Self-payer

Altoa Medical Tourism provides individual and above-standard medical care to international or local patients who do not have public health insurance and are considered self-payers. Medical treatment is provided at three hospitals and through a network of contractual medical facilities in the Czech Republic.

Altoa treats all our clients with respect and individually, ensuring care is provided at the highest possible level while maintaining their full privacy, wishes and personal needs. Besides that, Altoa ensures its clients with comprehensive services such as transfer, accommodation, interpreting services, visa assistance and taking care of clients' leisure time. 

For more information visit the website: www.altoamedicaltourism.com or contact the coordinators at +420 702 101 000 or email client@altoamt.com.

 

Altoa Medical Tourism poskytuje individuální a nadstandardní lékařskou péči zahraničním nebo lokálním pacientům, kteří nemají veřejné zdravotní pojištění a jsou považováni za samoplátce. Léčba je poskytovaná ve třech nemocnicích a prostřednictvím sítě smluvních zdravotnických zařízení v České republice.

Altoa ke všem našim klientům přistupuje s respektem a individuálně a zajišťujeme, aby jim byla poskytnuta péče na nejvyšší možné úrovni při zachování jejich plné soukromí, přání a osobní potřeby. Kromě toho Altoa zajišťuje svým klientům komplexní služby, jako je transfer, ubytování, tlumočnické služby, vízová asistence a péče o volný čas klientů.

Více informací naleznete na webových stránkách: www.altoamedicaltourism.com nebo u koordinátorek na telefonním čísle +420 702 101 000 či e-mailu client@altoamt.com