prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 554 207 / 311 554 202 Umístění v nemocnici

Gynekologické oddělení

Gynekologické oddělení zajišťuje komplexní péči o ženy a dívky z přirozené spádové oblasti Hořovic, ale i širokého okolí. Gynekologie je základním oborem primární zdravotní péče. Náplní je prevence, diagnostika, léčba, dispenzarizace nemocí ženského pohlavního ústrojí, dále stavů, které souvisí s poruchou funkce pohlavního ústrojí ženy, řízení plodnosti páru ve smyslu pozitivním i negativním. Spektrum péče gynekologického oddělení spočívá v zajištění základní léčebné konzervativní a chirurgické péče.

Zajišťuje diagnostiku a léčbu gynekologických onemocnění – záněty, nádory, náhlé příhody břišní. V operační péči provádí malé operační výkony (kyretáže, interrupce, konizace, hysteroskopie), laparoskopickou diagnostiku při neplodnosti – průchodnost vejcovodů, zjištění endometriozy (srůstů při pánevní bolesti), laparoskopickou operativu (sterilizace, odstranění patologií na vaječníku/ů, vejcovodu/ů, odstranění dělohy), břišní gynekologické operace, operační řešení inkontinence u žen.
Zajišťuje též péči o rizikové těhotné – hrozící potrat, hrozící předčasný porod, interní komplikace – močové infekce, záněty žil, vysoký tlak krve, komplikace související s těhotenstvím – eklampsie, opoždění růstu plodu, poruchy uložení placenty.

Struktura oddělení

Gynekologické oddělení je tvořeno 8 standardními a 4 nadstandardními lůžkovými pokoji, 2 pokoji IMP a zákrokovým sálkem pro malé gynekologické operační výkony. Na využití nadstandardní pokoje se neprovádí rezervace.

Počet lůžek

32 lůžek, z toho 6 lůžek intenzivní péče na IMP pro pacientky s nutností monitorování vitálních funkcí - po gynekologických operacích a komplikovaných gynekologických zákrocích

Návštěvy na gynekologickém oddělení

Doporučené návštěvní hodiny na gynekologickém oddělení Nemocnice Hořovice:

pondělí až neděle 7:00 – 19:00 hod. Po dohodě s ošetřujícím lékařem či ošetřující sestrou a s ohledem na zdravotní stav pacientky lze domluvit i jiný čas návštěv. Na nadstandardních pokojích jsou při respektování léčebného režimu rozšířené návštěvní hodiny samozřejmostí.Na IMP pokoji jsou doporučené návštěvní hodiny totožné, ovšem počet osob a délka návštěvy závisí na zdravotním stavu pacientky.

Návaznost péče na služby jiných oddělení

Gynekolog a porodník spolupracuje s odborníky hraničních oborů, zejména chirurgie, urologie, vnitřního lékařství, endokrinologie, neonatologie, anestesiologie, radiologie, onkologie, dermatovenerologie, genetiky, sexuologie a dalších.

Plán rozvoje

V budoucnu bude plán rozvoje oddělení zaměřen na stále vyšší kvalitu poskytování služeb v oboru, rozšíření ambulantní péče a personální zajištění.

Ústavní pohotovostní služba na gynekologickém oddělení

ÚPS je zajištěna ve všední den v době mimo pravidelnou ordinační dobu poskytovatele od 15,30 – 7,00 hod. a poskytnutí této zdravotní služby je regulováno poplatkem ve výši 90,--Kč. O sobotách a nedělích, včetně státních svátků zůstává výběr regulačního poplatku beze změny. Ošetřující personál je povinen v zákonem určených případech vybírat od klientek, případně zákonných zástupců, regulační poplatek ve výši 90,--Kč za klinické vyšetření v době pohotovosti. V případě zajišťování urgentní péče na gynekologicko – porodnickém oddělení žádáme klientky o strpení. Ošetřeni budete lékařem konajícím službu v prostorách III. patra tohoto oddělení.

