 předávání služby a hlášení sester
18.00 - 19.00 lékařská vizita; zpracování ordinací lékaře
19.00 - 21.00 večerní toaleta; úprava lůžek
21.30 - 5.00 noční klid; průběžná kontrola pacientů
21.00 – 21.15 podávání druhé večeře u vybraných diet
22.00 - 6.00 noční klid; průběžná kontrola pacientů
Lékařské vizity denně 8.00 – 10.00; 18.00 – 19.00
Primářské vizity pondělí 9.00 – 11.00
čtvrtek 9.00 – 11.00

Vybavení pokojů

Každý pokoj je vybavený toaletou, umyvadlem a sprchovým koutem, televizí, šatními skříněmi.

Interní oddělení disponuje: 2 pokoji se 4-lůžky, 3 pokoji se 3 lůžky, 2 pokoji se 2 lůžky a 4 nadstandartními 1 lůžkovými pokoji.

Služby, poskytované nad rámec všeobecného zdravotního pojištění hospitalizovaným pacientům

Cena za nadstandartní 1 lůžkový pokoj = 700,- Kč za den + ceník stravy mimo běžnou dietu.

Obecné pokyny a informace

Co si přinést?

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (pas)
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • doporučení k hospitalizaci a výsledky předchozích vyšetření
 • průkaz pracovní neschopnosti (máte-li vystavený)
 • osobní věci:
  • pyžamo (noční úbor)
  • župan
  • přezutí (neklouzavé, pohodlné, bez podpatku)
  • předměty osobní hygieny
  • ručník
  • pokud budete potřebovat něco speciálního, dozvíte se to od personálu oddělení a na stránkách pracoviště.
 • léky: během pobytu v nemocnici všechny léky předepisuje ošetřující lékař a podává sestra. Jestliže užíváte některé léky k léčbě specifického onemocnění, vezměte si je s sebou do nemocnice a odevzdejte po příchodu na oddělení sestře. Ošetřující lékař je zařadí mezi léky, které Vám budou podávány během pobytu v nemocnici. Neužívejte během pobytu v nemocnici žádné léky bez vědomí lékaře. Léky budete dostávat od sester v přesné dávce a v přesný čas.

S sebou nenoste: větší finanční obnos, cennosti, zbraně.

K uložení šatstva během pobytu v nemocnici slouží šatník, předměty denní osobní potřeby lze uložit do stolku vedle lůžka. Cenné věcí, šperky, větší finanční částky a důležité doklady doporučujeme uložit u ošetřujícího personálu.

Jaké dokumenty budete podepisovat?

Souhlas s hospitalizací

Součástí příjmu je podpis souhlasu s přijetím. Budete požádáni, abyste se vyjádřili k některým okolnostem pobytu v nemocnici, například poskytování informací o Vašem zdravotním stavu blízkým osobám, použití identifikačního náramku pro bezpečné určení totožnosti atd.. Abyste se mohli připravit, můžete si formulář prohlédnout zde.

Souhlas s výkonem nebo operací

K provedení náročnějších diagnostických či léčebných výkonů budete požádáni o písemný souhlas na formuláři Informovaný souhlas pacienta. Najdete v něm obecné informace o operaci nebo výkonu, jeho přínosu a také o možných komplikacích. Podrobné vysvětlení a individuální postup léčby Vám sdělí ošetřující lékař.

Vybavení pokojů

Každý pokoj je vybavený toaletou, umyvadlem a sprchovým koutem.

Za nadstandartní pokoj je považován jednolůžkový pokoj, který si lze předem objednat.

Nadstandardní jednolůžkový pokoj: 700,- Kč / noc

Návštěvy

Návštěvy v nemocnici jsou možné na všech odděleních.

Návštěvníky prosíme, aby respektovali zdravotní stav a kondici pacientů a přizpůsobili tomu své chování i délku návštěvy. Doporučené časy a režim návštěv se řídí Domácím řádem oddělení, který najdete na stránkách jednotlivých pracovišť. Trvalou přítomnost blízké osoby umožňujeme na základě domluvy.

Upozorňujeme, že návštěvy mohou být omezeny v případě epidemiologicky nepříznivé situace.

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

Jídelníček

Během pobytu na nadstandardním lůžku si můžete v případech, kdy Vám zdravotní stav umožní běžnou dietu, vybrat jídlo z Jídelníčku. Zobrazit jídelníček

Návštěvy na oddělení jsou možné denně vzhledem k léčebnému režimu a režimu oddělení doporučujeme v době od 14.00 do 18.00 hodin. Upozorňujeme, že v případě léčebných výkonů u lůžka pacienta, provádění osobní hygieny či léakřské vizity mohou být návštěvy požádány k opuštění pokoje pacienta. Nejsou vhodné návštěvy mladší 10-let.

V případě izolace pacienta důvodu infekční nemocni je návštěva povinna se vybavit u pokoje osobními ochranými pomůckami (rouška,rukavice,empír) dle instrukcí personálu oddělení.

