prohlédnout si oddělení ×

Psychologická ambulance

Psychologické pracoviště poskytuje prevenci, diagnostiku, léčbu a podporu duševních potíží, poruch a onemocnění dětským i dospělým, ambulantním i hospitalizovaným pacientům a jejich rodinným příslušníkům.

U hospitalizovaných pacientů si péči vyžádá ošetřující lékař po domluvě s pacientem.

Před objednáním v ambulanci je potřeba mít doporučení praktického či specializovaného lékaře.

V případě potřeby je možné poskytnout krizovou intervenci lidem, kteří prožívají z nejrůznějších příčin těžké období i bez doporučení lékaře.  Pracoviště neposkytuje speciální dětskou psychodiagnostiku. Děti do 16 let jsou přijímány do péče po předchozí domluvě a vyjasnění zakázky.

K diagnostice i psychoterapii je často potřeba více setkání, každé v rozsahu cca 50 minut. V případě diagnostiky si plánujeme setkání delší. Kromě rozhovoru využíváme k léčbě a úlevě další metody a techniky (nácvik relaxace, autogenní tréning, hypnoterapie, imaginace, práce s tělem, hlínou, pískovištěm, atd.). V případě dětských klientů pracujeme za přítomnosti alespoň jednoho rodiče. 

Lidé, kteří nejčastěji vyhledávají naši ambulanci:

 • úzkostní, depresivní nebo s jinými poruchami nálady
 • s fobiemi a strachy
 • vystaveni nadměrnému stresu a zátěži, traumatizovaní lidé 
 • psychosomaticky nemocní
 • s bolestmi, kde není zcela účinné jejich tlumení
 • závislí pacienti
 • lidé trpící obsesemi a nutkavými akty
 • s poruchami příjmu potravy, neorganickými poruchami spánku
 • v dlouhodobé péči máme pacienty psychiatricky nemocné
 • neurologicky nemocní
 • maminky během těhotenství a po porodu
 • u dětí pro výchovné obtíže, opoždění psychomotorického vývoje
 • dlouhodobě odlišný psychický vývoj
 • děti, adolescenti a dospělí, kteří potřebují krizovou intervenci
 • potřebují klinické poradenství


Umístění v areálu nemocnice:

 • 4. patro Nemocnice Hořovice

 

 

Objednání tel. č. 14 500