prohlédnout si oddělení ×

Gynekologické oddělení

Gynekologické oddělení zajišťuje komplexní péči o ženy a dívky z přirozené spádové oblasti Hořovic, ale i širokého okolí. Gynekologie je základním oborem primární zdravotní péče. Náplní je prevence, diagnostika, léčba, dispenzarizace nemocí ženského pohlavního ústrojí, dále stavů, které souvisí s poruchou funkce pohlavního ústrojí ženy, řízení plodnosti páru ve smyslu pozitivním i negativním. Spektrum péče gynekologického oddělení spočívá v zajištění základní léčebné konzervativní a chirurgické péče.

Zajišťuje diagnostiku a léčbu gynekologických onemocnění – záněty, nádory, náhlé příhody břišní. V operační péči provádí malé operační výkony (kyretáže, interrupce, konizace, hysteroskopie), laparoskopickou diagnostiku při neplodnosti – průchodnost vejcovodů, zjištění endometriozy (srůstů při pánevní bolesti), laparoskopickou operativu (sterilizace, odstranění patologií na vaječníku/ů, vejcovodu/ů, odstranění dělohy), břišní gynekologické operace, operační řešení inkontinence u žen.
Zajišťuje též péči o rizikové těhotné – hrozící potrat, hrozící předčasný porod, interní komplikace – močové infekce, záněty žil, vysoký tlak krve, komplikace související s těhotenstvím – eklampsie, opoždění růstu plodu, poruchy uložení placenty.

Návaznost péče na služby jiných oddělení

Gynekolog a porodník spolupracuje s odborníky hraničních oborů, zejména chirurgie, urologie, vnitřního lékařství, endokrinologie, neonatologie, anestesiologie, radiologie, onkologie, dermatovenerologie, genetiky, sexuologie a dalších.

Plán rozvoje

V budoucnu bude plán rozvoje oddělení zaměřen na stále vyšší kvalitu poskytování služeb v oboru, rozšíření ambulantní péče a personální zajištění.

 

 

AMBULANCE

Objednání tel. č. 14 500
Objednání na 3D ultrazvuk tel. č. 311 554 203
Výsledky z vyšetření v ambulanci tel. č. 311 554 203

 

ODDĚLENÍ

Kontakt na oddělení:

Oddělení šestinedělí tel. č. 311 554 206
Gynekologické oddělení tel. č. 311 554 207
E-mail gynekologie@nemocnice-horovice.cz

 

Informace o pooperačním stavu I pouze lékař po 13:00:

Po císařském řezu tel. č. 311 554 210 / 311 554 219
Po gynekologické operaci tel. č. 311 554209 / 311 554 213,
311 554 222, 311 554 225

 

Objednání nadstandardního pokoje:

Oddělení šestinedělí tel. č. 311 554 206
Gynekologické oddělení tel. č. 311 554 207

 

 

Objednávkový systém

Pro zlepšení organizace naší lůžkové péče s ohledem na pacientky je zaveden objednávkový systém na malé gynekologické operace - hysteroskopie, kyretáže, konisace, UPT a další gynekologické výkony. Tyto výkony se provádí denně po předchozím telefonickém objednání. Pacientky se mohou k výkonům objednat v pracovních dnech od 8,00 – 15:30 hod. na telefonním čísle: 311 554 209 - administrativní pracovník gynekologického oddělení p. Antlová Renata. Akutní případy budou řešeny přednostně.

Potratová pilulka

Na gynekologickém oddělení se provádí nechirurgické medikamentózní umělé ukončení těhotenství pomocí tzv. „potratové pilulky“. Jedná se o alternativní způsob ukončení těhotenství bez instrumentální intervence. O postupu, podmínkách a ceně se lze informovat na gynekologickém oddělení na tel. 311 554 209.

Kam na příjem přijít?

V den plánovaného příjmu se dostavte na gynekologické oddělení do III. patra v době 7:00 - 8:00 hod.

Výkony, pro které je třeba písemný informovaný souhlas

 • Kyretáž
 • Konizace děložního čípku (LOOP)
 • Umělé ukončení těhotenství
 • Laparoskopie diagnostická, operační
 • Hysterektomie vaginální, abdominální, laparoskopicky asistovaná
 • Antikontinenční pásky TOT
 • Extirpace cysty, abcesu Bartholinské žlázy – chemická, chirurgická
 • Plastika děložního čípku
 • Hysteroskopie diagnostická, operační
 • Sterilizace
 • Revize dutiny děložní
 • Umělé přerušení těhotenství ve II. trimestru
 • Cerclage
 • Medikamentózní ukončení těhotenství

Struktura oddělení


Gynekologické oddělení je tvořeno standardními i nadstandardními lůžkovými pokoji, pokoji IMP a zákrokovým sálkem pro malé gynekologické operační výkony. Na využití nadstandardní pokoje se neprovádí rezervace.

