prohlédnout si oddělení ×

Fyzioterapie

Oddělení fyzioterapie poskytuje terapeutickou péči pro širokou škálu onemocnění všech věkových skupin, jak ambulantních tak i hospitalizovaných pacientů. Spolupracujeme s všemi klinickými obory a poskytujeme fyzioterapeutickou péči u indikovaných pacientů. Cílem fyzioterapie je zachování, obnovení či substituce optimální funkce pohybového systému. Pohyb jako jeden ze základních atributů pojmu zdraví působí na ostatní funkce organismu, včetně funkcí psychických.

Oddělení poskytuje fyzioterapii na všech odděleních nemocnice.
V rámci ambulantní části poskytujeme péči pacientům všech věkových kategorií, včetně dětské rehabilitace od novorozeneckého věku.

 • Ambulance - Cvičebny I – IV pro individuální tělocvik, Cvičebna pro dětskou fyzioterapii
 • Elektroléčba – aplikace fyzikálních procedur: diadynamické proudy, interferenční proudy, galvanické proudy, terapeutický ultrazvuk, laseroterapie, přístrojová lymfodrenáž, magnetoterapie, termoterapie 
 • Tělocvična
 • Parafín a vodoléčba – vířivky pro dolní a horní končetiny
 • Ambulance pro poruchy pánevního dna a inkontinence každé úterý 12:30- 15:30. Vyšetření a terapie se provádí pouze na základě doporučení Vašeho ošetřujícího lékaře (gynekologa, urologa či rehabilitačního lékaře)

 

Používané techniky a metodiky:

 • Individuální léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě:
  Metody PNF, Bobath, Vojtova reflexní terapie, Metoda Mojžíšové, McKenzie, R. Brunkow, Senzomotorická cvičení, ACT
 • Individuální léčebná tělesná výchova – analytické cvičení
 • Cvičení dětí s vadným držením těla a skoliózy
 • Mobilizace a měkké techniky
 • Kineziotaping
 • Reflexní masáže
 • Vestibulární rehabilitace
 • Problematika inkontinence a poruch pánevního dna, gynekologická fyzioterapie
 • Speciální respirační fyzioterapie
 • Terapie spastické parézy dle Graciése
 • Lymfodronáže, manuální a přístrojová ošetření lymfademu

 

Objednání

tel. č. 311 555 503
pondělí - pátek I 07:00 - 15:30

E-mail recepce.rhb@nemocnice-horovice.cz

 

 • laser
 • přístrojová lymfodrenáž BTL
 • multifunkční přístroje BTL
 • magnetoterapie
 • vířivé vany na dolní končetiny
 • vířivé vany na horní končetiny
 • tekutý parafín
 • nestabilní plochy - posturomed
 • žebřiny

Pracovní doba rehabilatičního lékaře:

Den Dopoledne Odpoledne
pondělí 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
úterý 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
středa 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
čtvrtek  7:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Pracovní doba fyzioterapeutek:

Den Ordinační hodiny
pondělí, středa, pátek 07:00 - 15:30
úterý, čtvrtek  07:00 - 19:00

 

Objednání pacientů probíhá přes recepci:

pondělí - pátek 07:00 - 15:30 na telefonní čísle: 311 555 503

Pavlína Jiráková, DiS.

/ Fyzioterapeutka oddělení fyzioterapie - dětská rehabilitace

Specializace:

 • 2003 – Měkké a mobilizační techniky (Vlasta Bezvodová)

 • 2011 – Rehabilitační problematicka ramenního kloubu (EduCare, Plzeň)
 • 2012 – Kurz bazální stimulace ( PhDr. Karolína Friedlová)
 • 2014 – Kurz Vojtovy metody u hybných poruch v dětském věku (část A – C2, Corpus Olomouc)
 • 2015 – Atestace v oboru aplikovaná fyzioterapie (IPVZ Praha)
 • 2016 – Kinezioterapie u idiopatické skoliózy u dětí a dospělých (PhDr. Iveta Pallová, Ph.D.)
 • 2018 – stáž FN Motol, neonatologie, JIP, dětská rehabilitace
 • 2019 – odborné konzultace komplikovaných pacientů ve FN Motol, dětská RHB
 • 2021 – Diagnostika a terapie skolióz multidisciplinární přístup, část A (PhDr. Marcela Šafářová)
 • 2022 – Kurz Mulligen koncept – horní i dolní kvadrant ( Sakis Adamidis PT, Ph.D.)
 • 2023 – Diagnostika a terapie skolióz, multidisciplinární přístup, část B (PhDr. Marcela Šafářová)

Kontakt

 • 311 555 503