prohlédnout si oddělení ×

Interní oddělení

Interní oddělení zajišťuje komplexní diagnostiku a léčbu nemocných s akutními i chronickými nemocemi všech základních oborů vnitřního lékařství, tedy s chorobami srdce a cév, dýchacího aparátu, zažívacího traktu, ledvin a močové soustavy, vnitřního prostředí, s poruchami metabolismu, cukrovkou, hematologickými a revmatologickými chorobami. Oddělení disponuje standardními lůžky, lůžky pro intermediální péči a akutními lůžky v rámci multioborové JIP. V případě potřeby spolupracuje se specializovanými renomovanými centry zejména v Praze a Plzni. Následnou péči o interně nemocné pacienty zajišťují naši lékaři v rámci odborných ambulancí.

Interní standardní oddělení 

Oddělení se nachází se v prvním patře budovy nemocnice, disponuje lůžky pro muže a ženy, u lůžek je možnost monitorace srdeční akce – telemetrie. 

Interní oddělení zajišťuje komplexní diagnostiku a léčbu širokého spektra onemocnění dle současných trendů medicíny vnitřního lékařství. 
V případě potřeby úzce spolupracuje s centry mimo region – zejména s kardiocentry v Nemocnici Na Homolce, FN Motol, Interní klinikou 2. LF UK, FN Plzeň, s dialýzou v Berouně a dalšími pracovišti.
Naši lékaři zajišťují nepřetržitou konsiliární službu v rámci všech oddělení nemocnice.
Pro pacienty s potřebou následné péče jsou zde k dispozici služby zdravotně-sociální pracovnice,
oddělení také úzce spolupracuje s oddělením rehabilitace a následné péče v Nemocnici Beroun. 

Vybavení pokojů
pokoje jsou vybaveny el. polohovacími postelemi, nočním stolkem, šatní skřínkou, 
sociálním vybavením (WC se sprchou na každém pokoji), televize, wifi volný přístup. 

Návštěvní hodiny
Denně od 13:00 - 18:00, v jiný čas po domluvě s lékařem nebo vrchní sestrou.

Podávání informací příbuzným
Pouze se souhlasem pacienta (pacient při příjmu na oddělení udává písemně jména osob, které 
Mohou být informovány o jeho zdravotním stavu), ošetřující lékař podává informace mezi 13:00 - 15:00 hodinou. 

Oddělení akutní péče – IMP ( intermediální péče)

Zajišťuje péči o akutní pacienty s nutností monitorace základních vitálních funkcí (kontrola dechu, krevního tlaku, tepové frekvence).
Je zde k dispozici přístroj zajišťující podporu dýchání bez nutnosti narkozy (neinvazivní dechová ventilace).

Interní JIP 

Disponuje lůžky v rámci multioborové JIP.
Zajišťuje péči o nejtěžší pacienty, zejména se selháváním životně důležitých orgánů. V případě potřeby, v rámci spolupráce s ARO lékaři, je možno zajistit dočasnou úplnou podporu dýchání či funkce ledvin (umělá plicní ventilace, dialýza).
Kromě akutních pacientů jsou zde prováděny i plánované výkony – např. léčba poruch srdečního rytmu (elektrické kardioverze).

Ambulantní péče

Při nutnosti další specializované péče jsou pacienti předáni do léčby a sledování 
ambulantním lékařům. V rámci těchto ambulancí je zajištěno široké spektrum specializovaných vyšetření. 

Spektrum ambulantní péče:

·     interní všeobecné ambulance
·     kardiologická ambulance (možnost 24 hod monitorace EKG, krevního tlaku, ECHO vyš.,
·     zátěžové ergometrie, jícnové ECHO)
·     plicní ambulance (spirometrie, bronchoskopie)
·     endokrinologická a obezitologická ambulance (sono štítné žlázy)
·     cévní ambulance (sono krčních tepen, sono cév dolních končetin, přístroj k detekci žilní nedostatečnosti)

Ambulance 

Ambulance Objednání Kontakt na ambulanci I výsledky
Alergologická ambulance pro dospělé tel. č. 14 500 tel. č. 311 552 209
Diabetologická ambulance Radnice tel. č. 14 500  
Diabetologická ambulance tel. č. 311 552 223  
Endokrinologická ambulance tel. č. 311 552 223  
Endoskopická ambulance tel. č. 311 552 214  
Interní ambulance  tel. č. 14 500  tel. č. 311 552 210/1
Denzitometrie tel. č. 14 500  
Kardiologická ambulance tel. č. 14 500  
Osteologická ambulance tel. č. 14 500  
Plicní ambulance tel. č. 14 500  tel. č. 311 552 216
Spánková laboratoř tel. č. 702 245 741  
Závodní a praktický lékař tel. č. 311 552 224  
     Oddělení

Informace o zdravotním stavu pacienta tel. č. 311 552 203 I 311 552 204
Intermediární péče (IMP)  tel. č. 311 552 205
Objednání nadstandardního pokoje tel. č. 311 552 206 I 311 552 207


Kam na příjem přijít?

