prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 551 002 / 311 551 009 Umístění v nemocnici

Ortopedické oddělení

Akreditované pracoviště ortopedie zajišťuje péči pacientům s degenerativním onemocněním pohybového aparátu, především nosných kloubů, včetně implantací totálních endoprotéz kyčelních a kolenních kloubů. Dále léčení chronických a úrazových onemocnění měkkých složek kloubů (artroskopie, plastiky předního zkříženého vazu). Nedílnou součástí péče je prevence vrozených dysplázií kyčelních kloubů novorozenců a jeho základní konzervativní léčba.

Lůžkové oddělení se nachází v přízemí hlavní budovy nemocnice. Součástí je také zajištění péče v ortopedické ambulanci. Tato část je situována rovněž do přízemí nemocnice.

Akreditované pracoviště ortopedie zajišťuje péči pacientům s degenerativním onemocněním pohybového aparátu, především nosných kloubů, včetně implantací totálních endoprotéz kyčelních a koleních kloubů, dále léčení chronických a úrazových onemocnění měkkých složek kloubů (artroskopie, plastiky předního zkříženého vazu). Nedílnou součástí péče je prevence vrozených dysplázií kyčelních kloubů novorozenců a jeho základní konzervativní léčba. Specializované výkony jsou po kompletním vyšetření odesílány na ortopedické pracoviště vyššího typu.

Čím se zabýváme

 • Endoprotetika pacientů s artrózou nosných kloubů, včetně revizních operací
 • Úrazy a poúrazové stavy měkkých částí velkých kloubů s neodkladnou i plánovanou operativou artroskopickou i klasickou
 • Ambulantní konzervativní terapie primární i sekundární artrózy nosných kloubů
 • Ambulantní operační terapie ortopedických onemocnění - syndrom karpálního tunelu, exstirpace burz...
 • Základní diagnostická péče o nemocné s primárními kostními tumory včetně dojednání specializované péče na vyšším pracovišti
 • Akutní traumatologie celého pohybového systému
 • Řešení poúrazových stavů a komplikací ortopedických výkonů
 • Diagnostika, prevence a léčba vrozených vývojových vad pohybového ústrojí, zejména zaměřeno na prevenci a konzervativní léčbu vývojové dysplazie kyčelních kloubů

Definice odbornosti

Ortopedie je chirurgický obor zabývající se anamnestickými daty, vyšetřením, diagnostikou, prevencí, léčením a rehabilitací vrozených nebo získaných onemocnění, deformacemi a funkčními problémy (úrazovými nebo neúrazovými) pohybového aparátu, nedílnou součástí oboru je soustavný výzkum a specializační i kontinuální vzdělávání. Studium a výzkum těchto onemocnění je považováno za nezbytné.

Nedílnou součástí oboru je traumatologie pohybového ústrojí. Ortopedie pracuje v součinnosti i s dalšími chirurgickými obory, především s všeobecnou chirurgií a traumatologií, dále pak neurologií, pediatrií, FBLR, lékařskou protetikou a obory komplementu.

Ortopedické oddělení je kmotrem Noháče jihoafrického v plzeňské ZOO.

Spektrum nejčastějších operačních zákroků:

 • Endoprotéza kyčelního kloubu
 • Endoprotéza kolenního kloubu
 • Artroskopie kolenního kloubu
 • Artroskopie hlezenního kloubu
 • Artroskopie ramenního kloubu
 • Stabilizace ramenního kloubu
 • Operace epikondylitidy mediální x laterální
 • Operace útlakových syndromů
  • karpální tunel (n. medianus)
  • n. ulnaris
  • n. radialis
 • Výkony na šlachách
 • Operace deformit nohou
  • vbočený palec (hallux valgus)
  • hallux rigidus
  • příčně plochá noha
 • Odstranění kostních výrůstků různých lokalizací
 • Operace kostních defektů pomocí autologních či syntetických výplní
 • Operace pro Dupuytrenovu kontrakturu

"Devatero ortopedie"

Specifika Ortopedie Hořovice

1. Komplexní péče
Endoprotetika, artroskopická sekce, standardní ortopedické výkony kromě výkonů na páteři, dětská ortopedie – sonografie kyčlí, prevence.
2. Nadregionální působení
Přijímáme pacienty ze všech regionů bez nutnosti jakéhokoliv doporučení
3. Systém
Pracujeme efektivně a flexibilně, plán stanovujeme na cca 3 měsíce dopředu (včetně konkrétního data operačního zákroku). Respektujeme právo pacienta na soukromí. Snažíme se o co nejmenší zásah do fungování pacienta v rámci rodiny i zaměstnání.
4. Návaznost péče
Pacienti s endoprotézami jsou již 2. den po operaci plně mobilizovaní, 7. den zvládají samostatnou chůzi. Následná péče probíhá formou ústavní či ambulantní rehabilitace, kterou si pacient domlouvá individuálně před operací s dostatečným časovým předstihem. Výběr rehabilitačního zařízení ponecháváme plně na přání pacienta. Následné kontroly probíhají v našich místních či extarních ambulancích. Léčba je komplexní od indikace až po dlouhodobé kontroly.
5. Standardizace péče
Standardní postup přináší standardní výsledky. Standard je stanoven a kontrolován v rámci akreditace našeho pracoviště. I přes stanovené standardy je náš přístup k pacientovi individuální.
6. Možnost volby
nadstandardních jednolůžkových pokojů.
7. Architektura oddělení s recepcí.
Pacient má možnost neustálého kontaktu se sestrou, sestra je stále dostupná.
8. Rodinná péče
Operace je důležitá, ale její provedení pacient postřehne za delší dobu. Péči ošetřovatelského personálů a pocit, jaký si odnese z oddělení, jsou bezprostřední.
9. Odvoz z nemocnice
po operaci endoprotézy na rehabilitaci či domů realizován sanitkou.