Novinky gynekologického oddělení

Potratová pilulka

Od 1.10.2014 se na gynekologickém oddělení začíná provádět nechirurgické medikamentózní umělé ukončení těhotenství pomocí tzv. „potratové pilulky“. Jedná se o alternativní způsob ukončení těhotenství bez instrumentální intervence. O postup, podmínkách a ceně se lze informovat na gynekologickém oddělení na tel. 311 554 202 nebo 311 554 219 .

Objednávkový systém 2016

Pro zlepšení organizace naší lůžkové péče s ohledem na pacientky dochází od 1.1.2016 ke změně v objednávkovém systému na malé gynekologické operace - hysteroskopie, kyretáže, konisace, UPT a další gynekologické výkony. Tyto výkony se budou provádět každé úterý, čtvrtek a pátek po předchozím telefonickém objednání. Pacientky se mohou k výkonům objednat v pracovních dnech od 8,00 – 10,00 hod. na novém telefonním čísle: 311 554 209 - administrativní pracovník gynekologického oddělení p. Antlová Renata. Akutní případy budou řešeny přednostně.

Služby, poskytované nad rámec všeobecného zdravotního pojištění hospitalizovaným pacientům


- Nitroděložní tělísko IUD (nehormonální antikoncepce), vč. zavedení … 1.000,--Kč
- Nitroděložní tělísko IUS (hormonální antikoncepce), vč. zavedení … 6.500,--Kč
- Zavedení nitroděložního tělíska (vlastní IUD/IUS donesené pacientkou) … 1.000,--Kč
- Umělé přerušení těhotenství do 8. týdne těhotenství … 4.500,--Kč
- Umělé přerušení těhotenství do 12. týdne těhotenství … 5.000,--Kč
- Medikamentózní ukončení těhotenství, tzv. „potratová pilulka“ … 5.000,--Kč
- Aplikace anti-D u Rh negativních žen … 1.300,--Kč
- Vyšetření krve BWR … 150,--Kč
- Vyšetření krevní skupiny … 200,--Kč
- 3D-UZ fotografie … 200,--Kč
- 3D-UZ DVD … 800,--Kč
- Sterilizace na žádost pacientky ... 17.000,-Kč
- Sepsání žádosti k ukončení těhotenství … 1.000,--Kč
- Sepsání žádosti ke sterilizaci … 300,--Kč
- Vyšetření jednorazovými plastovými zrcadly... 40,- Kč

Potratová pilulka
Od 1.10.2014 se na gynekologickém oddělení provádí nechirurgické medikamentózní umělé ukončení těhotenství pomocí tzv. „potratové pilulky“. Jedná se o šetrnější způsob ukončení těhotenství bez instrumentální intervence. O postup, podmínkách a ceně se lze informovat na gynekologickém oddělení na tel. 311 554 219 nebo 311 554 202 .

Ultrazvukové přístroje (pro trojrozměrné (3D) a Live (4D) ultrazvukové vyšetření)

3D ultrazvuk

Chcete mít fotky nebo záznam svého miminka z bříška maminky? Nově vám nabízíme pohled na vaše dítě již od počátku nitroděložního vývoje pomocí trojrozměrného (3D) a Live (4D) ultrazvukového vyšetření.

Trojrozměrný ultrazvuk umožňuje fotorealistický pohled na plod v děloze. Záznam zobrazení je možno uložit na digitální médium a bude sloužit pouze pro vaši potřebu. Záznam však není součástí běžného lékařského vyšetření!

Nejvhodnější období pro tento záznam plodu je v období od 26. týdne těhotenství, kdy lze nejlépe pozorovat trojrozměrně plod a jeho obličej. Po 28. týdnu je již kvalita zobrazení omezena velikostí plodu a zmenšeného volného prostoru v děloze.

