prohlédnout si oddělení ×

Chirurgické oddělení

Akreditované chirurgické oddělení poskytuje moderní ambulantní a hospitalizační péči v celém rozsahu všeobecné a kolorektální chirurgie, v traumatologii, cévní chirurgii a urologii. Ve všech oborech jsou preferovány moderní mini-invazivní techniky (laparoskopické přístupy k akutním a plánovaným výkonům, včetně operací kýl a střevních operací). Kompletní rozsah střevní chirurgie je garantován nejvyšším vzděláním chirurgů – specialistů (koloproktologická atestace-způsobilost). Na chirurgickém oddělení jsou uplatňovány zásady moderní kolem- operační péče (ERAS), které umožňují rychlou pooperační rekonvalescenci a snižují operační stres. Lůžkové oddělení je po celkové rekonstrukci. Pacienti, kteří vyžadují intenzivní péči, jsou hospitalizování na moderně vybavených lůžkách chirurgické intermediální péče, či na lůžkách multioborové jednotky intenzívní péče s návazností na anesteziologicko-resuscitační oddělení. Akutní ambulantní nemocní jsou ošetřeni na akutní chirurgické ambulanci centrálního příjmu (CP) s celodenním provozem, chroničtí pacienti na ambulanci CHA1. V ambulantním traktu v přízemí hlavní budovy jsou specializované poradny.

Provádíme diagnostickou a léčebnou péči o pacienty:

 • s úrazy pohybového aparátu a skeletu s výjimkou zlomenin páteře vyžadujících osteosyntesu a zlomenin lebky a obličejového skeletu spojených s penetrujícím poraněním mozku nebo vyžadujících osteosyntesu

 • s diagnosou či podezřením na náhlou příhodu břišní

 • s onemocněním zažívacího traktu
  cholecystektomie (odstranění žlučníku), apendektomie (odstranění přívěsku slepého střeva), hernioplastiky (operace kýl)

 • s úrazy břicha, úrazy hrudníku, pacienty s úrazem mozku nevyžadujícím invazivní neurochirurgickou léčbu

 • indikované k operační léčbě maligních procesů
  prsů, trávicího traktu, kůže

 • onemocnění cév
  odstranění varixů, bypasy, ischemické a diabetické defekty dolních končetin

 • se zánětlivými ložisky vyžadujícími chirurgickou intervenci či nereagujícími uspokojivě na ambulantní terapii

 • s onemocněním anorekta
  hemoroidy, píštěle, zánětlivé afekce konečníku, operace tumorů, včetně nízce lokalizovaných nádorů konečníku s využitím nejmodernějšího vybavení a medicíny založené na důkazech

 • s onemocněním prsní žlázy indikované k operační léčbě

 • s nespecifickými záněty GIT (IBD)
  Crohnova choroba, Ulcerózní kolitida, indeterminovaná kolitida

Ambulantní sféra činností:

 • diagnostika břišních onemocnění včetně onkologických screeningů
 • traumatologie – léčba a kontroly poúrazových stavů
 • excize kožních afekcí na i bez doporučení kožního lékaře
 • komplexní péče o bércové vředy a chronické rány
 • kontrolní vyšetření a následná péče o pacienty po operačních výkonech
 • komplexní péče o pacienty s nespecifickými střevními záněty
 • léčba afekcí konečníku, včetně ambulantního odstranění hemoroidů

AMBULANCE

Objednání tel. č. 14 500

 

ODDĚLENÍ

Chirurgické oddělení I tel. č.: 311 553 110
Chirurgické oddělení II tel. č.: 311 553 010
Intermediární péče (IMP) tel. č.: 311 553 013
E-mail chirurgie@nemocnice-horovice.cz

 

Objednání nadstandartních pokojů

Chirurgické oddělení I tel. č. 311 553 103
Chirurgické oddělení II tel. č. 311 553 002

 

informace o stavu pacienta I 14:00 - 15:00

Chirurgické oddělení I tel. č.: 311 553 110
Chirurgické oddělení II tel. č.: 311 553 010
Intermediární péče (IMP) tel. č.: 311 553 013
 

Na našem pracovišti pracientům nabízíme výběr mezi všemi typy operací kýly. 

Bariatrická ambulance

Léčba obezity včetně přidružených onemocnění (zejména cukrovky) chirurgickými metodami.

