prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 557 502 Umístění v nemocnici

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

ARO disponuje 5 plně vybavenými lůžky, na kterých poskytuje péči pacientům po všech operačních výkonech provedených v Nemocnici Hořovice. Zajišťuje poskytování všech druhů celkové i regionální anestezie na centrálních operačních sálech. V případě nutnosti zajišťuje intenzivní pooperační monitoraci nebo specializovanou pooperační péči např. použitím eliminačních metod. Zajišťuje provoz anesteziologické ambulance a komplexní předoperační přípravu pacientů k plánovaným i akutním výkonům, jakož i léčbu akutní pooperační bolesti.

Profil anesteziologického úseku oddělení ARO

Na anesteziologickém úseku zajišťuje komplexní péči o nemocné v celém období před, během a po operačním nebo diagnostickém výkonu vyžadujícím anestézii nebo analgosedaci. V Nemocnici Hořovice se provádí široké spektrum celkové i místní či svodné anestézie, oddělení ARO se zabývá léčbou akutní i chronické bolesti. V současné době oddělení poskytuje anesteziologické služby všem operačním oborům. Pro zvýšení komfortu a bezpečnosti anestézie je předanestetické vyšetření u plánovaných operačních a diagnostických výkonů prováděno na anesteziologické ambulanci.

Náplň práce:

 • provoz anesteziologické ambulance – komplexní předoperační příprava pacientů k plánovaným i akutním výkonům.
 • poskytování všech druhů celkové i regionální anestezie na centrálních operačních sálech.
 • poskytování porodnické analgezie a anestezie u císařských řezů a ostatních akutních výkonů v porodnictví.
 • provádění ambulantní anestezie a anestezie pro krátké výkony na detašovaných pracovištích.
 • zajištění provozu dospávacího pokoje v areálu COS a potřebné konziliární činnosti v rámci NH.
 • zajištění léčby akutní pooperační bolesti.

Resuscitační úsek

Resuscitační úsek se zabývá komplexní diagnostikou a léčbou kriticky nemocných, tj. takových pacientů, jejichž život je ohrožen pro poruchu základních životních funkcí. V naší nemocnici je péče o závažně nemocné integrována do multidisciplinární jednotky intenzivní péče (ICU), jejíž součástí jsou kromě lůžek ARO i jedmotky intenzivní péče operačních oborů, interny a neurologie.

ARO disponuje 5 plně vybavenými lůžky, na kterých poskytuje péči u pacientů:

 • po všech operačních výkonech provedených v NH, v případě nutnosti intenzivní pooperační monitorace, v případě komplikací anestezie nebo chirurgické péče, v případě nutnosti specializované pooperační péče např. použití eliminačních metod
 • hospitalizovaných nebo ošetřených v NH (ambulance, standardní oddělení, JIP), u kterých došlo k akutnímu zhoršení celkového stavu, vyžadujícímu resuscitační péči, u pacientů po úspěšné kardiopulmonální resuscitaci
 • spádových, přivezených RZP, vyžadujících resuscitační péči, nebo specializovanou péči ARO (eliminační metodiky)
 • spádových, přeložených po domluvě z pracovišť jiných zdravotnických zařízení, vyžadujících resuscitační péči
 • nespádových (ve výjimečných případech) a po předchozí domluvě s primářem oddělení nebo vedoucím lékařem lůžkového ARO.


Struktura péče a typy výkonů prováděných na AR oddělení:

 • kardiopulmonální resuscitace pro celou NH
 • umělá plicní ventilace včetně neinvazivní plicní ventilace, s možností monitorace parametrů plicní mechaniky
 • komplexní podpora i monitorace krevního oběhu, zahrnující použití všech dostupných farmakologických postupů, invazivní monitorace plicnicovým katétrem a metodou transpulmonální termodiluce (PiCCO). Dočasná externí i transvenózní kardiostimulace (prováděno i pro pacienty interního oddělení), nyní též s možností zavádění pod skiaskopickou kontrolou na RTG pracovišti.
 • péče o pacienty s edémem mozku nebo kraniocerebrálním poraněním nevyžadujícím akutní neurochirurgický zákrok nebo zavedení nitrolebního čidla
 • komplexní péče o vnitřní prostředí a výživu, s výjimkou zavádění enterálních sond do GIT
 • náhrada funkcí ledvin. Kontinuální eliminační metodiky – CVVH, CVVHD, CVVHDF, přístroj umožňuje i provádění hemabsporpce
 • léčba intoxikací
 • komplexní farmakoterapie, cílená ATB terapie ve spolupráci s mikrobiologem

Provádění invazivních zákroků:

 • tracheální intubace
 • perkutánní dilatační tracheostomie
 • zavádění centrálních žilních katetrů, arteriálních katetrů, plicnicových katetrů, katetrů PiCCO, transvenózní kardiostimulace
 • provádění hrudních drenáží
 • zavádění permanentních močových katetrů a nazogastrických sond


Anesteziologicko-resuscitační oddělení podléhá zvláštnímu hygienickému a provoznímu režimu.

Doporučené návštěvní hodiny jsou denně od 14. 00 hod. - 16. 00 hod. Návštěvy mimo uvedené hodiny je nutné nejprve telefonicky nebo osobně domluvit s ošetřujícím lékařem nebo s ošetřující sestrou.

