prohlédnout si oddělení ×

Ortopedické oddělení

Akreditované pracoviště ortopedie zajišťuje péči pacientům s degenerativním onemocněním pohybového aparátu, především nosných kloubů, včetně implantací totálních endoprotéz kyčelních a kolenních kloubů. Dále léčení chronických a úrazových onemocnění měkkých složek kloubů (artroskopie, plastiky předního zkříženého vazu). Nedílnou součástí péče je prevence vrozených dysplázií kyčelních kloubů novorozenců a jeho základní konzervativní léčba.

Lůžkové oddělení se nachází v přízemí hlavní budovy nemocnice. Součástí je také zajištění péče v ortopedické ambulanci. Tato část je situována rovněž do přízemí nemocnice.

Akreditované pracoviště ortopedie zajišťuje péči pacientům s degenerativním onemocněním pohybového aparátu, především nosných kloubů, včetně implantací totálních endoprotéz kyčelních a koleních kloubů, dále léčení chronických a úrazových onemocnění měkkých složek kloubů (artroskopie, plastiky předního zkříženého vazu). Nedílnou součástí péče je prevence vrozených dysplázií kyčelních kloubů novorozenců a jeho základní konzervativní léčba. Specializované výkony jsou po kompletním vyšetření odesílány na ortopedické pracoviště vyššího typu.

Čím se zabýváme

 • Endoprotetika pacientů s artrózou nosných kloubů, včetně revizních operací
 • Úrazy a poúrazové stavy měkkých částí velkých kloubů s neodkladnou i plánovanou operativou artroskopickou i klasickou
 • Ambulantní konzervativní terapie primární i sekundární artrózy nosných kloubů
 • Ambulantní operační terapie ortopedických onemocnění - syndrom karpálního tunelu, exstirpace burz...
 • Základní diagnostická péče o nemocné s primárními kostními tumory včetně dojednání specializované péče na vyšším pracovišti
 • Akutní traumatologie celého pohybového systému
 • Řešení poúrazových stavů a komplikací ortopedických výkonů
 • Diagnostika, prevence a léčba vrozených vývojových vad pohybového ústrojí, zejména zaměřeno na prevenci a konzervativní léčbu vývojové dysplazie kyčelních kloubů

Definice odbornosti

Ortopedie je chirurgický obor zabývající se anamnestickými daty, vyšetřením, diagnostikou, prevencí, léčením a rehabilitací vrozených nebo získaných onemocnění, deformacemi a funkčními problémy (úrazovými nebo neúrazovými) pohybového aparátu, nedílnou součástí oboru je soustavný výzkum a specializační i kontinuální vzdělávání. Studium a výzkum těchto onemocnění je považováno za nezbytné.

Nedílnou součástí oboru je traumatologie pohybového ústrojí. Ortopedie pracuje v součinnosti i s dalšími chirurgickými obory, především s všeobecnou chirurgií a traumatologií, dále pak neurologií, pediatrií, FBLR, lékařskou protetikou a obory komplementu.

Ortopedické oddělení je kmotrem Noháče jihoafrického v plzeňské ZOO.

Spektrum nejčastějších operačních zákroků

 • Endoprotéza kyčelního kloubu
 • Endoprotéza kolenního kloubu
 • Artroskopie kolenního kloubu
 • Artroskopie hlezenního kloubu
 • Artroskopie ramenního kloubu
 • Stabilizace ramenního kloubu
 • Operace epikondylitidy mediální x laterální
 • Operace útlakových syndromů
  • karpální tunel (n. medianus)
  • n. ulnaris
  • n. radialis
 • Výkony na šlachách
 • Operace deformit nohou
  • vbočený palec (hallux valgus)
  • hallux rigidus
  • příčně plochá noha
 • Odstranění kostních výrůstků různých lokalizací
 • Operace kostních defektů pomocí autologních či syntetických výplní
 • Operace pro Dupuytrenovu kontrakturu

