prohlédnout si oddělení ×

Chirurgické oddělení

Akreditované chirurgické oddělení poskytuje moderní ambulantní a hospitalizační péči v celém rozsahu všeobecné a kolorektální chirurgie, v traumatologii, cévní chirurgii a urologii. Ve všech oborech jsou preferovány moderní mini-invazivní techniky (laparoskopické přístupy k akutním a plánovaným výkonům, včetně operací kýl a střevních operací). Kompletní rozsah střevní chirurgie je garantován nejvyšším vzděláním chirurgů – specialistů (koloproktologická atestace-způsobilost). Na chirurgickém oddělení jsou uplatňovány zásady moderní kolem- operační péče (ERAS), které umožňují rychlou pooperační rekonvalescenci a snižují operační stres. Lůžkové oddělení je po celkové rekonstrukci. Pacienti, kteří vyžadují intenzivní péči, jsou hospitalizování na moderně vybavených lůžkách chirurgické intermediální péče, či na lůžkách multioborové jednotky intenzívní péče s návazností na anesteziologicko-resuscitační oddělení. Akutní ambulantní nemocní jsou ošetřeni na akutní chirurgické ambulanci centrálního příjmu (CP) s celodenním provozem, chroničtí pacienti na ambulanci CHA1. V ambulantním traktu v přízemí hlavní budovy jsou specializované poradny.

Provádíme diagnostickou a léčebnou péči o pacienty:

 • s úrazy pohybového aparátu a skeletu s výjimkou zlomenin páteře vyžadujících osteosyntesu a zlomenin lebky a obličejového skeletu spojených s penetrujícím poraněním mozku nebo vyžadujících osteosyntesu

 • s diagnosou či podezřením na náhlou příhodu břišní

 • s onemocněním zažívacího traktu
  cholecystektomie (odstranění žlučníku), apendektomie (odstranění přívěsku slepého střeva), hernioplastiky (operace kýl)

 • s úrazy břicha, úrazy hrudníku, pacienty s úrazem mozku nevyžadujícím invazivní neurochirurgickou léčbu

 • indikované k operační léčbě maligních procesů
  prsů, trávicího traktu, kůže

 • onemocnění cév
  odstranění varixů, bypasy, ischemické a diabetické defekty dolních končetin

 • se zánětlivými ložisky vyžadujícími chirurgickou intervenci či nereagujícími uspokojivě na ambulantní terapii

 • s onemocněním anorekta
  hemoroidy, píštěle, zánětlivé afekce konečníku, operace tumorů, včetně nízce lokalizovaných nádorů konečníku s využitím nejmodernějšího vybavení a medicíny založené na důkazech

 • s onemocněním prsní žlázy indikované k operační léčbě

 • s nespecifickými záněty GIT (IBD)
  Crohnova choroba, Ulcerózní kolitida, indeterminovaná kolitida

Ambulantní sféra činností:

 • diagnostika břišních onemocnění včetně onkologických screeningů
 • traumatologie – léčba a kontroly poúrazových stavů
 • excize kožních afekcí na i bez doporučení kožního lékaře
 • komplexní péče o bércové vředy a chronické rány
 • kontrolní vyšetření a následná péče o pacienty po operačních výkonech
 • komplexní péče o pacienty s nespecifickými střevními záněty
 • léčba afekcí konečníku, včetně ambulantního odstranění hemoroidů

AMBULANCE

Objednání tel. č. 14 500

 

ODDĚLENÍ

Chirurgické oddělení I tel. č.: 311 553 110
Chirurgické oddělení II tel. č.: 311 553 010
Intermediární péče (IMP) tel. č.: 311 553 013
E-mail chirurgie@nemocnice-horovice.cz

 

Objednání nadstandartních pokojů

Chirurgické oddělení I tel. č. 311 553 103
Chirurgické oddělení II tel. č. 311 553 002

 

informace o stavu pacienta I 14:00 - 15:00

Chirurgické oddělení I tel. č.: 311 553 110
Chirurgické oddělení II tel. č.: 311 553 010
Intermediární péče (IMP) tel. č.: 311 553 013
 

Na našem pracovišti pracientům nabízíme výběr mezi všemi typy operací kýly. 

