prohlédnout si oddělení ×

Novorozenecké oddělení

Historie novorozeneckého oddělení hořovické nemocnice sahá až do roku 1961. V letech 1975-2000 se tu narodilo 400-700 dětí ročně a od roku 2005 se porodnost výrazně zvyšuje. V roce 2014 byl oddělení udělen statut perinatologického centra intermediární péče s možností poskytovat péči novorozencům již od 31. týdne těhotenství. HORKÁ LINKA - 311 554 542 - Určena výhradně pro rady v oblasti kojení výživy, event. jiných problémů malých kojenců 24 hodin denně.

V naší nemocnici jsou přijímáni do péče novorozenci od 31. týdne těhotenství. Jejich péče zajištěna v rámci dvou samostatných oddělení, oddělení fyziologických novorozenců a jednotkou intenzivní péče s intenzivními plně technicky vybavenými lůžky a lůžky v systému rooming in. Oddělení zajišťuje i následnou ambulantní péči v rizikové poradně.

Standardní screeningová vyšetření prováděna na našem oddělení u všech novorozenců:

 • vyšetření na kataraktu – průhlednost oční čočky - pomocí ophtalmoskopu
 • mezi 48. -72. hodinou života je povinně odebrána krev na vyšetření metabolických vad, hypothyreozy (porucha štítné žlázy), CAH (onemocnění nadledvin), cystickou fibrózu, SMA (svalovou muskulární atrofii) a SCID (porucha imunity)
 • ultrazvukové vyšetření kyčlí
 • ultrazvukové vyšetření ledvin (vyhledávání přítomnost vrozených vývojových vad)
 • vyšetření sluchu pomocí otoakustických emisí nebo BERY (vyšetření elektrických potenciálu mozkového kmene na akustický podnět)

Oddělení fyziologických novorozenců

Oddělení je součástí šestinedělí a poskytuje péči fyziologickým novorozencům v systému rooming in (dítě na pokoji společně s matkou). Děti maminek po císařském řezu nebo po komplikovaném porodu jsou první dny dle stavu maminky umístěny na observačním boxe.

Po porodu je miminko standardně uloženo na hrudník maminky k prvnímu seznámení, ale také současně k dotepání pupečníku, který přerušujeme až po 2-5 minutách.  Pokud si tatínek přeje, může si pupečník přestřihnout sám. Při dobrém klinickém stavu novorozence je dále umožněn při přítomnosti další osoby (otec, dula, doprovod..) bonding po dobu 2 hod přímo na porodním pokoji. V průběhu bondingu podporujeme časné přiložení k prsu, samopřisátí, ev. s malou dopomocí. V případě, že je maminka sama, je miminko umístěno na výhřevné lůžko v její bezprostřední blízkosti a bonding je prováděn intermitentně. Posléze je novorozenec společně s matkou převezen na oddělení šestinedělí. Na pokoji má každé miminko vlastní pojízdnou postýlku vybavenou monitorovacím přístrojem Baby Sense.  U dětí po císařském řezu umožňujeme krátký kontakt s maminkou hned na operačním sále a poté provádíme odložený bonding (cca 1 hodinu po porodu) na pooperačním pokoji v přítomnosti otce.

V prvních hodinách života je u všech novorozenců standardně aplikován vitamín K intramuskulární injekcí. Pokud rodiče před porodem či při porodu vysloví přání o jeho podání v kapkách, je jim vyhověno, pokud to klinický stav novorozence dovolí. Vitaminu K mají novorozenci nedostatek, je nutný pro prevenci krvácivé (hemorrhagické) choroby.

