prohlédnout si oddělení ×

Centrální sterilizace

Oddělení Centrální sterilizace je specializované zdravotnické pracoviště, které zajišťuje komplexní službu v přípravě sterilních zdravotnických prostředků pro operační sály a všechna zdravotnická pracoviště Nemocnice Hořovice. Svými úkoly a zaměřením se řadí mezi složky prevence nemocničních nákaz a představuje i jeden ze základních aspektů komplexní zdravotní péče. Cílem oddělení Centrální sterilizace je zajištění vysoké úrovně a kvality sterilizace zdravotnických prostředků. Ochrana pacienta je v naší práci to nejdůležitější.

Oddělení Centrální sterilizace jako specializované pracoviště nabízí a provádí sterilizaci zdravotnických prostředků pro soukromé subjekty.

Předmětem činnosti oddělení Centrální sterilizace jsou odborné hygienické výkony (komplexní předsterilizační příprava, parní sterilizace) a výsledkem je sterilní zdravotnický prostředek.


Oddělení centrální sterilizace jako specializované pracoviště nabízí tyto úkony:

  • Dezinfekce, mechanická očista a speciální ošetření zdravotnických prostředků.
  • Dezinfekci, mechanickou očistu a speciální ošetření zdravotnických prostředků v automatických mycích strojích s nastavitelnými a hlídanými parametry. Strojové mytí probíhá v uzavřeném systému s využitím termochemické nebo termické dezinfekce. Kontrola kvality předsterilizační přípravy je prováděna stěry ze zdravotnických prostředků po provedené očistě. Vyhodnocení stěrů provádí laboratoř Synlab se sídlem v Praze.
  • Kompletování operačního instrumentária do souprav, které provádí erudované sestry.
  • Balení zdravotnických prostředků do speciálních sterilizačních obalů jednorázových nebo opakovaně použitelných. Zaměstnanci jsou odborně vyškolení o jejich správném výběru a způsobu použití.
  • Sterilizaci vlhkým teplem (párou), která je určena ke sterilizaci kovových, porézních, dutých a jiných termostabilních zdravotnických prostředků. Sterilizačním médiem je nasycená medicinální vodní pára, která předává tepelnou energii kondenzací na ZP. Jedná se o mokrý sterilizační proces.
  • Všechny způsoby sterilizace jsou prováděny v moderních přístrojích s hlídanými parametry, písemným záznamem o průběhu sterilizačního procesu a za přísného monitorování chemickými a biologickými indikátory.

 

Poskytované služby jsou prováděny ve všední dny v době od 6:00 do 18:00 a o víkendu od 7:00 do 13:00 hod.


Příjem dekontaminovaného materiálu:

  • ve všední dny:
6:00 6:50
8:00 11:45
14:00 15:50

 

  • o víkendech a svátcích:
7:00 8:00

 

 Výdej sterilního materiálu:

  • ve všední dny:
7:00 8:00
12:00 14:00
16:00 18:00

 

  • o víkendech a svátcích:
11:00 13:00