prohlédnout si oddělení ×

Neurologické oddělení

Neurologické oddělení zajišťuje diagnostiku a léčbu celého spektra onemocnění nervového systému, tedy mozku, periferních nervů a dalších struktur. Pro hospitalizované pacienty jsou k dispozici standardní lůžka, monitorovaná lůžka intermediální péče a monitorovaná lůžka intenzivní péče. U pacientů na standardních lůžkách je možnost trvalého monitorování srdeční činnosti (EKG telemetrie). Díky úzké spolupráci s ostatními odděleními nemocnice a specializovanými centry v nemocnicích vyššího typu je zajištěna plnohodnotná péče o pacienta.

Neurologické oddělení zajišťuje diagnostiku a léčbu těchto onemocnění:

 • vertebrogenní obtíže od prostých bolestí zad po kořenové syndromy při výhřezu meziobratlové ploténky
 • nemoci svalové – myopatie, myotonie, myozitidy, polymyalgie
 • poruchy nervosvalového přenosu – myasthenie, myasthenické sy.
 • postižení periferních nervů – polyneuropatie, mononeuropatie, kraniální neuropatie – zejména periferní paresa n. VII, III, neuralgie trigeminu, postižení brachiálního nebo lumbálního plexu, úžinové sy
 • onemocnění míchy – vaskulární myelopathie, zánětlivé myelitidy, míšní nádory, degenerativní míšní procesy
 • demyelinizační choroby – roztroušená skleróza,…
 • cévní mozkové příhody včetně možnosti podání trombolýzy ve spolupráci se spádovým Iktovým centrem
 • mozkové nádory ve spolupráci s neurochirurgy a onkology
 • postižení extrapyramidového systému – Parkinsonova choroba, Parkinson plus, hepatolentikulární degenerace, hyperkineticko-hypotonické syndromy,…
 • epilepsie a epileptické syndromy
 • dalších záchvatová onemocnění – např. neuralgie n. V, IX, Menierova choroba, migrenozní cefalea
 • neuroinfekce s následným předáním do péče specializovaného infekčního oddělení

 

AMBULANCE

Objednání tel. č. 14 500
EMG tel. č. 311 552 019 
Výsledky vyšetření tel. č. 311 552 014 / 311 552 015 / 311 552 016

 

ODDĚLENÍ

Informace o zdravotním stavu pacienta tel. č. 311 552 002 / 311 552 003 
Intermediární péče (IMP) tel. č. 311 552 013
Obejednání nadstandardního pokoje tel. č. 311 552 008

 

 

V den plánovaného příjmu se dostavte přímo na neurologické oddělení nejpozději do 9:00 hodin.

Jdu na operaci

Souhlas s výkonem nebo operací

K provedení náročnějších diagnostických či léčebných výkonů budete požádáni o písemný souhlas na formuláři Informovaný souhlas pacienta. Najdete v něm obecné informace o operaci nebo výkonu, jeho přínosu a také o možných komplikacích. Podrobné vysvětlení a individuální postup léčby Vám sdělí ošetřující lékař. 

Režim oddělení

Na standardním oddělení: ranní 8:00 - 10:00 hod, večerní 17:00 - 18:00 hod.
Na pokoji IMP: ranní 9:00 - 10:00 hod., večerní 18:00 – 19:00 hod.
Primářské vizity probíhají 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek od 9:00 - 12:00 hod.

Podávání stravy

Snídaně: 7:15 - 7:30 hod.
Oběd: 11:00 - 11:30 hod.
Svačina: 15:00 - 15:30 hod.
Večeře: 17:00 - 17:30 hod.

Polední klid a spánek

Polední klid: 12:30 hod – do 14:30 hod.
Noční klid: 22:00 hod – 7:00 hod.

Ticho a klid léčí. Nerušte ostatní pacienty hlučným chováním, budťe tolerantní a ohleduplní. V těchto hodinách si vypněte své mobilní telefony nebo je nastavte na tichý režim.

