prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 553 009 / 311 553 031 Umístění v nemocnici

Chirurgické oddělení

Akreditované chirurgické oddělení poskytuje moderní ambulantní a hospitalizační péči v celém rozsahu všeobecné a kolorektální chirurgie, v traumatologii, cévní chirurgii a urologii. Součástí chirurgického oddělení je IBD centrum (centrum pro nemocné s nespecifickými záněty střevními). Ve všech oborech jsou preferovány moderní mini-invazivní techniky (laparoskopické přístupy k akutním a plánovaným výkonům, včetně operací kýl a střevních operací). Kompletní rozsah střevní chirurgie je garantován nejvyšším vzděláním chirurgů – specialistů (koloproktologická atestace-způsobilost). IBD centrum poskytuje komplexní chirurgickou i gastroenterologickou péči o nemocné s Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou z celé republiky. Na chirurgickém oddělení jsou uplatňovány zásady moderní kolem- operační péče (ERAS), které umožňují rychlou pooperační rekonvalescenci a snižují operační stres. Lůžkové oddělení (více než 60 lůžek) je nově otevřeno po celkové rekonstrukci. Pacienti, kteří vyžadují intenzívní péči, jsou hospitalizování na 15 moderně vybavených lůžkách chirurgické intermediální péče, či na 4 lůžkách multioborové jednotky intenzívní péče s návazností na anesteziologicko-resuscitační oddělení. Akutní ambulantní nemocní jsou ošetřeni na akutní chirurgické ambulanci centrálního příjmu (CP) s celodenním provozem, chroničtí pacienti na ambulanci CHA1. V ambulantním traktu jsou specializované poradny dle rozpisu. Za významné považujeme kontinuální vzdělávání chirurgů i sester a sledování výsledků chirurgické léčby a její kvality.

Provádíme diagnostickou a léčebnou péči o pacienty:

 • s úrazy pohybového aparátu a skeletu s výjimkou zlomenin páteře vyžadujících osteosyntesu a zlomenin lebky a obličejového skeletu spojených s penetrujícím poraněním mozku nebo vyžadujících osteosyntesu

 • s diagnosou či podezřením na náhlou příhodu břišní

 • s onemocněním zažívacího traktu
  cholecystektomie (odstranění žlučníku), apendektomie (odstranění přívěsku slepého střeva), hernioplastiky (operace kýl)

 • s úrazy břicha, úrazy hrudníku, pacienty s úrazem mozku nevyžadujícím invazivní neurochirurgickou léčbu

 • indikované k operační léčbě maligních procesů
  prsů, trávicího traktu, kůže

 • onemocnění cév
  odstranění varixů, bypasy, ischemické a diabetické defekty dolních končetin

 • se zánětlivými ložisky vyžadujícími chirurgickou intervenci či nereagujícími uspokojivě na ambulantní terapii

 • s onemocněním anorekta
  hemoroidy, píštěle, zánětlivé afekce konečníku, operace tumorů, včetně nízce lokalizovaných nádorů konečníku – s využitím nejmodernějšího vybavení a medicíny založené na důkazech

 • s onemocněním prsní žlázy indikované k operační léčbě

 • s nespecifickými záněty GIT (IBD)
  Crohnova choroba, Ulcerózní kolitida, indeterminovaná kolitida

Ambulantní sféra činností:

 • diagnostika břišních onemocnění včetně onkologických screeningů
 • traumatologie – léčba a kontroly poúrazových stavů
 • excize kožních afekcí na i bez doporučení kožního lékaře
 • komplexní péče o bércové vředy a chronické rány
 • kontrolní vyšetření a náledná péče o pacienty po operačních výkonech
 • komplexní péče o pacienty s nespecifickými střevními záněty
 • léčba afekcí konečníku, včetně ambulantního odstranění hemoroidů

Kýlní poradna

Objednání: 14500

Specifikace poskytované péče:

 • Na našem pracovišti pacientům nabízíme výběr mezi všemi typy operací. Preferujeme laparoskopický přístup. Zvolený typ výkonu je však výsledkem pečlivého předoperačního vyšetření, domluvy pacienta a operatéra dle typu a velikosti hernie a zvážení rizik v závislosti na přidružených onemocněních pacienta.

