prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 559 825 Umístění v nemocnici

Onkologický stacionář

Onkologické oddělení je pracoviště, které poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči pro pacienty s nádorovým onemocněním či s jejich zvýšeným rizikem. Tato péče je poskytována na ambulancích a stacionáři s celodenní péčí. Základní náplní činnosti onkologie je specializovaná diagnostická a léčebná péče

Stacionář

poskytuje převážně systémovou léčebnou péči v oblasti chemotherapie, hormonální léčby, biologické léčby,imunotherapie a péči symptomatickou.
Pracoviště není vybaveno ozařovačem určeným k actinotherapii nemocných

Ambulance

slouží k dispenzarizaci nemocných se zaměřením na včasnou diagnostiku, event. recidiv nádorových onemocnění

Vědecká činnost

Pracoviště se podílí na výzkumu nových léků, zvláštně aktivní účastí v klinických studiích při zkoušení a zavádění do praxe nových léků či léčebných kombinací.
Lékaři oddělení jsou aktivně zapojeni do mnoha mezinárodních komisí pro kontrolu nad tímto výzkumem.
Někteří z lékařů se podílí i na odborné výchově studentů či mladých lékařů

Lékař Den Dopoledne Odpoledne
MUDr. Šmakal Martin pondělí 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
MUDr. Šmakal Martin úterý 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
MUDr. Panovcová Petra středa 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
MUDr. Šmakalová Jana čtvrtek 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
MUDr. Panovcová Petra pátek 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

 

Onkologická ambulance

Kontakt na ordinaci: 311 559 825

Důležité informace

Umístění v nemocnici – 1. patro