Nadstandardní pokoje ortopedie

Součástí oddělení jsou:

 • 5 nadstandardních jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením

Vybavení pokojů:

Pokoje jsou vybaveny elektricky ovládaným lůžkem, komfortním nábytkem, ledničkou a televizí. Dále má pacient možnost si objednat nadstandardní stravu podle jídelního lístku.

Rezervace pokojů:

Nadstandardní pokoje jsou pacienty hojně využívány a proto je nutné si je předem zarezervovat přímo u ošetřujícího lékaře při objednávání operace nebo telefonicky u ošetřujícího personálu (tel. 311 551 002)

Ceny nadstandardních pokojů a lůžek:

Jednolůžkový pokoj 700 Kč/den

Vyúčtování a placení:

Konečná částka za nadstandardní pokoj, event. nadstandardní stravu a nápoje se hradí na konci hospitalizace v pokladně NH. Platit můžete v pracovní dny do 14.30 hod. platební kartou nebo hotově. Mimo pracovní dobu, během víkendů a o svátcích, kdy je pokladna uzavřena, zaplatíte účet na oddělení (pouze hotově). V obou případech dostanete pokladní doklad o zaplacení. Platba za nadstandardní pokoj nezahrnuje poplatek za hospitalizaci na lůžku. Ten je vyúčtován zvlášť.

Objednání nadstandardu:

vedoucí sestra, Andrea Růžičková, +420 311 551 002

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Služba nadstandarního pokoje zahrnuje pouze lepší standard hotelových služeb. V žádném případě neznamená odlišný přístup ošetřujícího personálu k pacientům.

Informace pro pacienty - pokyny před a po operaci TEP (totální endoprotéza)

