prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 551 206 / 311 551 205 Umístění v nemocnici

Dětské oddělení

Na Dětské oddělení přijímáme pacienty v celém spektru pediatrie včetně dětí po úrazech a operacích. Díky dobré spolupráci s jinými odděleními pečujeme o děti po ortopedických, chirurgických, urologických, gynekologických a ORL výkonech.

 

Dětské oddělení se skládá ze tří částí.

Jednotka intenzivní péče intermediálního typu

Jednotka intenzivní péče intermediálního typu zajišťuje komplexní péči na 6 monitorovaných lůžkách na dvou samostatných pokojích. Jsou zde hospitalizovány děti, které vyžadují intenzivní péči a dohled, např. po operačních výkonech či úrazech.

Standardní dětské oddělení

Standardní dětské oddělení disponuje 7 pokoji se samostatným sociálním zázemím. Celkový počet lůžek je 16. 

Oddělení dlouhodobé a intenzivní ošetřovatelské péče pro děti (DIOP)

V rámci České republiky ojedinělou a specifickou součástí Dětského oddělení je samostatné oddělení dlouhodobé a intenzivní ošetřovatelské péče pro děti (DIOP), které bylo otevřeno v září roku 2018. Toto oddělení disponuje celkem 6 plně vybavenými lůžky na 6 samostatných pokojích s možností trvalého pobytu doprovázející osoby. Na oddělení jsou hospitalizovány děti se závažnými život limitujícími onemocněními. Tento typ péče je součástí komplexní péče o chronicky nemocné děti s život limitujícím onemocněním, kterou poskytuje Nemocnice Hořovice i s nezbytnou návazností na péči ambulantní a domácí. Péče zahrnuje nejen péči o symptomy fyzického zdraví, ale také péči psychologickou, sociální a spirituální.

Moje dítě bude hospitalizováno

Úvodní vyšetření probíhá na příjmové ambulanci dětského oddělení, dále dle celkového stavu dítěte pokračuje na oddělení po uložení na lůžko.

Co s sebou?

•      občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (pas) – týká se doprovodu dítěte

•      průkaz zdravotní pojišťovny dítěte i doprovodu, zdravotní průkaz dítěte (očkovací)

•      přicházíte-li k plánované hospitalizaci, tak doporučení k hospitalizaci a výsledky předchozích vyšetření, v případě plánovaného operačního výkonu pak předoperační vyšetření od registrujícího dětského lékaře dítěte

•      osobní věci pro dítě i doprovod:

•      pyžamo (noční úbor), pohodlný domácí oděv

•      župan

•      přezutí (neklouzavé, pohodlné)

•      předměty osobní hygieny, plenky pro dítě

•      ručník

•      oblíbené hračky, lahvičku na pití, dudlík

•      trvale užívané léky

Hospitalizace doprovodu dítěte

Doprovázející osoba dítěte je hospitalizována v rámci oddělení, umožní-li to kapacita oddělení, tak na pokoji s dítětem. Hospitalizace doprovodu dítěte do šesti let je hrazena v rámci všeobecného zdravotního pojištění, hospitalizace doporovodu dítěte staršího šesti let je za poplatek 700,- Kč/noc.

Režim oddělení

Ranní vizity probíhají denně po osmé hodině, odpolední a večerní vizity se snažíme přizpůsobit individuálně režimu dítěte.

 

Obecné pokyny a informace

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

Jídelníček

Během pobytu na nadstandardním lůžku si můžete v případech, kdy Vám zdravotní stav umožní běžnou dietu, vybrat jídlo z Jídelníčku. Zobrazit jídelníček

Návštěvníky prosíme, aby respektovali zdravotní stav hospitalizovaných dětí a přizpůsobili tomu své chování i délku návštěvy. Doporučené časy a režim návštěv se řídí Domácím řádem oddělení. Trvalou přítomnost blízké osoby (hospitalizaci doprovodu dítěte) umožňujeme dle Charty práv hospitalizovaných dětí.

Návštěvy na dětském oddělení jsou možné kdykoliv během dne. Prosíme však, aby k jednomu dítěti přišli na návštěvu maximálně dvě dospělé osoby, návštěvy sourozenců či osob mladších 18 let řešíme vždy individuálně po domluvě a se souhlasem rodičů.

Upozorňujeme, že návštěvy mohou být omezeny v případě epidemiologicky nepříznivé situace.

Obecné pokyny a informace

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem zákonného zástupce či pacienta osobám, které zákonný zástupce či pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Informace poskytuje ošetřující či službu mající lékař.

Regulační poplatek

 • doprovod dítěte starší šesti let je hrazen 700,- Kč/ osoba / noc
 • Účet se platí v den propuštění na pokladně. 

Dětská příjmová a pohotovostní ambulance

Objednání: 311 551 203/5

Kontakt na ordinaci: 311 551 205 / 311 551 203

Specifika poskytované péče:

 • Zajišťuje komplexní ambulantní vyšetření a léčbu dětských pacientů od narození do ukončeného 18. roku věku dítěte, po domluvě i do ukončených 19 let, a jejich eventuelní příjem na dětské lůžkové oddělení.
 • Zajišťuje příjem dětí k plánovaným operacím a hospitalizacím. 
 • Provádí konziliární služby po celých 24 hodin.
 • Řeší akutní i chronické zdravotní problémy dětských klientů.
 • Ambulance má k dispozici analyzátor k měření zánětlivých parametrů CRP a poskytuje širokou škálu komplementárních vyšetření v rámci spolupráce s oddělením zobrazovacích metod. (RTG, SONO, CT, MR), oddělením klinické biochemie a hematologie a imunologie, elektrokardiografické vyšetření.
 • Zajišťuje konziliární vyšetření v odborných dětských ambulancích.
 • Poskytuje telefonické konzultace laboratorních výsledků.

Důležité informace:

 • Před vstupem do ambulance si připravte zdravotní průkaz pojištěnce.
 • V době od 15.30 hodin si připravte potvrzení o zaplacení regulačního poplatku 90 Kč, poplatek lze pořídit u recepce nemocnice nebo u hlavního vchodu.
 • Při příjmu dítěte na lůžkovou část se regulační poplatek nehradí.
 • Telefonické objednávání plánovaných příjmů denně od 07:00 - 15:30 hodin na tel.č. 311 551 205, 311 551 203.

Umístění v areálu nemocnice:

 • V přízemí hlavní budovy, v prostorách před dětským oddělením.

Ordinační doba

Den Hodiny
Pohotovostní ambulance Po 15:30 – 19:30
Příjmová ambulance 7:00 – 15:30
Pohotovostní ambulance Út 15:30 – 19:30
Příjmová ambulance 7:00 – 15:30
Pohotovostní ambulance St 15:30 – 19:30
Příjmová ambulance 7:00 – 15:30
Pohotovostní ambulance Čt 15:30 – 19:30
Příjmová ambulance 7:00 – 15:30
Pohotovostní ambulance 15:30 – 19:30
Příjmová ambulance 7:00 – 15:30
Pohotovostní ambulance So 7:00 – 19:00
Pohotovostní ambulance Ne 7:00 – 19:00
Provoz příjmové ambulance je zajištěn 24 hodin denně včetně sobot, nedělí a státních svátků.