×

Kontakt na oddělení

311 555 004 Umístění v nemocnici

Centrální sterilizace

Oddělení centrální sterilizace je specializované zdravotnické pracoviště, které zajišťuje komplexní službu v přípravě sterilních zdravotnických prostředků pro operační sály a všechna zdravotnická pracoviště NH. Svými úkoly a zaměřením se řadí mezi složky prevence nemocničních nákaz a představuje i jeden ze základních aspektů komplexní zdravotní péče. Cílem Oddělení centrální sterilizace je zajištění vysoké úrovně a kvality sterilizace zdravotnických prostředků. Ochrana pacienta je v naší práci to nejdůležitější.

Oddělení centrální sterilizace jako specializované pracoviště nabízí a provádí sterilizaci zdravotnických prostředků pro soukromé subjekty.

Předmětem činnosti Oddělení centrální sterilizace jsou odborné hygienické výkony, (komplexní předsterilizační příprava, parní sterilizace) a výsledkem je sterilní zdravotnický prostředek.

Oddělení centrální sterilizace jako specializované pracoviště nabízí tyto úkony:

  • Dezinfekce, mechanická očista a speciální ošetření zdravotnických prostředků
  • Dezinfekci, mechanickou očistu a speciální ošetření zdravotnických prostředků v automatických mycích strojích s nastavitelnými a hlídanými parametry. Strojové mytí probíhá v uzavřeném systému s využitím termochemické nebo termické dezinfekce. Kontrola kvality předsterilizační přípravy je prováděna stěry ze zdravotnických prostředků po provedené očistě. Vyhodnocení stěrů provádí laboratoř Synlab se sídlem v Praze.
  • Kompletování operačního instrumentária do souprav, které provádí erudované sestry.
  • Balení zdravotnických prostředků do speciálních sterilizačních obalů jednorázových nebo opakovaně použitelných. Zaměstnanci jsou odborně vyškolení o jejich správném výběru a způsobu použití.
  • Sterilizaci vlhkým teplem (párou), která je určena ke sterilizaci kovových, porézních, dutých a jiných termostabilních zdravotnických prostředků. Sterilizačním médiem je nasycená medicinální vodní pára, která předává tepelnou energii kondenzací na ZP. Jedná se o mokrý sterilizační proces.
  • Všechny způsoby sterilizace jsou prováděny v moderních přístrojích s hlídanými parametry, písemným záznamem o průběhu sterilizačního procesu a za přísného monitorování chemickými a biologickými indikátory.

Poskytované služby jsou prováděny ve všední dny v době od 6:00 do 22:00 a o víkendu od 7:00 do 13:00 hod
Příjem dekontaminovaného materiálu probíhá od 6:00 – 6:50 , 8:00 – 11:45 , 14:00 – 15:50 ve všední dny a o víkendech a svátcích od 7,00 – 8,00.
Výdej sterilního materiálu probíhá ve všední dny od 7:00 – 8:00 , 12:00 – 14:00, 16:00 – 20:00 hod. a od 11:00 – 13:00 o víkendech a svátcích.