 • Před operací TEP kyčelního kloubu je nutno si zajistit: francouzské hole nebo podpažní berle (poukaz na ně Vám vystaví ošetřující lékař v ambulanci). Pomůcky si vyzvedněte nejlépe ještě před operací, nastavte si správnou výšku a vyzkoušejte si chůzi bez zatížení operované končetiny. - lékař Vám může předepsat poukaz na WC nástavec, máte-li nízké WC nebo jste-li vyššího vzrůstu. - většina lůžek je nízká, doporučujeme proto podložit nohy postele tak, aby výška lehací plochy byla 45 cm. Pořiďte si tvrdší matraci. - nechte si doma v koupelně a na WC nainstalovat madla, která Vám umožní snazší vstávání, odstraňte práhy a volně položené koberečky (v začátku byste o ně mohli zakopávat) - rehabilitace po propuštění: Další rehabilitace po propuštění z nemocnice není nutná u všech pacientů a záleží na vašem zdravotním stavu, doporučení lékaře a rodinném zázemí. Pokud se pro následnou rehabilitaci rozhodnete, musíte si ji zajistit sami s předstihem (nejlépe 1 - 2 měsíce před operací) v některém z rehabilitačních zařízení (kontakty Vám sdělí lékař a zároveň vypíše žádost) - máte-li nadváhu, snižte svoji hmotnost abyste předešli možným pooperačním komplikacím - do nemocnice si vezměte pevnou obuv bez šněrování s protiskluzovou podrážkou, malý polštářek Po operaci TEP kyčle: Po operaci je nutné dodržovat režimová opatření, která mají zabránit vykloubení implantované endoprotézy: - nekřižte dolní končetiny - v leže, v sedě, ve stoji. - nesedejte na židli bez opěradla, do měkkých a hlubokých křesel, na nízkou toaletní mísu nebo na nízkou postel - používejte židle s opěrkami na ruce, zejména kvůli vstávání. Pokud takovou židli nemáte, nesedejte si aniž byste měli po ruce berle, hole nebo stůl - nikdy nekrčte a nepřitahujte operovanou končetinu směrem k hrudníku více, než do prvého úhlu, tj 90° - operovanou končetinu držte při posazování i vstávání stále před sebou, nesmíte ji zasunout pod židli. Musíte si pomoci pouze zdravou končetinou a holí, nebo se opřít o stůl - při vstávání z WC používejte madla - nechoďte po mokrém a kluzkém terénu - v zimě používejte protiskluzové nástavce na berle - nedělejte práci v předklonu a nezvedejte ze země předměty - boty (ne šněrovací) obouvejte pomocí dlouhé nazouvací lžíce, ponožky navlékejte za pomoci druhé osoby nebo navlékače - neležte a nespěte na operovaném boku, nepřetáčejte se přes operovaný bok minimálně 2 měsíce - při ležení na zdravém boku nebo otáčení se na břicho, si vkládejte mezi kolena tuhý polštářek - nevytáčejte koleno směrem dovnitř při stoji, sedu či lehu - operovanou končetinu krčte v leže pouze sunutím po podložce - na posteli se posazujte pomocí vzepřených rukou za zády Všechny tyto zásady dodržujte minimálně 3 měsíce po operaci. Po dobu šesti měsíců od operace budete užívat léky zabraňující tvorbě krevních sraženin ("na ředění"). Pravidelné kontroly v ortopedické ambulanci jsou za normálních okolností po 6 týdnech, 3 měsících, 6 měsících a dále 1x ročně.
 • Co si vzít s sebou do nemocnice:
  • pyžamo
  • spodní prádlo
  • župan
  • přezutí
  • předměty osobní hygieny
  • ručník, žínka
  • doklady zdravotní pojišťovny
  • berle, hole a další pomůcky, které budete po operaci potřebovat (poukaz na ně Vám předem vypíše lékař)
  • užívané léky (na předpokládanou dobu hospitalizace)
  • cenné předměty a peníze: cenné předměty a peníze si můžete uložit v centrálním trezoru nemocnice. Obdržíte písemný doklad o úschově, proti němuž Vám budou předměty vydány při propuštění z nemocnice. Nemocnice není zodpovědná za ztrátu předmětů volně přístupných a uložených mimo místo určení. Doporučujeme, abyste si ve vlastním zájmu nebrali do nemocnice větší finanční obnos a cenné předměty
  • šatstvo a osobní předměty: K uložení šatstva během pobytu v nemocnici slouží šatník na pokoji, předměty denní osobní potřeby lze uložit do nočního stolku vedle lůžka.
  • léky: Během pobytu v nemocnici Vám všechny léky předepisuje Váš ošetřující lékař a dodává zdravotní sestra. Užíváte-li některé léky k léčbě specifického onemocnění, vezměte si je s sebou do nemocnice a odevzdejte při příchodu na oddělení zdravotní sestře. Váš ošetřující lékař je zařadí do spektra léků, které Vám budou podávány během nemocniční léčby. Protože je velmi důležité koordinovat Vaši celkovou léčbu, prosíme, neužívejte během pobytu v nemocnici žádné léky, o nichž neví ošetřující lékař - a to ani ty, které běžně užíváte doma (na předpis i zakoupené). Všechny potřebné léky budete dostávat od zdravotních sester v předepsané dávce a stanovený čas.
 • příjem pacientů - K příjmu se dostavte den před plánovanou operací mezi 8. a 9. hodinou. Na příjem nemusíte chodit nalačno a doporučujeme den před operací hodně pít!!! S sebou si vezměte občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny. Přijďte na oddělení, kde zazvoníte na zvonek "příjem" a vyčkáte dalších pokynů zdravotní sestry. Poté budete odeslán/a na anesteziologickou ambulanci ke kontrole všech předoperačních vyšetření. Domluvíte se s lékařem na typu anestézie a budou Vám zodpovězeny případné otázky týkající se anestézie. Na oddělení se Vás ujme příjmová sestra, která vypíše potvrzení o pracovní neschopnosti, zaeviduje Vás, zajistí případná vyšetření, která naordinoval anesteziolog, seznámí Vás s chodem a uspořádáním oddělení i ostatním personálem. Během dopoledne Vás přijme ještě lékař - ortoped. Pokud již nebudete absolvovat další vyšetření, můžete se volně pohybovat po areálu nemocnice (nikoli mimo něj!), ale vždy nahlaste sestře, že opouštíte oddělení. Ve všech prostorách nemocnice platí zákaz kouření! V případě, že jdete na operaci v pondělí, je nutné se na příjem dostavit již v pátek, po provedení veškerých nezbytností spojených s příjmem (viz. výše), můžete jít domů (na propustku) a na oddělení se dostavíte v neděli mezi 17.- 18. hodinou (jíst i pít můžete!)