3D ultrazvukové vyšetření nepatří ke standardnímu vyšetření těhotné, a proto není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. K jeho provedení není nutné doporučení vašeho lékaře. Je možné pořídit také komerční záznam plodu, který stojí 800,- Kč a ukládá se na DVD. Foto ve 3D stojí 200,- Kč.

Pokud máte zájem o 3D ultrazvukové zobrazení, objednejte si jej po 21. týdnu těhotenství, a to v pracovní dny od 8:00 – 15:00 hodin na čísle 311 554 203.

 • ultrazvukové přístroje (pro trojrozměrné (3D) a Live (4D) ultrazvukové vyšetření)
 • kardiotokografy
 • hysteroskop
 • resektoskop
 • kolposkopy

Objednávkový systém

Pro zlepšení organizace naší lůžkové péče s ohledem na pacientky dochází od 1.1.2016 ke změně v objednávkovém systému na malé gynekologické operace - hysteroskopie, kyretáže, konisace, UPT a další gynekologické výkony. Tyto výkony se budou provádět každé úterý, čtvrtek a pátek po předchozím telefonickém objednání. Pacientky se mohou k výkonům objednat v pracovních dnech od 8,00 – 10,00 hod. na novém telefonním čísle: 311 554 209 - administrativní pracovník gynekologického oddělení p. Antlová Renata. Akutní případy budou řešeny přednostně.

Kam na příjem přijít?

V den plánovaného příjmu se dostavte na gynekologické oddělení do III. patra v době 7:00 - 8:00 hod.

Výkony, pro které je třeba písemný informovaný souhlas

 • Kyretáž
 • Konizace děložního čípku (LOOP)
 • Umělé ukončení těhotenství
 • Laparoskopie diagnostická, operační
 • Hysterektomie vaginální, abdominální, laparoskopicky asistovaná
 • Antikontinenční pásky TOT
 • Extirpace cysty, abcesu Bartholinské žlázy – chemická, chirurgická
 • Plastika děložního čípku
 • Hysteroskopie diagnostická, operační
 • Sterilizace
 • Revize dutiny děložní
 • Umělé přerušení těhotenství ve II. trimestru
 • Cerclage
 • Medikamentózní ukončení těhotenství

Režim

6,00 – 6,15 předávání služby
6,15 – 6,45 hlášení sester
6,45 – 7,30 ranní toaleta, úprava lůžek, odběry biologického materiálu, sledování fyziologických funkcí, ranní ordinace, příprava pacientek k operaci
7,30 – 8,00 podávání snídaně, úklid pokojů
8,00 – 11,00 vizita, plnění ordinací lékaře, péče o pacientky po výkonech
11,00 – 12,30 podávání oběda, polední ordinace, administrativní činnosti
12,30 – 14,30 polední klid, péče o pacientky po výkonech
14,30 – 15,00 podávání svačiny
15,00 – 16,30 1. část přípravy pacientek k operačním výkonům
16,30 – 18,00 podávání večeře, večerní ordinace, předávání služby
18,00 – 20,00 vizita, 2.část přípravy pacientek k operačním výkonům, večerní toaleta u ležících pacientek, úprava lůžek
21,00 – 22,00 podávání druhé večeře pro těhotné a klientky se speciální dietou
22,00 – 06,00 noční klid, průběžná kontrola pacientek
   
Vizita primáře: úterý od 10,00 do 11,00 hod, čtvrtek od 8,00 hod. do 9,00 hod.

Vybavení pokojů

32 lůžek, z toho 6 lůžek intenzivní péče na IMP pro pacientky s nutností monitorování vitálních funkcí - po gynekologických operacích a komplikovaných gynekologických zákrocích.

 

3D ultrazvuk

Chcete mít fotky nebo záznam svého miminka z bříška maminky? Nově nabízíme pohled na Vaše dítě již od počátku nitroděložního vývoje pomocí trojrozměrného (3D) a Live (4D) ultrazvukového vyšetření.

