prohlédnout si oddělení ×

Zubní ambulance

Nedílnou součástí Nemocnice Hořovice je také zubní ambulance. V ambulanci je panoramatický rentgen a vlastní zubní laboratoř. Vzhledem k vlastní laboratoři je rychlost ošetření i protetického ošetření limitována pouze charakterem defektu, nikoli kapacitními možnostmi.

Diagnostika a indikace

Důležitý prvek je samotná diagnostika vašich potíží a indikace druhu terapie. Zde hraje významnou roli anamnéza, moderní technologie a odborné zkušenosti. Používáme vysoce moderní diagnostické a terapeutické prostředky (např. digitální zpracování RTG vyšetření na počítači, který umožňuje detailní rozbor situace ve vašich ústech). Dále je samozřejmostí využití našich zkušeností při řešení Vašich problémů.

Viz též Objednávání.pdf, ANAMNÉZA

Zubní implantáty

Zubní implantát je titanový šroub, který se zavádí do kosti a nahrazuje tak kořen chybějícího zubu. Po zhojení se do něj upevní celokeramická korunka. Výhoda implantátu oproti můstku spočívá v tom, že se nemusí brousit okolní zuby, na které je poté můstek nasazen a následně se zatěžovat. Řešení pomocí implantátů je tedy z dlouhodobého hlediska mnohem výhodnější a ke zbývajícím zubům šetrnější. Pomocí implantátů můžeme řešit také ztrátu více zubů či zcela bezzubé čelisti. Využíváme špičkové a v mnoha klinických studiích prověřené implantáty značky ITS a URIS. Implantáty zavádíme v lokální anestezii nebo po domluvě s anesteziologem i v analgosedaci. Rovněž provádíme chirurgické extrakce zubů moudrosti.

Odstranění zubního kamene (OZK)

Masa zubního kamene (vzniká usazením minerálů v měkkém zubním povlaku) je nebezpečná hlavně svým drsným povrchem, na kterém ulpívá větší množství bakterií než na hladkém povrchu zubu. Nejčastější výskyt je v blízkosti vývodů slinných žláz do úst (ale většinou je všude tam, kam se na dostatečnou dobu nedostane zubní kartáček při každodenním čištění).

Jeho odstranění provádíme ručně, tj. tzv. kyretáží nebo strojově, tzn.ultrazvukem. Tento preventivně terapeutický výkon je dobře snášen a jeho efekt je patrný již za několik dnů (odstraněním příčiny odstraníme také následky, hlavně krvácení dásní, zápach z úst, zpevnění zubů, dobrý pocit v ústech...). Tento výkon je nutné provést důsledně (v ústech je 32 zubů), aby výsledný efekt byl komplexní.

Viz též Dentální hygiena.pdfParodontologie.pdf

Instruktáž hygieny

Samotné OZK sice odstraní příčinu, ale bez kvalitní domácí hygieny se problémy rychle vrátí. Provádíme motivaci a základní instruktáže ústní hygieny jak pro dospělé, tak pro děti.

Viz též Dentální hygiena.pdfParodontologie.pdf

Pečetění fissur

Tento zásah má význam u dětí a dospívajících do18 let. Principem je zalití rýh na žvýkací ploše zubu (sklovina zde je tenká a není po prořezání dospělého zubu ještě úplně zralá). Tím zabráníme eventuálnímu vlivu bakterií a vzniku zubního kazu. Je to proces neinvazivní (nevrtá se), používá se materiál kompozitní (bílá plomba). Výrazně snižuje riziko vzniku kazu na žvýkací ploše zubu u dětí.

Preventivní výplň

Pokud již došlo ke vzniku malého kazu na žvýkací ploše, vyčistí se a zaplombuje. Zároveň se provede pečetění fissur ve zbývajících žlábcích na žvýkací ploše zubu. Je to proces invazivní (vrtá se, ale jen v nezbytně nutném rozsahu), používá se materiál kompozitní (bílá plomba).Výkon řeší jak již vzniklý malý kaz, tak jeho další šíření. Uvedené dva výkony (pečetění fissur, preventivní výplň) pojišťovna nehradí!