 • co Vás čeká před operací? Večer před operací: - osprchujte se - před 22. hodinou dostanete jednu malou a nebolestivou injekci pod kůži (nejč. do břicha) a podle ordinace anesteziologa jednu tabletu léku, který Vám umožní lépe se před výkonem vyspat - pokud půjdete po operaci (nejč. po TEP) na JIP (jednotku intenzivní péče), sbalte si do malé taštičky předměty osobní hygieny, léky, kompenzační pomůcky (brýle, naslouchadla apod.), mobilní telefon - od půlnoci nesmíte jíst, pít kouřit a to ani v případě, že jste se rozhodli pro výkon ve svodné anestézii (tzv. blok). Dodržením těchto zásad snížíte možná rizika anestézie Ráno před operací: - osprchujete se, pokud jste tak neučinili večer - lehněte si zpět na lůžko a minimálně 30 minut nedávejte dolní končetiny z lůžka - poté si navlékněte elastickou punčochu na zdravou (neoperovanou) končetinu, je to nutná prevence vzniku zánětu žil v dolních končetinách - podle ordinace anesteziologa je možné, že Vám bude ráno sestra podá premedikaci v podobě léků (většinou Oxazepam, Dithiaden), které zmírní obavy z operace a snižují případné komplikace anestézie (alergickou reakci). - trpíte-li cukrovkou, bude Vám ráno odebrána krev z prstu na vyšetření hladiny glykémie a poté dostanete infúzi s inzulínem, která vykape před odjezdem na sál - menší infúzi můžete dostat i v jiných případech (např. pacienti s alergií nebo respiračními potížemi) - před odjezdem na sál, Vás sestra upozorní a požádá abyste si došel na WC - odložíte všechny šperky, vč. peercingu a vyjmete zubní protézu, pokud ji máte - těsně před odjezdem můžete dostat ještě injekci do svalu - podle ordinace anesteziologa - na sál odjedete v doprovodu sestry a sanitárky na lůžku - na překladišti operačních sálů se svléknete. Ponechat si můžete pouze jednorázové kalhotky, které jsou k dostání ve zdravotnických potřebách nebo u sester na oddělení (15 Kč). - poté si Vás převezme personál operačních sálů
 • co Vás čeká po operaci? - po operaci budete do odeznění anestézie (30 min. - 2 hod.) na dospávacím pokoji, který je součástí operačních sálů - poté si Vás převezme sestra z oddělení a sanitář, kteří Vás převezou zpět na oddělení - po operaci TEP (endoprotézy) budete převezen na JIP, kde budete sledováni do stabilizování Vašeho stavu (nejčastěji do druhého dne) a vrátíte se zpět na oddělení - při odjezdu ze sálů můžete mít ještě infúzi a drén, který odvádí zbytky krve z operovaného místa - poté se režim odvíjí od typu anestézie 1) pokud jste po celkové anestezii - CA (byli jste uspáni): - nesmíte ještě zhruba 2 hodiny jíst a pít. Poté se můžete napít čaje (perlivé vody a limonády způsobují zvracení!), pokud se Vám nechce zvracet a cítíte se dobře, můžete pít normálně - vstávání z lůžka je individuální a záleží na tom, jak se cítíte a na druhu operačního výkonu. První vstávání z lůžka je vždy za přítomnosti sestry!!! Většina pacientů vstává druhý den ráno. - při bolesti dostanete ordinována analgetika (tablety i injekce) nebo silnější opiáty (injekční) 2) pokud jste po epidurální anestezii - EDA (tzv. "blok", necítíte dolní polovinu těla) - nesmíte si 6 hodin po příjezdu ze sálu sedat a zvedat hlavu, budete ležet rovně bez polštáře (je to nutné, abyste předešli komplikacím anestézie - bolesti hlavy, zvracení) - ve chvíli kdy začnete cítit dolní končetiny natolik, abyste se udeřeli na boku, je možné vás přetočit na bok, pokud to druh operačního výkonu umožňuje - pokud nezvracíte, můžete pít ihned po příjezdu na pokoj - vstávání z lůžka po EDA je individuální (většinou druhý den ráno) a záleží na tom jak se cítíte a na druhu operačního výkonu. První vstávání je vždy se sestrou!!! - při bolesti dostanete ordinována analgetika (tablety i injekce) nebo opiáty (injekční) 3) pokud jste po tzv. kotníkovém bloku nebo lokální anestezii LA (znecitlivění pichem) - můžete jíst i pít ihned po příjezdu na pokoj - pokud se cítíte dobře, můžete vstávat v doprovodu sestry ihned jakmile začnete znecitlivělou část cítit - výjímkou jsou výkony na noze a chodidlech, kde byste měli zůstat ležet minimálně 6 hodin, abyste předešli případnému krvácení
 • propuštění - O propuštění Vás během ranní vizity informuje ošetřující lékař. Předběžnou délku hospitalizace, podle operačního výkonu, by Vám měl sdělit Váš lékař již před operací. Prosíme Vás o zajištění si odvozu z nemocnice v dopoledních hodinách, nejlépe do 10 hodin. Sanitku při propuštění domů poskytujeme jen ve výjímečných případech! Všechny informace týkající se kontrol a režimu po operaci v dalších dnech, budete mít v propouštěcí zprávě, kterou obdržíte pro lékaře, který Vás operoval. Stejná propouštěcí zpráva bude do pěti pracovních dnů poslána i Vašemu praktickému lékaři. Společně se zprávou dostanete i potvrzení o pracovní neschopnosti, popř. recept na léky, které budete dále užívat.