Obezita je závažné chronické onemocnění, které musí být léčeno, aby se předešlo dalšímu poškození zdraví. Léčba může probíhat konzervativně nebo chirurgicky (prostřednictvím operačního zákroku). Bylo prokázáno, že vhodně zvolený chirurgický zákrok významně pomáhá snížení hmotnosti, a dochází k výraznému zlepšení až vyléčení přidružených onemocnění (komorbidit). Tato onemocnění jsou součástí tzv. metabolického syndromu.

Nejvýznamnějšími z těchto onemocnění jsou:

 • cukrovka 2. typu (diabetes mellitus 2. typu),
 • zvýšený krevní tlak (hypertenze),
 • ztučnělá játra nebo z nich vzniklý chronický zánět jater (steatóza jater, steatohepatitis),
 • zvýšené tuky v krvi nebo jejich nepříznivý poměr (hyperlipidemie, dyslipidemie),
 • zástava dechu ve spánku (syndrom spánkové apnoe),
 • u žen pak hormonální změny, které se podílí na tvorbě mnohočetných cyst vaječníků (syndrom polycystických ovárií) a které znemožňují těhotenství, do této skupiny patří také dna, která je způsobena vysokou kyselinou močovou.

Při chirurgické léčbě proto klademe důraz právě na metabolickou část. Tzv. metabolicko-bariatrická chirurgie je zejména efektivní při léčbě cukrovky 2. typu. Většina pacientů závislých na léčbě inzulinem je propuštěna pouze s medikamentózní léčbou.

Dobře provedený chirurgický výkon a jeho správný výběr pro konkrétního pacienta je samozřejmou podmínkou úspěchu, není však jeho garancí. Pacientova spolupráce je nejdůležitější a nezbytnou podmínkou.

Pacient bere na vědomí, že:

 • na něm závisí výsledek celé léčby,
 • bude spolupracovat s ošetřujícími lékaři a dbát jejich pokynů,
 • bude pracovat na změně životního stylu včetně stravovacích návyků, složení stravy, fyzické aktivity. přijetí sebe sama

Pacienti vhodní k bariatrické operaci:

 • obézní s BMI > 40 kg/m2
 • obézní s BMI 35 - 40 kg/m2 +
 • obézní s komorbiditami, zejména některým z projevů metabolického syndromu (diabetes)
 • obézní s psychologickou nebo psychiatrickou indikací
 • obézní s nutností snížení hmotnosti před ortopedickou operací
 • obézní s nutností snížení hmotnosti před kardiochirurgickou operací
 • obézní s nutností snížení hmotnosti z důvodů onkologických (zejména karcinomu prsu)
 • obézní s nutností snížení hmotnosti po selhání primární operace, zejména po gastrické bandáži, gastrické plikaci, ale také po sleeve gastrektomii, gastrických bypassech nebo u pacientů, kteří nedosáhli požadovaného snížení hmotnosti po jakémkoliv typu operace
 • řešení gastroesofageálního refluxu (vracení žaludečních šťáv) vč. hiátových hernií při nebo po bariatrické operaci

Kalkulačka pro výpočet BMI

Objednání na konzultaci

Pokud vám obezita znesnadňuje život, způsobuje zdravotní potíže a jste rozhodnutí ji řešit, pak neváhejte a poraďte se o možnostech její léčby s MUDr. Michaelem Vraným. Konzultace je hrazená zdravotními pojišťovnami a není k jejímu absolvování nutné doporučení od praktického či jiného ošetřujícího lékaře.

Pro objednání na konzultaci vyplňte tento on-line formulář. Po odeslání formuláře vás budeme kontaktovat.

Kontaktní e-mail: bariatrie@nemocnice-horovice.cz

Základní typy operací

 • gastrický bypass s jedním spojením (OAGB) – tzv. minigastrický bypass
 • gastrický bypass R-Y (dvě spojení)
 • sleeve gastrektomie – odstranění větší části žaludku – tzv. tuba
 • SADI-S – gastrický bypass s jedním spojením, navazuje na sleeve gastrektomii v jedné nebo dvou dobách
 • přeměna typu operace po předchozím výkonu – není dosaženo předpokládaného snížení hmotnosti nebo je opětovné přibírání na váze tzv. „redo“ operace
 • další typy operací, méně často prováděné

Personální obsazení


Ordinační doba

Den Hodiny
MUDr. Michael Vraný St 15:00 – 18:00