V případě hospitalizace pacienta na pokoji intermediální péče (IMP) jsou možné návštěvy max. 2 osobách starších 10-let. Prosíme respektujte doporučení personálu o vhodné délce návštěvy.

Obecné pokyny a informace

Návštěvy

Návštěvy v nemocnici jsou možné na všech odděleních.

Návštěvníky prosíme, aby respektovali zdravotní stav a kondici pacientů a přizpůsobili tomu své chování i délku návštěvy. Doporučené časy a režim návštěv se řídí Domácím řádem oddělení, který najdete na stránkách jednotlivých pracovišť. Trvalou přítomnost blízké osoby umožňujeme na základě domluvy.

Upozorňujeme, že návštěvy mohou být omezeny v případě epidemiologicky nepříznivé situace.

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

Hrazené zdravotní programy pro samoplátce


Jste relativně zdravý/á, mladý/á, ale někdo ve Vaší blízké rodině a v nízkém věku prodělal či dokonce zemřel na infarkt myokardu, mrtvici, či na jiné koplikace spojené s vysokým krevním tlakem, vysokým cholesterolem, cukrovkou či onemocněním lednin nebo jater?

Vyberte dle Vašeho přání z vyšetření zaměřených na jednotlivé orgány, lze si zvolit rozsah vyšetření celým balíčkem, nebo třeba jen jednotlivým vyšetřením dle Vašeho zájmu. Jednotlivá vyšetření lze libovolně kombinovat. 

Vyšetření provede zkušený internista, vyhodnotí závěry a možná rizika. V případě pozotovního nálezu budou další vyšetření již hrazena z Vašeho zdravotního pojištění.

Nabízení prevetivní balíčky jsou vhodné i jako benefity nebo zaměstnanecké výhody pro firmy a zaměstnavatele, kteří podporují zdravý životní styl svých zaměstnanců.

V případě Vašeho zájmu o preventivní program se prosím obraťte na kontaktní soobu uvedenou níže. Bližší informace k jednotlivým programům se dozvíte z letáku, který je zde ke stažení:

Preventivní programy_samoplátci_náhled-web.pdf

Objednání

Tel.: recepce - 14 500 (zkrácené číslo, vytáčejte bez předvolby)

e-mail: prevence@nemocnice-horovice.cz (do zprávy prosím uveďte, že se jedná o program pro samoplátce)

 

Spánková laboratoř

Kontakt na ordinaci: 311 552 208 / 724 158 602

Důležité informace

Naše spánková laboratoř se již 3. rokem zabývá diagnostikou a léčbou poruch dýchání ve spánku, které zahrnují chrápání a zástavy dechu ve spánku (apnoické pauzy). Vyšetření spánku provádíme za 1-noční hospitalizace pomoci systému Mini-Screen Plus. Náš tým je tvořený lékaři ze tří vzájemně spolupracujících oborů. Vyšetřujeme pouze dospělé pacienty. Věnujeme se jak konzervativní, tak chirurgické léčbě poruch dýchání. Od září 2016 je naše spánková laboratoř akreditována.

 

Personál spánkové laboratoře:

Vedoucí lékař: MUDr. Daniela Olšavová (ORL)
Lékař: MUDr. Kristýna Beščecová (interna)                
Laborant: Mgr. Jiří Pichlík, DiS.

 

Kontakt:

Adresa: K Nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice
Telefon: 311 552 208 -  724 158 602
E-mail: olsavova@nemocnice-horovice.cz
            pichlik@nemocnice-horovice.cz

 

Co je chrápání a co je spánková apnoe?

Chrápání je zvukový fenomén, který vzniká vibrací měkkých tkání hltanu. Běžné (habituální) chrápání se vyskytuje u poměrně velké části populace. U mužů nad 40 let a u žen nad 50 let je zcela běžné, příčinou je hlavně s věkem ubývající elasticita měkkých tkání.

Chirurgická léčba

Chirurgická léčba zahrnuje v indikovaných případech dle ORL nálezu většinou operace v oblasti měkkého patra, hltanu a v oblasti nosu. 

Konzervativní léčba

V případě konzervativní léčby se jedná o zabezpečení přísunu přetlaku vzduchu do horních dýchacích cest jako prevence jejich kolapsu za pomocí speciálního přístroje nazývaného CPAP (continous positive airway pressure), nebo BiPAP (bilevel positive airway pressure). Pacient obdrží „svůj“ přetlakový přístroj po schválení pojišťovnou, následně začíná samotná přetlaková léčba v domácím prostředí.

Jak se odlišuje „běžné“ chrápání od spánkového apnoe?

Běžné (habituální) chrápání je „kosmetickou“ záležitostí, která pouze jako zvukový fenomén obtěžuje buď samotného pacienta, nebo většinou jeho nejbližší okolí, ale neohrožuje jeho zdravotní stav. Naproti tomu chrápání provázející apnoické pauzy (zástavu dýchání) je závažným příznakem provázejícím zúžení nebo obstrukci (překážku) v horních dýchacích cestách. Dochází při něm k poklesu saturace hemoglobínu kyslíkem (tedy snížení podílu kyslíku v krevním řečišti), s jejími dalšími důsledky.