Předoperační vyšetření

Posloupnost předoperačního vyšetření. Základní předoperační vyšetření provede Váš praktický lékař ambulantně. Vyšetření zahrnuje odběry krve, EKG, popřípadě rentgen srdce jste-li kuřák nebo starší 50 let. Doporučujeme zajistit si toto vyšetření včas (nejméně týden před operací, ne však starší 4 týdnů - jste-li zdráv a 2 týnů trpíte-li chronickým onemocněním). V případě, že nebudete mít výsledky a lékařský závěr při příjmu, bude Vaše operace odložena!

* Pokud trpíte chronickým onemocněním nebo jste starší 50 let, doporučí Vás praktický lékař k internímu vyšetření.

* Užíváte-li hormonální antikoncepci, vysaďtě ji měsíc před plánovanou operací!!!

* Se všemi výsledky a závěrem od praktického (interního) lékaře se dostavíte den před operací do Nemocnice Hořovice, kde se provede anesteziologické předoperační vyšetření.

* Anesteziolog Vám po zhodnocení výsledků, které máte sebou a rozhovoru s Vámi doporučí typ anestezie, která je pro Vás nejvýhodnější. Je možné, že lékař bude chtít zopakovat některá vyšetření nebo doplnit další a proto je bezpodmínečně nutné, dostavit se k operaci den předem. Vyšetření Vám dodělají během dne na lůžkovém oddělení nebo v odborných ambulancích v NH. Uvědomte si prosím, že tato vyšetření mohou být časově náročná (některá trvají i několik hodin), proto není možné nastoupit do nemocnice v den operace nebo den předem večer!!! Na základě dodatečných vyšetření přichází na oddělení znovu anesteziolog, který je zhodnotí a dopíše tzv. premedikaci (podání léků před anestezií). Předoperační příprava k operaci má za cíl zabránit vážným komplikacím (trombóza, embolie, alegická reakce,...) a začíná již večer před operací! Přestože se Vám nástup do nemocnice ráno den před operací může zdát jako "zbytečná ztráta času", věřte, že tomu tak není a z organizačních důvodů není možné zajistit Vám kvalitní předoperační přípravu pokud nastoupíte až v den operace. Věříme, že zdraví je pro Vás to nejcennější a proto s ním nehodláte zbytečně hazardovat.

Ceny nadstandardních pokojů a lůžek:

Jednolůžkový pokoj 700 Kč/den

Dvoulůžkové a trojlůžkové pokoje nejsou hrazeny

Vyúčtování a placení:

Konečná částka za nadstandardní pokoj, event. nadstandardní stravu a nápoje se hradí na konci hospitalizace v pokladně NH. Platit můžete v pracovní dny do 14.30 hod. platební kartou nebo hotově. Mimo pracovní dobu, během víkendů a o svátcích, kdy je pokladna uzavřena, zaplatíte účet na oddělení (pouze hotově). V obou případech dostanete pokladní doklad o zaplacení. Platba za nadstandardní pokoj nezahrnuje poplatek za hospitalizaci na lůžku. Ten je vyúčtován zvlášť.

Objednání nadstandardu:

staniční sestra, Andrea Růžičková, +420 311 551 002

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Služba nadstandarního pokoje zahrnuje pouze lepší standard hotelových služeb. V žádném případě neznamená odlišný přístup ošetřujícího personálu k pacientům.

Kam na příjem přijít?

V den plánovaného příjmu se dostavte přímo na lůžkové oddělení ortopedie.

Informace pro pacienty - pokyny před a po operaci TEP (totální endoprotéza)

Před operací TEP kyčelního kloubu je nutno si zajistit:

francouzské hole nebo podpažní berle (poukaz na ně Vám vystaví ošetřující lékař v ambulanci). Pomůcky si vyzvedněte nejlépe ještě před operací, nastavte si správnou výšku a vyzkoušejte si chůzi bez zatížení operované končetiny. - lékař Vám může předepsat poukaz na WC nástavec, máte-li nízké WC nebo jste-li vyššího vzrůstu. - většina lůžek je nízká, doporučujeme proto podložit nohy postele tak, aby výška lehací plochy byla 45 cm. Pořiďte si tvrdší matraci. - nechte si doma v koupelně a na WC nainstalovat madla, která Vám umožní snazší vstávání, odstraňte práhy a volně položené koberečky (v začátku byste o ně mohli zakopávat) - rehabilitace po propuštění: Další rehabilitace po propuštění z nemocnice není nutná u všech pacientů a záleží na vašem zdravotním stavu, doporučení lékaře a rodinném zázemí. Pokud se pro následnou rehabilitaci rozhodnete, musíte si ji zajistit sami s předstihem (nejlépe 1 - 2 měsíce před operací) v některém z rehabilitačních zařízení (kontakty Vám sdělí lékař a zároveň vypíše žádost) - máte-li nadváhu, snižte svoji hmotnost abyste předešli možným pooperačním komplikacím - do nemocnice si vezměte pevnou obuv bez šněrování s protiskluzovou podrážkou, malý polštářek

Po operaci TEP kyčle:

Po operaci je nutné dodržovat režimová opatření, která mají zabránit vykloubení implantované endoprotézy: - nekřižte dolní končetiny - v leže, v sedě, ve stoji. - nesedejte na židli bez opěradla, do měkkých a hlubokých křesel, na nízkou toaletní mísu nebo na nízkou postel - používejte židle s opěrkami na ruce, zejména kvůli vstávání. Pokud takovou židli nemáte, nesedejte si aniž byste měli po ruce berle, hole nebo stůl - nikdy nekrčte a nepřitahujte operovanou končetinu směrem k hrudníku více, než do prvého úhlu, tj 90° - operovanou končetinu držte při posazování i vstávání stále před sebou, nesmíte ji zasunout pod židli. Musíte si pomoci pouze zdravou končetinou a holí, nebo se opřít o stůl - při vstávání z WC používejte madla - nechoďte po mokrém a kluzkém terénu - v zimě používejte protiskluzové nástavce na berle - nedělejte práci v předklonu a nezvedejte ze země předměty - boty (ne šněrovací) obouvejte pomocí dlouhé nazouvací lžíce, ponožky navlékejte za pomoci druhé osoby nebo navlékače - neležte a nespěte na operovaném boku, nepřetáčejte se přes operovaný bok minimálně 2 měsíce - při ležení na zdravém boku nebo otáčení se na břicho, si vkládejte mezi kolena tuhý polštářek - nevytáčejte koleno směrem dovnitř při stoji, sedu či lehu - operovanou končetinu krčte v leže pouze sunutím po podložce - na posteli se posazujte pomocí vzepřených rukou za zády Všechny tyto zásady dodržujte minimálně 3 měsíce po operaci. Po dobu šesti měsíců od operace budete užívat léky zabraňující tvorbě krevních sraženin ("na ředění"). Pravidelné kontroly v ortopedické ambulanci jsou za normálních okolností po 6 týdnech, 3 měsících, 6 měsících a dále 1x ročně.
Co si vzít s sebou do nemocnice:

 • pyžamo
 • spodní prádlo
 • župan
 • přezutí
 • předměty osobní hygieny
 • ručník, žínka
 • doklady zdravotní pojišťovny
 • berle, hole a další pomůcky, které budete po operaci potřebovat (poukaz na ně Vám předem vypíše lékař)
 • užívané léky (na předpokládanou dobu hospitalizace)
 • cenné předměty a peníze: cenné předměty a peníze si můžete uložit v centrálním trezoru nemocnice. Obdržíte písemný doklad o úschově, proti němuž Vám budou předměty vydány při propuštění z nemocnice. Nemocnice není zodpovědná za ztrátu předmětů volně přístupných a uložených mimo místo určení. Doporučujeme, abyste si ve vlastním zájmu nebrali do nemocnice větší finanční obnos a cenné předměty
 • šatstvo a osobní předměty: K uložení šatstva během pobytu v nemocnici slouží šatník na pokoji, předměty denní osobní potřeby lze uložit do nočního stolku vedle lůžka.
 • léky: Během pobytu v nemocnici Vám všechny léky předepisuje Váš ošetřující lékař a dodává zdravotní sestra. Užíváte-li některé léky k léčbě specifického onemocnění, vezměte si je s sebou do nemocnice a odevzdejte při příchodu na oddělení zdravotní sestře. Váš ošetřující lékař je zařadí do spektra léků, které Vám budou podávány během nemocniční léčby. Protože je velmi důležité koordinovat Vaši celkovou léčbu, prosíme, neužívejte během pobytu v nemocnici žádné léky, o nichž neví ošetřující lékař - a to ani ty, které běžně užíváte doma (na předpis i zakoupené). Všechny potřebné léky budete dostávat od zdravotních sester v předepsané dávce a stanovený čas.

Příjem pacientů

K příjmu se dostavte den před plánovanou operací mezi 8. a 9. hodinou. Na příjem nemusíte chodit nalačno a doporučujeme den před operací hodně pít!!! Nejprve se nahlaste na centrálním příjmu, kde budete potřebovat občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny. Po zaevidování půjdete na oddělení, kde zazvoníte na zvonek "příjem" a vyčkáte dalších pokynů zdravotní sestry. Poté budete odeslán/a na anesteziologickou ambulanci ke kontrole všech předoperačních vyšetření. Domluvíte se s lékařem na typu anestézie a budou Vám zodpovězeny případné otázky týkající se anestézie. Na oddělení se Vás ujme příjmová sestra, která vypíše potvrzení o pracovní neschopnosti, zaeviduje Vás, zajistí případná vyšetření, která naordinoval anesteziolog, seznámí Vás s chodem a uspořádáním oddělení i ostatním personálem. Během dopoledne Vás přijme ještě lékař - ortoped. Pokud již nebudete absolvovat další vyšetření, můžete se volně pohybovat po areálu nemocnice (nikoli mimo něj!), ale vždy nahlaste sestře, že opouštíte oddělení. Ve všech prostorách nemocnice platí zákaz kouření! V případě, že jdete na operaci v pondělí, je nutné se na příjem dostavit již v pátek, po provedení veškerých nezbytností spojených s příjmem (viz. výše), můžete jít domů (na propustku) a na oddělení se dostavíte v neděli mezi 17.- 18. hodinou (jíst i pít můžete!)

Co Vás čeká před operací?

Večer před operací: - osprchujte se - před 22. hodinou dostanete jednu malou a nebolestivou injekci pod kůži (nejč. do břicha) a podle ordinace anesteziologa jednu tabletu léku, který Vám umožní lépe se před výkonem vyspat - pokud půjdete po operaci (nejč. po TEP) na JIP (jednotku intenzivní péče), sbalte si do malé taštičky předměty osobní hygieny, léky, kompenzační pomůcky (brýle, naslouchadla apod.), mobilní telefon - od půlnoci nesmíte jíst, pít kouřit a to ani v případě, že jste se rozhodli pro výkon ve svodné anestézii (tzv. blok). Dodržením těchto zásad snížíte možná rizika anestézie Ráno před operací: - osprchujete se, pokud jste tak neučinili večer - lehněte si zpět na lůžko a minimálně 30 minut nedávejte dolní končetiny z lůžka - poté si navlékněte elastickou punčochu na zdravou (neoperovanou) končetinu, je to nutná prevence vzniku zánětu žil v dolních končetinách - podle ordinace anesteziologa je možné, že Vám bude ráno sestra podá premedikaci v podobě léků (většinou Oxazepam, Dithiaden), které zmírní obavy z operace a snižují případné komplikace anestézie (alergickou reakci). - trpíte-li cukrovkou, bude Vám ráno odebrána krev z prstu na vyšetření hladiny glykémie a poté dostanete infúzi s inzulínem, která vykape před odjezdem na sál - menší infúzi můžete dostat i v jiných případech (např. pacienti s alergií nebo respiračními potížemi) - před odjezdem na sál, Vás sestra upozorní a požádá abyste si došel na WC - odložíte všechny šperky, vč. peercingu a vyjmete zubní protézu, pokud ji máte - těsně před odjezdem můžete dostat ještě injekci do svalu - podle ordinace anesteziologa - na sál odjedete v doprovodu sestry a sanitárky na lůžku - na překladišti operačních sálů se svléknete. Ponechat si můžete pouze jednorázové kalhotky, které jsou k dostání ve zdravotnických potřebách nebo u sester na oddělení (15 Kč). - poté si Vás převezme personál operačních sálů

Co Vás čeká po operaci?