V den plánovaného příjmu se dostavte na interní oddělení v dopoledních hodinách (pokud není domluveno jinak).

Jdu na operaci

K provedení náročnějších diagnostických či léčebných výkonů budete požádáni o písemný souhlas na formuláři Informovaný souhlas s hospitalizací.docx. Najdete v něm obecné informace o operaci nebo výkonu, jeho přínosu a také o možných komplikacích. Podrobné vysvětlení a individuální postup léčby Vám sdělí ošetřující lékař. Výkony, pro které je třeba písemný informovaný souhlas:
doplnit podle oddělení:

1.    endoskopické vyšetření (kolonoskopie, gastroskopie)'
2.    bronchoskopie
3.    jaterní biopsie
4.    vyšetření ve spánkové laboratři
5.    kardioverze
6.    aspirační biopsie štítné žlázy
7.    punkce perikardiální dutiny
8.    jícnová echografie
9.    dočasná kardiostimulace
10.  punkce ascitu

Denní harmonogram

6.00 - 6.30 předávání služby a hlášení sester
6.30 - 7.30 ranní toaleta; úprava lůžek; odběry biologického materiálu; měření fyziologických funkcí; podávání snídaně
7.30 - 10.30 lékařské vizity; aplikace inzulínů; podávání léků a snídaně; úklid pokojů
8.30 - 10.00 zpracování ordinací lékaře; aplikace infuzí, injekcí; rehabilitace; vedení ošetřovatelské dokumentace
10.30 - 13.00 zpracování příjmů pacientů; podávání ATB, poledních léků a oběda
13.00 - 15.00 zpracování ordinací a příjmů pacientů; aplikace injekcí, ATB; odpolední toaleta; úprava lůžek
15.00 - 17,00 plnění ordinací; měření fyziologických funkcí; podávání svačiny; svoz prádla; návštěvní doba
17.00 - 17.45 podávání léků a večeře
17.45 - 18.00 předávání služby a hlášení sester
18.00 - 19.00 lékařská vizita; zpracování ordinací lékaře
19.00 - 21.00 večerní toaleta; úprava lůžek
21.30 - 5.00 noční klid; průběžná kontrola pacientů
21.00 – 21.15 podávání druhé večeře u vybraných diet
22.00 - 6.00 noční klid; průběžná kontrola pacientů
Lékařské vizity denně 8.00 – 10.00; 18.00 – 19.00
Primářské vizity pondělí 9.00 – 11.00
čtvrtek 9.00 – 11.00

Vybavení pokojů

Každý pokoj je vybavený toaletou, umyvadlem a sprchovým koutem, televizí, šatními skříněmi.
Interní oddělení disponuje: 3 pokoji se 4-lůžky, 4 pokoje se 3 lůžky a  4 nadstandartními 1 lůžkovými pokoji.

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

Co si přinést?

·     občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (pas)
·     průkaz zdravotní pojišťovny
·     doporučení k hospitalizaci a výsledky předchozích vyšetření
·     průkaz pracovní neschopnosti (máte-li vystavený)
·     osobní věci:
      pyžamo (noční úbor)
      župan
      přezutí (neklouzavé, pohodlné, bez podpatku)
      předměty osobní hygieny
      ručník
      pokud budete potřebovat něco speciálního, dozvíte se to od personálu oddělení a na stránkách pracoviště.
·     léky: během pobytu v nemocnici všechny léky předepisuje ošetřující lékař a podává sestra. Jestliže užíváte některé léky k léčbě specifického onemocnění, vezměte si je s sebou do nemocnice a odevzdejte po příchodu na oddělení sestře. Ošetřující lékař je zařadí mezi léky, které Vám budou podávány během pobytu v nemocnici. Neužívejte během pobytu v nemocnici žádné léky bez vědomí lékaře. Léky budete dostávat od sester v přesné dávce a v přesný čas.