Trojrozměrný ultrazvuk umožňuje fotorealistický pohled na plod v děloze. Záznam zobrazení je možno uložit na digitální médium a bude sloužit pouze pro Vaši potřebu. Záznam však není součástí běžného lékařského vyšetření!

Nejvhodnější období pro tento záznam plodu je v období od 22. do 24. týdně těhotenství, kdy lze nejlépe pozorovat trojrozměrně plod a jeho obličej. Po 28. týdnu je již kvalita zobrazení omezena velikostí plodu a zmenšeného volného prostoru v děloze.

3D ultrazvukové vyšetření nepatří ke standardnímu vyšetření těhotné a proto není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. K jeho provedení není nutné doporučení Vašeho lékaře. 3D záznam plodu stojí 800,- Kč a ukládá se na DVD. 3D foto stojí 200,- Kč.

Pokud máte zájem o 3D ultrazvukové zobrazení, objednejte si jej alespoň 10 dní před 24. týdnem těhotenství na telefonním čísle 311 554 203 v době ordinačních hodin gynekologické ambulance.

Pohotovostní služba na gynekologickém oddělení

Je zajištěna od 17,00 – 7,00 hod. o sobotách a nedělích, včetně státních svátků v prostorách III. patra. Budete ošetřeni v co nejkratším možném časovém úseku lékařem konajícím službu.
V zákonem určených případech vybíráme od klientek regulační poplatek ve výši 90,-Kč za klinické vyšetření v době pohotovosti.

 

Obecné pokyny a informace

Co si přinést?

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (pas)
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • doporučení k hospitalizaci a výsledky předchozích vyšetření
 • průkaz pracovní neschopnosti (máte-li vystavený)
 • osobní věci:
  • pyžamo (noční úbor)
  • župan
  • přezutí (neklouzavé, pohodlné, bez podpatku)
  • předměty osobní hygieny
  • ručník
  • pokud budete potřebovat něco speciálního, dozvíte se to od personálu oddělení a na stránkách pracoviště.
 • léky: během pobytu v nemocnici všechny léky předepisuje ošetřující lékař a podává sestra. Jestliže užíváte některé léky k léčbě specifického onemocnění, vezměte si je s sebou do nemocnice a odevzdejte po příchodu na oddělení sestře. Ošetřující lékař je zařadí mezi léky, které Vám budou podávány během pobytu v nemocnici. Neužívejte během pobytu v nemocnici žádné léky bez vědomí lékaře. Léky budete dostávat od sester v přesné dávce a v přesný čas.

S sebou nenoste: větší finanční obnos, cennosti, zbraně.

K uložení šatstva během pobytu v nemocnici slouží šatník, předměty denní osobní potřeby lze uložit do stolku vedle lůžka. Cenné věcí, šperky, větší finanční částky a důležité doklady doporučujeme uložit u ošetřujícího personálu.

Jaké dokumenty budete podepisovat?

Souhlas s hospitalizací

Součástí příjmu je podpis souhlasu s přijetím. Budete požádáni, abyste se vyjádřili k některým okolnostem pobytu v nemocnici, například poskytování informací o Vašem zdravotním stavu blízkým osobám, použití identifikačního náramku pro bezpečné určení totožnosti atd.. Abyste se mohli připravit, můžete si formulář prohlédnout zde.

Souhlas s výkonem nebo operací

K provedení náročnějších diagnostických či léčebných výkonů budete požádáni o písemný souhlas na formuláři Informovaný souhlas pacienta. Najdete v něm obecné informace o operaci nebo výkonu, jeho přínosu a také o možných komplikacích. Podrobné vysvětlení a individuální postup léčby Vám sdělí ošetřující lékař.

Vybavení pokojů

Každý pokoj je vybavený toaletou, umyvadlem a sprchovým koutem.

Za nadstandartní pokoj je považován jednolůžkový pokoj, který si lze předem objednat.