Preventivní výplň fakticky již patří do následujícího oboru, konzervační (záchovné) stomatologie, obdobně jako tunelová preparace. Při tunelové preparaci pronikáme k nepřístupnému (a prakticky neviditelnému) ložisku kazu co nejmenším kanálkem ve zdravé tkáni. Po vyčištění ložiska plníme defekt vhodným kompozitem.

Výkony záchovné stomatologie

Zubní kaz je infekční onemocnění, způsobované mikroorganismy, běžně žijícími ve Vašich ústech. Vždy je nejprve nutno dokonale odstranit infikovanou tkáň.

Odstraněním kazu, resp. narušené dřeně („nervu“) vzniká v zubu prostor, který je nutné vyplnit dlouhotrvající stabilní zubní výplní - plombou. Po důsledném odstranění kazu a infikovaných hmot. je důležitý výběr materiálu, který k zaplombování použijeme.

Amalgam

Výsledná slitina kovu vzniklá smícháním směsi kovových (převážně stříbrných) pilin a rtuti. Amalgam je i v současnosti u některých indikací nenahraditelný a kvalitou stability zatím nepřekonaný. To ovšem platí pouze pro nejkvalitnější typ, který je zárukou co nejkvalitnější plomby - dozovaný amalgam. Nevýhoda amalgamu je neestetičnost.

Bílá výplň (plomba)

Je estetickou alternativou amalgamu. S postupujícím vývojem jejich kvalita neustále roste a v současnosti jejich stabilita dosahuje téměř stability amalgamu. Materiály jsou přesně připraveny výrobcem v tubách či v kapslích a tuhnou obvykle po ozáření speciálním světlem. Podobně jako u amalgámu existuje i materiál míchaný ručně v poměru podle odhadu. I zde je výsledek méně dokonalý esteticky a méně trvanlivý. Rovněž zde doporučujeme použít materiál co nejkvalitnější, event. i v kombinacích různých materiálů (tzv. sendvič).

Výplň kořenového systému

Provádíme vyčištění infekcí postiženého kořenového systému zubu a jeho hermetické zaplnění vhodným materiálem tak, aby Váš organismus nebyl zatěžován vlivem bakterií odtud útočících. Po mechanickém vyčištění a chemické desinfekci tento systém vyplňujeme některým z řady materiálů, které ztuhnou a obvykle působí mírně desinfekčně. definitivní řešení (plombu, dostavbu s čepem apod.) podle druhu materiálu řešíme buď ihned po zaplnění, nebo odkládáme do další návštěvy.

Ošetřování dětí

Provádíme preventivní prohlídky, plombování, řešení dalších možných zubních problémů, doporučujeme ortodontickou terapii atd.

Pro hladkou spolupráci je nutné nastavit atmosféru vzájemné důvěry a respektu. To docílíme maximálně možnou upřímností a pravdomluvností. I když dítě nespolupracuje, tak je důležité, aby odcházelo z ordinace s pocitem, že se mu nedělalo nic, čemu by nerozumělo. Efektem tohoto přístupu je, že v další návštěvě již většinou spolupracuje lépe. Velmi důležitý je odpovědný přístup rodičů.

Choďte pravidelně na prohlídky, předejdete mnoha problémům. Snažte se doma dítě připravit na ošetření, volte upřímná a pokud možno co nejcitlivější slova při vysvětlování co je možné u zubaře zažít.

Viz též Dítě v ordinaci.pdf, SOUHLAS U NEZLETILÝCH

Protetická stomatologie

Nabízíme individuální řešení, kdy doporučujeme mnohé kombinace materiálů a samotné provedení práce. Individuálně s Vámi probereme možnosti terapie, vybereme typ náhrady a vysvětlíme možná rizika.

Nejčastěji provádíme zhotovování fasetovaných korunek a můstků, metalokeramické korunky a můstky, kompozitní korunky, kořenové čepy, dostavby amalgamem či kompozitem a stále častěji celokeramické práce. Rovněž nabízíme řadu typů snímacích náhrad (protéz) a tzv. adhesivní můstky, nahrazující ztracené zuby jen s minimálním broušením pilířových zubů, lepené kompozity.

