Modernizujeme zubní oddělení

25. 11. 2022

MDDr. Martin Rota patří mezi málo početnou skupinu zubařů chirurgů v ČR, kteří dokážou rekonstruovat chybějící kostní tkáň pro následné ošetření zubními implantáty metodou BBA (biologic bone augmentation). „Zubařina je spojení medicíny s manuální zručností a prostorovou představivostí,“ říká. Současné trendy ve stomatologii nyní aplikuje na zubním oddělení Nemocnice Hořovice.

Jaká je vaše dosavadní praxe v oboru stomatologie?

Pracuji jako zubař od roku 2010, kdy jsem v Jablonci nad Nisou koupil po místní zubařce, která odcházela do důchodu, praxi. Ambulanci jsem restrukturalizoval, zrekonstruoval a moderně vybavil. Po roce provozu jsme přijali dentální hygienistku a dalšího zubního lékaře, za další dva roky jsme již pracovali na malém pracovišti v týmu tří lékařů a dvou dentálních hygienistek ve směnném provozu. Po sedmi letech práce jsme v centru Jablonce postavili moderní zubní kliniku. Momentálně je nás osm zubařů, pět dentálních hygienistek, máme vlastní zubní laboratoř a snažíme se zajišťovat tu nejlepší péči v oblasti stomatologie jak obyvatelům Jablonce, tak pacientům ze širokého okolí. Mým hlavním oborem je fixní protetika, dentoalveolární chirurgie, parodontologie a implantologie.

Právě s ohledem na úroveň poskytované péče v oblasti stomatologie, kterou nabízíme našim klientům v Jablonci nad Nisou, jsem byl osloven vedením holdingu AKESO, zda bych mohl pomoci s modernizací zubního oddělení v Nemocnici Hořovice.

Co bude náplní vaší práce v Nemocnici Hořovice?

Moje práce pro nemocnici má několik částí. V tuto chvíli řešíme nákup modernějšího vybavení jak pro zubní lékaře, tak pro zubní laboratoř v objektu nemocnice. Zároveň zavedeme nové postupy a metody, které provážou a zefektivní provoz a potřeby oddělení se zubní laboratoří. Moje práce doposud spočívala v analyzování současného stavu, návrhu obnovy přístrojového vybavení a zaškolení stávajícího personálu v nových technologiích. Vše se nyní snažíme přeorganizovat tak, aby nastavené postupy byly co nejefektivnější jak pro personál oddělení, tak pro pacienty. Také bychom rádi rozšířili spektrum výkonů například o implantologii, kostní rekonstrukce či chirurgii parodontu.

Jaké nové vybavení je v plánu nakoupit?

Bude zde nové CT (zubní CBCT s nízkou dávkou záření), ordinační skener, operační mikroskopy, mikrochirurgické nástroje, zubní soupravy pro dentální hygienistky a plně digitální zubní laboratoř pracující s nejlepšími materiály.

Bude se zubní oddělení rozšiřovat i personálně?

Tým bychom rádi rozšířili o dentální hygienistky, protože se chceme zaměřit především na terapii parodontitidy. Zvažujeme i úpravu ordinační doby. Nám se v Jablonci například velice osvědčilo pracovat na 6hodinové směny, kdy jedna hygienistka je od 7 do 13 hod. a druhá od 14 do 20 hod. 

Jaké jsou trendy v současné stomatologii?

Stomatologie se neustále vyvíjí jak po stránce postupů a technologií, tak materiálů. Naprosto nezbytná je práce se zvětšením (lupové brýle, mikroskop). Zubařina je modelařina. Člověk na ni potřebuje dostatek času, zvětšení a preciznost. Trendem je postupy zjednodušovat, zrychlovat a digitalizovat. Používáme technologie, které nám pomáhají. Místo konvenčního otiskování do plastických hmot používáme intraorální skenování, zobrazení tvrdých zubních tkání a kosti je nyní možné ve 3D za pomoci CBCT přístroje, který má velice nízké záření, srovnatelné s klasickým rentgenem. Samozřejmostí je plně digitální proces na straně zubní laboratoře.

Necháváte se inspirovat v zahraničí?

Určitě, ale úroveň špičkových pracovišť současné zubní scény v České republice koreluje se zahraničím. Rozhodně bych neřekl, že v něčem zaostáváme.

Existuje ve vaší profesi zákrok, kterým se zabýváte nejraději?

Nejraději pracuji na kostních rekonstrukcích. To, co je u nás unikátní, je kostní rekonstrukce za použití autologní kosti (vlastní kost pacienta), kdy nepoužívám cizorodý materiál (kost a membrány ze zvířat či uměle vytvořené minerální granuláty a membrány). S použitím cizorodých materiálů může být výsledek chirurgie značně neprediktabilní, zákrok se déle a hůře hojí.

Absolvoval jsem kurikulum u profesora F. Khouryho v Německu, kdy se používá odebraná a zpracovaná vlastní kost pacienta a tou se rekonstruuje chybějící tkáň pro následné zavedení zubního implantátu. Také používáme krev pacienta, z níž můžeme vytvořit membrány pro použití v chirurgii. Tyto metody jsou pro pacienta maximálně šetrné, hojení je rychlé a výsledek prediktabilní a stabilní. 

Byla stomatologie vždycky obor, který jste chtěl studovat?

Ano, rodiče jsou lékaři, táta se ve volném čase věnoval modelařině, to mě také bavilo, stejně jako kreslení. Zubařina je z velké části umělecký obor, spojení manuální zručnosti, prostorové představivosti a medicíny. Na práci stomatologa mě nejvíce těší to, že člověk vidí okamžitý výsledek. Mám rád změnu stavu před zákrokem a po něm, v dnešní době standardně zachycenou a dokumentovanou fotografií. 

Většina lidí se zubaře bojí, mají strach z bolesti. Máte nějakou radu, jak se toho vyvarovat?

Toto by mělo být v dnešní době již minulostí, veškeré vyšetření či ošetření, které by mohlo být jen maličko bolestivé, se už dělá v anestezii. V lokální anestezii se provádějí i velké zákroky, například kostní rekonstrukce. Pro bázlivé pacienty je samozřejmě možné i ošetření v analgosedaci, zde je pak velikou výhodou nemocniční prostředí.

Odpočíváte od náročné práce aktivním životním stylem v soukromí?

Ve chvíli, kdy jsem začal vykonávat praxi, jsem přestal dělat modelařinu. Člověk si potřebuje od titěrné práce a soustředění odpočinout. Práce zubaře je náročná fyzicky i psychicky, a to kvůli vysokému soustředění. Stran relaxace a dobré fyzické kondice pro práci zubaře je nezbytné sportovat. Cvičím gymnastiku, taiči a bojové sporty. Mám rád techniku a rychlá auta.

 

 

 

Zdroj: NÉA 13, Text: Petra Horáková, foto: Jan Vlček