Vybavení pokojů

Každý pokoj je vybavený toaletou, umyvadlem a sprchovým koutem. Pokoje jsou jednolůžkové (nadstandardní), dvoulůžkové a trojlůžkové.

Jídelníček

Během pobytu na nadstandardním lůžku si můžete v případech, kdy Vám zdravotní stav umožní běžnou dietu, vybrat jídlo z Jídelníčku. Zobrazit jídelníček

Polévky
0,30 l dle denní nabídky  
Pokrmy z vepřového masa
150g Vepřový řízek smažený, obloha 150,-
150g Vepřové medailonky, obloha (sýr, šunka, žampiony) 180,-
150g Vepřový steak se sýrovou omáčkou, obloha 150,-
Pokrmy z drůbežího masa
150g Kuřecí medailonky, obloha (šunka, sýr, žampiony) 160,-
150g Kuřecí řízek smažený, obloha 160,-
Pokrmy z ryb
200g Lososový steak se sýrovou omáčkou 180,-
Bezmasé pokrmy
150g Smažený sýr Eidam, obloha 140,-
200g Kuskus se zeleninou a sýrem 100,-
Přílohy
200g Vařený brambor 40,-
150g Hranolky 40,-
150g Dušená rýže 40,-
Saláty
150g Míchané saláty dle denní nabídky 40,-
250g Šopský salát, pečivo 80,-


Doporučené návštěvní hodiny
na oddělení neurologie jsou každý den od 14:00 - 18:00 hod., po domluvě s ošetřujícím personálem od 7:00 - 19:00 hod.

Na lůžkách intenzivní péče (IMP) je vhodné omezit počet osob na 2 osoby, návštěvy s dětmi do 3 let nejsou vhodné.


Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

Ceny nadstandardních pokojů a lůžek:

 

 • Jednolůžkový pokoj / nadstandardní pokoj 700 Kč/den

 • Dvoulůžkové a trojlůžkové pokoje nejsou hrazeny

Vyúčtování a placení:
Konečná částka za nadstandardní pokoj, event. nadstandardní stravu a nápoje se hradí na konci hospitalizace v pokladně NH. Platit můžete v pracovní dny do 14.30 hod. platební kartou nebo hotově. Mimo pracovní dobu, během víkendů a o svátcích, kdy je pokladna uzavřena, zaplatíte účet na oddělení (pouze hotově). V obou případech dostanete pokladní doklad o zaplacení. Platba za nadstandardní pokoj nezahrnuje poplatek za hospitalizaci na lůžku. Ten je vyúčtován zvlášť.

Objednání nadstandardu:

 • Jaroslava Štěpničková, vedoucí sestra: +420 311 552 008

 

Specializované poradny

Objednání: 14500

Protizáchvatová poradna

 • poradna zajištující komplexní diagnostickou a léčebnou péči pro celé spektrum pacientů s epilepsií či jiných poruch vědomí, součástí je i standardní EEG vyšetření

Poradna pro extrapyramidová onemocnění

 • poradna zajištuje diagnostiku a léčbu  pacientků s Parkinsonovou nemocí a jiných parkinsonských syndromů, pacientů s třesem a jinými extrapyramidovými poruchami /např. dystonií, abnormálními pohyby, choreou
 • možnost zajištění rehabilitace pro výše jmenované pacientky na Rehabilitačním oddělení v Berouně
 • možnost zajištění aplikace botulotoxinu u pacientů s cervikální dystonií ve spolupráci s lékaři naší EMG ambulance

Poradna pro závrativé stavy

 • poradna zajištuje komplexní diagnostiku a terapii všech forem závrativých stavů a poruch rovnováhy, spolupracuje  s ORL lékaři  ev. zajištuje superkonziliární vyšetření ve vyšších centrech

Poradna pro diagnostiku a terapii bolesti hlavy

 • poradna se zaměřuje na diagnostiku a léčbu pacientů s bolestí hlavy, zejména s komplikovými průběhy migreny, cluster headache, pacienty s více typy bolestí hlavy ev. pacientky s bolestí hlavy při nadužívání analgetik

