prohlédnout si oddělení ×

Dětské oddělení

Na dětské oddělení přijímáme pacienty v celém spektru pediatrie včetně dětí po úrazech a operacích. Díky dobré spolupráci s jinými odděleními pečujeme o děti po ortopedických, chirurgických, urologických, gynekologických a ORL výkonech.

 Dětské oddělení se skládá ze tří částí.

Jednotka intenzivní péče intermediálního typu

Jednotka intenzivní péče intermediálního typu zajišťuje komplexní péči na monitorovaných lůžkách na samostatných pokojích. Jsou zde hospitalizovány děti, které vyžadují intenzivní péči a dohled, např. po operačních výkonech či úrazech.

Standardní dětské oddělení

Standardní dětské oddělení disponuje pokoji se samostatným sociálním zázemím. 

Oddělení dlouhodobé a intenzivní ošetřovatelské péče pro děti (DIOP)

V rámci České republiky ojedinělou a specifickou součástí Dětského oddělení je samostatné oddělení dlouhodobé a intenzivní ošetřovatelské péče pro děti (DIOP), které bylo otevřeno v září roku 2018. Toto oddělení disponuje plně vybavenými lůžky na samostatných pokojích s možností trvalého pobytu doprovázející osoby. Na oddělení jsou hospitalizovány děti se závažnými život limitujícími onemocněními. Tento typ péče je součástí komplexní péče o chronicky nemocné děti s život limitujícím onemocněním, kterou poskytuje Nemocnice Hořovice i s nezbytnou návazností na péči ambulantní a domácí. Péče zahrnuje nejen péči o symptomy fyzického zdraví, ale také péči psychologickou, sociální a spirituální.

 

AMBULANCE

Praktický lékař pro děti a dorost 1 (žlutá ambulance) tel. č.: 311 551 209
Praktický lékař pro děti a dorost 2 (modrá ambulance)  tel. č.: 311 551 218
Dětská příjmová a pohotovostní ambulance, všeobecná dětská ambulance tel. č.: 311 551 205
Praktický lékař pro děti a dorost Žebrák tel. č. 311 533 383
Administrativní pracovnice tel. č. 311 551 905

 

ODDĚLENÍ

 

Pracovna sestry tel. č.: 311 551 207 
Pracovna lékaři tel. č.: 311 551 206
Dlouhodobá intenzivní péče pro děti (DIOP) tel. č. 311 551 212 / 311 551 213
E-mail detske@nemocnice-horovice.cz


 

 

 

 

Moje dítě bude hospitalizováno

Úvodní vyšetření probíhá na příjmové ambulanci dětského oddělení, dále dle celkového stavu dítěte pokračuje na oddělení po uložení na lůžko.

Co s sebou?

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (pas) – týká se doprovodu dítěte
 • průkaz zdravotní pojišťovny dítěte i doprovodu, zdravotní průkaz dítěte (očkovací)
 • přicházíte-li k plánované hospitalizaci, tak doporučení k hospitalizaci a výsledky předchozích vyšetření, v případě plánovaného operačního výkonu pak předoperační vyšetření od registrujícího dětského lékaře dítěte
 • osobní věci pro dítě i doprovod:
 • pyžamo (noční úbor), pohodlný domácí oděv
 • župan
 • přezutí (neklouzavé, pohodlné)
 • předměty osobní hygieny, plenky pro dítě
 • ručník
 • oblíbené hračky, lahvičku na pití, dudlík
 • trvale užívané léky

Hospitalizace doprovodu dítěte

Doprovázející osoba dítěte je hospitalizována v rámci oddělení, umožní-li to kapacita oddělení, tak na pokoji s dítětem. Hospitalizace doprovodu dítěte do šesti let je hrazena v rámci všeobecného zdravotního pojištění, hospitalizace doporovodu dítěte staršího šesti let je za poplatek 500,- Kč/noc + stravné.

Režim oddělení

Ranní vizity probíhají denně po osmé hodině, odpolední a večerní vizity se snažíme přizpůsobit individuálně režimu dítěte.

 

Obecné pokyny a informace

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

Jídelníček

Během pobytu na nadstandardním lůžku si můžete v případech, kdy Vám zdravotní stav umožní běžnou dietu, vybrat jídlo z Jídelníčku. Zobrazit jídelníček

Návštěvníky prosíme, aby respektovali zdravotní stav hospitalizovaných dětí a přizpůsobili tomu své chování i délku návštěvy. Doporučené časy a režim návštěv se řídí Domácím řádem oddělení. Trvalou přítomnost blízké osoby (hospitalizaci doprovodu dítěte) umožňujeme dle Charty práv hospitalizovaných dětí.

Návštěvy na dětském oddělení jsou možné kdykoliv během dne. Prosíme však, aby k jednomu dítěti přišli na návštěvu maximálně dvě dospělé osoby, návštěvy sourozenců či osob mladších 18 let řešíme vždy individuálně po domluvě a se souhlasem rodičů.

Upozorňujeme, že návštěvy mohou být omezeny v případě epidemiologicky nepříznivé situace.

Obecné pokyny a informace

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem zákonného zástupce či pacienta osobám, které zákonný zástupce či pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Informace poskytuje ošetřující či službu mající lékař.

Regulační poplatek

 • doprovod dítěte starší šesti let je hrazen 500 Kč/ osoba / noc + stravné
 • Účet se platí v den propuštění na pokladně. 

Aministrativní úkony

Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta 200 Kč
Vyplnění pojistné události na žádost pacienta 200 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti vydaní při preventivní prohlídce – platnost 2 roky 100 Kč
Posudek o zdr. zp. s prohlídkou (vydaný mimo prev. prohlídku) – platnost 2 roky 150 Kč
Duplikát posudku 50 Kč
Sportovní prohlídka s posudkem o způsobilosti 150 Kč
Prohlídka pro řidičský průkaz 200 Kč
Přihláška – jesle, MŠ 50 Kč
Duplikát očkovacího průkazu 100 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu (SŠ, VŠ) 50 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi 100 Kč
Potvrzení pro soud na žádost rodičů 150 Kč
Úkon na počkání (v pracovní dny do 24 hodin) příplatek 100% z ceny úkonu

 

 

Ambulance dětské endokrinologie

Objednání: 14500

Kontakt na ordinaci: 311 551 204

Specifikace poskytované péče:

 • Poruchy růstu

Děti s malým vzrůstem, které rostou mimo rodičovskou predikci, stejně jako děti s familiárně malým vzrůstem.
Děti s nadměrný vzrůstem, který neodpovídá genetické predikci.  

 • Poruchy puberty 

Opožděná puberta (u dívek definováno jako absence sekundárních pohlavních znaků ve 13 letech nebo u chlapců testes menší než 4 ml ve věku 14 let).
Předčasná puberta (u dívek vývoj M2 před 8 rokem, u chlapců zvětšování testes na 4 ml před 9 rokem) zároveň děti s časnou prudce progredující pubertou.

 • Poruchy sexuální diferenciace (bývají obvykle včas podchyceny).

 • Poruchy funkce nadledvin zejména adrenarché nebo pubarché praecox, hyperandrogenní stavy.

 • Děti po onkologické léčbě, kde je předpoklad rozvoje hormonálních deficitů (měly by být však podchyceny onkologem).

 

Ordinační doba

Den Hodiny
MUDr. Stanislava Koloušková Po 14:00 – 17:00
Termíny pro objednávání jsou k dispozici s měsíčním předstihem.

Umístění v nemocnici

V přízemí hlavní budovy, v prostorách před dětským oddělením.