Kýlní poradna

Objednání: 14500

Specifikace poskytované péče:

 • Na našem pracovišti pacientům nabízíme výběr mezi všemi typy operací. Preferujeme laparoskopický přístup. Zvolený typ výkonu je však výsledkem pečlivého předoperačního vyšetření, domluvy pacienta a operatéra dle typu a velikosti hernie a zvážení rizik v závislosti na přidružených onemocněních pacienta.

Tříselná kýla

 • Tříselná kýla (hernie) je vyklenutí výstelky břišní dutiny společně s orgány dutiny břišní (nejčastěji kličky tenkého střeva) defektem ve stěně břišní (kýlní branka ) do podkoží. Vzniká v oblasti třísla kde je stěna břišní fyziologicky oslabena v místě tříselného kanálu a to vlivem vysoké zátěže, věku nebo vrozených dispozic.
 • V počáteční fázi onemocnění se kýla projevuje pouze bolestí nebo pocitem pálení v třísle po námaze, později pak jako měkké nebolestivé vyklenutí v oblasti třísla, které může spontánně mizet a znovu se objevovat.

Pupeční kýla

 • Pupeční kýla (hernie) je vyklenutí výstelky břišní dutiny, společně s orgány dutiny břišní (nejčastěji kličky tenkého střeva) defektem ve stěně břišní ( kýlní branka ) do podkoží v oblasti pupku . Vzniká v místě, kde je stěna břišní fyziologicky oslabena. Častěji se vyskytuje u žen. Projevuje se jako měkké nebolestivé vyklenutí v oblasti pupku, které může samovolně mizet. Může působit tlakové bolesti při námaze a pocity nadýmání.

Břišní kýla, kýla v jizvě

 • Břišní kýla (kýla v jizvě) je vyklenutí výstelky břišní dutiny často společně s orgány dutiny břišní defektem ve stěně břišní (kýlní branka) do podkoží na břiše kdekoli mimo pupek a tříslo. Břišní kýly pozorujeme nejčastěji v oblasti jizev po předchozích operačních výkonech na břiše.
 • Projevuje se jako měkké nebolestivé vyklenutí různé velikosti, závislé na velikosti defektu ve stěně břišní. Může působit tlakové bolesti při námaze a pocity nadýmání.
 • Opakovaným vtlačováním obsahu kýly do kýlní branky, dochází k rozšiřování defektu ve stěně břišní a ke zvětšování kýly.

Jak lze kýlu léčit:

Operační léčba

 • Operační léčba je jedinou možností jak kýlu léčit. V současné době je používáno několik postupů :

Klasická plastika

 • Klasická plastika kýly při které operatér z krátkého řezu v třísle nad hernií uvolní kýlní vak a obsah kýly reponuje zpět do dutiny břišní. Plastika / uzavření defektu ve stěně břišní/ se provádí sešitím vazivových struktur / fascie a tříselného vazu/.

Klasická plastika s využitím implantátu /síťky/

 • Operace se opět provádí z řezu nad kýlou, je uvolněn kýlní vak a jeho obsah je reponován do dutiny břišní, uzávěr defektu ve stěně břišní se však provádí s pomocí síťky. Současné technologie nabízejí k použití různé typy sítěk.

Laparoskopická plastika tříselné hernie

 • Je v současné době nejmodernější způsob operace kýly, kombinující miniinvazivní zákrok s využitím sítky k plastice defektu stěny břišní.

Neoperační léčba

 • Neoperační léčba pomocí různých typů kýlních pásů neřeší podstatu onemocnění, pouze se snaží zabránit vyklenování kýly. Je indikována pouze u vážně nemocných pacientů kteří nejsou pro své onemocnění schopni podstoupit operační zákrok.

Umístění v areálu nemocnice:

 • V přízemí hlavní budovy v levém křídle od recepce a pokladny.

 

Ordinační doba

Den Hodiny
MUDr. Petr Zeithaml Út 8:30 – 13:30