Nadstandardní jednolůžkový pokoj: 700,- Kč / noc

Návštěvy

Návštěvy v nemocnici jsou možné na všech odděleních.

Návštěvníky prosíme, aby respektovali zdravotní stav a kondici pacientů a přizpůsobili tomu své chování i délku návštěvy. Doporučené časy a režim návštěv se řídí Domácím řádem oddělení, který najdete na stránkách jednotlivých pracovišť. Trvalou přítomnost blízké osoby umožňujeme na základě domluvy.

Upozorňujeme, že návštěvy mohou být omezeny v případě epidemiologicky nepříznivé situace.

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

Jídelníček

Během pobytu na nadstandardním lůžku si můžete v případech, kdy Vám zdravotní stav umožní běžnou dietu, vybrat jídlo z Jídelníčku. Zobrazit jídelníček

Doporučené návštěvní hodiny na gynekologickém oddělení Nemocnice Hořovice jsou každý den od 7:00 do 19:00 hod.

Po dohodě s ošetřujícím lékařem či ošetřující sestrou a s ohledem na zdravotní stav pacientky lze domluvit i jiný čas návštěv. Na nadstandardních pokojích jsou při respektování léčebného režimu rozšířené návštěvní hodiny samozřejmostí. Na IMP pokoji (pokoj intenzívní péče) jsou doporučené návštěvní hodiny stejné, počet osob a délka návštěvy závisí na zdravotním stavu pacientky a domluvě s ošetřujícím personálem.

Obecné pokyny a informace

Návštěvy

Návštěvy v nemocnici jsou možné na všech odděleních.

Návštěvníky prosíme, aby respektovali zdravotní stav a kondici pacientů a přizpůsobili tomu své chování i délku návštěvy. Doporučené časy a režim návštěv se řídí Domácím řádem oddělení, který najdete na stránkách jednotlivých pracovišť. Trvalou přítomnost blízké osoby umožňujeme na základě domluvy.

Upozorňujeme, že návštěvy mohou být omezeny v případě epidemiologicky nepříznivé situace.

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

Gynekologická ambulance

Kontakt na ordinaci: 311 554 203 / 311 554 221

Právě ordinuje: Lékaři odd. gynekologie, Lékaři odd. gynekologie, Lékař gynekologického oddělení

Důležité informace

Gynekologická ambulance poskytuje ženám komplexní ambulantní gynekologickou a porodnickou péči. S využitím moderního přístrojového vybavení a prostřednictvím dostupných screeningových vyšetření se hlavně soustředí na péči o ženské orgány v celé její šíři s důrazem na prevenci, zejména nádorových změn. Dalším směrem je zajištění co možná nejširší a pro ženu nejpřívětivější péče v graviditě se zaměřením na screening vrozených vývojových vad, problematiku předčasného porodu a komplikací spojených těhotenstvím. Součástí gynekologické ambulance jsou dvě specializované ambulance – ultrazvuková a centrum inkontinence.

Gynekologická péče
 - preventivní prohlídky (kolposkopie, onkologická cytologie, abdominální a vaginální ultrazvuková vyšetření)
- diagnostika a léčba poruch menstruačního cyklu
- antikoncepce
-  dispensarizace (sledování) patologických stavů
- péče o ženy v období přechodu, hormonální substituční léčba
- očkování proti rakovině děložního čípku dostupnými preparáty (Silgard,  Cervarix)
- péče o neplodné páry 

