Můžeme se pochlubit novým moderním špičkovým multidetektorovým přístrojem

21. 5. 2019

Naši pacienti si zaslouží nejlepší možnou péči. S touto vizí usilujeme o vysoký standard práce i na našem Radiodiagnostickém oddělení. A protože na našem oddělení provádíme poměrně velké množství CT vyšetření, kvalitní přístroj je pro nás velmi důležitým technologickým základem. Proto máme velkou radost, že na naše CT pracoviště díky majiteli nemocnice přibyl moderní špičkový multidetektorový přístroj Siemens Definition AS plus.

V následujícím rozhovoru popisuje nový přístroj primář Radiodiagnostického oddělení MUDr. Kamil Sukovský.

V čem se liší nový přístroj od toho původního?

Dosavadní přístroj měl 16 řad detektorů, nový jich má 128, což výrazně zkvalitňuje prostorové rozlišení a rovněž rychlost: celý hrudník i s břichem lze pokrýt za několik vteřin.

Přístroj díky nejmodernějším technologiím umožňuje výrazně snížit dávku záření, kterému je pacient vystaven, a to až o 60%. To je velmi důležité zejména u malých dětí. Současně vzhledem k vysoké rychlosti, vynikajícímu prostorovému rozlišení a nejnovějšímu inovativnímu postprocesingu pacienty přístroj pomáhá chránit i před možnými negativními účinky nitrožilně podané kontrastní látky, která zatěžuje ledviny. Tuto látku však často potřebujeme: díky ní dokážeme při velkém spektru vyšetřovacích postupů rozlišit nejrůznější patologie v orgánech a tkáních. Nový přístroj dokáže velmi sofistikovaným algoritmem sledovat zvýšení hladiny kontrastní látky v krvi a přesně přizpůsobit skenování příslušné části těla podle jejího vzestupu, takže množství kontrastu, které se do organismu pacienta při vyšetření dostane, je v podstatě minimální možné.

Jaké spektrum pacientů lze na přístroji vyšetřit?

Maximální šetrnost tohoto nového přístroje k lidskému tělu umožňuje nejen vyšetřování dětí nebo vyšetřování pacientů se sníženou funkcí ledvin, ale například tak usnadňuje opakované kontroly u pacientů například onkologicky nemocných nebo u pacientů s vyvíjejícími se plicními nemocemi, po transplantacích nebo po složitých operačních zákrocích.

Denně provádíme též angiografická vyšetření zejména mozkových arterií, plicních tepen i končetinových tepen, která odhalí různé uzávěry i drobná zúžení, díky kterým může být pacient pak cíleně a účinně léčen.

Dechberoucí je schopnost přístroje vyšetřit srdce. Je úžasné, jak nejmodernější technika dokáže kvalitně zachytit a zobrazit i tak neklidný orgán. Používá k tomu synchronizaci s EKG a využívá velké rychlosti a jemného rozlišení. Zobrazí se tak i jednotlivé srdeční tepny, a to dokonce v kvalitě, která pak umožní kvantifikovat jejich případná zúžení a naplánovat cílenou léčbu.

Podobně velmi zajímavé a přínosné je vyšetření tlustého střeva, kolografie nebo tzv. virtuální koloskopie, která se sice prováděla na našem CT pracovišti i dříve, ale nový přístroj toto vyšetření usnadňuje a pacient je mnohem lépe chráněn před vlivem záření a podané kontrastní látky.

Velmi vítaná je i schopnost potlačit jinak velmi zatěžující artefakty z kovových kloubních náhrad nebo jiných kovových těles.

Jaké další vyšetření lze ještě na přístroji provést?

Vedle nejrůznějších vyšetření provádíme též intervenční diagnostické a terapeutické výkony – obstřiky nervových kořenů na bederní páteři, odběry vzorků z patologických ložisek, drenáže patologických kolekcí apod. I v tom je nám nový přístroj velkou pomocí: Somatom je vybaven CT fluoroskopií, tedy možností přímo na vyšetřovně sledovat na monitoru v reálném čase průnik jehly nebo drénu do těla pacienta a tak přesně cílit na drobné struktury.

Přístroj je vybaven též špičkovým postprocesingovým software. Ten umožňuje mimo jiné automatickou detekci plicních ložisek s porovnáním jejich velikosti oproti předchozímu CT vyšetření, které zůstává uloženo v rozsáhlé paměti přístroje. Dále dokáže sám rozlišit některé struktury a například nám přímo očísluje obratle a žebra, což pomáhá v pozdější orientaci. Všechny takovéto automatické úkony si ale vždy nechá schválit nebo korigovat živým radiologem.

Jaké rekonstrukce je schopen software vytvářet?

Radiolog si často zcela vystačí s 2D zobrazenými CT řezy vyšetřované oblasti. Schopnost software vytvářet 3D rekonstrukce je ale udivující. Orgány zpracované velmi jemnou texturou si na monitoru podle potřeby dokážeme polohovat a otáčet a upravovat tak, aby se buď ještě lépe ozřejmila patologie (např. poloha úlomků komplikovaných fraktur) nebo abychom zobrazený orgán nebo oblast přiblížili klinickému lékaři nebo operatérovi graficky co nejvěrněji skutečnosti.

Přístroj Siemens Somatom Definition AS+ zásadně zlepšuje pohodlí a bezpečí pacientů při vyšetření a diagnostice. Rychlost přístroje a vlídné uživatelské prostředí též způsobuje, že vyšetříme více pacientů za jednotku času než u staršího CT. Výsledná obrazová dokumentace, se kterou pracuje radiolog, je kvalitnější a prohlížeč skenů je ergonomičtější, takže i práce lékaře se zrychluje a výsledný přínos pro další léčbu pacientů se zkvalitňuje. S tím souvisí další rozšiřování možností, jak pacienty vyšetřovat a léčit a pro pacienty též zkracování objednací doby.

Galerie

Software CT přístroje má schopnost vytvářet 3D rekonstrukce.