Pohotovostní služba na gynekologickém oddělení

Ústavní pohotovostní služba (ÚPS) je zajištěna ve všední den v době mimo pravidelnou ordinační dobu poskytovatele od 15:30 – 7:00 hod. a poskytnutí této zdravotní služby je regulováno poplatkem ve výši 90,- Kč za klinické vyšetření v době pohotovosti. O sobotách a nedělích, včetně státních svátků zůstává výběr regulačního poplatku beze změny. Ošetřující personál je povinen v zákonem určených případech vybírat od klientek, případně zákonných zástupců. V případě zajišťování urgentní péče lékařem konajícím službu na gynekologicko – porodnickém oddělení v prostorách III. patra  žádáme klientky o strpení.

Jídelníček

Během pobytu na nadstandardním lůžku si můžete v případech, kdy Vám zdravotní stav umožní běžnou dietu, vybrat jídlo z Jídelníčku. Zobrazit jídelníček

Doporučené návštěvní hodiny na gynekologickém oddělení Nemocnice Hořovice jsou každý den od 7:00 do 19:00 hod.

Po dohodě s ošetřujícím lékařem či ošetřující sestrou a s ohledem na zdravotní stav pacientky lze domluvit i jiný čas návštěv. Na nadstandardních pokojích jsou při respektování léčebného režimu rozšířené návštěvní hodiny samozřejmostí. Na IMP pokoji (pokoj intenzívní péče) jsou doporučené návštěvní hodiny stejné, počet osob a délka návštěvy závisí na zdravotním stavu pacientky a domluvě s ošetřujícím personálem.

Obecné pokyny a informace

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

 • ultrazvukové přístroje (pro trojrozměrné (3D) a Live (4D) ultrazvukové vyšetření)
 • kardiotokografy
 • hysteroskop
 • resektoskop
 • kolposkopy
 • monitory životních funkcí s centrálním monitoringem
 • lineární dávkovače a infúzní pumpy
 • oxymetr
 • EKG
 • glukometr

 

Nitroděložní tělísko IUD
nehormonální antikoncepce, vč. zavedení

   1 000 Kč

Nitroděložní tělísko IUS
hormonální antikoncepce, vč. zavedení

   6 500 Kč

Zavedení nitroděložního tělíska
vlastní IUD/IUS donesené pacientkou

   1 000 Kč

Umělé přerušení těhotenství
do 8. týdne těhotenství

   4 500 Kč

Umělé přerušení těhotenství
do 12. týdne těhotenství

   5 000 Kč

Medikamentózní ukončení těhotenství,
tzv. „potratová pilulka“

   5 000 Kč

Aplikace anti-D u Rh negativních žen

   1 300 Kč

Vyšetření krve BWR

      78 Kč

Vyšetření krevní skupiny

      489 Kč

3D-UZ fotografie

      400 Kč

3D-UZ flash disk

     1 000 Kč

Sterilizace na žádost pacientky

 17 000 Kč

Sepsání žádosti k ukončení těhotenství

   1 000 Kč

Sepsání žádosti ke sterilizaci

      300 Kč

Vyšetření jednorazovými plastovými zrcadly

        40 Kč

 

 

MUDr. Leoš Teslík, I.F.E.P.A.G.

/ Primář

Nejvyšší dosažené vzdělání:

 • 1. LF UK, Praha, fakulta všeobecného lékařství - 1988

Postgraduální vzdělání, včetně certifikovaných kurzů:

 • gyn.-por. I.stupeň - 1991                        
 • dětská gynekologie- nástavbová 1998         
 • gyn.-por. II.stupeň - 1995                  
 • I.F.E.P.A.G. – mezinárodní atestace z dětské gynekologie - Buenos Aires - 2001              

Praxe v Nemocnici Hořovice:

 • primář oddělení Gyn.-por. oddělení Nemocnice Hořovice - 2019 - dosud
 • lékař oddělení Gyn.-por. oddělení Nemocnice Hořovice - 2017 - 2019

Předchozí praxe:

 • odborný asistent na Gyn.-por. klinika, FN Motol - 1996 – 2016 
 • IPVZ - Subkatedra dětské gynekologie, člen zkušební komise pro atestace z dětské gynekologie - dekret MZ - 1998 - dosud
 • sekundární lékař na Gyn.por. kliniky II. LF UK  a FN Motol v Praze - 1990 
 • sekund. lékař na I. Gyn.-por. klinice I. LF UK Praha - 1988 - 1990 
 • dlouholetý člen výboru Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS a České společnosti gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP- nyní ve funkci místopředsedy.
 • specializace na operační korekce vrozených vývojových vad rodidel a operační léčbu nádorů u dětí a dospívajících
 • ochrana ovárií onkologicky léčených dospívajících dívek navozením prepubertálního stavu analogy LHRH
 • studium významu protilátek a jejich vztah k endokrinní funkci lidského ovaria
 • Autoimunitní endokrinopatie u dospívajících dívek a jejich odraz ve funkci ovaria
 • Germinální nádory ovárií u dětí a dospívajících- prospektivní klinicko-patologická studie

Kontakt

Ordinační doba

Gynekologická ambulance

Diagnostické centrum Nemocnice Hořovice v Praze
Čt 8:00 – 17:00
tel.: 14 111 nebo 224 234 101 www.dcnh.czAmbulance pro gynekologii dětí a dospívajících
Út 8:00 – 12:00Indikační ambulance
Út 13:00 – 15:00