prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

311 559 825 Umístění v nemocnici

Onkologický stacionář

Onkologické oddělení je pracoviště, které poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči pro pacienty s nádorovým onemocněním či s jejich zvýšeným rizikem. Tato péče je poskytována na ambulancích a stacionáři s celodenní péčí. Základní náplní činnosti onkologie je specializovaná diagnostická a léčebná péče

Stacionář

poskytuje převážně systémovou léčebnou péči v oblasti chemotherapie, hormonální léčby, imunotherapie a péči symptomatickou.
Novinkou je i možnost podávání cílené léčby, v současné době špičkové onkologické terapie.
Pracoviště není vybaveno ozařovačem určeným k actinotherapii nemocných.

Ambulance

slouží k dispenzarizaci nemocných se zaměřením na včasnou diagnostiku, event. recidiv nádorových onemocnění.
V případě nového onkologického onemocnění či jeho recidivy je pacient indikován k léčbě a převeden do péče stacionáře.
Ambulance i stacionář pracují v bezprostřední návaznosti. 

Vědecká činnost

Pracoviště se podílí na výzkumu nových léků, zvláštně aktivní účastí v klinických studiích při zkoušení a zavádění do praxe nových léků či léčebných kombinací.
Lékaři oddělení jsou aktivně zapojeni do mnoha mezinárodních komisí pro kontrolu nad tímto výzkumem.
Někteří z lékařů se podílí i na odborné výchově studentů či mladých lékařů.

Onkologický stacionář je přesunut do nového traktu

 

Oddělení onkologie je umístěno v nových prostorách ambulantního traktu, které byly vybudovány mimo hlavní budovu nemocnice.

Onkologické oddělení poskytuje preventivní, diagnostickou a léčebnou péči pro pacienty s nádorovým onemocněním. Tato péče je poskytována na ambulancích a denním stacionáři. Oddělení je nyní umístěno v nové budově u hlavní vrátnice, kterou projíždějí vozidla záchranné služby.

Z důvodů zvýšení kvality péče a rozšíření spektra léčby se stane onkologie v hořovické nemocnici od 1.1. 2019 součástí Komplexního onkologického centra Pardubického kraje, jehož součástí je i onkologické centrum Multiscan Pardubice, které, stejně jako Nemocnice Hořovice, patří pod AKESO holding, a.s.

 

 

Společnost Multiscan začala v pardubické nemocnici působit v polovině roku 2002, od začátku převzalo v souvislosti se zakoupením a provozováním lineárního urychlovače, prostřednictvím svého oddělení  radioterapie, ambulantní péči o nemocné Pardubického kraje v odbornosti radioterapie. V souladu s koncepcí onkologické péče v Pardubickém kraji zajišťuje Radiologické centrum Multiscan činnost ambulance klinické onkologie ve Svitavách, v Chrudimi a v Ústí nad Orlicí. Ve snaze stále zvyšovat kvalitu poskytované péče provozuje společnost Oddělení centrální přípravy cytostatik dceřinné společnosti Multiscan Pharma s.r.o. Na tomto oddělení jsou pro pacienty s onkologickým onemocněním, za přísných hygienických a bezpečnostních opatření, připravovány léčivé přípravky pro ambulance klinické onkologie společnosti Multiscan a lůžková oddělení Pardubické krajské nemocnice.

 

Lékař Den Dopoledne Odpoledne
MUDr. Šmakal Martin                    pondělí                 08:00 - 12:00            13:00 - 15:00
MUDr. Šmakal Martin                     úterý                 08:00 - 12:00            13:00 - 15:00
MUDr. Panovcová Petra                    středa                 08:00 - 12:00            13:00 - 15:00
MUDr. Šmakalová Jana                   čtvrtek                 08:00 - 12:00            13:00 - 15:00
MUDr. Panovcová Petra                    pátek                 08:00 - 12:00            13:00 - 15:00

 

MUDr. Martin Šmakal

/ Primář onkologického stacionáře

Nejvyšší dosažené vzdělání

Název školy: Místo: Datum ukončení: Forma ukončení:
1. LF UK Praha 1987 Státní rigorózní zkouška

Veškeré postgraduální vzdělání

Obor: Roky: Datum ukončení: Forma ukončení:
       
Interní lékařství prvního stupně   1992 Atestace
Onkologie druhého stupně   1996  Atestace
       

Odborné stáže

Odborná stáž 1989 Duplexní sonografie (ÚNV Praha)
Odborná stáž 1990 IV. interní klinika Praha
Odborné školení 2009 ICH GCP (SÚKL Praha)

Předchozí praxe

Název pracoviště: Kde: Od – do: Pozice:
Ústav onkologie a pneumologie Pleš 1987 – 2005 Sekundární lékař
Institut onkologie a rehabilitace Pleš 2005-2009

Zástupce prim. oddělení 

vedoucí odd klinických studií

Praxe v Nemocnici Hořovice

Datum nástupu: Název pozice: Od – do:
2002 Lékař onkologické ambulance 2002 – 2009
01/2010 Primář onkologického stacionáře 01/2010 – dosud
     

Kontakt

  • 311 559 823