prohlédnout si oddělení ×

Klinické laboratoře

Klinické laboratoře zajišťují základní a specializovaná vyšetření biologického materiálu v rozsahu oborů klinická biochemie, klinická hematologie a imunohematologie a krevní banka pro veškerá lůžková i ambulantní oddělení Nemocnice Hořovice i okolního regionu.

Všechny vzorky jsou zpracovány v souladu se Správnou laboratorní praxí (SLP), ČSN 15189 a Správnou výrobní praxí v oblasti krevní banky (SVP KB). Laboratoře se pravidelně účastní celostátního externího hodnocení kvality (EHK), kontrolních inspekcí SÚKL a jsou držitelem Osvědčení o splnění podmínek Auditu II Národního autorizačního střediska pro odbornosti 801, 818, 222.

Součástí oddělení klinických laboratoří je odběrová místnost, která se nachází v budově transfuzního oddělení.

 

 

Odběrová místnost pro ambulantní pacienty tel. č. 311 556 507
Klinické laboratoře tel. č. 311 556 503
E-mail: laboratore@nemocnice-horovice.cz

 

 

Odběrová místnost pro ambulantní pacienty:

pondělí - pátek 6:00 - 14:00
   

Klinické laboratoře:

Nepřetržitý provoz

 

MUDr. Tomáš Vondráček

/ Zástupce vedoucí klinických laboratoří

Nejvyšší ukončené vzdělání:

 • LFH UK, Praha, 1974 

Postgraduální vzdělání, včetně certifikovaných kurzů:

 • Registrace MZd v oboru klin. Bioch.2011
 • Osvědčení k výkonu lékařské praxe obor klinická biochemie. 1995
 • Klinická biochemie, 1982, atestace

Praxe v Nemocnici Hořovice:

 • lékařský garant a zástupce vedoucího - 2012 - dosud                         

Předchozí praxe:

 • vedoucí lékař, Revmatolog. ústav - OKBH, Praha, 2001 - 2011         
 • samostatný lékař,  Ústav bioch.a pathobioch. - FNKV, Praha, 1997 - 2001     
 • vedoucí lékař - OKB Nemocnice MV, Praha, 1979 - 1997             
 • samostatně pracující lékař FN10, OKB, Praha, 1977 - 1979           
 • aspirant LFH UK, Praha, 1975 - 1977            

 

 

Kontakt

 • 311 556 502