Již od porodu je věnována největší pozornost kojení. Naším cílem je, aby co největší procento novorozenců odcházelo z našeho oddělení kojeno, neboť mateřské mléko je nejideálnější výživou pro každé dítě. V průběhu pobytu se pravidelně 1-2x denně sleduje hmotnost novorozence. V prvních 3 dnech života je jeho hmotnostní úbytek 5-10 % zcela fyziologický.  Děti se prsu přikládají dle libosti, většinou v intervalu 2-4 hod.  Pouze v indikovaných případech je nutné kojení vážit. O nutnosti dokrmu (z medicínského důvodu – hypoglykemie) je matka informována.  Dle množství mateřského mléka jsou tyto děti dokrmovány pasterizovaným cizím mateřským mlékem.  Na oddělení je většinově v denním provozu přítomna vyškolená laktační poradkyně.

Od 2. dne života je na kůži novorozence monitorována žloutenka, a to pomocí kontaktního přístroje bilirubinometru. Při vyšší hodnotě je stanovena hladina bilirubinu v krvi a popřípadě zahájena fototerapie. Mezi 2.- 4. dnem života je po domluvě s matkou snesen pupeční pahýl nebo je ponechám ke spontánním odpadnutí. V průběhu hospitalizace jsou prováděna u všech novorozenců doporučená screeningová vyšetření.

Podmínkou propuštění je dobrý klinický stav novorozence, nastupující laktace, zastavení hmotnostního úbytku a nevýznamná žloutenka a samozřejmě i přání matky. Propuštění po spontánním porodu je většinou mezi 48. - 72. hodinou, po císařském řezu 4. - 6. den. Individuální přání, ambulantní porod a časnější propuštění je po dohodě možné.

Oddělení šestinedělí nabízí:

 • 3x nadstandardní pokoj (jednolůžkový)
 • 9x standardní pokoj (dvoulůžkový)
 • 1 pokoj IMP (třílůžkový)
 • dle obsazenosti oddělení je možné hospitalizovat na druhém lůžku otce

Návštěvy denně: standardně bez omezení (ideálně po 10:00 hod), v současné epidemiologické situace jsou zatím návštěvy omezeny pouze na tatínky a dobu 14:00-16:00 hod dle pravidel návštěvy v nemocnici.

Návštěvy jsou umožněny přímo na pokoji. Je vhodné, aby nebylo dotčeno soukromí každé maminky na více lůžkových pokojích.

Rodičům může v péči o miminko pomoci nová kniha „Co nás čeká na porodnici a co doma“, která obsahuje mnoho rad a vysvětlení problémů, se kterými se mohou rodiče setkat nejen na porodnici, ale i dále v domácím prostředí. Autory jsou MUDr. M. Dokoupilová a MUDr. M. Gregora.

Oddělení intenzivní novorozenecké péče

V roce 2014 byla otevřena nově vybudovaná jednotka intenzivní péče. Myšlenkou celého oddělení je co nejvíce přiblížit nemocné či nezralé dítě rodičům, proto oba rodiče mají za svým dítětem zcela neomezený přístup a jsou brzy zapojeni do péče. Celé oddělení je nejen špičkově medicínsky vybaveno, ale je i vizuálně ztvárněno tak, aby prostředí co nejvíce připomínalo domov, a ne nemocnici.

Na tomto oddělení je poskytována péče jak nezralým novorozencům již od od 30-31. týdne těhotenství, tak donošeným novorozencům nejčastěji s poruchou poporodní adaptace nebo rozvojem jiných patologických stavů (infekce, metabolické rozlady, vrozené vývojové vady).

Dále do péče přijímáme novorozence z Perinatologických center v Praze a v Plzni, kteří k nám regionálně spadají. V neposlední řadě máme spolupráci s Klinikou dětské chirurgie v Motole, pro kterou poskytujeme následnou péči pro novorozence z celé České republiky, kteří čekají na definitivní chirurgické řešení především vrozených vývojových vad (atrezie jícnu, ileostomie).