Specifika Ortopedie Hořovice

1. Komplexní péče
Endoprotetika, artroskopická sekce, standardní ortopedické výkony kromě výkonů na páteři, dětská ortopedie – sonografie kyčlí, prevence.
2. Nadregionální působení
Přijímáme pacienty ze všech regionů bez nutnosti jakéhokoliv doporučení
3. Systém
Pracujeme efektivně a flexibilně, plán stanovujeme na cca 3 měsíce dopředu (včetně konkrétního data operačního zákroku). Respektujeme právo pacienta na soukromí. Snažíme se o co nejmenší zásah do fungování pacienta v rámci rodiny i zaměstnání.
4. Návaznost péče
Pacienti s endoprotézami jsou již 2. den po operaci plně mobilizovaní, 7. den zvládají samostatnou chůzi. Následná péče probíhá formou ústavní či ambulantní rehabilitace, kterou si pacient domlouvá individuálně před operací s dostatečným časovým předstihem. Výběr rehabilitačního zařízení ponecháváme plně na přání pacienta. Následné kontroly probíhají v našich místních či extarních ambulancích. Léčba je komplexní od indikace až po dlouhodobé kontroly.
5. Standardizace péče
Standardní postup přináší standardní výsledky. Standard je stanoven a kontrolován v rámci akreditace našeho pracoviště. I přes stanovené standardy je náš přístup k pacientovi individuální.
6. Možnost volby
Nadstandardní jednolůžkové pokoje.
7. Architektura oddělení s recepcí
Pacient má možnost neustálého kontaktu se sestrou, sestra je stále dostupná.
8. Rodinná péče
Operace je důležitá, ale její provedení pacient postřehne za delší dobu. Péči ošetřovatelského personálů a pocit, jaký si odnese z oddělení, jsou bezprostřední.
9. Odvoz z nemocnice
Po operaci endoprotézy na rehabilitaci či domů realizován sanitkou.

 

 

AMBULANCE

Ortopedická ambulance I Objednání tel. č. 14 500
Dětská ortopedie I Objednání tel. č. 14 500

 

ODDĚLENÍ

Kontakt na oddělení tel. č. 311 551 009
Informace o pooperačním stavu tel. č. 311 551 010
Objednání nadstandardního pokoje tel. č. 311 551 002
E-mail ortopedie@nemocnice-horovice.cz

 

Posloupnost předoperačního vyšetření

Základní předoperační vyšetření provede Váš praktický lékař ambulantně. Vyšetření zahrnuje odběry krve, EKG, popřípadě rentgen srdce jste-li kuřák nebo starší 50 let. Doporučujeme zajistit si toto vyšetření včas (nejméně týden před operací, ne však starší 4 týdnů - jste-li zdráv a 2 týnů trpíte-li chronickým onemocněním). V případě, že nebudete mít výsledky a lékařský závěr při příjmu, bude Vaše operace odložena!

 • Pokud trpíte chronickým onemocněním nebo jste starší 50 let, doporučí Vás praktický lékař k internímu vyšetření.
 • Užíváte-li hormonální antikoncepci, vysaďtě ji měsíc před plánovanou operací!!!
 • Se všemi výsledky a závěrem od praktického (interního) lékaře se dostavíte den před operací do Nemocnice Hořovice, kde se provede anesteziologické předoperační vyšetření.
 • Anesteziolog Vám po zhodnocení výsledků, které máte sebou a rozhovoru s Vámi doporučí typ anestezie, která je pro Vás nejvýhodnější. Je možné, že lékař bude chtít zopakovat některá vyšetření nebo doplnit další a proto je bezpodmínečně nutné, dostavit se k operaci den předem. Vyšetření Vám dodělají během dne na lůžkovém oddělení nebo v odborných ambulancích v NH. Uvědomte si prosím, že tato vyšetření mohou být časově náročná (některá trvají i několik hodin), proto není možné nastoupit do nemocnice v den operace nebo den předem večer!!! Na základě dodatečných vyšetření přichází na oddělení znovu anesteziolog, který je zhodnotí a dopíše tzv. premedikaci (podání léků před anestezií). Předoperační příprava k operaci má za cíl zabránit vážným komplikacím (trombóza, embolie, alegická reakce,...) a začíná již večer před operací! Přestože se Vám nástup do nemocnice ráno den před operací může zdát jako "zbytečná ztráta času", věřte, že tomu tak není a z organizačních důvodů není možné zajistit Vám kvalitní předoperační přípravu pokud nastoupíte až v den operace. Věříme, že zdraví je pro Vás to nejcennější a proto s ním nehodláte zbytečně hazardovat.

Příjem

V den plánovaného příjmu se dostavte přímo na lůžkové oddělení ortopedie.