Na oddělení mohou na návštěvu současně maximálně 2 dospělé osoby, dětem není vstup povolen. V případě většího počtu osob je nutné se postupně vystřídat.

Před vstupem na oddělení se obléknete do ochranného pláště (empíru) a vezmete si jednorázové návleky na obuv. V případě, že právě proděláváte přenosnou nákazu dýchacího systému nebo trpíte jiným přenosným onemocněním, konzultujte vstup na oddělení s lékařem našeho oddělení. Je třeba zvážit riziko pro Vás i pro pacienta.

Při příchodu vyčkejte ve vstupním filtru na ošetřující personál, který vás na box k pacientovi uvede. V případě, že právě u pacienta probíhá vyšetřování, instrumentální výkon nebo jiná důležitá činnost, budete informováni o čase, ve kterém budete moci pacienta navštívit.

Pokud chcete nemocnému cokoli přinést, zejména pak potraviny, je třeba se nejdříve domluvit s ošetřujícím personálem.

Prosíme Vás o pochopení a spolupráci při dodržování těchto zásad. Snažíme se zajistit co největší komfort a bezpečnost pro naše, často kriticky nemocné pacienty.

Podávání informací o zdravotním stavu

Informace o zdravotním stavu pacienta podáváme v souladu s platnými zákony pouze osobám blízkým nebo soudem ustanoveným opatrovníkům. Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé (rodiče, prarodiče, děti, vnoučata), sourozenec, manžel/ka a partner (dle zákona o registrovaném partnerství).

Informace poskytujeme pouze prokazatelně identifikovaným osobám, nejprve pouze při osobním kontaktu v průběhu návštěvy, následně je možné dohodnout i „heslo“ pro telefonické podávání informací. Dosud neznámým osobám nemůžeme informace o zdravotním stavu poskytnout.

Obecné pokyny a informace

Návštěvy

Návštěvy v nemocnici jsou možné na všech odděleních.

Návštěvníky prosíme, aby respektovali zdravotní stav a kondici pacientů a přizpůsobili tomu své chování i délku návštěvy. Doporučené časy a režim návštěv se řídí Domácím řádem oddělení, který najdete na stránkách jednotlivých pracovišť. Trvalou přítomnost blízké osoby umožňujeme na základě domluvy.

Upozorňujeme, že návštěvy mohou být omezeny v případě epidemiologicky nepříznivé situace.

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

Nutriční poradna

Kontakt na ordinaci: 311 557 512

Důležité informace

Ambulance se zabývá výživou pacientů. Určená je hlavně těm, kteří trpí takzvanou malnutricí neboli nedostatkem výživy. Tento problém se většinou týká lidí, kteří prodělali těžké onemocnění, nebo mají za sebou onkologickou léčbu. Ambulance nachází uplatnění i v rámci předoperační nutriční přípravy a je součástí anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Nejedná se o dietologickou poradnu.

Základem je vstupní vyšetření včetně laboratorních testů, díky kterým lékař zjistí, jaký je stav výživy konkrétního pacienta. Ve většině případů přichází už s doporučením od chirurga, internisty, onkologa nebo praktického lékaře. Do ambulance ale dochází i lidé, kteří sami vycítili, že mají problém s příjmem potravy. Frekvence návštěv ambulance pro poruchy výživy závisí na závažnosti každého případu.

 

 Nutriční poradna

 

Nabízíme všem, kteří chtějí redukovat svou hmotnost, trápí je nadváha nebo jen chtějí poradit se stravováním, službu nutričního terapeuta.

 

Nutriční specialista Vám poradí jak:

-          redukovat svou hmotnost

-          sestavit vyvážený jídelníček (i při zdravotních omezeních, alergiích a intolerancích nebo sportovních zátěžích)

-          předcházet onemocněním, která souvisí s nadváhou a nesprávnou výživou

 

Ordinační doba: každé pondělí 8:00 – 14:00

Objednání na tel. čísle: 14 500

 

Ceník nutriční poradny

 

  S doporučením lékaře  S doporučením lékaře  
        Bez doporučení lékaře
  pojišťovna ČPZP, RBP, VoZP ČR, ZPŠ pojišťovna VZP ČR, OZP, ZP MV ČR  
       
Vstupní vyšetření   300                 400
Konzultace:                
Propočet nutriční bilance               Hrazeno pojišťovnou 300                 350
Sestavení jídelníčku na 7 dní   400                 450
Edukace (rady, vysvětlení nových pravidel a zásad)   400                 500
Reedukace – další kontroly   200                 200

  

 

Vstupní vyšetření

-          seznámení se s režimem klienta a jeho zdravotními omezeními

-          změření na osobní váze

-          zjištění tělesné analýzy

-          vhodné vzít s sebou záznam dosavadního jídelníčku (uvést přibližně čas, množství porce, příjem tekutin) po dobu 3 dnů

Konzultace

-          rozbor a zhodnocení dosavadního stravování

-          výpočet energetické potřeby

-          předání nového jídelníčku a potřebných materiálů

-          informace o změnách, které je potřeba provést ve stravování

Reedukace

-          kontrola, zda klient nový režim chápe

-          rozbor nového jídelníčku

-          řešení chyb

Ordinační doba

Den Hodiny
MUDr. Jiří Steinbach St* 12:00 – 16:00
Pouze v sudé týdnyDen Hodiny
Bc. Iva Hlaváčková Po 8:00 – 14:00