prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 551 206 / 311 551 205 Umístění v nemocnici

Dětské oddělení

Dětské oddělení poskytuje diagnostickou a léčebnou péči dětem od novorozeneckého věku do 19 let. Hospitalizujeme pacienty v celé šíři onemocnění dětského věku. Dále jsou na oddělení hospitalizovány děti s poúrazovými stavy, po chirurgických a ortopedických operacích, kdy úzce spolupracujeme s chirurgickým a ortopedickým oddělením nemocnice. V rámci ambulantní péče nabízíme možnost vyšetření v alergologické, pneumologické, kardiologické ambulanci a ve specializovaných poradnách dětské ambulance.

Hospitalizujeme pacienty v celé šíři onemocnění dětského věku, dále jsou na oddělení hospitalizovány děti s poúrazovými stavy, po chirurgických a ortopedických operacích, kdy úzce spolupracujeme s chirurgickým a ortopedickým oddělením nemocnice.

V rámci ambulantní péče nabízíme možnost vyšetření v alergolologické, pneumologické, kardiologické ambulanci a ve specializovaných poradnách dětské ambulance.

Dětské oddělení je členěno na dvě ošetřující jednotky, na jednotku standardního lůžkového oddělení a jednotku intermediální péče.

Stanice standardního lůžkového oddělení

Stanice standardního lůžkového dětského oddělení zjišťuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči dětským pacientům od narození do ukončeného 18. roku věku dítěte.

 • Zaměřuje se :
  • diagnostiku a akutní péči všech onemocnění dětského věku, zejména kompletní vyšetření a léčbu respiračního traktu, GIT, nefrologie a neurologie
  • zvládnutí urgentních stavů včetně novorozenecké problematiky
  • péči o děti s chirurgickým onemocněním
  • péči o děti s ORL onemocněním včetně stavů po operaci AT a TE

Tuto péči zajišťuje v 13 pokojích na 27 lůžcích s různou variabilitou dětských postýlek umožňující hospitalizaci s doprovázejícími osobami, neboť podporujeme pobyt rodičů současně s nemocným dítětem. Hospitalizace doprovodů není omezená věkem dítěte. Máme pochopení pro starší a hendikepované děti, jejichž zdravotní a psychický stav vyžaduje trvalou přítomnost jednoho z rodičů. Po domluvě s ošetřujícím lékařem je možné střídání rodičů či jiné doprovodné osoby.

Pokoje jsou dvojlůžkové, koncipovány pro možnost samostatného pobytu pro matku a dítě. Vybavení je nadstandardní, každý pokoj má elektrická polohovatelná lůžka, barevné povlečení lůžkovin, stěny pokojů jsou vymalovány do pastelových barev připomínající domácí prostředí s vlastním koupelnou a toaletou. Na každém pokoji je dětem k dispozici televizor, wifi připojení k PC. Součástí oddělení je dětská herna, kde naleznou děti hračky, knížky, stolní hry a stavebnice určené různým věkovým kategoriím, které jim pomáhají překonávat období strávené v nemocnici. Za účelem rozptýlení a zábavy dochází v nepravidelných intervalech na oddělení dvojice klaunů z organizace „ Zdravotní klaun „ více na www.zdravotni-klaun.cz

Stanice intermediální péče

Stanice intermediální péče zajišťuje komplexní intermediální péči na 6 lůžcích vybavených intenzivní přístrojovou technikou .

Návštěvy na dětském oddělení: denně od 8.00 – 20.00 hodin dle aktuální epidemiologické situace.Na dětském oddělení jsou běžně hospitalizovány děti s infekčním onemocněním, proto nedoporučujeme návštěvy dětem do 1. roku. Počet osob přicházející na návštěvu za nemocným dítětem je regulován dle aktuálního zdravotního stavu klienta.

Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče pro děti

Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) je určeno pro děti od narození do 19 let. Oddělení s šesti plně vybavenými lůžky na samostatných pokojích je určeno pro děti se závažným, život limitujícím, onemocněním a jejich rodiny.

Tento typ péče je součástí komplexní paliativní péče o chronicky nemocné děti s život limitujícím onemocněním, kterou poskytuje Nemocnice Hořovice i s nezbytnou návazností na péči ambulantní a domácí. Péče zahrnuje nejen péči o symptomy fyzického zdraví, ale také péči psychologickou, sociální a spirituální.

Jdu na operaci

Dětské oddělení nabízí pooperační lůžka chirurgii, ortopedii a ORL. Na těchto lůžkách poskytujeme komplexní perioperační péči pacientům po adenotomiích (odstranění krčních a nosních mandlí), akutních i plánovaných chirurgických výkonech jako jsou apendektomie (operace zánětu slepého střeva), operace třísené a pupeční kýly, nesestouplých varlátek a fimózy, dále po osteosyntézách, repozicích zlomenin a celém spektru artroskopických výkonů.