Informace pro pacienty - pokyny před a po operaci TEP (totální endoprotéza):

Operace TEP kyčelního kloubu .pdf

Co si vzít s sebou do nemocnice

 • pyžamo
 • spodní prádlo
 • župan
 • přezutí
 • předměty osobní hygieny
 • ručník, žínka
 • doklady zdravotní pojišťovny
 • berle, hole a další pomůcky, které budete po operaci potřebovat (poukaz na ně Vám předem vypíše lékař)
 • užívané léky (na předpokládanou dobu hospitalizace)
 • cenné předměty a peníze: cenné předměty a peníze si můžete uložit v centrálním trezoru nemocnice. Obdržíte písemný doklad o úschově, proti němuž Vám budou předměty vydány při propuštění z nemocnice. Nemocnice není zodpovědná za ztrátu předmětů volně přístupných a uložených mimo místo určení. Doporučujeme, abyste si ve vlastním zájmu nebrali do nemocnice větší finanční obnos a cenné předměty
 • šatstvo a osobní předměty: K uložení šatstva během pobytu v nemocnici slouží šatník na pokoji, předměty denní osobní potřeby lze uložit do nočního stolku vedle lůžka.
 • léky: Během pobytu v nemocnici Vám všechny léky předepisuje Váš ošetřující lékař a dodává zdravotní sestra. Užíváte-li některé léky k léčbě specifického onemocnění, vezměte si je s sebou do nemocnice a odevzdejte při příchodu na oddělení zdravotní sestře. Váš ošetřující lékař je zařadí do spektra léků, které Vám budou podávány během nemocniční léčby. Protože je velmi důležité koordinovat Vaši celkovou léčbu, prosíme, neužívejte během pobytu v nemocnici žádné léky, o nichž neví ošetřující lékař - a to ani ty, které běžně užíváte doma (na předpis i zakoupené). Všechny potřebné léky budete dostávat od zdravotních sester v předepsané dávce a stanovený čas.

Co si přinést speciálního?

 • veškeré výsledky předoperačních vyšetření
 • osobní věci
 • elastické punčochy. Poukaz Vám napíše praktický nebo cévní lékař, popřípadě si je můžete zakoupit ve zdravotnických potřebách. Pokud elastické punčochy nepřinesete, budou Vám dolní končetiny bandážovány elastickým obinadlem.
 • podpažní berle nebo francouzské hole. Pokud je nevlastníte a lékař Vám je nepředepsal v uplynulé době 2 let, přidělíme Vám je na našem oddělení.

Výkony, pro které je třeba písemný informovaný souhlas

 • Totální náhrada kloubu (kyčelního, kolenního)
 • Artroskopie
 • Diagnosticko-terapeutický postup
 • Léčba zlomenin u dospělých

Příjem pacientů

K příjmu se dostavte den před plánovanou operací mezi 8. a 9. hodinou.
Na příjem nemusíte chodit nalačno a doporučujeme den před operací hodně pít!!!
Nejprve se nahlaste na centrálním příjmu, kde budete potřebovat občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny. Po zaevidování půjdete na oddělení, kde zazvoníte na zvonek "příjem" a vyčkáte dalších pokynů zdravotní sestry. Poté budete odeslán/a na anesteziologickou ambulanci ke kontrole všech předoperačních vyšetření.
Domluvíte se s lékařem na typu anestézie a budou Vám zodpovězeny případné otázky týkající se anestézie. Na oddělení se Vás ujme příjmová sestra, která vypíše potvrzení o pracovní neschopnosti, zaeviduje Vás, zajistí případná vyšetření, která naordinoval anesteziolog, seznámí Vás s chodem a uspořádáním oddělení i ostatním personálem.
Během dopoledne Vás přijme ještě lékař - ortoped. Pokud již nebudete absolvovat další vyšetření, můžete se volně pohybovat po areálu nemocnice (nikoli mimo něj!), ale vždy nahlaste sestře, že opouštíte oddělení.
Ve všech prostorách nemocnice platí zákaz kouření!
V případě, že jdete na operaci v pondělí, je nutné se na příjem dostavit již v pátek, po provedení veškerých nezbytností spojených s příjmem (viz. výše), můžete jít domů (na propustku) a na oddělení se dostavíte v neděli mezi 17.- 18. hodinou (jíst i pít můžete!)

Co Vás čeká před operací?

 • Večer před operací:

Osprchujte se. 
Před 22. hodinou dostanete jednu malou a nebolestivou injekci pod kůži (nejč. do břicha) a podle ordinace anesteziologa jednu tabletu léku, který Vám umožní lépe se před výkonem vyspat. 
Pokud půjdete po operaci (nejč. po TEP) na JIP (jednotku intenzivní péče), sbalte si do malé taštičky předměty osobní hygieny, léky, kompenzační pomůcky (brýle, naslouchadla apod.), mobilní telefon. 
Od půlnoci nesmíte jíst, pít kouřit a to ani v případě, že jste se rozhodli pro výkon ve svodné anestézii (tzv. blok). Dodržením těchto zásad snížíte možná rizika anestézie. 