Jaké jsou důsledky spánkového apnoe?

Důsledkem je vznik a rozvoj syndromu spánkového apnoe, který se klinicky projevuje varietou příznaků. Kromě chrápání a zástav dechu to jsou: nekvalitní přerušovaný spánek, ranní bolesti hlavy a sucho v ústech, nadměrná denní spavost, snížená psychická či fyzická výkonnost, poruchy koncentrace. Dále se podílí na vzniku a/nebo zhoršení kardiovaskulárních a metabolických onemocnění, zejména hypertenze, ischemická nemoc srdce, cévní mozkové příhody, obezita, diabetes, hyperlipidemie, aj., statisticky je prokázaná i kratší délka života u apnoiků.

Jak vím, že se mám nechat vyšetřit ve spánkové ambulanci?

Pokud máte některé z výše uvedených příznaků, jste jistě „adeptem“ na naše komplexní vyšetření.

Jak probíhá vyšetření pacienta s podezřením na syndrom spánkového apnoe?

Pacient s podezřením na poruchu dýchání ve spánku by měl být vyšetřený komplexně, protože je nutno zjistit příčinu, event. přidružená onemocnění podporující vznik a rozvoj spánkového apnoe. K tomu je za potřebí spolupráce několika odborností.
Vzhledem k tomu, že je nutno vyloučit možnou překážku, která může způsobit zúžení nebo obstrukci v horních dýchacích cestách, každý pacient u nás absolvuje nejdříve ORL vyšetření.
Poté pacient absolvuje konzultaci v ronchopat. poradně, kde se rozhodne o dalším diagnostickém postupu a o potřebě dalších specializovaných vyšetření-např. interní, plicní, kardiologické, neurologické.
Samotný pohovor s pacientem dokáže odhalit jen určité procento apnoiků, z tohoto důvodu je ve většině případů nutností další stupeň vyšetření, a to spánkový monitoring, při kterém objektivně zjistíme kvalitu spánku a tedy i přítomnost chrápání a apnoických pauz.

Jak probíhá vyšetření spánku?

Vyšetření samotného spánku probíhá formou tzv. spánkového monitoringu za 1-noční hospitalizace v naší spánkové laboratoři, kdy se za pomocí speciálního přístroje (MiniScreen) monitoruje několik parametrů, a to saturace (nasycenost) krve kyslíkem, srdeční frekvence, proudění vzduchu horními dýchacími cestami, chrápání, pohyby hrudníku a břicha a poloha těla.  Vyhodnocení jednotlivých parametrů nám napoví, co se v průběhu spánku s dýcháním u konkrétního pacienta děje. Na základě toho, a všech dalších již proběhlých vyšetření, se pak rozhodujeme o dalším diagnostickém a terapeutickém postupu.

Co zjistíme z celonočního monitoringu?

Z celonočního monitoringu zjistíme, o jaký stupeň spánkového apnoe se u daného pacienta jedná. V případě průkazu středně těžkého a těžkého stupně spánkového apnoe je nemocnému navrženo další dovyšetření, které spočívá v zjištění hodnoty přetlaku potřebného k „roztažení“ horních dýchacích cest (aby již dále nedocházelo ke kolapsu horních dýchacích cest a tím ke vzniku apnoických pauz a chrápání). Tento proces se nazývá „titrování“, a provádí se v domácím prostředí, kdy zapůjčujeme pacientům (po předchozích instrukcích) specialní přístroj (autoCPAP, auto BiPAP) standardně na 3-7 nocí.

Kdo se může nechat vyšetřit

Vyšetření v naší spánkové laboratoři je dostupné pro všechny pacienty, kteří mají indikaci k tomuto vyšetření a objevili se u nich některé z těchto příznaků: chrápání, zástavy dechu ve spánku, nekvalitní přerušovaný spánek, ranní bolesti hlavy a sucho v ústech, nadměrná denní spavost, snížená psychická či fyzická výkonnost, poruchy koncentrace, vzniku a/nebo zhoršení kardiovaskulárních a metabolických onemocnění, a jiné.

Vzhledem k masivně přibývajícímu množství pacientů s danými potížemi je nutno se k spánkové monitoraci telefonicky objednat s dostatečným časovým předstihem, přičemž čekací doba je přibližně 2 měsíce. Zatím měsíčné provádíme spánkovou monitoraci u 15 pacientů. Dosud jsme za dobu fungování naší spánkové laboratoře vyšetřili přes 300 pacientů.

Úzce spolupracujeme s akreditovaným Spánkovým centrem Plicní kliniky v Plzni-Bory.

Ordinační doba

Den Hodiny
MUDr. Daniela Olšavová Čt 9:00 – 12:30 13:00 – 16:00