Po operaci budete do odeznění anestézie (30 min. - 2 hod.) na dospávacím pokoji, který je součástí operačních sálů - poté si Vás převezme sestra z oddělení a sanitář, kteří Vás převezou zpět na oddělení - po operaci TEP (endoprotézy) budete převezen na JIP, kde budete sledováni do stabilizování Vašeho stavu (nejčastěji do druhého dne) a vrátíte se zpět na oddělení - při odjezdu ze sálů můžete mít ještě infúzi a drén, který odvádí zbytky krve z operovaného místa - poté se režim odvíjí od typu anestézie 1) pokud jste po celkové anestezii - CA (byli jste uspáni): - nesmíte ještě zhruba 2 hodiny jíst a pít. Poté se můžete napít čaje (perlivé vody a limonády způsobují zvracení!), pokud se Vám nechce zvracet a cítíte se dobře, můžete pít normálně - vstávání z lůžka je individuální a záleží na tom, jak se cítíte a na druhu operačního výkonu. První vstávání z lůžka je vždy za přítomnosti sestry!!! Většina pacientů vstává druhý den ráno. - při bolesti dostanete ordinována analgetika (tablety i injekce) nebo silnější opiáty (injekční) 2) pokud jste po epidurální anestezii - EDA (tzv. "blok", necítíte dolní polovinu těla) - nesmíte si 6 hodin po příjezdu ze sálu sedat a zvedat hlavu, budete ležet rovně bez polštáře (je to nutné, abyste předešli komplikacím anestézie - bolesti hlavy, zvracení) - ve chvíli kdy začnete cítit dolní končetiny natolik, abyste se udeřeli na boku, je možné vás přetočit na bok, pokud to druh operačního výkonu umožňuje - pokud nezvracíte, můžete pít ihned po příjezdu na pokoj - vstávání z lůžka po EDA je individuální (většinou druhý den ráno) a záleží na tom jak se cítíte a na druhu operačního výkonu. První vstávání je vždy se sestrou!!! - při bolesti dostanete ordinována analgetika (tablety i injekce) nebo opiáty (injekční) 3) pokud jste po tzv. kotníkovém bloku nebo lokální anestezii LA (znecitlivění pichem) - můžete jíst i pít ihned po příjezdu na pokoj - pokud se cítíte dobře, můžete vstávat v doprovodu sestry ihned jakmile začnete znecitlivělou část cítit - výjímkou jsou výkony na noze a chodidlech, kde byste měli zůstat ležet minimálně 6 hodin, abyste předešli případnému krvácení

Propuštění

O propuštění Vás během ranní vizity informuje ošetřující lékař. Předběžnou délku hospitalizace, podle operačního výkonu, by Vám měl sdělit Váš lékař již před operací. Prosíme Vás o zajištění si odvozu z nemocnice v dopoledních hodinách, nejlépe do 10 hodin. Sanitku při propuštění domů poskytujeme jen ve výjímečných případech! Všechny informace týkající se kontrol a režimu po operaci v dalších dnech, budete mít v propouštěcí zprávě, kterou obdržíte pro lékaře, který Vás operoval. Stejná propouštěcí zpráva bude do pěti pracovních dnů poslána i Vašemu praktickému lékaři. Společně se zprávou dostanete i potvrzení o pracovní neschopnosti, popř. recept na léky, které budete dále užívat.

Co si přinést speciálního?

 • veškeré výsledky předoperačních vyšetření
 • osobní věci:
  • elastické punčochy. Poukaz Vám napíše praktický nebo cévní lékař, popřípadě si je můžete zakoupit ve zdravotnických potřebách. Pokud elastické punčochy nepřinesete, budou Vám dolní končetiny bandážovány elastickým obinadlem.
  • podpažní berle nebo francouzské hole. Pokud je nevlastníte a lékař Vám je nepředepsal v uplynulé době 2 let, přidělíme Vám je na našem oddělení.

Výkony, pro které je třeba písemný informovaný souhlas

 • Totální náhrada kloubu (kyčelního, kolenního)
 • Artroskopie
 • Diagnosticko-terapeutický postup
 • Léčba zlomenin u dospělých

Vybavení pokojů

Oddělení ortopedie má 2 čtyřlůžkové, 4 třílůžkové, 1 dvoulůžkový a 5 jednolůžkových pokojů.

Obecné pokyny a informace

Co si přinést?

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (pas)
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • doporučení k hospitalizaci a výsledky předchozích vyšetření
 • průkaz pracovní neschopnosti (máte-li vystavený)
 • osobní věci:
  • pyžamo (noční úbor)
  • župan
  • přezutí (neklouzavé, pohodlné, bez podpatku)
  • předměty osobní hygieny
  • ručník
  • pokud budete potřebovat něco speciálního, dozvíte se to od personálu oddělení a na stránkách pracoviště.
 • léky: během pobytu v nemocnici všechny léky předepisuje ošetřující lékař a podává sestra. Jestliže užíváte některé léky k léčbě specifického onemocnění, vezměte si je s sebou do nemocnice a odevzdejte po příchodu na oddělení sestře. Ošetřující lékař je zařadí mezi léky, které Vám budou podávány během pobytu v nemocnici. Neužívejte během pobytu v nemocnici žádné léky bez vědomí lékaře. Léky budete dostávat od sester v přesné dávce a v přesný čas.