Kam na příjem přijít?

V den plánovaného příjmu se dostavte na příjmovou ambulanci dětského oddělení.

Co si přinést speciálního?

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (pas) – týká se doprovodu dítěte
 • průkaz zdravotní pojišťovny dítěte i doprovodu, zdravotní průkaz dítěte (očkovací)
 • přicházíte-li k plánované hospitalizaci, tak doporučení k hospitalizaci a výsledky předchozích vyšetření, v případě plánovaného operačního výkonu pak předoperační vyšetření od registrujícího dětského lékaře dítěte
 • osobní věci pro dítě i doprovod:
  • pyžamo (noční úbor), pohodlný domácí oděv
  • župan
  • přezutí (neklouzavé, pohodlné)
  • předměty osobní hygieny, plenky pro dítě
  • ručník
  • oblíbené hračky, lahvičku na pití, dudlík
 • léky: během pobytu v nemocnici dítěti všechny léky předepisuje ošetřující lékař a podává zdravotní sestra. Jestliže dítě užívá některé léky k léčbě specifického onemocnění, vezměte si je s sebou do nemocnice a odevzdejte po příchodu na oddělení sestře. Ošetřující lékař je zařadí mezi léky, které dítěti budou podávány během pobytu v nemocnici. Nepodávejte svému dítěti během pobytu v nemocnici žádné léky bez vědomí ošetřujícího lékaře. Léky budete dostávat od sester v přesné dávce a v přesný čas.

Hospitalizace doprovodu dítěte

Doprovodná osoba dítěte je hospitalizována na pokoji s dítětem. Hospitalizace doprovodu dítěte do šesti let je hrazena v rámci všeobecného zdravotního pojištění.

Další služby poskytované nad rámec všeobecného zdravotního pojištění

 • Doprovod (společná hospitalizace) rodiče s dítětem starším šesti let - 700 Kč za osobu a noc.

Režim oddělení

Ranní vizity probíhají denně kolem osmé hodiny, odpolední a večerní vizity se snažíme přizpůsobit individuálně režimu dítěte.

 

Obecné pokyny a informace

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

Jídelníček

Během pobytu na nadstandardním lůžku si můžete v případech, kdy Vám zdravotní stav umožní běžnou dietu, vybrat jídlo z Jídelníčku. Zobrazit jídelníček

Návštěvníky prosíme, aby respektovali zdravotní stav a kondici pacientů a přizpůsobili tomu své chování i délku návštěvy. Doporučené časy a režim návštěv se řídí Domácím řádem oddělení, který najdete na stránkách jednotlivých pracovišť. Trvalou přítomnost blízké osoby (hospitalizaci doprovodu dítěte) umožňujeme na základě domluvy.

Návštěvy na dětském oddělení jsou možné kdykoliv během dne. Prosíme však, aby k jednomu dítěti přišli na návštěvu maximálně dvě osoby, návštěvy sourozenců dítěte řešíme vždy individuálně po domluvě.

Upozorňujeme, že návštěvy mohou být omezeny v případě epidemiologicky nepříznivé situace.

Obecné pokyny a informace

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

Regulační poplatek

 • doprovod dítěte starší šesti let je hrazen 700,- Kč/ osoba / noc
 • Účet se platí v den propuštění.

Ambulance následné péče

Kontakt na ordinaci: 311 551 203

Důležité informace

 • ambulance se nachází v přízemí hlavní budovy v bočním křídle dětského monobloku
 • do ambulancí je nutné se předem objednat na telefonním čísle 14 500
 • před vstupem do ambulance si připravte kartičku zdravotní pojišťovny
 • při vyšetření je samozřejmostí přítomnost rodiče
 • poslední pacient bude ošetřen 30 minut před koncem ordinačních hodin

Specifikace poskytované péče:

 • všeobecná pediatrická ambulance pro děti od 0 do 18 ti let včetně – komplexní diagnostika, léčba, kauzální + podpůrná terapie
 • ambulantní  dovyšetření  dětí u nás hospitalizovaných
 • dovyšetření a řešení dlouhodobých obtíží , které se nedaří vyřešit u praktického lékaře 
 • podpora imunity u alergií, atopického ekzému, opakovaných respiračních onemocnění
 • řešení psychosomatických obtíží

          - bolesti břicha, zácpy, průjmy

           -bolesti hlavy, poruchy spánku, úzkosti, kolapsy, únava

 •  propojení klasické medicíny s medicínou přírodní
 •  spolupráce s terapeuty  – fyzioterapie, psychologie

 

Ordinační doba

Den Hodiny
MUDr. Denisa Creasy Po 10:00 – 12:00 13:00 – 14:00