prohlédnout si oddělení ×

Chirurgické oddělení

Akreditované chirurgické oddělení poskytuje moderní ambulantní a hospitalizační péči v celém rozsahu všeobecné a kolorektální chirurgie, v traumatologii, cévní chirurgii a urologii. Ve všech oborech jsou preferovány moderní mini-invazivní techniky (laparoskopické přístupy k akutním a plánovaným výkonům, včetně operací kýl a střevních operací). Kompletní rozsah střevní chirurgie je garantován nejvyšším vzděláním chirurgů – specialistů (koloproktologická atestace-způsobilost). Na chirurgickém oddělení jsou uplatňovány zásady moderní kolem- operační péče (ERAS), které umožňují rychlou pooperační rekonvalescenci a snižují operační stres. Lůžkové oddělení je po celkové rekonstrukci. Pacienti, kteří vyžadují intenzivní péči, jsou hospitalizování na moderně vybavených lůžkách chirurgické intermediální péče, či na lůžkách multioborové jednotky intenzívní péče s návazností na anesteziologicko-resuscitační oddělení. Akutní ambulantní nemocní jsou ošetřeni na akutní chirurgické ambulanci centrálního příjmu (CP) s celodenním provozem, chroničtí pacienti na ambulanci CHA1. V ambulantním traktu v přízemí hlavní budovy jsou specializované poradny.

Provádíme diagnostickou a léčebnou péči o pacienty:

 • s úrazy pohybového aparátu a skeletu s výjimkou zlomenin páteře vyžadujících osteosyntesu a zlomenin lebky a obličejového skeletu spojených s penetrujícím poraněním mozku nebo vyžadujících osteosyntesu

 • s diagnosou či podezřením na náhlou příhodu břišní

 • s onemocněním zažívacího traktu
  cholecystektomie (odstranění žlučníku), apendektomie (odstranění přívěsku slepého střeva), hernioplastiky (operace kýl)

 • s úrazy břicha, úrazy hrudníku, pacienty s úrazem mozku nevyžadujícím invazivní neurochirurgickou léčbu

 • indikované k operační léčbě maligních procesů
  prsů, trávicího traktu, kůže

 • onemocnění cév
  odstranění varixů, bypasy, ischemické a diabetické defekty dolních končetin

 • se zánětlivými ložisky vyžadujícími chirurgickou intervenci či nereagujícími uspokojivě na ambulantní terapii

 • s onemocněním anorekta
  hemoroidy, píštěle, zánětlivé afekce konečníku, operace tumorů, včetně nízce lokalizovaných nádorů konečníku s využitím nejmodernějšího vybavení a medicíny založené na důkazech

 • s onemocněním prsní žlázy indikované k operační léčbě

 • s nespecifickými záněty GIT (IBD)
  Crohnova choroba, Ulcerózní kolitida, indeterminovaná kolitida

Ambulantní sféra činností:

 • diagnostika břišních onemocnění včetně onkologických screeningů
 • traumatologie – léčba a kontroly poúrazových stavů
 • excize kožních afekcí na i bez doporučení kožního lékaře
 • komplexní péče o bércové vředy a chronické rány
 • kontrolní vyšetření a následná péče o pacienty po operačních výkonech
 • komplexní péče o pacienty s nespecifickými střevními záněty
 • léčba afekcí konečníku, včetně ambulantního odstranění hemoroidů

AMBULANCE

Objednání tel. č. 14 500

 

ODDĚLENÍ

Chirurgické oddělení I tel. č.: 311 553 110
Chirurgické oddělení II tel. č.: 311 553 010
Intermediární péče (IMP) tel. č.: 311 553 013
E-mail chirurgie@nemocnice-horovice.cz

 

Objednání nadstandartních pokojů

Chirurgické oddělení I tel. č. 311 553 103
Chirurgické oddělení II tel. č. 311 553 002

 

informace o stavu pacienta I 14:00 - 15:00

Chirurgické oddělení I tel. č.: 311 553 110
Chirurgické oddělení II tel. č.: 311 553 010
Intermediární péče (IMP) tel. č.: 311 553 013
 

Na našem pracovišti pracientům nabízíme výběr mezi všemi typy operací kýly. 

