prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

14 500 Umístění v nemocnici

Radiodiagnostické oddělení

RDG oddělení Nemocnice Hořovice je vybaveno nejmodernějšími technologiemi, je plně digitalizované s ukládáním dokumentace v digitální podobě do systému PASC s možností přenosu obrazů na přenosných médiích event. počítačovou sítí. Systém je napojen do celorepublikové medicínské sítě. Na našem oddělení Vám můžeme provést standardní rentgenová vyšetření skeletu, hrudníku, břicha, kontrastní rentgenová vyšetření trávicího traktu a vylučovacího systému, celou řadu CT vyšetření a v neposlední řadě vyšetření ultrazvukem.

Objednání a vydání výsledků

CT(počítačová tomografie)

Objednací doba :do týdne při plném přístrojovém a personálním stavu. Akutní vyšetření neprodleně.
Výsledek :Akutní pacienti výsledek ihned.
Objednaní do 3 dnů – NIS nebo odesílání poštou.

 

Skiagrafie

Objednací doba :Bez objednání v pracovní době. Akutní nepřetržitě.
Výsledek :Ambulantní pacienti výsledek ihned. V mimopracovní dobu Po – Pá druhý den
Hospitalizovaní v den vyšetření.
Poznámka :Akutní vyšetření provádíme přednostně.

Skiaskopie

Objednací doba : do týdne při plném přístrojovém a personálním stavu. Akutní neprodleně.
Výsledek :Akutní pacienti výsledek ihned, jinak do 3 dnů – NIS nebo odesílání poštou.

Sonografie

Objednací doba :do týdne při plném přístrojovém a personálním stavu. Akutní neprodleně.
Výsledek :Popis ihned.

Vyšetřovací metody na RDG odd. CT

USG vyšetření

RTG vyšetření s kontrastní látkou

Intervenční výkony

 • punkce, drenáže, biopsie, obstřiky kořenů bederní páteře, bederní sympatektomie – pod CT nebo USG kontrolou

Příprava pacienta na RTG, CT a UZ vyšetření

Rentgenové vyšetření se řadí mezi základní vyšetřovací metody medicíny. Pracuje s tzv. rentgenovým zářením, jenž má velkou schopnost pronikat hmotou.

Na možnost užít rentgenové záření v medicíně poprvé upozornil Wilhelm Roentgen a to již roku 1895. Od té doby se rentgenové záření začalo využívat k vyšetřování pacientů. Dnes je možné použít celou řadu modifikací základního rentgenového zobrazení.

Na našem oddělení Vám můžeme provést standardní rentgenová vyšetření skeletu, hrudníku, břicha, kontrastní rentgenová vyšetření trávicího traktu a vylučovacího systému, celou řadu CT vyšetření -mozek, VDN, hypofýza, pyramidy, krk, plíce a mediastinum, břicho, malá pánev, ledviny, C-TH-LS páteř, SI klouby, skelet, měkké tkáně, cévní řečiště, kličky tenkého střeva, tračník a v neposlední řadě vyšetření ultrazvukem.

Ultrazvuk je zavedená a efektivní neinvazivní metoda, která využívá ultrazvukového vlnění s vysokou frekvencí pro anatomické zobrazení tkání a orgánů ve vyšetřované oblasti lidského těla. Dopplerovské ultrazvukové vyšetření navíc umožňuje posoudit nález na cévním řečišti, zejména zhodnotit přítomnost uzávěrů cév či posoudit stupeň jejich zúžení.

U klasického rentgenového vyšetření není nutná žádná příprava pacienta, v případě vyšetření s použitím kontrastní látky a ultrazvuku se příprava liší v závislosti na vyšetřované oblasti.

Podmínkou všech vyšetření pacientů je řádně vyplněná žádanka!

