prohlédnout si oddělení ×

Klinické laboratoře

Klinické laboratoře zajišťují základní a specializovaná vyšetření biologického materiálu v rozsahu oborů klinická biochemie, klinická hematologie a imunohematologie a krevní banka pro veškerá lůžková i ambulantní oddělení Nemocnice Hořovice i okolního regionu.

Všechny vzorky jsou zpracovány v souladu se Správnou laboratorní praxí (SLP), ČSN 15189 a Správnou výrobní praxí v oblasti krevní banky (SVP KB). Laboratoře se pravidelně účastní celostátního externího hodnocení kvality (EHK), kontrolních inspekcí SÚKL a jsou držitelem Osvědčení o splnění podmínek Auditu II Národního autorizačního střediska pro odbornosti 801, 818, 222.

Součástí oddělení klinických laboratoří je odběrová místnost, která se nachází v budově transfuzního oddělení.

 

 

Odběrová místnost pro ambulantní pacienty tel. č. 311 559 509
Klinické laboratoře tel. č. 311 559 511
E-mail: laboratore@nemocnice-horovice.cz

 

 

Odběrová místnost pro ambulantní pacienty:

pondělí - pátek 6:00 - 14:00
   

Klinické laboratoře:

Nepřetržitý provoz