Mammologická ambulance

Objednání: 14500

Kontakt na ordinaci: 311 553 022

Specifikace poskytované péče:

 • Poskytujeme pacientkám a pacientům poradenskou a konzultační činnost, která je zaměřena na onemocnění mléčné žlázy nezhoubné i zhoubné povahy.
 • Provádíme klinické vyšetření, edukační činnost se zaměřením na samovyšetření prsů a možnou prevenci.
 • Ultrazvukové vyšetření, mammografii, popř. magnetickou rezonanci, punkční (core cut) biopsii či další specializovaná vyšetření indikujeme a provádíme ve spolupráci se specializovaným, akreditovaným pracovištěm prof. MUDr. Jana Daneše v Berouně.
 • Pacientky a pacienty, u kterých je nutné provést chirurgický zákrok, operujeme po individuální konzultaci každého jednotlivého případu v mezioborovém týmu na chirurgickém oddělení Nemocnice Hořovice.

Onemocnění prsu:

 • Základní filozofií naší mammární poradny je "Individuálně a citlivě zvolený přístup ke každému typu onemocnění a ke každé pacientce či pacientovi".
 • Zaměřujeme se na problematiku nezhoubných i zhoubných onemocnění prsní žlázy celé populace různých věkových kategorií vč. dětí. Po dokončení diagnostiky rozhodneme o taktice léčby onemocnění, kdy preferujeme "léčbu šitou na míru" dle potřeb každého pacienta.
 • Problematika zhoubných nádorů (rakoviny) prsu je řešena v rámci týmu odborníků z oblasti onkologie, chirurgie, radiodiagnostiky, histopatologie a popř. plastické chirurgie.
 • Chirurgická léčba je založena na moderních chirurgicko - onkoplastických výkonech prováděných erudovaným chirurgem.

Vyšetření v mammární poradně a další potřebná diagnostika a léčba jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

Operace:

 • provádíme cca 80 výkonů v celkové anestezii za rok a z toho 3/4 prs záchovných operací. V pooperačním období je kladen maximální důraz na prevenci a léčbu bolesti, včasnou rehabilitaci horní končetiny operované strany a brzskou celkovou mobilizaci.

Spektrum onemocnění, která jsou u nás léčena:

 • vrozené vývojové vady - přídatná (akcesorní) prsní žláza či bradavka
 • benigní onemocnění - benigní nádory (fibrodenom, lipom, aj.)
 • záněty (mastitidy i abscesy)
 • gynekomastie (t.j. zvětšení prsní žlázy u muže)
 • poranění mléčné žlázy (např. po dopravní nehodě úder air - baggem)
 • cystické a mastopatické změny
 • výtoky z prsu (sekrece)
 • bolesti prsů (mastodynie)
 • maligní onemocnění - karcinom prsu
 • metastázy (zejména izolované) jiných nádorů
 • sarkomy
 • cystosarkoma phylloides (od benigních až po maligní)

Důležité informace:

Hospitalizace a pooperační období:

 • Pacienti indikováni k operačnímu řešení jsou hospitalizování na standardním lůžkovém oddělení chirurgie, popř. ženy na gynekologii. K dispozici jsou 2-4 lůžkové pokoje s možností zajištění placeného nadstandardního lůžka (700 Kč/den).
 • Pooperačně jsou pacienti sledováni opět na standardním oddělení.
 • Je kladen důraz na zahájení včasné rehabilitace, kterou se snažíme předejít omezení hybnosti horní končetiny a otoku. K rehabilitaci patří i výběr vhodných epitéz. Tyto nejsou pouze kosmetickou zálěžitostí, ale napomáhají správnému držení těla a dynamice páteře. Jistě mají i pozitivní psychologický efekt pro pacientku, která pak netrpí "syndromem prázdné podprsenky".
 • Délka hospitalizace je dána rozsahem operačního výkonu a celkovým zdravotním stavem pacientky. Obvykle se pohybuje v rozmezí 3-7 dní.

Umístění v areálu nemocnice:

 • V přízemí hlavní budovy v levém křídle od recepce a pokladny.

Ordinační doba

Den Hodiny
MUDr. Kateřina Stehlíková St 12:00 – 15:00

Umístění v nemocnici