Viz též Fixní zubní náhrady.pdfStomatologická protetika.pdf

Chirurgie

Provádíme základní výkony jako je extrakce zubu, hemiextrakce (částečné extrakce, kdy ošetřitelné a proteticky použitelné kořeny jsou zachovány, nevhodné kořeny jsou od zbytku zubu odděleny a extrahovány), jednoduché předprotetické úpravy (odstranění kostních hran), jednoduchou slizniční chirurgii, jednoduché parodontologické operace.
Jsme schopni řešit kompletně veškerou dentoalveolární traumatologii (úrazy).

Viz též Extrakce zubu.pdf, INFORMOVANÝ SOUHLAS CHIRURGIE

Parodontologie

Provádíme diagnostiku, odstranění zubního kamene, instruktáž hygieny a jednoduché parodentologické operace, které umožňují efektivněji vyčištění hlubších struktur v okolí postiženého zubu.Dlahujeme různými typy dlah.

Viz též Parodontologie.pdfDentální hygiena.pdf

Bělení zubů

Pokud jsou zuby tmavé, je možné jejich odstín zesvětlit. Nabízíme systémy domácího bělení, kdy se týden až 10 dnů používá na několik hodin (nejčastěji v noci) přípravek s obsahem peroxidu vodíku.
Bělení není hrazeno ze zdravotního pojištění, jedná se ošetření za přímou úhradu. Jako doplněk nabízíme i aplikaci dentální bižuterie (tzv. kamínky nalepené na zubech). Bělící systémy fungují na stejném principu jako u kadeřníka odbarvení vlasů.
Jsou zde i určitá omezení. Pokud jsou přední zuby opatřeny výplněmi, vybělí se zub, ale ne plomba. Pokud máte citlivé krčky nebo zuby před bělením, mohou se potíže zhoršit. Pokud máte nedostatečnou hygienu, je bělení zbytečné.
Jen pro zajímavost - Hollywoodské zuby herců bývají mnohdy sněhobílé ne díky bělení, ale díky celokeramickým korunkám.

Aplikujeme i systémy ordinačního bělení a odstraňování pigmentů tryskáním jemných pískových částic.

Viz též Bělení zubů.pdf

Samozřejmostí je možnost aplikace účinného anestetika, které odblokuje případnou bolest při ošetření. Nebojte se také na tuto možnost sami zeptat.

 

Zubní akutní pohotovost
 
Zubní pohotovost je provozována každou sobotu od 8:00 do 14:00 hod. v prostorách zubního oddělení v přízemí hlavní budovy.

 

Kontakt na recepci:

tel. č. 311 559 650

e-mail: zubni@nemocnice-horovice.cz

Kontakty na ordinace:

MUDr. Zdeněk Kaiser tel. č. 311 559 651
MDDr. Antonín Spal tel. č. 311 559 653
MDDr. Štěpán Vitha tel. č. 311 559 652
MUDr. Katsiaryna Sushko tel. č. 311 559 654

Ceník stomatologických výkonů

 • Záchovná stomatologie – cena výplní se řídí rozsahem výplně a zahrnuje cenu materiálu a čas strávený u výkonu. Ceny jsou od DPH osvobozeny.
 • Amalgamové výplně z dozovaného amalgámu - nerozhoduje velikost výplně hradí ZP

 • Skloionomerní výplně (Fuji II LC, Photac, Ketac):
  - malá (jednoplošková) -  500 Kč
  - velká (víceplošková) - 600 Kč
  - kapsle navíc - 100 Kč
 • Fotokompozitní výplně (Nanowise, Filtek, Spectrum)
  - malá (jednoplošková) - 700 Kč
  - velká (víceplošková) - 900 Kč
  - estetická dostavba růžku ve frontálním úseku - 900 Kč
  - posteendodontická dostavba - 1 000 Kč

 •  Vysoce estetické dostavby a dostavby vysoce pevnými materiály (EasyCore, Sonicfill)
  - malá výplň - 900 Kč
  - velká výplň - 1 200 Kč

 •  Čepy a výztuže
  - intrapulpální čep (Easy GlassPost, VDW) tmelený duálním cementem - 700 Kč
  - parapulpální čep - 100 Kč

 •  Podkládací materiály a diagnostika
  - světlem tuhnoucí podložka - 100 Kč
  - caries indikátor - 100 Kč
  - elektronická barevná diagnostika - 50 Kč
  - fotodokumentace za jeden snímek - 50 Kč

