prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 554 013 Umístění v nemocnici

Novorozenecké oddělení

Historie novorozeneckého oddělení hořovické nemocnice sahá až do roku 1961. V letech 1975-2000 se tu narodilo 400-700 dětí ročně a od roku 2005 se porodnost výrazně zvyšuje. V roce 2014 byl oddělení udělen statut Perinatologického centra intermediární péče s možností poskytovat péči novorozencům již od 31. týdne těhotenství. V roce 2018 zde proběhlo 1789 porodů. HORKÁ LINKA - 311 554 542 - Určena výhradně pro rady v oblasti kojení výživy, event. jiných problémů malých kojenců 24 hodin denně.

V naší nemocnici jsou přijímáni do péče novorozenci od 31. týdne těhotenství. Jejich péče zajištěna v rámci dvou samostatných oddělení. Oddělení fyziologických novorozenců disponuje 24 lůžky. Jednotka intenzivní péče má 10 intenzivních lůžek s plným technickým vybavením a 5 lůžek v systému rooming in. Oddělení zajišťuje i následnou ambulantní péči v rizikové poradně.

Standardní screeningová vyšetření prováděna na našem oddělení u všech novorozenců:

 • vyšetření na kataraktu – průhlednost oční čočky - pomocí ophtalmoskopu
 • mezi 48. -72. hodinou života je povinně odebrána krev na vyšetření metabolických vad, hypothyreozy (porucha štítné žlázy), CAH ( onemocnění nadledvin) a na cystickou fibrózu
 • ultrazvukové vyšetření kyčlí
 • ultrazvukové vyšetření ledvin (vyhledávání přítomnost vrozených vývojových vad)
 • vyšetření sluchu pomocí otoakustických emisí

Oddělení fyziologických novorozenců

Oddělení je součástí šestinedělí a poskytuje péči fyziologickým novorozencům v systému rooming in (dítě na pokoji společně s matkou). Děti maminek po císařském řezu nebo po komplikovaném porodu jsou umístěny na observačním boxe.

Po porodu je při dobrém klinickém stavu novorozence umožněn při přítomnosti další osoby (otec, dula, doprovod..) bonding po dobu 2 hod. přímo na porodním pokoji. V případě, že je maminka sama, je miminko umístěno na výhřevné lůžko v její bezprostřední blízkosti a bonding je prováděn intermitentně. Posléze je novorozenec společně s matkou převezen na oddělení šestinedělí. Na pokoji má každé miminko vlastní pojízdnou postýlku vybavenou monitorovacím přístrojem Baby Sense.

V prvních hodinách života je aplikován vitamín K (intramuskulární injekcí nebo ve formě kapek do pusy, dle přání rodičů či dle klinického stavu dítěte), kterého mají novorozenci nedostatek. Je nutný pro prevenci krvácivé (hemorrhagické) choroby.

Již od porodu je věnována největší pozornost kojení. Naším cílem je, aby co největší procento novorozenců odcházelo z našeho oddělení kojeno, neboť mateřské mléko je nejideálnější výživou pro každého novorozence. V průběhu pobytu se pravidelně 1-2x denně sleduje hmotnost novorozence. V prvních 3 dnech života je jeho hmotnostní úbytek 5-10 % zcela fyziologický. Od 2. dne života je na kůži novorozence monitorována žloutenka, a to pomocí kontaktního přístroje bilirubinometru. Při vyšší hodnotě je stanovena hladina bilirubinu v krvi a popřípadě zahájena fototerapie. Mezi 2.- 4. dnem života je standardně po domluvě s matkou snesen pupeční pahýl, jeho ponechání je možné. V průběhu hospitalizace jsou prováděna u všech novorozenců doporučená screeningová vyšetření.

Podmínkou propuštění je dobrý klinický stav novorozence, nastupující laktace, zastavení hmotnostního úbytku a nevýznamná žloutenka a samozřejmě i přání matky. Propuštění po spontánním porodu je většinou mezi 48. - 72. hodinou, po císařském řezu 5. - 6. den. Individuální přístup a časnější propuštění je po dohodě možné.

Oddělení šestinedělí má 24 lůžek, z toho:

 • 3 pokoje nadstandardní (1 lůžkové)
 • 3 pokoje nadstandardní (1 lůžko + 1 lůžko - doprovod dle obsazenosti oddělení)
 • 6 pokojů (2 lůžkové)
 • 1 pokoj IMP (3 lůžkový - pro maminky po císařském řezu)

Návštěvy denně: ideálně dopoledne 10 - 11 hod., odpoledne 13:30 – 19 hod.

Návštěvy jsou umožněny přímo na pokoji. Je vhodné, aby nebylo dotčeno soukromí každé maminky na více lůžkových pokojích.

Oddělení intenzivní novorozenecké péče

V roce 2014 byla otevřena nově vybudovaná jednotka intenzivní péče. Myšlenkou celého oddělení je co nejvíce přiblížit nemocné či nezralé dítě rodičům, proto oba rodiče mají za svým dítětem zcela neomezený přístup a jsou brzy zapojeni do péče. Celé oddělení je nejen špičkově medicínsky vybaveno, ale je i vizuálně ztvárněno tak, aby prostředí co nejvíce připomínalo domov, a ne nemocnici.

Na tomto oddělení je poskytována péče jak nezralým novorozencům již od 31. týdne těhotenství, tak donošeným novorozencům nejčastěji s poruchou poporodní adaptace nebo rozvojem jiných patologických stavů (infekce, metabolické rozlady, vrozené vývojové vady).