 • Ráno před operací:

Osprchujete se, pokud jste tak neučinili večer. 
Lehněte si zpět na lůžko a minimálně 30 minut nedávejte dolní končetiny z lůžka, poté si navlékněte elastickou punčochu na zdravou (neoperovanou) končetinu, je to nutná prevence vzniku zánětu žil v dolních končetinách. 
Podle ordinace anesteziologa je možné, že Vám bude ráno sestra podá premedikaci v podobě léků (většinou Oxazepam, Dithiaden), které zmírní obavy z operace a snižují případné komplikace anestézie (alergickou reakci).
Trpíte-li cukrovkou, bude Vám ráno odebrána krev z prstu na vyšetření hladiny glykémie a poté dostanete infúzi s inzulínem, která vykape před odjezdem na sál - menší infúzi můžete dostat i v jiných případech (např. pacienti s alergií nebo respiračními potížemi). 
Před odjezdem na sál, Vás sestra upozorní a požádá abyste si došel na WC - odložíte všechny šperky, vč. peercingu a vyjmete zubní protézu, pokud ji máte.
Těsně před odjezdem můžete dostat ještě injekci do svalu - podle ordinace anesteziologa.
Na sál odjedete v doprovodu sestry a sanitárky na lůžku. 
Na překladišti operačních sálů se svléknete. Ponechat si můžete pouze jednorázové kalhotky, které jsou k dostání ve zdravotnických potřebách.
Poté si Vás převezme personál operačních sálů.

Co Vás čeká po operaci?

Po operaci budete do odeznění anestézie (30 min. - 2 hod.) na dospávacím pokoji, který je součástí operačních sálů. Poté si Vás převezme sestra z oddělení a sanitář, kteří Vás převezou zpět na oddělení.
Po operaci TEP (endoprotézy) budete převezen na pooperační pokoj na ortopedické oddělení, kde budete sledováni do stabilizování Vašeho stavu (nejčastěji do druhého dne) a následně vás převezeme zpět na standardní pokoj.
Při odjezdu ze sálů můžete mít ještě infúzi, poté se režim odvíjí od typu anestézie:
1) pokud jste po celkové anestezii - CA (byli jste uspáni): - nesmíte ještě zhruba 2 hodiny jíst a pít. Poté se můžete napít čaje (perlivé vody a limonády způsobují zvracení!), pokud se Vám nechce zvracet a cítíte se dobře, můžete pít normálně - vstávání z lůžka je individuální a záleží na tom, jak se cítíte a na druhu operačního výkonu. První vstávání z lůžka je vždy za přítomnosti sestry!!! Většina pacientů vstává druhý den ráno.
Při bolesti dostanete ordinována analgetika (tablety i injekce) nebo silnější opiáty (injekční)
2) pokud jste po epidurální anestezii - EDA (tzv. "blok", necítíte dolní polovinu těla) - nesmíte si 6 hodin po příjezdu ze sálu sedat a zvedat hlavu, budete ležet rovně bez polštáře (je to nutné, abyste předešli komplikacím anestézie - bolesti hlavy, zvracení) - ve chvíli kdy začnete cítit dolní končetiny natolik, abyste se udeřeli na boku, je možné vás přetočit na bok, pokud to druh operačního výkonu umožňuje - pokud nezvracíte, můžete pít ihned po příjezdu na pokoj - vstávání z lůžka po EDA je individuální (většinou druhý den ráno) a záleží na tom jak se cítíte a na druhu operačního výkonu. První vstávání je vždy se sestrou!!! - při bolesti dostanete ordinována analgetika (tablety i injekce) nebo opiáty (injekční)
3) pokud jste po tzv. kotníkovém bloku nebo lokální anestezii LA (znecitlivění pichem) - můžete jíst i pít ihned po příjezdu na pokoj - pokud se cítíte dobře, můžete vstávat v doprovodu sestry ihned jakmile začnete znecitlivělou část cítit - výjímkou jsou výkony na noze a chodidlech, kde byste měli zůstat ležet minimálně 6 hodin, abyste předešli případnému krvácení

Propuštění

O propuštění Vás během ranní vizity informuje ošetřující lékař. Předběžnou délku hospitalizace, podle operačního výkonu, by Vám měl sdělit Váš lékař již před operací. Prosíme Vás o zajištění si odvozu z nemocnice v dopoledních hodinách, nejlépe do 10 hodin.

Po operaci TEP poskytujeme převoz domů nebo na rehabilitaci sanitkou. Po ostatních výkonech poskytujeme sanitku jen ve výjímečných případech! Všechny informace týkající se kontrol a režimu po operaci v dalších dnech, budete mít v propouštěcí zprávě, kterou obdržíte pro lékaře, který Vás operoval. Další propouštěcí zprávu předáte praktickému lékaři. Společně se zprávou dostanete i potvrzení o pracovní neschopnosti, popř. recept na léky, které budete dále užívat.