S sebou nenoste: větší finanční obnos, cennosti, zbraně.
K uložení šatstva během pobytu v nemocnici slouží šatník, předměty denní osobní potřeby lze uložit do stolku vedle lůžka. Cenné věcí, šperky, větší finanční částky a důležité doklady doporučujeme uložit u ošetřujícího personálu.

Jídelníček

Během pobytu na nadstandardním lůžku si můžete v případech, kdy Vám zdravotní stav umožní běžnou dietu, vybrat jídlo z Jídelníčku. Zobrazit jídelníček

Polévky
0,30 l dle denní nabídky  
Pokrmy z vepřového masa
150g Vepřový řízek smažený, obloha 150,-
150g Vepřové medailonky, obloha (sýr, šunka, žampiony) 180,-
150g Vepřový steak se sýrovou omáčkou, obloha 150,-
Pokrmy z drůbežího masa
150g Kuřecí medailonky, obloha (šunka, sýr, žampiony) 160,-
150g Kuřecí řízek smažený, obloha 160,-
Pokrmy z ryb
200g Lososový steak se sýrovou omáčkou 180,-
Bezmasé pokrmy
150g Smažený sýr Eidam, obloha 140,-
200g Kuskus se zeleninou a sýrem 100,-
Přílohy
200g Vařený brambor 40,-
150g Hranolky 40,-
150g Dušená rýže 40,-
Saláty
150g Míchané saláty dle denní nabídky 40,-
250g Šopský salát, pečivo 80,-

Návštěvy na oddělení

Návštěvy jsou možné denně vzhledem k léčebnému režimu a režimu oddělení doporučujeme v době od 14.00 do 18.00 hodin. Upozorňujeme, že v případě léčebných výkonů u lůžka pacienta, provádění osobní hygieny či léakřské vizity mohou být návštěvy požádány k opuštění pokoje pacienta. Nejsou vhodné návštěvy mladší 10-let.

V případě izolace pacienta důvodu infekční nemocni je návštěva povinna se vybavit u pokoje osobními ochranými pomůckami (rouška,rukavice,empír) dle instrukcí personálu oddělení.

V případě hospitalizace pacienta na pokoji intermediální péče (IMP) jsou možné návštěvy max. 2 osobách starších 10-let. Prosíme respektujte doporučení personálu o vhodné délce návštěvy.

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

  • vybavení: ultrazvukový přístroj pro UZV vyšetřovaní srdce, cév, přístroj pro 24 hodinové monitorování krevního tlaku, 24 hodinové monitorování EKG, přístroj pro ergometrii – zátěžové EKG
  • endoskopické vybevní pro gastroskopii, kolonoskopii, videoendoskopii, ošetřování hemoroidů
  • Venoscreen

 

Ceny nadstandardních pokojů a lůžek:

 

Aktuální nabídku nadstandardních pobytových služeb najdete zde:

Ceník_nadstandardní_pobytové_služby.pdf

 

Vyúčtování a placení:
Konečná částka za nadstandardní pokoj, event. nadstandardní stravu a nápoje se hradí na konci hospitalizace v pokladně NH. Platit můžete v pracovní dny do 14.30 hod. platební kartou nebo hotově. Mimo pracovní dobu, během víkendů a o svátcích, kdy je pokladna uzavřena, zaplatíte účet na oddělení (pouze hotově). V obou případech dostanete pokladní doklad o zaplacení. Platba za nadstandardní pokoj nezahrnuje poplatek za hospitalizaci na lůžku. Ten je vyúčtován zvlášť.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Služba nadstandartního pokoje zahrnuje pouze lepší standard hotelových služeb. V žádném případě neznamená odlišný přístup ošetřujícího personálu k pacientům.

MUDr. Ondřej Beneš

/ Vedoucí lékař Centrálního příjmu

Nejvyšší ukončené vzdělání:

  • LF UK, Plzeň - 2005             
  • Vnitřní lékařství, Atestace - 2012

Praxe v Nemocnici Hořovice:

  • vedoucí lékař int. JIP, vedoucí lékař CP - 2018 - dosud
  • vedoucí lékař INT. JIP - 2013 - 2017                                       

Předchozí praxe:

  • NEMOS Sokolov s.r.o., Zdravotnické zařízení Nemocnice Sušice, primář interního oddělení - 2017 - 2018
  • Městská nemocnice Plzeň, Privamed a.s., sekundární lékař na interním oddělení - 2005 - 2012
  • Vedoucí lékař INT. JIP - 2012

 

 

           

 

                            

 

Ordinační doba

Kardiologická ambulance

Kardiologická ambulance II
Po 12:30 – 15:00
St 9:00 – 12:00