prohlédnout si oddělení ×

Psychologická ambulance

Psychologické pracoviště poskytuje prevenci, diagnostiku, léčbu a podporu duševních potíží, poruch a onemocnění dětským i dospělým, ambulantním i hospitalizovaným pacientům a jejich rodinným příslušníkům.

U hospitalizovaných pacientů si péči vyžádá ošetřující lékař po domluvě s pacientem.

Před objednáním v ambulanci je potřeba mít doporučení praktického či specializovaného lékaře.

V případě potřeby je možné poskytnout krizovou intervenci lidem, kteří prožívají z nejrůznějších příčin těžké období i bez doporučení lékaře.  Pracoviště neposkytuje speciální dětskou psychodiagnostiku. Děti do 16 let jsou přijímány do péče po předchozí domluvě a vyjasnění zakázky.

K diagnostice i psychoterapii je často potřeba více setkání, každé v rozsahu cca 50 minut. V případě diagnostiky si plánujeme setkání delší. Kromě rozhovoru využíváme k léčbě a úlevě další metody a techniky (nácvik relaxace, autogenní tréning, hypnoterapie, imaginace, práce s tělem, hlínou, pískovištěm, atd.). V případě dětských klientů pracujeme za přítomnosti alespoň jednoho rodiče. 

Lidé, kteří nejčastěji vyhledávají naši ambulanci:

 • úzkostní, depresivní nebo s jinými poruchami nálady
 • s fobiemi a strachy
 • vystaveni nadměrnému stresu a zátěži, traumatizovaní lidé 
 • psychosomaticky nemocní
 • s bolestmi, kde není zcela účinné jejich tlumení
 • závislí pacienti
 • lidé trpící obsesemi a nutkavými akty
 • s poruchami příjmu potravy, neorganickými poruchami spánku
 • v dlouhodobé péči máme pacienty psychiatricky nemocné
 • neurologicky nemocní
 • maminky během těhotenství a po porodu
 • u dětí pro výchovné obtíže, opoždění psychomotorického vývoje
 • dlouhodobě odlišný psychický vývoj
 • děti, adolescenti a dospělí, kteří potřebují krizovou intervenci
 • potřebují klinické poradenství


Umístění v areálu nemocnice:

 • 4. patro Nemocnice Hořovice

 

 

Objednání tel. č. 14 500

Psychologická ambulance

Objednání: 14500

Právě ordinuje: Mgr. Vendula Hakenová, Mgr. Nikol Kuchtová

Psychologické pracoviště poskytuje diagnostiku a léčbu duševních potíží ambulantním a hospitalizovaným pacientům.

Jak probíhá první návštěva: Pacient se objedná na recepci NH. Vstupní konzultace bývá delší, až 1,5 hodiny. Probereme s Vámi podrobně  potíže, možnosti vhodné péče a dalšího léčebného postupu.

Poskytovaná péče:

Psychologické vyšetření na žádost lékaře nebo jiného specialisty. 

Diagnostické vyšetření je prováděno formou rozhovoru a testových metod. V případě diagnostického vyšetření u dětí a dospívajících jsou do vyšetření zahrnuti i rodinní příslušníci.

Vyšetření pomáhá popsat pacientovi obtíže a jejich příčinu, popsat kognitivní funkce, osobnostní rysy a emotivitu. Psychologické vyšetření plánujeme do více dní.

Pracoviště neposkytuje dopravně-psychologické vyšetření a specializovanou dětskou psychodiagnostiku.

Krizová intervence

Krizová intervence je jednorázová či krátkodobá pomoc pro člověka, který se ocitl v náročné životní situaci, kterou nezvládá vlastními silami. Jedná se o pomoc zaměřenou na stabilizaci, orientaci v situaci, zhodnocení možností a rozhodování.

Psychoterapie

Využití psychologických prostředků ke zmírnění nebo odstranění potíží.

Podporujeme pacienta v získání vhledu do života, v porozumění sama sobě a dosažení změn. Jedná se o pravidelné setkávání a v procesu se využívají vědecky ověřené postupy. Na cílech psychoterapie se pacient domlouvá společně s terapeutem. Terapeutické sezení trvá 45-50 min.

Aktuálně jsou kapacity pro psychoterapii plně obsazené. Vzhledem k vytíženosti pracoviště nejsme bohužel schopni garantovat čekací dobu.

Psychologické poradenství

Konzultace při řešení konkrétního problému nebo situace v rozsahu do 8 setkání.

 

 

 

 

 

 

Ordinační doba

Den Hodiny
Mgr. Vendula Hakenová Po 7:30 – 11:30 12:00 – 14:00
Mgr. Monika Filusová 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Mgr. Vendula Hakenová Út 7:30 – 9:30 13:00 – 14:00
Mgr. Vendula Hakenová St 7:30 – 9:30 13:00 – 14:00
Mgr. Monika Filusová 13:00 – 17:00
Mgr. Vendula Hakenová Čt 7:30 – 11:30 12:00 – 13:00
Mgr. Nikol Kuchtová 7:30 – 11:30 14:00 – 15:00
Mgr. Monika Filusová 9:00 – 12:00 14:00 – 17:00
Mgr. Monika Filusová 9:00 – 12:00 13:00 – 14:00