Pokoje: 

Součástí oddělení jsou standardní i nadstandardní jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Vybavení pokojů: Pokoje jsou vybaveny elektricky ovládaným lůžkem, komfortním nábytkem, ledničkou a televizí. Dále má pacient možnost si objednat nadstandardní stravu podle jídelního lístku.

Rezervace pokojů:
Nadstandardní pokoje jsou pacienty hojně využívány a proto je nutné si je předem zarezervovat přímo u ošetřujícího lékaře při objednávání operace nebo telefonicky u ošetřujícího personálu: vedoucí sestra, Andrea Růžičková, +420 311 551 002

Ceny nadstandardních pokojů a lůžek:
Cenik_nadstandardni_pobytove_sluzby_2.pdf

Vyúčtování a placení:
Konečná částka za nadstandardní pokoj, event. nadstandardní stravu a nápoje se hradí na konci hospitalizace v pokladně NH. Platit můžete v pracovní dny do 14.30 hod. platební kartou nebo hotově. Mimo pracovní dobu, během víkendů a o svátcích, kdy je pokladna uzavřena, zaplatíte účet na oddělení (pouze hotově). V obou případech dostanete pokladní doklad o zaplacení. Platba za nadstandardní pokoj nezahrnuje poplatek za hospitalizaci na lůžku. Ten je vyúčtován zvlášť.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Služba nadstandarního pokoje zahrnuje pouze lepší standard hotelových služeb. V žádném případě neznamená odlišný přístup ošetřujícího personálu k pacientům.
  

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

Jídelníček

Během pobytu na nadstandardním lůžku si můžete v případech, kdy Vám zdravotní stav umožní běžnou dietu, vybrat jídlo z Jídelníčku. Zobrazit jídelníček

Polévky
0,30 l dle denní nabídky  
Pokrmy z vepřového masa
150g Vepřový řízek smažený, obloha 150,-
150g Vepřové medailonky, obloha (sýr, šunka, žampiony) 180,-
150g Vepřový steak se sýrovou omáčkou, obloha 150,-
Pokrmy z drůbežího masa
150g Kuřecí medailonky, obloha (šunka, sýr, žampiony) 160,-
150g Kuřecí řízek smažený, obloha 160,-
Pokrmy z ryb
200g Lososový steak se sýrovou omáčkou 180,-
Bezmasé pokrmy
150g Smažený sýr Eidam, obloha 140,-
200g Kuskus se zeleninou a sýrem 100,-
Přílohy
200g Vařený brambor 40,-
150g Hranolky 40,-
150g Dušená rýže 40,-
Saláty
150g Míchané saláty dle denní nabídky 40,-
250g Šopský salát, pečivo 80,-

 

Doporučené časy pro návštěvy na oddělení ortopedie jsou každý den od 14:00-18:00 nebo podle osobní domluvy.

Pro intenzívní lůžka (IMP) – pouze na základě domluvy.

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

Ceny nadstandardních pokojů a lůžek

Aktuální nabídku nadstandardních pobytových služeb najdete zde:

Cenik_nadstandardni_pobytove_sluzby.pdf

Vyúčtování a placení

Konečná částka za nadstandardní pokoj, event. nadstandardní stravu a nápoje se hradí na konci hospitalizace v pokladně NH. Platit můžete v pracovní dny do 14.30 hod. platební kartou nebo hotově. Mimo pracovní dobu, během víkendů a o svátcích, kdy je pokladna uzavřena, zaplatíte účet na oddělení (pouze hotově). V obou případech dostanete pokladní doklad o zaplacení. Platba za nadstandardní pokoj nezahrnuje poplatek za hospitalizaci na lůžku. Ten je vyúčtován zvlášť.

Objednání nadstandardu

vrchní sestra, Andrea Růžičková, +420 311 551 002

Důležité upozornění: Služba nadstandarního pokoje zahrnuje pouze lepší standard hotelových služeb. V žádném případě neznamená odlišný přístup ošetřujícího personálu k pacientům.

MUDr. Adam Stryko

/ Lékař ortopedického oddělení

Kontakt

Ordinační doba

Dětská ortopedie

Sono dětské kyčle - Ortopedická ambulance I.
8:00 – 9:00Ortopedická ambulance I.
9:30 – 12:00
* Sudý týden I Středa I 15:00 - 17:00 Protetika, ortopedické vložky a boty - termín k objednání u sestry tel. 311 551 014 MUDr. Landsperský - 1 x měsíčně