 •  Profylaxe a hygiena
  - fluoridace lakem, ošetření citlivých krčků - 70 Kč
  - fluoridace gelem na obě čelisti - 200 Kč
  - air-flow - 500 Kč
  - depurace manuální - 400 Kč
  - cleaning kompletní - 950 Kč
  - cleaning dětský - 500 Kč
  - kyretáž - 110 Kč/zub - 1 300 Kč/čelist
  - pečetění fissur - 300 Kč

 • Bělení zubů
  Domácí bělení (v závislosti na rozdílu mezi počátečním a dosaženým odstínem, včetně individuálně zhotovených nosičů a elektronické kontroly barvy, na obě čelisti) - 4 500 – 5 500 Kč
  Vnitřní bělení, na jeden zub - 500 - 800 Kč

 • RTG vyšetření vyžádané pacientem
  RVG intraorální - 200 Kč
  OPG – panoramatický snímek - 350 Kč     
  Snímek na CD nosiči - 100 Kč
  Tisk snímku - 30 Kč
 • Endodoncie – ošetření kořenových kanálků
  Elektronické měření délky kořenových kanálků Raypex - 150 Kč
  Strojová endodoncie, plnění laterální kondensací gutaperči za jeden kořenový kanálek zubu     
  jednokořenový zub - 1 000 Kč
  vícekořenový zub - 800 Kč / 1 kanálek
  Strojová endodoncie, plnění vertikální kondensací teplé gutaperči za jednokořenový zub- 1 000 Kč
  Strojová endodoncie, plnění vertikální kondensací teplé gutaperči za jeden kořenový kanálek vícekořenového zubu - 800 Kč

 • Kofferdam
  1 kofferdam - 150 Kč

 • Analgosedace rajským plynem (Entonox)
  Dětský pacient - 300 Kč/20 minut aplikace
  Dospělý pacient - 600 Kč/20 minut aplikace

 •  Nadstandardní fixační materiály a provizorní korunky
  Maxcem, Tempbond apod. na jeden pilíř - 100 Kč
  Relyx - 170 Kč
  Protemp provizorní korunka - 250 Kč
  Provizorní korunka čepová - 350 Kč

 • Separace můstku
  Separace části fixního můstku - 300 Kč

 • Otiskovací materiály
  Expasyl, na jeden zub - 150 Kč
  Nadstandardní otiskovací materiál (Pentamix-3M) na jeden otisk - 500 Kč
  Registrace mezičelistních vztahů otiskem ve skusu silikonem - 100 Kč

 • Chirurgické výkony
  Miniimplantát - od 6 000 Kč
  Chirurgický zákrok s použitím piezochirugie - od 3 000 Kč

 • Opis z dokumentace
  Opis ze zdravotnické dokumentace pacienta - 300 Kč

 

                                                                                                                                       

 MUDr. Zdeněk Kaiser    
úterý 7:30 - 12:30 13:00 - 19:00
středa 7:30 - 12:30    13:00 - 15:00
čtvrtek 7:30 - 12:30      13:00 - 19:00
pátek 7:30 - 12:30  

 

MDDr. Antonín Spal    
Pondělí 7:30 - 12:30  13:00 - 15:00
Úterý 7:30 - 12:30 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:30 13:00 - 15:00
Čtvrtek 7:30 - 12:30 13:00 - 15:00
Pátek 7:30 - 12:30 13:00 - 15:00

 

MDDr. Štěpán Vitha    
Pondělí 7:15 - 12:30 13:00 - 14:45
Úterý 7:15 - 12:30 13:00 - 14:45
Středa 7:15 - 12:30 13:00 - 14:45
Čtvrtek 7:15 - 12:30 13:00 - 14:45
Pátek 7:15 - 12:30 13:00 - 14:45

 

MUDr. Katsaryna Sushko    
Pondělí 7:30 - 12:30 13:00 - 15:00
Úterý 7:30 - 12:30 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 11:00  

 

Zubní pohotovost  
Sobota                                               8:00 - 14:00 

 

Dodatek k ordinačním hodinám:
Jste u nás vždy vítáni. Přečtěte si ale pozorně dokument Objednávání.pdf

Upozornění:
Upozorňujeme, že lékař má právo (i v rámci pohotovosti) odmítnout pacienta tehdy, pokud by ošetření zjevně nemohlo být dokončeno v řádné ordinační době.