prohlédnout si oddělení ×

Dětské oddělení

Na dětské oddělení přijímáme pacienty v celém spektru pediatrie včetně dětí po úrazech a operacích. Díky dobré spolupráci s jinými odděleními pečujeme o děti po ortopedických, chirurgických, urologických, gynekologických a ORL výkonech.

 Dětské oddělení se skládá ze tří částí.

Jednotka intenzivní péče intermediálního typu

Jednotka intenzivní péče intermediálního typu zajišťuje komplexní péči na monitorovaných lůžkách na samostatných pokojích. Jsou zde hospitalizovány děti, které vyžadují intenzivní péči a dohled, např. po operačních výkonech či úrazech.

Standardní dětské oddělení

Standardní dětské oddělení disponuje pokoji se samostatným sociálním zázemím. 

Oddělení dlouhodobé a intenzivní ošetřovatelské péče pro děti (DIOP)

V rámci České republiky ojedinělou a specifickou součástí Dětského oddělení je samostatné oddělení dlouhodobé a intenzivní ošetřovatelské péče pro děti (DIOP), které bylo otevřeno v září roku 2018. Toto oddělení disponuje plně vybavenými lůžky na samostatných pokojích s možností trvalého pobytu doprovázející osoby. Na oddělení jsou hospitalizovány děti se závažnými život limitujícími onemocněními. Tento typ péče je součástí komplexní péče o chronicky nemocné děti s život limitujícím onemocněním, kterou poskytuje Nemocnice Hořovice i s nezbytnou návazností na péči ambulantní a domácí. Péče zahrnuje nejen péči o symptomy fyzického zdraví, ale také péči psychologickou, sociální a spirituální.

 

AMBULANCE

Praktický lékař pro děti a dorost 1 (žlutá ambulance) tel. č.: 311 551 209
Praktický lékař pro děti a dorost 2 (modrá ambulance)  tel. č.: 311 551 218
Dětská příjmová a pohotovostní ambulance, všeobecná dětská ambulance tel. č.: 311 551 205
Praktický lékař pro děti a dorost Žebrák tel. č. 311 533 383
Administrativní pracovnice tel. č. 311 551 905

 

ODDĚLENÍ

 

Pracovna sestry tel. č.: 311 551 207 
Pracovna lékaři tel. č.: 311 551 206
Dlouhodobá intenzivní péče pro děti (DIOP) tel. č. 311 551 212 / 311 551 213
E-mail detske@nemocnice-horovice.cz


 

 

 

 

Moje dítě bude hospitalizováno

Úvodní vyšetření probíhá na příjmové ambulanci dětského oddělení, dále dle celkového stavu dítěte pokračuje na oddělení po uložení na lůžko.

Co s sebou?

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (pas) – týká se doprovodu dítěte
 • průkaz zdravotní pojišťovny dítěte i doprovodu, zdravotní průkaz dítěte (očkovací)
 • přicházíte-li k plánované hospitalizaci, tak doporučení k hospitalizaci a výsledky předchozích vyšetření, v případě plánovaného operačního výkonu pak předoperační vyšetření od registrujícího dětského lékaře dítěte
 • osobní věci pro dítě i doprovod:
 • pyžamo (noční úbor), pohodlný domácí oděv
 • župan
 • přezutí (neklouzavé, pohodlné)
 • předměty osobní hygieny, plenky pro dítě
 • ručník
 • oblíbené hračky, lahvičku na pití, dudlík
 • trvale užívané léky

Hospitalizace doprovodu dítěte

Doprovázející osoba dítěte je hospitalizována v rámci oddělení, umožní-li to kapacita oddělení, tak na pokoji s dítětem. Hospitalizace doprovodu dítěte do šesti let je hrazena v rámci všeobecného zdravotního pojištění, hospitalizace doporovodu dítěte staršího šesti let je za poplatek 500,- Kč/noc + stravné.

Režim oddělení

Ranní vizity probíhají denně po osmé hodině, odpolední a večerní vizity se snažíme přizpůsobit individuálně režimu dítěte.

 

Obecné pokyny a informace

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

Jídelníček

Během pobytu na nadstandardním lůžku si můžete v případech, kdy Vám zdravotní stav umožní běžnou dietu, vybrat jídlo z Jídelníčku. Zobrazit jídelníček

Polévky
0,30 l dle denní nabídky  
Pokrmy z vepřového masa
150g Vepřový řízek smažený, obloha 150,-
150g Vepřové medailonky, obloha (sýr, šunka, žampiony) 180,-
150g Vepřový steak se sýrovou omáčkou, obloha 150,-
Pokrmy z drůbežího masa
150g Kuřecí medailonky, obloha (šunka, sýr, žampiony) 160,-
150g Kuřecí řízek smažený, obloha 160,-
Pokrmy z ryb
200g Lososový steak se sýrovou omáčkou 180,-
Bezmasé pokrmy
150g Smažený sýr Eidam, obloha 140,-
200g Kuskus se zeleninou a sýrem 100,-
Přílohy
200g Vařený brambor 40,-
150g Hranolky 40,-
150g Dušená rýže 40,-
Saláty
150g Míchané saláty dle denní nabídky 40,-
250g Šopský salát, pečivo 80,-

Návštěvníky prosíme, aby respektovali zdravotní stav hospitalizovaných dětí a přizpůsobili tomu své chování i délku návštěvy. Doporučené časy a režim návštěv se řídí Domácím řádem oddělení. Trvalou přítomnost blízké osoby (hospitalizaci doprovodu dítěte) umožňujeme dle Charty práv hospitalizovaných dětí.