Tříselná kýla

 • Tříselná kýla (hernie) je vyklenutí výstelky břišní dutiny společně s orgány dutiny břišní (nejčastěji kličky tenkého střeva) defektem ve stěně břišní (kýlní branka ) do podkoží. Vzniká v oblasti třísla kde je stěna břišní fyziologicky oslabena v místě tříselného kanálu a to vlivem vysoké zátěže, věku nebo vrozených dispozic.
 • V počáteční fázi onemocnění se kýla projevuje pouze bolestí nebo pocitem pálení v třísle po námaze, později pak jako měkké nebolestivé vyklenutí v oblasti třísla, které může spontánně mizet a znovu se objevovat.

Pupeční kýla

 • Pupeční kýla (hernie) je vyklenutí výstelky břišní dutiny, společně s orgány dutiny břišní (nejčastěji kličky tenkého střeva) defektem ve stěně břišní ( kýlní branka ) do podkoží v oblasti pupku . Vzniká v místě, kde je stěna břišní fyziologicky oslabena. Častěji se vyskytuje u žen. Projevuje se jako měkké nebolestivé vyklenutí v oblasti pupku, které může samovolně mizet. Může působit tlakové bolesti při námaze a pocity nadýmání.

Břišní kýla, kýla v jizvě

 • Břišní kýla (kýla v jizvě) je vyklenutí výstelky břišní dutiny často společně s orgány dutiny břišní defektem ve stěně břišní (kýlní branka) do podkoží na břiše kdekoli mimo pupek a tříslo. Břišní kýly pozorujeme nejčastěji v oblasti jizev po předchozích operačních výkonech na břiše.
 • Projevuje se jako měkké nebolestivé vyklenutí různé velikosti, závislé na velikosti defektu ve stěně břišní. Může působit tlakové bolesti při námaze a pocity nadýmání.
 • Opakovaným vtlačováním obsahu kýly do kýlní branky, dochází k rozšiřování defektu ve stěně břišní a ke zvětšování kýly.

Jak lze kýlu léčit:

Operační léčba

 • Operační léčba je jedinou možností jak kýlu léčit. V současné době je používáno několik postupů :

Klasická plastika

 • Klasická plastika kýly při které operatér z krátkého řezu v třísle nad hernií uvolní kýlní vak a obsah kýly reponuje zpět do dutiny břišní. Plastika / uzavření defektu ve stěně břišní/ se provádí sešitím vazivových struktur / fascie a tříselného vazu/.

Klasická plastika s využitím implantátu /síťky/

 • Operace se opět provádí z řezu nad kýlou, je uvolněn kýlní vak a jeho obsah je reponován do dutiny břišní, uzávěr defektu ve stěně břišní se však provádí s pomocí síťky. Současné technologie nabízejí k použití různé typy sítěk.

Laparoskopická plastika tříselné hernie

 • Je v současné době nejmodernější způsob operace kýly, kombinující miniinvazivní zákrok s využitím sítky k plastice defektu stěny břišní.

Neoperační léčba

 • Neoperační léčba pomocí různých typů kýlních pásů neřeší podstatu onemocnění, pouze se snaží zabránit vyklenování kýly. Je indikována pouze u vážně nemocných pacientů kteří nejsou pro své onemocnění schopni podstoupit operační zákrok.

Umístění v areálu nemocnice:

 • V přízemí hlavní budovy v levém křídle od recepce a pokladny.

 

Ordinační doba

Den Hodiny
MUDr. Petr Zeithaml Čt 8:00 – 12:30 13:00 – 15:30