Péče o těhotné
- komplexní péče o nekomplikovaná i riziková těhotenství
- kombinovaný test vrozených vývojových vad I. trimestru
- integrovaný test I. + II. trimestru: nejpřesnější dostupné individuální vyčíslení rizika chromozomálních vad
- screeningová ultrazvuková vyšetření
- ultrazvukový screening I. trimestru (UZ vyšetření se zaměřením na detekci Downova syndromu – měření nuchálního projasnění, detekce nosní kosti)
- screening II.trimestru – vyšetření plodu ultrazvukem na diagnostikovatelné vrozené vývojové vady plodu
- screening III. trimestru – biometrie (růst plodu vzhledem k délce těhotenství),
- Dopplerovská analýza průtoku krve pupečníkem a detekce poruch placentární funkce
- externí kardiotokografie (souběžný záznam ozev srdce plodu a děložní činnosti těhotné)
- možnost záznamu 3D ultrazvuku
- přítomnost partnera či blízké osoby u ultrazvukového vyšetření
- předporodní kurzy

Gynekologickou ambulanci nejdete v nových prostorách v I. patře budovy nemocnice.

Potřebujete se objednat do gynekologické ambulance Nemocnice Hořovice?

Volejte výhradně v tomto čase:

pondělí až pátek od 7,00 do 19,00 hodin, o víkendu od 10,00 do 16,00 hodin

telefon: 14 500 (bez předvolby)

Ordinační doba

Gynekologická ambulance a poradna pro těhotné Hořovice
Den Hodiny
MUDr. Jana Křenková Po 13:00 – 15:00
MUDr. Dita Pelikánová Po 8:00 – 10:00
Lékaři odd. gynekologie Po 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
MUDr. Aleš Klán Út 13:00 – 15:00
8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
MUDr. Věra Pavlů Út 8:00 – 12:00
Čt 15:30 – 19:00
MUDr. Jan Ševít St 13:00 – 19:00
MUDr. Veronika Kadeřábková St 8:00 – 12:00
MUDr. Marie Pohořelská Čt 13:00 – 15:00
MUDr. Vladimír Folauf Čt 8:00 – 12:00
tel: 311 554 203, 311 554 221Gynekologická ultrazvuková ambulance Hořovice
Den Hodiny
Lékaři odd. gynekologie Po, Pá 10:00 – 11:30 13:00 – 14:30
Út 8:00 – 9:30 13:00 – 14:30
St 13:00 – 14:30
Čt 9:00 – 11:00 13:00 – 14:30
tel.: 311 554 203 (Na tomto telefonním čísle se lze objednat na 3D ultrazvuk)Gynekologická ambulance Jince
Den Hodiny
MUDr. Andrea Jahelková Švamberková Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
tel.: 318 692 389Gynekologická ambulance Hostomice
Den Hodiny
MUDr. Aleš Klán Čt 9:00 – 12:00 13:00 – 15:00
tel.: 311 584 367Gynekologická ambulance Řevnice
Den Hodiny
MUDr. Jana Křenková Čt 8:00 – 12:00 12:30 – 15:00
Tel.: 257 720 142Gynekologická ambulance Zbiroh
Den Hodiny
MUDr. Věra Pavlů 8:00 – 12:30 13:00 – 15:00
tel.: 371 794 226Gynekologická ambulance Rehabilitační nemocnice Beroun
Den Hodiny
MUDr. Jan Ševít Út 8:00 – 12:00 12:30 – 15:00
MUDr. Dita Pelikánová St 8:00 – 12:00 12:30 – 15:00
MUDr. Kristýna Štěpánová 8:00 – 12:00 12:30 – 15:00
tel.: 311 746 285Gynekologická ambulance Praha 2 - Vinohrady, Americká ul. 17
Den Hodiny
MUDr. Vladimír Folauf Út 9:00 – 12:00 13:00 – 19:00
tel.: 224 231 668Ambulance pro gynekologii dětí a dospívajících - Hořovice
Den Hodiny
MUDr. Leoš Teslík Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
MUDr. Tereza Hubová Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
tel. 311 554 224KARDIOTOKOGRAFIE Hořovice
Den Hodiny
Lékař gynekologického oddělení Po-Út, Pá 7:30 – 12:00 13:00 – 15:00
St-Čt 7:30 – 12:00 13:00 – 18:00

Umístění v nemocnici – 1. patro