Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

Rezidenční místa

Rezidenční místa jsou určena převážně pro absolventy lékařský fakult, kteří mají úspěšně složené státní závěrečné zkoušky, nebo lékaře zařazené do specializační přípravy v příslušném oboru, či v pro všechny ostatní neatestované lékaře zařazené do příslušného oboru po 1.7. 2017.