prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 559 812/3/8/35 Umístění v nemocnici

Zubní ambulance

Nedílnou součástí Nemocnice Hořovice je také zubní ambulance. Pracoviště dentální hygieny je momentálně neobsazené. V ambulanci je panoramatický rentgen a vlastní zubní laboratoř. Vzhledem k vlastní laboratoři je rychlost ošetření i protetického ošetření limitována pouze charakterem defektu, nikoli kapacitními možnostmi.

Diagnostika a indikace

Důležitý prvek je samotná diagnostika vašich potíží a indikace druhu terapie. Zde hraje významnou roli anamnéza, moderní technologie a odborné zkušenosti. Používáme vysoce moderní diagnostické a terapeutické prostředky (např. digitální zpracování RTG vyšetření na počítači, který umožňuje detailní rozbor situace ve vašich ústech). Dále je samozřejmostí využití našich zkušeností při řešení Vašich problémů.

Viz též Objednávání.pdf, ANAMNÉZA

Odstranění zubního kamene (OZK)

Masa zubního kamene (vzniká usazením minerálů v měkkém zubním povlaku) je nebezpečná hlavně svým drsným povrchem, na kterém ulpívá větší množství bakterií než na hladkém povrchu zubu. Nejčastější výskyt je v blízkosti vývodů slinných žláz do úst (ale většinou je všude tam, kam se na dostatečnou dobu nedostane zubní kartáček při každodenním čištění).

Jeho odstranění provádíme ručně, tj. tzv. kyretáží nebo strojově, tzn.ultrazvukem. Tento preventivně terapeutický výkon je dobře snášen a jeho efekt je patrný již za několik dnů (odstraněním příčiny odstraníme také následky, hlavně krvácení dásní, zápach z úst, zpevnění zubů, dobrý pocit v ústech...). Tento výkon je nutné provést důsledně (v ústech je 32 zubů), aby výsledný efekt byl komplexní.

Viz též HYGIENA, PARODONTOLOGIE

Instruktáž hygieny

Samotné OZK sice odstraní příčinu, ale bez kvalitní domácí hygieny se problémy rychle vrátí. Provádíme motivaci a základní instruktáže ústní hygieny jak pro dospělé, tak pro děti.

Viz též HYGIENA, PARODONTOLOGIE

Pečetění fissur

Tento zásah má význam u dětí a dospívajících do18 let. Principem je zalití rýh na žvýkací ploše zubu (sklovina zde je tenká a není po prořezání dospělého zubu ještě úplně zralá). Tím zabráníme eventuálnímu vlivu bakterií a vzniku zubního kazu. Je to proces neinvazivní (nevrtá se), používá se materiál kompozitní (bílá plomba). Výrazně snižuje riziko vzniku kazu na žvýkací ploše zubu u dětí.

Preventivní výplň

Pokud již došlo ke vzniku malého kazu na žvýkací ploše, vyčistí se a zaplombuje. Zároveň se provede pečetění fissur ve zbývajících žlábcích na žvýkací ploše zubu. Je to proces invazivní (vrtá se, ale jen v nezbytně nutném rozsahu), používá se materiál kompozitní (bílá plomba).Výkon řeší jak již vzniklý malý kaz, tak jeho další šíření. Uvedené dva výkony (pečetění fissur, preventivní výplň) pojišťovna nehradí!

Preventivní výplň fakticky již patří do následujícího oboru, konzervační (záchovné) stomatologie, obdobně jako tunelová preparace. Při tunelové preparaci pronikáme k nepřístupnému (a prakticky neviditelnému) ložisku kazu co nejmenším kanálkem ve zdravé tkáni. Po vyčištění ložiska plníme defekt vhodným kompozitem.

Výkony záchovné stomatologie

Zubní kaz je infekční onemocnění, způsobované mikroorganismy, běžně žijícími ve Vašich ústech. Vždy je nejprve nutno dokonale odstranit infikovanou tkáň.

Odstraněním kazu, resp. narušené dřeně („nervu“) vzniká v zubu prostor, který je nutné vyplnit dlouhotrvající stabilní zubní výplní - plombou. Po důsledném odstranění kazu a infikovaných hmot. je důležitý výběr materiálu, který k zaplombování použijeme.