Obsahuje:

 • jméno, příjmení a r.č. pacienta
 • zdravotní pojišťovnu, číselnou diagnózu dle WHO
 • požadovaný druh vyšetření a na co má vyšetření odpovědět
 • čitelně základní anamnestické údaje vážící se k vyšetření
 • alergickou anamnézu
 • u vyšetření, kde se předpokládá aplikace kontrastní látky – hodnota kreatininu
 • před intervenčními výkony srážlivost a krvácivost – INR
 • před drenáží i.m. analgesie

Příprava před aplikací kontrastní látky

 • bez alergické anamnézy
  premedikace není nutná – dle metodického listu ČRS z 1/07
 • alergická anamnéza
  lehčí forma
   – Dithiaden (2 tbl. per os 2 hod. před vyšetřením)
  • polyvalentní alergie a astma bronchiale,alergie na k.l.
   - prednison tbl. 40 mg 12 hod. před aplikací k.l. a 20 mg 6 hod. před aplikací k.l.
   - v akutním případě 40 mg kortikoidů i.v. (Solu-Medrol,Metylprednisolonum) 1 mg antihistaminikum (Bisulepinum)
  • závažné alergické stavy
   premedikace po dobu 1-2 dnů ve spolupráci s anesteziologem

Relativní kontraindikace podání k.l.

 • závažná alergická reakce po předchozím podání k.l.
 • těžké funkční poruchy ledvin a jater ( kreatinin nad 300 umol/l)
 • thyreotoxikóza – před podáním k.l. thyreostatika
 • mnohočetný myelom – zajistit řádnou hydrataci
 • jódová k.l. nesmí být podána 2 měsíce před léčbou, event. isotopovým vyšetřením štítné žlázy s izotopy jódu

Vysvětlení níže používaných pojmů:

Nalačno:6 hod. před vyšetřením nejíst a 12 hod. před vyšetřením jen lehká jídla, pacient může pít.

Vyprázdněn:
Fortrans, klyzma, magnesiová voda – způsob určí odesílající lékař dle stavu pacienta

Doprovod:
S pacientem se na vyšetření dostaví 1 dospělá osoba, může být rodinný příslušník, u hospitalizovaných pacientů 1 sanitář i na více pacientů.
Neakceptujeme řidiče sanitky, pokud nesetrvá s pacientem.

Neřídit MV:
Pacient od okamžiku požití Dithiadenu nesmí minimálně 12 hodin řídit motorové vozidlo.

Jednofázová aplikace k.l. p.o.
Pacient vypije 0,5 – 2,5 hod. před vyšetřením roztok k.l. – 10 ml k.l. v 500 ml tekutiny.

Pacient z lůžkového odd. Nemocnice Hořovice
V případě předpokládané aplikace k.l. (konzultace s lékařem na RDG odd.) zavedena i.v. kanyla nejméně růžového kalibru.

Pokyny pro přípravu pacientů k jednotlivým CT vyšetřením

CT mozku

Indikace:

 • tumory vedlejších dutin
  příprava – nalačno, případně Dithiaden, neřídit MV, doprovod
  provedení - nativní i postkontrastní
 • všechny ostatní
  příprava – žádná
  provedení – nativní

CT hypofýzy

Indikace:

 • Všechny
  příprava – nalačno, případně Dithiaden, neřídit MV, doprovod
  provedení – nativní a postkontrastní

CT pyramid

Indikace:

 • cholesteatom, chemodektom, TU
  příprava - nalačno, případně Dithiaden, neřídit MV, doprovod
  provedení – nativní i postkontr.
 • všechny ostatní
  příprava – žádná
  provedení – nativní

CT krku včetně štítné žlázy

Indikace:

 • Všechny
  příprava – nalačno, případně Dithiaden, neřídit MV, doprovod
  provedení – nativní a postkontrastní

CT plic a mediastina

Indikace:

 • intersticiální plicní procesy, bronchiektázie
  příprava – žádná
  provedení – nativní formou HRCT
 • sarkoidóza
  příprava - nalačno, případně Dithiaden, neřídit MV, doprovod
  provedení nativní HRCT + klasické vyšetření postkontr.
 • všechny ostatní
  příprava - nalačno, případně Dithiaden, neřídit MV, doprovod
  provedení – postkontrastní (někdy + nativní)

CT břicha včetně cílenějších indikací jen vybraných orgánů

Indikace:

 • Všechny
  příprava – vyprázdněn, nalačno, případně Dithiaden, neřídit MV, doprovod
  provedení – jednofázová aplikace KL p.o., postkontrastní, k.l. aplikována i.v. i p.o.