Oddělení se skládá ze dvou boxů s celkem 10 intenzivními lůžky vybavené nejmodernější technikou. Každé místo je vybavené inkubátorem či výhřevným lůžkem, monitorem ke snímání životních funkcí a infuzními pumpami. Na oddělení se standardně používá neinvazivní ventilační podpora (nCPAP), některých případech i krátkodobá umělá plicní ventilace. Nedílnou součástí oddělení jsou dva pokoje pro maminky (1 pokoj dvoulůžkový, 1 pokoj třílůžkový), které umožňují péči v systému rooming in po stabilizaci stavu miminka. Centrální monitorování je možné na celém oddělení včetně pokojů maminek.

Součástí týmu v péči o nezralé novorozence je rehabilitační sestra, která dle nutnosti již na porodnici zahajuje dechovou rehabilitaci, orofaciální stimulaci či rehabilitaci dle Vojty.

Návštěvy: na jednotku intenzivní péče včetně pokojů maminek je umožněn přístup pouze rodičům, a to 24 hodin denně. Z hygienicko-epidemiologického hlediska není umožněn přístup malým dětem, sourozencům ani ostatním rodinným příslušníkům.

Rodičům, kterým se miminko narodilo předčasně, může pomoci také kniha „Narodilo se předčasně“, která provází rodiče prvním rokem nedonošeného dítěte. Autorkami jsou MUDr. Milena Dokoupilová, MUDr. Barbora Fišárková, Lenka Novotná a kol.

Poradna pro rizikové novorozence

V rizikové poradně jsou sledováni všichni novorozenci narození pod 35+0 týden těhotenství a novorozenci s problematickým poporodním průběhem. Současně se v ambulanci věnujeme problematice neprospívání a ABKM. Ambulantní kontroly jsou prováděny v ambulanci při dětském oddělení v přízemí nemocnice. Další následná ambulantní péče (neurologická, oční a pneumologická) je k dispozici v areálu nemocnice.

Ordinace: každou středu a čtvrtek 14:00 - 18:00 po předchozím objednání na tel. čísle 311 554 013.

Předporodní kurzy péče o novorozence 

 • Probíhají každé 2. a 4. pondělí v měsíci od 13.30 hod v prostorách jídelny v suterénu budovy.
 • Objednat se je možné na tel.: 311 554 542.

Kurz Poskytnutí první pomoci dětem do 1 roku věku

 • Termíny se vypisují dle účasti 1x/1-2 měsíce.
 • Maximální počet účastníku 10.
 • Objednat se je možné na tel.: 311 554 542.

 

 

AMBULANCE

Poradna pro rizikové kojence I objednání, změna termínu tel. č. 311 554 013
Laktační poradna tel. č. 702 295 055

 

ODDĚLENÍ

Oddělení fyziologických novorozenců tel. č. 311 554 007
Intermediární péče (IMP) - JIP tel. č. 311 554 013
Horká linka (rady v oblasti kojení, výživy,
event. jiných problémů malých kojenců 24 hodin denně)
tel. č. 311 554 542
E-mail: novorozenecke@nemocnice-horovice.cz

 

KURZY

Přeporodní kurz péče o novorozence tel. č. 311 554 542
Poskytnutí první pomoci dětem do 1 roku věku tel. č. 311 554 542

 

 • Monitory životních funkcí s centrálním monitoringem, EEG modulem a modulem ETCO2
 • Mobilní RDG přístroj
 • Inkubátory a výhřevná lůžka
 • SERA – přístroj na vyšetření elektrických potenciálu mozkového kmene na akustický podnět (BERA)
 • Pasterizátor mateřského mléka, shoker
 • Fototerapie a fototerapeutické postýlky
 • Ventilační přístroje k invazivní a neinvazivní podpoře dýchání novorozence
 • Resuscitátor Neopuff
 • Lineární dávkovače a infusní pumpy
 • Monitory dechu
 • Měřič bilirubinu – bilirubinometr
 • Glukometr
 • Otoread – měřidlo ke screeningovému vyšetření sluchu
 • Oftalmoskop – měřidlo ke screeningovému vyšetření průhlednosti oční čočky
 • Ultrazvuk

