Rezidenční místa

Rezidenční místa jsou určena převážně pro absolventy lékařský fakult, kteří mají úspěšně složené státní závěrečné zkoušky, nebo lékaře zařazené do specializační přípravy v příslušném oboru, či v pro všechny ostatní neatestované lékaře zařazené do příslušného oboru po 1.7. 2017.