CT malé pánve nebo břicha a malé pánve

Indikace:

 • Všechny
  příprava –nalačno, případně Dithiaden, neřídit MV, doprovod
  provedení – dvoufázová aplikace k.l. p.o., postkontrastní, k.l. aplikována i.v. a p.o.

CT ledvin a vývodných močových cest

Indikace:

 • nefrolitiaza
  příprava – vyprázdněn
  provedení – nativní
 • ostatní
  příprava – nalačno,případně Dithiaden, neřídit MV, doprovod,vyprázděn
  provedení – jednofázová aplikace k.l. p.o., nativní i postkontrastní

CT zvolených úseků C, TH, LS páteře (max. 3 segmenty)

Indikace:

 • tumorozní procesy včetně metastatických
  příprava - nalačno, případně Dithiaden, neřídit MV, doprovod
  provedení – nativní i postkontrastní
 • diskogenní patologie atd.
  příprava - žádná
  provedení – nativní

CT SI kloubů

Indikace:

 • Všechny
  příprava – žádná
  provedení – nativní

CT skeletu

Indikace:

 • traumatické, degenerativní změny
  příprava – žádná
  provedení – nativní
 • tumory, záněty..
  příprava - nalačno, případně Dithiaden, neřídit MV, doprovod
  provedení – nativní i postkontr.

CT měkkých tkání pohybového aparátu

Indikace:

 • Všechny
  příprava - nalačno, případně Dithiaden, neřídit MV, doprovod
  provedení – postkontr.

CT cévního řečiště

Indikace:

 • Všechny -
  příprava - nalačno, případně Dithiaden, neřídit MV, doprovod
  provedení – vždy poskontrastní

Intervenční výkony pod CT kontrolou

Jsou to drenáže, punkce, biopsie, periradikulární terapie (PRT), chemická lumbální sympatektomie (CHSE)

Indikace:

 • Všechny
  příprava – hospitalizace, nalačno,případně Dithiaden, INR, doprovod zdravotníka, doprava po výkonu vleže
  provedení nativní i postkontrastní, u výkonů na břiše jednofázová aplikace k.l. p.o.

Chemická lumbální sympatektomie

Indikace:

 • Ischémie DK, kdy nelze provést PTA, event. cévní chirurgický výkon. Před amputací DK
  příprava – nalačno
  provedení – nativní

Periradikulární terapie – PRT

Indikace:

 • Na základě klinického vyšetření při radikulárním syndromu.
 • Protruse ploténky.
 • Stenosy kanálu páteřního.
 • Stenosy intervertebrálních otvorů.
 • Pooperační fibrosa páteřního kanálu.

příprava – bez přípravy, následná péče dle odeslajícího lékaře, neřídit MV, doprovod provedení – nativní

CT enterografie – vyšetření kliček tenkého střeva

Indikace:

 • Dlouhodobá průjmová onemocnění bez zjištěné příčiny
 • Podezření na M. Crohn a tumory
 • Poruchy pasáže, ne ileosní stavy, které se vyšetřují bez přípravy

příprava - nalačno, případně Dithiaden, neřídit MV, doprovod provedení – postkontrastní, 1 hod. před vyš. pacient frakcionovaně vypije 2 litry Manitolu, 1 amp. Buscopanu i.v. před vyšetřením

CT koloskopie

Indikace: Nádor tračníku je v Evropě druhou nejčastější příčinou úmrtí. Včasným preventivním vyšetřením je možné předejít vzniku tumoru, nebo ho v časném stadiu odstranit. S rozvojem počítačové techniky a nových multidetektorových CT přístrojů je technicky možné v krátkém čase, při výrazně nižší radiační zátěži a s vysokou sensitivitou, provádět CT vyšetření tlustého střeva. Příprava na vyšetření, v porovnání s přípravou na klasickou kolonoskopii, se významně neliší, ale je šetrnější pro pacienta. Šetrnější je i vlastní provedení vyšetření, nezavádí se vyšetřovací přístroj do tlustého střeva, provede se jen lehké naplnění tlustého střeva vzduchem. Při vyšetření však nelze odstraňovat polypy a z patologických ložisek nelze brát vzorky na histologii. Vlastní diagnostický výkon na CT probíhá tak, že po řádné přípravě, intravenosní aplikaci Buscopanu / látky na snížení tonu střeva/ a kontrastní látky, se v pozici na zádech do konečníku zavede cévka, přes kterou se lehce naplní tračník vzduchem. Během 10 vteřin se provede vyšetření na zádech a následovně po otočení na břiše. Celé vyšetření trvá asi 10min. Detekovat lze již polypy od 2mm, u tumorů můžeme posoudit prorůstání do okolí střeva a stav regionálních uzlin. Samozřejmě můžeme hodnotit i jiné patologické změny na střevě a na orgánech břišní dutiny, případně skeletu. Dvoudenní příprava

