Vnitřní řád

Vnitřní řád stanovuje v souladu se Zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, pravidla, práva a povinnosti všech osob, které se vyskytují v NH za účelem vyhledání, poskytnutí a zajištění zdravotní péče. 

Pokud pacient s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas a závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup, nebo se neřídí Vnitřním řádem NH Hospital a.s. – Nemocnice Hořovice a jeho chování není způsobeno zdravotním stavem, může NH ukončit péči o pacienta.

Vnitřní řád NH Hospital a.s. – Nemocnice Hořovice je závazný pro všechny hospitalizované a ambulantní pacienty.

Vnitřní řád.pdf