Amalgam

Výsledná slitina kovu vzniklá smícháním směsi kovových (převážně stříbrných) pilin a rtuti. Amalgam je i v současnosti u některých indikací nenahraditelný a kvalitou stability zatím nepřekonaný. To ovšem platí pouze pro nejkvalitnější typ, který je zárukou co nejkvalitnější plomby - dozovaný amalgam. Nevýhoda amalgamu je neestetičnost.

Bílá výplň (plomba)

Je estetickou alternativou amalgamu. S postupujícím vývojem jejich kvalita neustále roste a v současnosti jejich stabilita dosahuje téměř stability amalgamu. Materiály jsou přesně připraveny výrobcem v tubách či v kapslích a tuhnou obvykle po ozáření speciálním světlem. Podobně jako u amalgámu existuje i materiál míchaný ručně v poměru podle odhadu. I zde je výsledek méně dokonalý esteticky a méně trvanlivý. Rovněž zde doporučujeme použít materiál co nejkvalitnější, event. i v kombinacích různých materiálů (tzv. sendvič).

Výplň kořenového systému

Provádíme vyčištění infekcí postiženého kořenového systému zubu a jeho hermetické zaplnění vhodným materiálem tak, aby Váš organismus nebyl zatěžován vlivem bakterií odtud útočících. Po mechanickém vyčištění a chemické desinfekci tento systém vyplňujeme některým z řady materiálů, které ztuhnou a obvykle působí mírně desinfekčně. definitivní řešení (plombu, dostavbu s čepem apod.) podle druhu materiálu řešíme buď ihned po zaplnění, nebo odkládáme do další návštěvy.

Ošetřování dětí

Provádíme preventivní prohlídky, plombování, řešení dalších možných zubních problémů, doporučujeme ortodontickou terapii atd.

Pro hladkou spolupráci je nutné nastavit atmosféru vzájemné důvěry a respektu. To docílíme maximálně možnou upřímností a pravdomluvností. I když dítě nespolupracuje, tak je důležité, aby odcházelo z ordinace s pocitem, že se mu nedělalo nic, čemu by nerozumělo. Efektem tohoto přístupu je, že v další návštěvě již většinou spolupracuje lépe. Velmi důležitý je odpovědný přístup rodičů.

Choďte pravidelně na prohlídky, předejdete mnoha problémům. Snažte se doma dítě připravit na ošetření, volte upřímná a pokud možno co nejcitlivější slova při vysvětlování co je možné u zubaře zažít.

Viz též DÍTĚ V ORDINACI, SOUHLAS U NEZLETILÝCH

Protetická stomatologie

Nabízíme individuální řešení, kdy doporučujeme mnohé kombinace materiálů a samotné provedení práce. Individuálně s Vámi probereme možnosti terapie, vybereme typ náhrady a vysvětlíme možná rizika.

Nejčastěji provádíme zhotovování fasetovaných korunek a můstků, metalokeramické korunky a můstky, kompozitní korunky, kořenové čepy, dostavby amalgamem či kompozitem a stále častěji celokeramické práce. Rovněž nabízíme řadu typů snímacích náhrad (protéz) a tzv. adhesivní můstky, nahrazující ztracené zuby jen s minimálním broušením pilířových zubů, lepené kompozity.

Viz též FIXNÍ ZUBNÍ NÁHRADY, STOMATOLOGICKÁ PROTETIKA

Chirurgie

Provádíme základní výkony jako je extrakce zubu, hemiextrakce (částečné extrakce, kdy ošetřitelné a proteticky použitelné kořeny jsou zachovány, nevhodné kořeny jsou od zbytku zubu odděleny a extrahovány), jednoduché předprotetické úpravy (odstranění kostních hran), jednoduchou slizniční chirurgii, jednoduché parodontologické operace.
Jsme schopni řešit kompletně veškerou dentoalveolární traumatologii (úrazy).

Viz též EXTRAKCE ZUBU, INFORMOVANÝ SOUHLAS CHIRURGIE

Parodontologie

Provádíme diagnostiku, odstranění zubního kamene, instruktáž hygieny a jednoduché parodentologické operace, které umožňují efektivněji vyčištění hlubších struktur v okolí postiženého zubu.Dlahujeme různými typy dlah.

