Nové projekty

Projekt POŘÍZENÍ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ PRO URGENTNÍ PRACOVIŠTĚ 2. TYPU NEMOCNICE HOŘOVICE je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Částka přidělená z veřejných zdrojů: 150 000 000 Kč

Projekt je zaměřen na pořízení přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků) pro pracoviště urgentního příjmu 2. typu. Cílem je zajistit infrastrukturu pro nabídku kvalitní a dostupné zdravotní péče v oblasti urgentních příjmů 2. typu, zkvalitnění a zajištění dostupnosti zdravotní péče v regionu. Výsledkem projektu je nákup přístrojového vybavení a technologií pro oddělení anesteziologie a resuscitace, gynekologie a porodnictví, chirurgie, laboratoře, ortopedie a interny. Projekt je financován za podpory EU.