Poradna pro cerebrovaskulární onemocnění

 • poradna zajištuje péči o pacienty po prodělané cévní mozkové příhodě v návaznosti na hospitalizaci na neurologickém lůžkovém oddělení, po prodělaném SAK  či mozkovém krvácení
 • cílem je optimální nastavení medikace sekundární prevence a tím snížení rizika recidivy cévní mozkové příhody,
 • zajištuje možnost následné rehabilitace či lázeňské péče u pacientků pro prodělené CMP
 • součastí vyšetření je i neurolosonografické vyšetření  extra i intrakraniálních tepen
 • indikovaní pacienti jsou odesíláni k superkonziliárnímu vyšetření do komplexních cerebrovaskulárních center

 Poradna pro poruchy kognitivních funkcí

 • poradna zabývající se diagnostikou pacientů s kognitivní poruchou s hlavním zaměřením na diagnostiku a lečbu Alzheimerovy demence a frontotemporální demence
 • součástí vyšetření jsou i screeningové protokoly pro pacienty se subjektivním kognitivním poklesem a mírnou kognitivní poruchou
 • k diagnostice onemocnění využíváme nejmodernější vyšetřovací  metody - CT, NMR mozku, DatScan, SPECT, ev. možnost likvorologického vyšetření, speciální diagnostické protokoly
 • součástí komplexní léčby je i možnost směřovat pacienty na sociální poradenství s cílem pomoci v sociální a právní problematice

Centrum spasticity

 • Regionální centrum spasticity Nemocnice Hořovice - Status Regionálního centra spasticity byl udělen v roce 2022. Vyšetřování a léčba pacientů probíhá v Nemocnici Hořovice ve spolupráci s RN Beroun, probíhá již několik let. V týmu který se o pacienty stará je neurolog, rehabilitační lékař, EMG laborantka, fyzio a erogoterapeuté a logoped (vyškolení v této problematice).
 • aplikace botulotoxinu: 1. patro ambulance EMG II. 7:45 - 15:00
 • vyšetření spastické parézy: Rehabilitační Nemocnice Beroun (po objednání)
 • Nemocnice Hořovice tělocvična suterén (-1 patro) - úterý 11:30 - 13:00
 • aplikace botulotoxinu z indikace: spastické parézy (po předchozím vyšetření), cervikální a jiné fokální dystonie, hemifaciálního spazmu a blefarospazmu

objednání:

 • Nemocnice Hořovice (vyšetření spastické parézy, aplikace botulotoxinu):
  cestou centrální recepce (pouze vyšetření spasticity)
  e-mail: botulotoxin@nemocnice-horovice.cz
  311 552 020 v pondělí a úterý mezi 10-15 hod.
 • Rehabilitační Nemocnice Beroun (vyšetření spastické parézy):             
  tel. 311 754 356

 

Ordinační doba

Protizáchvatová poradna
Den Hodiny
MUDr. Ing. Ivana Patáková, CSc. Po 15:30 – 18:00
MUDr. Petr Sobotka Čt 8:00 – 12:30Poradna pro závrativé stavy
Den Hodiny
MUDr. Mgr. Tomáš Bruthans Po 8:00 – 15:00Poradna pro diagnostiku a terapii bolesti hlavy
Den Hodiny
MUDr. Lívia Holičková Po 8:00 – 12:00 12:30 – 15:00
MUDr. Ing. Ivana Patáková, CSc. St 8:00 – 12:00
MUDr. Lívia Holičková 12:30 – 15:00
MUDr. Mgr. Tomáš Bruthans 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00Poradna pro cerebrovaskulární onemocnění
Den Hodiny
MUDr. Stanislava Adámková Čt 15:30 – 19:00Poradna pro poruchy kognitivních funkcí
Den Hodiny
MUDr. Kateřina Žantová 8:00 – 12:00Poradna spasticity
Den Hodiny
MUDr. Jana Pastuchová Út 11:30 – 13:00