prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 551 206 / 311 551 205 Umístění v nemocnici

Dětské oddělení

Na Dětské oddělení přijímáme pacienty v celém spektru pediatrie včetně dětí po úrazech a operacích. Díky dobré spolupráci s jinými odděleními pečujeme o děti po ortopedických, chirurgických, urologických, gynekologických a ORL výkonech.

 

Dětské oddělení se skládá ze tří částí.

Jednotka intenzivní péče intermediálního typu

Jednotka intezivní péče intermeidálního typu zajišťuje komplexní péči na 6 monitorovaných lůžkách na dvou samostatných pokojích. Jsou zde hospitalizovány děti, které vyžadují intenzivní péči a dohled, např. po operačních výkonech či úrazech.

Standardní dětské oddělení

Standardní dětské oddělení disponuje 7 pokoji se samostatným sociálním zázemím. Celkový počet lůžek je 16. 

Oddělení dlouhodobé a intenzivní ošetřovatelské péče pro děti (DIOP)

V rámci České republiky ojedinělou a specifickou součástí Dětského oddělení je samostatné oddělení dlouhodobé a intenzivní ošetřovatelské péče pro děti (DIOP), které bylo otevřeno v září roku 2018. Toto oddělení disponuje celkem 6 plně vybavenými lůžky na 6 samostatných pokojích s možností trvalého pobytu doprovázející osoby. Na oddělení jsou hospitalizovány děti se závažnými život limitujícími onemocněními. Tento typ péče je součástí komplexní péče o chronicky nemocné děti s život limitujícím onemocněním, kterou poskytuje Nemocnice Hořovice i s nezbytnou návazností na péči ambulantní a domácí. Péče zahrnuje nejen péči o symptomy fyzického zdraví, ale také péči psychologickou, sociální a spirituální.

Jdu na operaci

Dětské oddělení nabízí pooperační lůžka chirurgii, ortopedii a ORL. Na těchto lůžkách poskytujeme komplexní perioperační péči pacientům po adenotomiích (odstranění krčních a nosních mandlí), akutních i plánovaných chirurgických výkonech jako jsou apendektomie (operace zánětu slepého střeva), operace třísené a pupeční kýly, nesestouplých varlátek a fimózy, dále po osteosyntézách, repozicích zlomenin a celém spektru artroskopických výkonů.

Kam na příjem přijít?

V den plánovaného příjmu se dostavte na příjmovou ambulanci dětského oddělení.

Co si přinést speciálního?

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (pas) – týká se doprovodu dítěte
 • průkaz zdravotní pojišťovny dítěte i doprovodu, zdravotní průkaz dítěte (očkovací)
 • přicházíte-li k plánované hospitalizaci, tak doporučení k hospitalizaci a výsledky předchozích vyšetření, v případě plánovaného operačního výkonu pak předoperační vyšetření od registrujícího dětského lékaře dítěte
 • osobní věci pro dítě i doprovod:
  • pyžamo (noční úbor), pohodlný domácí oděv
  • župan
  • přezutí (neklouzavé, pohodlné)
  • předměty osobní hygieny, plenky pro dítě
  • ručník
  • oblíbené hračky, lahvičku na pití, dudlík
 • léky: během pobytu v nemocnici dítěti všechny léky předepisuje ošetřující lékař a podává zdravotní sestra. Jestliže dítě užívá některé léky k léčbě specifického onemocnění, vezměte si je s sebou do nemocnice a odevzdejte po příchodu na oddělení sestře. Ošetřující lékař je zařadí mezi léky, které dítěti budou podávány během pobytu v nemocnici. Nepodávejte svému dítěti během pobytu v nemocnici žádné léky bez vědomí ošetřujícího lékaře. Léky budete dostávat od sester v přesné dávce a v přesný čas.

Hospitalizace doprovodu dítěte

Doprovodná osoba dítěte je hospitalizována na pokoji s dítětem. Hospitalizace doprovodu dítěte do šesti let je hrazena v rámci všeobecného zdravotního pojištění.

Další služby poskytované nad rámec všeobecného zdravotního pojištění

 • Doprovod (společná hospitalizace) rodiče s dítětem starším šesti let - 700 Kč za osobu a noc.

Režim oddělení

Ranní vizity probíhají denně kolem osmé hodiny, odpolední a večerní vizity se snažíme přizpůsobit individuálně režimu dítěte.

 

Obecné pokyny a informace

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

Jídelníček

Během pobytu na nadstandardním lůžku si můžete v případech, kdy Vám zdravotní stav umožní běžnou dietu, vybrat jídlo z Jídelníčku. Zobrazit jídelníček

Návštěvníky prosíme, aby respektovali zdravotní stav a kondici pacientů a přizpůsobili tomu své chování i délku návštěvy. Doporučené časy a režim návštěv se řídí Domácím řádem oddělení, který najdete na stránkách jednotlivých pracovišť. Trvalou přítomnost blízké osoby (hospitalizaci doprovodu dítěte) umožňujeme na základě domluvy.

Návštěvy na dětském oddělení jsou možné kdykoliv během dne. Prosíme však, aby k jednomu dítěti přišli na návštěvu maximálně dvě osoby, návštěvy sourozenců dítěte řešíme vždy individuálně po domluvě.

Upozorňujeme, že návštěvy mohou být omezeny v případě epidemiologicky nepříznivé situace.

Obecné pokyny a informace

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

Regulační poplatek

 • doprovod dítěte starší šesti let je hrazen 700,- Kč/ osoba / noc
 • Účet se platí v den propuštění na pokladně. 

Ambulance dětské endokrinologie

Kontakt na ordinaci: 14500

 

Specifikace poskytované péče:

 • Poruchy růstu

- děti s malým vzrůstem, které rostou mimo rodičovskou predikci, stejně jako děti s familiárně malým vzrůstem;
- děti s nadměrný vzrůstem, který neodpovídá genetické predikci.  

 • Poruchy puberty 

- opožděná puberta (u dívek definováno jako absence sekurnárních pohlavních znaků ve 13 letech nebo u chlapců testes menší než 4 ml ve věku 14 let);
- předčasná puberta (u dívek vývoj M2 před 8 rokem, u chlapců zvětšování testes na 4 ml před 9 rokem) zároveň děti s časnou prudce progredující pubertou.

 • Poruchy sexuální diferenciace (bývají však včas pochyceny).

 • Poruchy funkce nadledvin zejména adrenarché nebo pubarché praecox, hyperandrogenní stavy.

 • Děti po onkologické léčbě, kde je předpoklad rozvoje hormonálních deficitů (měly by být však podchyceni onkologem).

Ordinační doba

Den Hodiny
MUDr. Stanislava Koloušková, CSc. Čt 14:00 – 17:00
Termíny pro objednávání budou k dispozici s měsíčním předstihem.