Čeká vás vyšetření střev? A znáte neinvazivní vyšetření díky diagnostické kapsli?

16. 11. 2022

Strach z některých vyšetření, která nepatří mezi nejpříjemnější, často odradí pacienty tak, že odkládají lékařskou prohlídku až do chvíle, kdy je pozdě. Přitom tato vyšetření a včasná diagnostika mohou často člověku zachránit život. V Nemocnici Hořovice využíváme k vyšetření trávicí trubice všeobecně známou gastroskopii a kolonoskopii. Věděli jste však, že střeva lze vyšetřit i polknutím malé kapsle?

„Kapslová endoskopie je moderní diagnostická metoda, která umožňuje bezbolestně a neinvazivně vyšetřit trávicí trubici pomocí malé kapsle“, říká MUDr. Michal Voška, PhD., primář gastroenterologického oddělení Nemocnice Hořovice.

Patří toto vyšetření již mezi standardní vyšetření, nebo je to novinka?

Tenkostřevní kapsle byla poprvé představena v roce 1999. V roce 2001 byla kapsle PillCam SB schválena americkým úřadem pro schvalování léčiv, potravin a zdravotnických prostředků (FDA). Ve stejném roce byla tato kapsle schválena pro použití v Evropě. A již v roce 2002 bylo provedeno první vyšetření tenkostřevní kapslí v České republice.

Kolonická kapslová endoskopie PillCam Colon, jediný dosud používaný systém, byla představena v roce 2006. V současné době se používá druhá generace kapsle. Novinkou je kapsle PillCam Crohn k vyšetření sliznice tenkého i tlustého střeva. Jedná se o první panenteroskopický test, umožňující monitoraci aktivity nestenozující Crohnovy choroby.

Používáte nyní kapslovou endoskopii častěji než klasickou?


Tenkostřevní kapsle se pro svou neinvazivitu využívá v diagnostice onemocnění tenkého střeva častěji než klasická enteroskopie, která slouží spíše jako terapeutická metoda. V indikovaných případech je tenkostřevní kapsle hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Naproti tomu kolonická kapsle je doplňkovým vyšetřením tlustého střeva, zde je nadále zlatým standardem koloskopie. 

Vaše odborné práce se zabývají aplikací kapslové enteroskopie a kolonoskopie v praxi. Přesto zatím více lidí podstupuje klasickou kolonoskopii. Proč není kapslová kolonoskopie metodou první diagnostické volby?


Vyšetření metodou kapslové endoskopie bohužel neumožňuje provést rovnou histologické vyšetření. Pacienti s pozitivním nálezem tak musí podstoupit klasickou kolonoskopii. Dalším limitem je cena vyšetření, které není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Na druhou stranu by tato metoda mohla oslovit tu část populace, která se obává invazivního kolonoskopického vyšetření, a proto nejde na screening.

Kolik vyšetření jste již provedl?


Vyšetření kolonickou i tenkostřevní kapslí jsem provedl desítky. Kolonická kapsle a její využití ve screeningu kolorektálního karcinomu je i předmětem mé dizertační práce. Jsem spoluautorem doporučených postupů České gastroenterologické společnosti pro kapslovou endoskopii.