prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 556 503 Umístění v nemocnici

Klinické laboratoře

Klinické laboratoře provádějí a zajišťují základní a specializovaná vyšetření biologických materiálů humánního a animálního původu v rozsahu oborů klinická biochemie a hematologie pro všechna lůžková a ambulantní oddělení nemocnice Hořovice i pro ambulantní lékaře v regionu.

Vzorky jsou zpracovány dostupnými metodami podle „Správné laboratorní praxe“ (SLP). Seznam vyšetření spolu s referenčními hodnotami je k dispozici v NISu a LISu. Klinické laboratoře se zúčastňují celostátního externího hodnocení kvality úrovně laboratorního měření (EHK), kterou je zajišťováno externí posuzování její práce a výsledků. Odběry ze žíly a z prstu provádí odběrová sestra v pracovních dnech v odběrové místnosti v budově Transfuzního oddělení.

Krevní banka

Krevní banka NH Hospital a.s. Nemocnice Hořovice zajišťuje předtransfuzní vyšetření a výdej transfuzních přípravků ke klinickému použití pro jednotlivá oddělení Nemocnice. Provoz Krevní banky je nepřetržitý, příjem i výdej transfuzních přípravků provádí vždy pouze plně kvalifikované zdravotní laborantky.

Skladovací zařízení pro uložení transfuzních přípravků je kontinuálně monitorováno elektronickým systémem se zvukovou a světelnou signalizací. Je tak bezpečně zajištěna kontrola teplotních skladovacích podmínek TP.

O příjmu, výdeji i uložení transfuzních přípravků je vedena podrobná dokumentace v písemné i elektronické podobě. Je tak v případě potřeby zajištěna rychlá dohledatelnost všech údajů, a to jak pro přehlednost skladových zásob Krevní banky, tak např. pro potřebné zajištění systému Look-back.

Odběrová místnost pro ambulantní pacienty:

pondělí-pátek 06:00 - 14:10
tel.: 311 556 507  

 

Klinické laboratoře:

Nepřetržitý provoz