 • Dva dny před vyšetřením: lehké jídlo beze zbytků, zajistit dostatek tekutin.
  V 8 hod. ráno 20 ml k.l. - Ultravist do 500 ml vody
 • Den vyšetření: nesnídat
  Jednu hod. před vyšetřením 1 tableta Bisacodylu-K

Co znamená lehké jídlo: hovězí vývar bez zeleniny, malé porce - šunka, krůtí prsa, ryby, bílý chléb bez másla Vyvarovat se: zeleniny, ovoce, tučných jídel, másla, mléka, sýrů, hovězího, vepřového a skopového masa, cereálií Tekutiny: voda – možná i perlivá, masový bujón, káva, čaj, cukr povolen Ne – mléko

Pokyny pro přípravu pacientů k USG vyšetření

Vyšetření horní poloviny břicha,/a>

 • vyšetření jater, žlučníku, žlučovodů, pankreatu, sleziny, ledvin, nadledvin a retroperitonea
 • k tomuto vyšetření se musí pacient dostavit nalačno (může pít)

Vyšetření dolní poloviny břicha (oblast pánve)

 • vyšetření močového měchýře, prostaty, dělohy, adnex a oblasti pánve
 • k tomuto vyšetření se musí pacient dostavit napitý s pocitem naplněného močového měchýře

Duplexní vyšetření cév

 • černobílé a barevné dopplerovské zobrazení cév
 • k tomuto vyšetření není potřeba žádná příprava

Příprava pacienta k RTG vyšetření s kontrastní látkou

Vylučovací urografie

 • vyšetření dutého systému ledvin, močovodů a močového měchýře
 • kontraindikace – akutní horečnaté stavy, akutní pyelonefritis
 • příprava - nalačno,případně Dithiaden, vyprázdněn, neřídit MV, doprovod
 • po aplikaci 40 ml (množství se liší váhou pacienta) k.l. i.v. (Ultravist, Visipaque) se zhotovují snímky
 • na našem pracovišti – nativní snímek ledvin a m.m.
 • aplikace k.l.
 • snímek po 5 min.
 • snímek po 15 min. šikmé snímky oboustr. (45°)
 • snímek po 17 min. ve stoje
 • event. po 60 min. kontrolní snímek
 • k.l. se vyloučí ledvinami

Pasáž jícnem

 • vyšetření jícnu od Kiliánova ústí až po vyústění do žaludku
 • příprava – nalačno
 • provádí se baryovou suspenzí, při podezření na perforaci vodnou jodovou k.l.

Vyšetření gastroduodena

 • vyšetření distálního jícnu, žaludku a duodena
 • příprava – nalačno
 • u pacientů se zavedenou žaludeční či duodenální sondou musí být obsah žaludku před vyšetřením odčerpán
 • provádí se v hypotonii ve dvojím kontrastu s baryovou suspenzí a šumákem
 • pacient ve stoje vypije 200 ml k.l., spolkne lžičku šumáku a pak se na sklopné stěně zhotovují snímky ve standardních projekcích

Pasáž tenkým střevem

 • toto vyšetření dnes je již nahrazeno CT vyšetřením břicha

  Irrigografie

  • zahrnuje vyšetření tlustého střeva
  • příprava – řádně vyprázdněné tlusté střevo!!!
  • nedokonalé vyprázdnění nedovoluje rozpoznání drobných intraluminálních nástěnných změn od ulpívajících zbytků stolice
  • aplikace spasmolytika (Buscopan) – kontraindikace – zelený zákal
  • nálev kontrastní látky pomocí irigátoru (Polybar) a posléze insuflace vzduchu, konečným výsledkem je zobrazení ve dvojím kontrastu
  • kontraindikace – perforativní stavy a katastrofální stav megacolon toxicum
  • relativní kontraindikace – akutní enterorhagie, akutní kolické záněty
  Dnes toto vyšetření nahrazeno CT koloskopií