Předporodní kurzy - péče o novorozence

Termíny: každé 2. a 4. pondělí v měsíci od 13:30 hod
Cena: 250,- Kč / osobu (platí od 1. 11. 2018)
Kontakt: 311 554 542 (je nutné se předem telefonicky nahlásit)

 

Kurz Poskytnutí první pomoci dětem do 1 roku věku

Cena: 250,- Kč / osoba
Kontakt: 311 554 542 (je nutné se předem telefonicky nahlásit)

 

Laktační poradna

Cena: 300,- / návštěva
Kontakt: 702 295 055

Podpora kojení – Laktační tým

Propagace a podpora kojení je nedílnou součástí péče na novorozeneckých odděleních. Čím více kojených dětí bude, tím větší pozitivní dopad to bude mít na celkový zdravotní stav společnosti, ekonomiku i ekologii. Kojení je nejideálnější možností výživy pro novorozence, na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že existují okolnosti, které tomu mohou klást překážky.
Vždy je důležité, aby matka i dítě po porodu byly v co nejlepším psychickém stavu. Většina maminek na celém světě je rozhodnutá a doufá, že bude své dítě kojit, protože si uvědomuje, že kojení může přispět ke zdravému vývoji a umožňuje ten nejtěsnější kontakt mezi matkou a dítětem.
Výživa mateřským mlékem je nejpřirozenějším a nejlevnějším způsobem výživy každého dítěte. Mateřské mléko je zdrojem složek nezbytných pro zdravý růst a vývoj dítěte. Obsahuje vše ve vyváženém poměru.                                                                         
Na našem oddělení se snažíme kojení co nejvíce podporovat a hledáme další možnosti k jeho rozvoji.  Po spontánním porodu je bonding a časné přiložení k prsu na porodním sále při dobrém zdravotním stavu novorozence již samozřejmostí. Miminka narozená císařským řezem jsou ve velkém procentu přiložena k prsu do 1. hodiny od narození. Následně jsou všechny děti co nejdříve v systému rooming in, v péči svých maminek, což je jeden z nejlepších základů rozvoje laktace.  

Ve snaze dále vylepšovat podporu kojení jsme již v loňském roce přijali na oddělení nad rámec ošetřovatelské péče 2 laktační poradkyně, které docházely na oddělení vypomáhat nepravidelně. Protože se nám tato podpora osvědčila, rozhodli jsme se vytvořit nově tzv. Laktační tým, který úzce spolupracuje s ošetřovatelským personálem oddělení. Tento tým vede laktační poradkyně paní Lucie Daňková, součástí týmu jsou dále Věra Jonczy a sestřičky vyškolené jako laktační poradkyně.

Současně jsme otevřely laktační poradnu, která je pro maminky, u kterých se vyskytne nějaký problém po propuštění.

Do této poradny se maminky mohou objednat na tel. 702 295 055, ordinační hodiny jsou každé úterý 13-15 hod.

MUDr. Milena Dokoupilová

/ Primářka novorozeneckého oddělení

Nejvyšší dosažené vzdělání:

 • 1. LF UK, Praha, 1993

Postgraduální vzdělání, včetně certifikovaných kurzů:

 • Licence F16 v oboru výživy a metabolické péče - 2018
 • European Resuscitation Council - 2014
 • Neonatologie, atestace - 1999
 • Pediatrie I.stupně, atestace - 1996
 • členka Československé neonatologické společnosti - 1993 - dosud
 • členka výboru České neonatologické společnosti

Praxe v Nemocnici Hořovice:

 • primářka neonatologie - 2013 - dosud 
 • zástupce primáře DKO pro neonatologii - 2011 - 2013

Předchozí praxe:

 • sekundární lékař, VFN, neonatologie - 1993 - 2011
 • lékař ÚPS, VFN, KDDL - převozová stanice - 1997 - 2006
 • lékař ÚPS, ÚPMD, Podolí - 2003 - doposud
 • lékař ÚPS, Městská nemocnice Mělník - 2008 - 2011

 

Kontakt