Návštěvy na dětském oddělení jsou možné kdykoliv během dne. Prosíme však, aby k jednomu dítěti přišli na návštěvu maximálně dvě dospělé osoby, návštěvy sourozenců či osob mladších 18 let řešíme vždy individuálně po domluvě a se souhlasem rodičů.

Upozorňujeme, že návštěvy mohou být omezeny v případě epidemiologicky nepříznivé situace.

Obecné pokyny a informace

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem zákonného zástupce či pacienta osobám, které zákonný zástupce či pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Informace poskytuje ošetřující či službu mající lékař.

Regulační poplatek

Aministrativní úkony

Integrativní pediatrie

Objednání: +420 606 744 357

Objednání: 

e-mail: integrativni.pediatrie@nemocnice-horovice.cz 
tel. č.: +420 606 744 357

Specifikace poskytované péče:

 • Všeobecná pediatrická ambulance pro děti od 0 do 18 ti let včetně
 • Možnost stabilizační a diagnostické péče za hospitalizace
 • Komplexní diagnostika
 • Kauzální a podpůrná terapie
 • Následná ambulantní péče u nás hospitalizovaných dětí
 • Řešení dlouhodobých obtíží, které přesahují rámec a možnosti praktického lékaře
 • Podpora vlastních zdrojů v léčbě, zdravého životního stylu a prevence
 • Edukace

Komplexní individualizovaná péče vedená mezioborovým týmem
Racionální souhra konvenčních a doplňkových terapeutických metod na základě důkazů a zkušeností (evidence a cognitive based medicine)
Bio - psycho - sociální přístup (zohlednění tělesných, psychologických, a sociálních faktorů)

Integrativní tým:

Vedoucí projektu, koordinace péče: MUDr. Kateřina Kraťuková
Odborný garant: MUDr. Denisa Creasy
Další lékaři IPT:  MUDr. Tereza Lipovská, MUDr. Eva Šikolová
Klinická psychologie: Mgr. Vendula Hakenová, Mgr. Monika Filusová, Mgr. Nikol Kuchtová 
Psychiatrie konziliárně: MUDr. Markéta Čechová
Rehabilitační lékař, fyzioterapie: MUDr. Barbora Šťastná
Nutriční specialista: Bc. Denisa Pexová
Sociální pracovník
Logopedie


Oblasti zaměření:

 • psychosomatické obtíže
 • funkční bolesti břicha, zácpy
 • bolesti hlavy
 • poruchy spánku, únava
 • úzkosti, kolapsy
 • poruchy příjmu potravy

Doprovodná péče u chronických onemocnění, podpůrná péče u alergií, atopického ekzému, opakovaných a protrahovaných respiračních onemocnění, chronická zánětlivá onemocnění střeva a další.

Projekt integrativní pediatrie vznikl na základě potřeby optimalizovat péči o dětské pacienty s chronickými, recidivujícími a psychosomatickými obtížemi. Tito pacienti významně profitují z komplexní individualizované péče, která je vedena společně mezioborovým týmem lékařů a terapeutů. Klíčová je pro nás správná komunikace mezi lékařem a pacientem, která umožňuje zvýšení povědomí pacienta a jeho rodiny o jeho zdraví a nemoci. Tím je posílena vlastní zodpovědnost a motivace k léčbě. V naší péči se zaměřujeme i na edukaci ve smyslu předcházení vzniku nemocí a podporu zdravého životního rytmu. To vše nám umožňuje náš integrativní přístup, který je obecně založen na péči o pacienta s využitím všech dostupných metod konvenční medicíny v racionální kombinaci s metodami komplementárními.

Do péče jsou zapojeny terapeutické metody působící na psychické a tělesné úrovni: 

 • Kognitivními a duševními aktivitami (rozhovory, uměleckou aktivitou, prací s pohádkami a dalšími) pracujeme na porozumění své nemoci a zdraví. Pochopení a získání náhledu na situaci slouží jako zdroj pro aktivní účast pacienta na jeho terapii. 
 • Působením na tělesné úrovni (rehabilitacemi, pohybovou terapií, masážemi, dechovou terapií, zevními terapiemi a dalšími) podporujeme psychomotorický vývoj, správné držení a zdravé vnímání vlastního těla, celkové uvolnění a regeneraci, podporujeme zdravé životní funkce.

Umístění ambulance integrativní pediatrie:

4. patro Nemocnice Hořovice