  Appendikografie

  • vyšetření „slepého střeva“ - k.l. (E-ZHD) + magnesium nebo karlovarská sůl
  • příprava
   den před vyšetřením jen lehká strava
   večer (kolem 18. hod) vypije pacient k.l., do které přidá 100 ml vody a polévkovou lžíci magnesia či karlovarské soli
  • vzhledem k radiační zátěži (obzvláště u pacientů v reprodukčním věku) je vhodnější UZ vyšetření

  Fistulografie

   • vyšetření k zobrazení píštělí kontrastní látkou kdekoli na těle, k posouzení délky, průběhu a komunikace píštěle
   • příprava – žádná, provádí se ambulantně
   • aplikuje se k.l. (Lipiodol) pomocí jehly s kuličkou
   • vyšetření provádí rentgenolog
    

   Kontrastní látky

   • K vyšetření celého trávicího traktu se používají kontrastní látky, které obsahují Baryum.
    Baryové suspenze:
    • Micropaque
    • E-Z-HD
    • Polybar
   • Na IVP - jódová k.l. – Ultravist, Visipaque
   • Fistulografie – jodová k.l. – vodná k.l., event. Lipiodol
   • CT vyšetření:
    Jódové k.l.:
    • Visipaque
    • Ultravist
    • Telebrix
    • Iomeron
    • Optiray
   Aplikace k.l.: ručně nebo tlakovou stříkačkou od firmy Medrad z USA zn. STELLANT

RDG oddělení Nemocnice Hořovice je vybaveno nejmodernějšími technologiemi, je plně digitalizované s ukládáním dokumentace v digitální podobě do systému PASC s možností přenosu obrazů na přenosných médiích event. počítačovou sítí. Systém je napojen do celorepublikové medicínské sítě.

Tento systém umožňuje provádět vyšetření s minimální radiační zátěží v nejvyšší kvalitě a s rychlým přenosem obrazové dokumentace.

 • CT - BrightSpeed Elite (GE Medical Systems) – je moderní víceřadý - multidetektorový plně digitalizovaný přístroj s rychlým sběrem dat schopný zobrazit tkáně ve vysokém rozlišení a v krátkém čase.
 • RTG I – Definium 5000 (GE Medical Systems) – je moderní plně digitalizovaný radiografický přístroj umožňující precizní radiografické zobrazení tkání s využitím přímé digitalizace při nízké radiační zátěži.
 • RTG II – Precision RXI 65 (GE Medical Systems) – je moderní digitální skiagraficko-skioaskopická stěna, která je vedle statické radiografie s využitím nepřímé digitalizace vybavena i skiaskopickým systémem s možností digitálního radiografického videozáznamu speciálních vyšetření při nízké radiační zátěži.
 • USG – Logic 7 (GE Medical Systems) – je moderní ultrasonografický přístroj s precizním zobrazením měkkých tkání i kvalitním dopplerovským systémem k vyšetření cév s využitím triplexního módu. Záznam obrazů i USG videosekvencí je i zde digitalizován.
Lékaři: 7,00 – 15,30 hod.
  15,30 – 7,00 hod. pohotovost
   
Laborantky: 4 laborantky 6,30 – 15,00 hod.
  3 laborantky 7,00 – 15,30 hod.
  1 laborantka 15,30 – 6,30 hod. pohotovostní služba

Pracovní směna na jednotlivých pracovištích

 • Recepce:
  6,30 hod. - zadávání pacientů do počítačového systému a objednávání vyšetření
 • RTG (Definium 5000 GE Medical Systems a Precision RXI 65 GE Medical Systems):
  6,30 hod. - snímkování pacientů oddělení a ambulance
 • CT (GE BrightSpeed Elite):
  6,30 – 7,10 hod. - kalibrace přístroje a příprava pracoviště
  7,10 – 15,30 hod. - pracovní směna
 • Ultrasonografie (GE LOGIQ S8):
  7,00 – 7,30 hod. - příprava pracoviště a zadávání pacientů
  7,30 – 15,30 hod. - pracovní směna