Viz též PARADENTOLOGIE, HYGIENA

Bělení zubů

Pokud jsou zuby tmavé, je možné jejich odstín zesvětlit. Nabízíme systémy domácího bělení, kdy se týden až 10 dnů používá na několik hodin (nejčastěji v noci) přípravek s obsahem peroxidu vodíku.
Bělení není hrazeno ze zdravotního pojištění, jedná se ošetření za přímou úhradu. Jako doplněk nabízíme i aplikaci dentální bižuterie (tzv. kamínky nalepené na zubech). Bělící systémy fungují na stejném principu jako u kadeřníka odbarvení vlasů.
Jsou zde i určitá omezení. Pokud jsou přední zuby opatřeny výplněmi, vybělí se zub, ale ne plomba. Pokud máte citlivé krčky nebo zuby před bělením, mohou se potíže zhoršit. Pokud máte nedostatečnou hygienu, je bělení zbytečné.
Jen pro zajímavost - Hollywoodské zuby herců bývají mnohdy sněhobílé ne díky bělení, ale díky celokeramickým korunkám.

Aplikujeme i systémy ordinačního bělení a odstraňování pigmentů tryskáním jemných pískových částic.

Viz též BĚLENÍ ZUBŮ

Samozřejmostí je možnost aplikace účinného anestetika, které odblokuje případnou bolest při ošetření. Nebojte se také na tuto možnost sami zeptat.

Pracujeme s lidmi, a proto může vzniknout zpoždění i na naší straně.
Prosím, respektujte tento fakt.
Budeme se snažit Vás informovat o průběhu takového zpoždění.

                                                                                                                                       

 MUDr. Zdeněk Kaiser    
úterý 7:30 - 12:30 13:00 - 19:00
středa 7:30 - 12:30    13:00 - 15:00
čtvrtek 7:30 - 12:30      13:00 - 19:00
pátek 7:30 - 12:30  

 

MDDr. Antonín Spal    
Pondělí 7:30 - 12:30  13:00 - 15:00
Úterý 7:30 - 12:30 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:30 13:00 - 15:00
Čtvrtek 7:30 - 12:30 13:00 - 15:00
Pátek 7:30 - 12:30 13:00 - 15:00

 

MDDr. Štěpán Vitha    
Pondělí 7:15 - 12:30 13:00 - 14:45
Úterý 7:15 - 12:30 13:00 - 14:45
Středa 7:15 - 12:30 13:00 - 14:45
Čtvrtek 7:15 - 12:30 13:00 - 14:45
Pátek 7:15 - 12:30 13:00 - 14:45

 

MUDr. Jana Sedláčková  
Pondělí 8:30 - 15:30
Úterý 8:30 - 15:30
Středa 8:30 - 15:30

 

 

Dodatek k ordinačním hodinám:
Jste u nás vždy vítáni. Přečtěte si ale pozorně dokument Objednávání.pdf

Upozornění:
Upozorňujeme, že lékař má právo (i v rámci pohotovosti) odmítnout pacienta tehdy, pokud by ošetření zjevně nemohlo být dokončeno v řádné ordinační době.

Kontakty na ordinace:

  • MUDr. Zdeněk Kaiser - 311 559 812
  • MDDr. Antonín Spal - 311 559 813
  • MDDr. Štěpán Vitha - 311 559 818
  • MUDr. Jana Sedláčková - 311 559 835

MUDr. Zdeněk Kaiser

/ Primář Zubního oddělení

 
Promoce 1965 LF UK

  • Atestace Stomatologie 1968
  • Sociální lékařství 1969
  • Organizace zdravotnictví 1969


Praxe: stomatologie, dětská stomatologie, čelistní ortopedie
Klinická praxe: II. Stomatologická klinika Praha, Dětská stomatologická klinika DFN Motol, Oddělení čelistní chirurgie ÚVN Praha, Stomatologické oddělení VN Terezín, Stomatologická klinika Plzeň


Heverochova medaile České psychiatrické společnosti

Kontakt

  • 311 559 812

Ordinační doba

Zubní ambulance
Út 7:30 – 12:30 13:00 – 19:00
St 7:30 – 12:30 13:00 – 15:00
Čt 7:30 – 12:30 13:00 – 19:00
7:30 – 12:30