S sebou nenoste: větší finanční obnos, cennosti, zbraně.

K uložení šatstva během pobytu v nemocnici slouží šatník, předměty denní osobní potřeby lze uložit do stolku vedle lůžka. Cenné věcí, šperky, větší finanční částky a důležité doklady doporučujeme uložit u ošetřujícího personálu.

Jaké dokumenty budete podepisovat?

Souhlas s hospitalizací

Součástí příjmu je podpis souhlasu s přijetím. Budete požádáni, abyste se vyjádřili k některým okolnostem pobytu v nemocnici, například poskytování informací o Vašem zdravotním stavu blízkým osobám, použití identifikačního náramku pro bezpečné určení totožnosti atd.. Abyste se mohli připravit, můžete si formulář prohlédnout zde.

Souhlas s výkonem nebo operací

K provedení náročnějších diagnostických či léčebných výkonů budete požádáni o písemný souhlas na formuláři Informovaný souhlas pacienta. Najdete v něm obecné informace o operaci nebo výkonu, jeho přínosu a také o možných komplikacích. Podrobné vysvětlení a individuální postup léčby Vám sdělí ošetřující lékař.

Vybavení pokojů

Každý pokoj je vybavený toaletou, umyvadlem a sprchovým koutem.

Za nadstandartní pokoj je považován jednolůžkový pokoj, který si lze předem objednat.

Nadstandardní jednolůžkový pokoj: 700,- Kč / noc

Návštěvy

Návštěvy v nemocnici jsou možné na všech odděleních.

Návštěvníky prosíme, aby respektovali zdravotní stav a kondici pacientů a přizpůsobili tomu své chování i délku návštěvy. Doporučené časy a režim návštěv se řídí Domácím řádem oddělení, který najdete na stránkách jednotlivých pracovišť. Trvalou přítomnost blízké osoby umožňujeme na základě domluvy.

Upozorňujeme, že návštěvy mohou být omezeny v případě epidemiologicky nepříznivé situace.

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

Jídelníček

Během pobytu na nadstandardním lůžku si můžete v případech, kdy Vám zdravotní stav umožní běžnou dietu, vybrat jídlo z Jídelníčku. Zobrazit jídelníček

Doporučené časy pro návštěvy na oddělení ortopedie jsou každý den od 14:00-18:00 nebo podle osobní domluvy. Pro intenzívní lůžka (IMP) – pouze na základě domluvy.

Obecné pokyny a informace

Návštěvy

Návštěvy v nemocnici jsou možné na všech odděleních.

Návštěvníky prosíme, aby respektovali zdravotní stav a kondici pacientů a přizpůsobili tomu své chování i délku návštěvy. Doporučené časy a režim návštěv se řídí Domácím řádem oddělení, který najdete na stránkách jednotlivých pracovišť. Trvalou přítomnost blízké osoby umožňujeme na základě domluvy.

Upozorňujeme, že návštěvy mohou být omezeny v případě epidemiologicky nepříznivé situace.

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

Ortopedická ambulance I.

Kontakt na ordinaci: 14 500 (bez předvolby)

Právě ordinuje: MUDr. Milan Pastucha

Důležité informace

Ortopedická ambulance se zabývá především prevencí, léčbou a rehabilitací poruch a onemocnění podpůrného a pohybového aparátu. Dále se zabývá i ošetřováním úrazů a poúrazových poškození pohybového aparátu. Zajišťujeme endoprotézy kyčelních a kolenních kloubů včetně péče o případné komplikace. Provádíme rekonstrukce statických deformit nohou a léčíme degenerativní onemocnění v oblasti ruky.

Ambulatní sestry - Eva Čepeláková, Hana Rážová

Ordinační doba

Den Hodiny
MUDr. Milan Pastucha Po 8:00 – 15:00 15:30 – 18:00
MUDr. Zdeněk Poledník Po 15:30 – 18:00
- Ambulance po objednání, 13:00-14:00 hod. ambulantní výkony, 14:00-15:00 hod. doporučené kontrolyDen Hodiny
MUDr. Martin Derčalík Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Ambulance po objednání.Den Hodiny
MUDr. Petr Landsperský St 15:30 – 19:00
MUDr. Zdeněk Poledník St 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Lékaři ortopedie St 13:00 – 15:00
Protetik St* 13:00 – 15:00
8:00 - 9:00 SONO dětské kyčle
9:30 - 12:00 Ambulance po objednání
Sudý týden 13:00 - 15:00 protetika, (ort. vložky a boty) - konkretní termín u sestryDen Hodiny
MUDr. Jan Beščec Čt 15:30 – 19:00
MUDr. Petr Čapek Čt 15:30 – 19:00
MUDr. Martin Derčalík Čt 15:30 – 19:00
MUDr. Jaroslav Forman, jr. Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 19:00
Ambulance po objednání, 8:00 - 9:00 SONO dětské kyčleDen Hodiny
Lékaři ortopedie Po 13:00 – 15:00
MUDr. Adam Stryko 8:00 – 12:00
8:00 - 9.00 SONO - Dětské kyčle
9:30 - 12:00 Ambulance - po objednání
13:00 - 15:00 Ambulantní výkony - operační sálek