Dále do péče přijímáme novorozence z Perinatologických center v Praze a v Plzni, kteří k nám regionálně spadají. V neposlední řadě máme spolupráci s Klinikou dětské chirurgie v Motole, pro kterou poskytujeme následnou péči pro novorozence z celé České republiky, kteří čekají na definitivní chirurgické řešení především vrozených vývojových vad (atrezie jícnu, ileostomie).

Oddělení se skládá ze dvou boxů s celkem 10 intenzivními lůžky vybavené nejmodernější technikou. Každé místo je vybavené inkubátorem či výhřevným lůžkem, monitorem ke snímání životních funkcí a infuzními pumpami. Na oddělení je možnost zahájení neinvazivní ventilační podpory (nCPAP), pro krátkodobou umělou plicní ventilaci je k dispozici i ventilační přístroj. Nedílnou součástí oddělení jsou dva pokoje pro maminky (1 pokoj dvoulůžkový, 1 pokoj třílůžkový), které umožňují péči v systému rooming in po stabilizaci stavu miminka. Centrální monitorování je možné na celém oddělení včetně pokojů maminek.

Součástí týmu v péči o nezralé novorozence je i rehabilitační sestra, která dle nutnosti již na porodnici zahajuje rehabilitaci dle Vojty, dechovou rehabilitaci či orofaciální stimulaci.

Návštěvy: na jednotku intenzivní péče včetně pokojů maminek je umožněn přístup pouze rodičům, a to 24 hodin denně. Z hygienicko-epidemiologického hlediska není umožněn přístup malým dětem, sourozencům ani ostatním rodinným příslušníkům.

Rodičům, kterým se miminko narodilo předčasně, může pomoci také kniha „Narodilo se předčasně“, která provází rodiče prvním rokem nedonošeného dítěte. Autorkami jsou MUDr. Milena Dokoupilová, MUDr. Barbora Fišárková, Lenka Novotná a kol.

Poradna pro rizikové novorozence

V rizikové poradně jsou sledováni všichni novorozenci pod 35. týden těhotenství a novorozenci s problematickým poporodním průběhem. Ambulantní kontroly jsou prováděny v ambulanci při dětském oddělení v přízemí nemocnice. Další následná ambulantní péče (neurologická, oční a pneumologická) je k dispozici v areálu nemocnice.

Každé úterý a středu 10:00 - 15:30, čtvrtek 13:00 - 17:00 hod. po předchozím objednání na tel. čísle 311 554 013

Předporodní kurzy péče o novorozence

Součástí přípravy na porod jsou i novorozenecké předporodní kurzy, kde jsou nastávající maminky (event. otcové) informováni o průběhu péče o miminko od porodu až do jeho propuštění. Jsou jim vysvětlena všechna doporučená screeningová vyšetření, která budou u miminka během pobytu probíhat. Maminky mohou získat mnoho informací o kojení a péči o novorozence. Sraz: Konferenční místnost - jídelna pro zaměstnance nemocnice (přízemí hlavní budovy, vpravo za recepcí a dolů po schodech).

Tel. k objednání: 311 554 542

Kurz Poskytnutí první pomoci dětem do 1 roku věku

V rámci programu jsou řešeny příčiny, které mohou vést k nutnosti resuscitace novorozenců a malých kojenců, syndrom náhlého úmrtí kojenců a jeho prevence, podrobné vysvětlení a praktický nácvik resuscitace kojenců.
Sraz: Konferenční místnost - jídelna pro zaměstnance nemocnice (přízemí hlavní budovy, vpravo za recepcí a dolů po schodec

Tel. k objednání: 311 554 542

 • Monitory životních funkcí s centrálním monitoringem, EEG modulem a modulem ETCO2
 • Mobilní RDG přístroj
 • Inkubátory a výhřevná lůžka
 • Fototerapie a fototerapeutické postýlky
 • Dýchací přístroje k invazivní a neinvazivní podpoře dýchání novorozence
 • Resuscitátor Neopuff
 • Lineární dávkovače a infusní pumpy
 • Monitory dechu
 • Měřič bilirubinu – bilirubinometr
 • Glukometr
 • Otoread – měřidlo ke screeningovému vyšetření sluchu
 • Oftalmoskop – měřidlo ke screeningovému vyšetření průhlednosti oční čočky
 • Ultrazvuk

Předporodní kurzy - péče o novorozence

Termíny: každé 2. a 4. pondělí v měsíci od 13:30 hod
Cena: 200,- Kč / osobu (platí od 1. 11. 2018)
Kontakt: 311 554 542 (je nutné se předem telefonicky nahlásit)

 

Kurz Poskytnutí první pomoci dětem do 1 roku věku

Cena: 250,- Kč / osoba
Kontakt: 311 554 542 (je nutné se předem telefonicky nahlásit)

Poradna pro rizikové novorozence

Objednání: 311 554 013

Kontakt na ordinaci: 311 554 013

Specifikace poskytované péče:

 • V rizikové poradně jsou sledováni všichni novorozenci pod 35. týden těhotenství a novorozenci s problematickým poporodním průběhem.
 • Ambulantní kontroly jsou prováděny v ambulanci při dětském oddělení v přízemí nemocnice.
 • Další následná ambulantní péče (neurologická, oční a pneumologická) je k dispozici v areálu nemocnice.

 

Ordinační doba

Den Hodiny
Út 10:00 – 12:30 12:30 – 15:30
St 10:00 – 12:30 12:30 – 15:30
Čt 13:00 – 17:00
Po telefonické domluvě - 311 554 013

Umístění v nemocnici

V přízemí hlavní budovy, v prostorách před dětským oddělením.